Document z0128-01, invalid, current version — Loss of force on September 27, 2002, on the basis - z0789-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 347 від 25.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
12 лютого 2001 р.
за N 128/5319
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 712 ( z0789-02 ) від 02.09.2002 )
Про внесення змін та доповнень до Переліку власних
надходжень бюджетних установ та організацій

З метою вдосконалення процесу планування та обліку власних
надходжень бюджетних установ та організацій Н А К А З У Ю:
Внести зміни та доповнення до Переліку власних надходжень
бюджетних установ та організацій, затвердженого наказом Мінфіну
від 29.06.2000 N 146 ( z0418-00 ) "Про затвердження Переліку
власних надходжень бюджетних установ та організацій",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2000 за
N 418/4639, виклавши його в новій редакції, що додається.
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
29.06.2000 N 146 ( z0418-00 )
(в редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 25.12.2000 N 347)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2001 р.
за N 128/5319
ПЕРЕЛІК
власних надходжень бюджетних установ та організацій
I. Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій
------------------------------------------------------------------ |N | Види спеціальних коштів | Мета, на яку витрачаються | | | | спеціальні кошти | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 1|Кошти від надання платних|Видатки на покриття витрат,| | |послуг бюджетними установами та|пов'язаних з організацією та| | |організаціями (далі - установи)|наданням зазначених послуг,| | |та інших надходжень установ|або на цілі, передбачені| | |згідно з чинним законодавством.|окремими | | |(Крім платних послуг з|нормативно-розпорядчими | | |утримання дітей у дошкільних|актами | | |закладах і проживання у| | | |гуртожитках навчальних| | | |закладів, установлених| | | |постановою Кабінету Міністрів| | | |України від 20 січня 1997 року| | | |N 38 ( 38-97-п ) "Про| | | |затвердження переліку платних| | | |послуг, які можуть надаватися| | | |державними навчальними| | | |закладами") | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 2|Орендна і квартирна плата, інші|Видатки на утримання| | |надходження від експлуатації|обладнання і ремонт будівель| | |будівель і приміщень, основних|(приміщень), а також на| | |засобів, що безпосередньо|покриття видатків із| | |належать установам, а також|спільного господарського| | |надходження від орендарів|обслуговування | | |(суборендарів) за спільне| | | |господарське обслуговування| | | |приміщень (паливо, освітлення| | | |тощо) | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 3|Кошти, що надходять від надання|Видатки на проведення ремонту| | |транспортних послуг з|і обслуговування| | |перевезення населення,|автотранспорту, інших| | |вантажів, ремонту транспортних|механізмів, стоянок,| | |засобів, інших механізмів,|придбання пально-мастильних| | |користування стоянками, що|матеріалів | | |знаходяться на території| | | |установи або їй належать | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 4|Кошти, одержані від надання|Видатки на проведення свят,| | |послуг з організації і|платних вечорів, зустрічей,| | |проведення свят, платних|спектаклів, концертів,| | |вечорів, зустрічей, спектаклів,|екскурсій, спортивних та| | |концертів, екскурсій,|показових виступів, змагань,| | |спортивних та показових|розробку сценаріїв, надання| | |виступів, атракціонів, змагань,|кіно-,фото-, теле-, відео- та| | |за розробку сценаріїв, надання|аудіопослуг, ремонт| | |послуг зв'язку, кіно-, фото-,|спортивного та| | |теле-, відео- та аудіопослуг,|культінвентарю, обладнання,| | |експлуатацію спортивного та|знаряддя, тренажерів, а також| | |культінвентарю, обладнання,|на видатки для утримання| | |знаряддя, тренажерів |атракціонів, спортивних| | | |приміщень, споруд,| | | |майданчиків, басейнів | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 5|Вхідна плата до музеїв,|Для покриття поточних витрат| | |виставок, картинних галерей,|на утримання та поповнення| | |планетаріїв, заповідників,|експонатами музеїв, картинних| | |надходження від продажу|галерей, виставок,| | |репродукцій художніх творів,|планетаріїв, заповідників та| | |копій з музейних документів |придбання репродукцій творів | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 6|Надходження від користувачів|Видатки на поповнення| | |бібліотек за зіпсовані й|книжкового фонду | | |загублені книжки | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 7|Плата за надання інформаційних,|Видатки на покриття витрат,| | |рекламних та поліграфічних|пов'язаних з організацією та| | |послуг, за виконані замовлення|наданням зазначених послуг | | |щодо перекладу іноземної| | | |літератури, складання рефератів| | | |і бібліографічних довідок за| | | |вітчизняною та іноземною| | | |літературою, а також за| | | |виготовлення фоторепродукцій| | | |книжок, статей, випуск та| | | |розповсюдження буклетів,| | | |програм, листівок, малотиражних| | | |газет, плакатів, медалей тощо | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 8|Надходження від|Видатки, пов'язані з| | |господарсько-виробничої |організацією виконання цих| | |діяльності допоміжних,|робіт, та на утримання| | |навчально-допоміжних |установи | | |підприємств і господарств, що| | | |відповідають профілю роботи| | | |установи і передбачені| | | |положенням про цю установу | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 9|Кошти, отримані установами й|На покриття витрат,| | |організаціями від реалізації|пов'язаних з організацією| | |необоротних активів (крім|збирання і транспортування| | |будівель і споруд) та інших|зазначених матеріалів на| | |матеріальних цінностей (у т.ч.|приймальні пункти, витрати на| | |списаних), за здані у вигляді|інші господарські потреби і| | |брухту і відходів чорні,|на преміювання осіб, які| | |кольорові метали, дорогоцінні|безпосередньо зайняті| | |метали (у т.ч. відходи від|збиранням брухту та відходів,| | |використання фотоматеріалів і|на ремонт, модернізацію чи| | |кіноплівки), дорогоцінне|придбання нових необоротних| | |каміння, у розмірах, що згідно|активів (крім будівель і| | |із законодавством залишаються у|споруд) та матеріальних| | |розпорядженні установи |цінностей, а також на інші| | | |видатки за кошторисом | |--+-------------------------------+-----------------------------| |10|Кошти, отримані за видачу|Видатки на придбання бланків| | |ліцензій, дозволів, що згідно з|таких документів | | |чинним законодавством| | | |залишаються у розпорядженні| | | |установи, за видачу| | | |сертифікатів якості,| | | |реєстраційних свідоцтв,| | | |документів, квитків, паспортів,| | | |посвідчень, довідок,| | | |контрольних карток обліку | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |11|Кошти, отримані від організації|Видатки, пов'язані з| | |(і проведення роботи) лекцій,|організацією і проведенням| | |лекторіїв, курсів, семінарів,|названих заходів та| | |гуртків, секцій,|утриманням створених груп | | |консультаційних центрів та| | | |спеціалізованих груп, від| | | |надання консультацій,| | | |проведення тестування та| | | |стажування | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |12|Кошти, що одержують|Видатки на утримання| | |науково-дослідні інститути від|науково-консультаційних | | |господарських організацій та|пунктів та груп підготовки| | |осіб на утримання|спеціалістів із складання| | |науково-консультаційних пунктів|кандидатських екзаменів,| | |і груп підготовки спеціалістів|вступних екзаменів до| | |із складання кандидатських|аспірантури | | |екзаменів, вступних екзаменів| | | |до аспірантури, а також за| | | |керівництво аспірантами | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |13|Кошти, що надходять згідно з|Видатки, пов'язані з | | |договорами за виконання|виконанням договорів | | |науково-дослідних, | | | |дослідно-конструкторських робіт| | | |і послуг (науково-дослідні,| | | |проектні, конструкторські,| | | |технологічні) та спеціальних| | | |робіт (експериментальні,| | | |аналізи, прогнози, експертизи,| | | |випробування, дослідження,| | | |спостереження та ін.) | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |14|Надходження коштів до фонду|Для надання матеріальної| | |загального обов'язкового|допомоги учням, які її| | |навчання: |потребують | | |а) від реалізації продукції| | | | пришкільних ділянок, садів,| | | | виноградників, городів | | | |б) від заготівельних| | | | організацій за здачу| | | | шкільними колективами| | | | насіння деревних порід тощо | | | |в) за роботи, проведені| | | | шкільними колективами | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |15|Кошти, що надійшли до установ|Видатки на організацію і| | |від підприємств, організацій та|проведення цих робіт та на| | |фізичних осіб за виконану їхнім|поточне утримання установ | | |контингентом роботу (хворими,| | | |студентами та ін.) та| | | |від працевикористання| | | |спецконтингенту, а також за| | | |роботу в майстернях цих установ| | | |і залишаються в установах| | | |відповідно до законодавства | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |16|Плата за поживні та лікувальні|Видатки на заготівлю| | |суміші, що виготовляються|продуктів та виготовлення з| | |молочними кухнями |них поживних і лікувальних| | | |сумішей | |--+-------------------------------+-----------------------------| |17|Суми, які згідно з чинним|Видатки на заготівлю| | |законодавством одержують|донорської крові та її| | |станції переливання крові за|переробку, а також на| | |відпуск донорської крові та її|зберігання донорської крові| | |компонентів і виготовлених з|та її компонентів і| | |них препаратів |виготовлення з них препаратів| |--+-------------------------------+-----------------------------| |18|Надходження коштів за мозкову|Видатки на оплату персоналу| | |тканину, яку заготовляють бюро|бюро судово-медичної| | |судово-медичної експертизи для|експертизи за стерильний збір| | |потреб виробництва|і обробку мозкової тканини та| | |гемостатичної губки на заводах|на придбання матеріалів,| | |бактерійних препаратів |посуду для зберігання| | | |мозкової тканини | |--+-------------------------------+-----------------------------| |19|Кошти, які одержують медичні|Видатки на заготівлю і| | |установи за виготовлення і|переробку ретроплацентарної| | |реалізацію ретроплацентарної|крові | | |крові | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |20|Плата за протези (зубні, вушні,|Видатки, пов'язані з наданням| | |очні) та контактні лінзи,|цих послуг | | |включаючи вартість робіт і| | | |матеріалів | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |21|Кошти установ соціального|Видатки на утримання цих| | |забезпечення, що надходять від|установ та на поліпшення| | |діяльності допоміжних сільських|культурно-побутових умов і| | |господарств і|харчування підопічних, що| | |лікувально-виробничих |перебувають у| | |майстерень при|будинках-інтернатах, а також| | |будинках-інтернатах для|на виплату їм заробітної| | |престарілих та інвалідів |плати | |--+-------------------------------+-----------------------------| |22|Плата за утримання підопічних у|Видатки на утримання цих| | |геріатричних пансіонатах,|установ | | |будинках-інтернатах для| | | |престарілих та інвалідів, які| | | |мають працездатних дітей або| | | |родичів, зобов'язаних згідно із| | | |законодавством їх утримувати | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |23|Плата одиноких громадян за їхнє|Видатки на утримання відділів| | |надомне обслуговування у|соціальної допомоги | | |розмірах, визначених| | | |законодавством | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |24|Плата за медичне обслуговування|Видатки на утримання| | |осіб у спеціалізованих|зазначених осіб у| | |прийомних відділеннях закладів|спеціалізованих прийомних| | |охорони здоров'я |відділеннях закладів охорони| | | |здоров'я | |--+-------------------------------+-----------------------------| |25|Кошти, які в установленому|Видатки на проведення | | |порядку одержують заклади|медичних оглядів | | |охорони здоров'я від окремих| | | |категорій громадян за| | | |проведення медичних оглядів, а| | | |також від організацій та| | | |установ за обов'язкові медичні| | | |огляди осіб, що в них працюють | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |26|Кошти, які отримують установи|Видатки, пов'язані з| | |агропромислового комплексу на|виконанням цих робіт | | |договірних засадах від| | | |інспектування підкарантинних| | | |матеріалів; знезараження в| | | |камерах, контейнерах;| | | |виготовлення та реалізації| | | |засобів захисту тварин, засобів| | | |ветеринарної медицини; від| | | |робіт (послуг), пов'язаних із| | | |захистом рослин і тварин, якщо| | | |надання таких платних послуг| | | |передбачено законодавством | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |27|Кошти, одержані установами|Видатки на покриття витрат,| | |ветеринарної медицини від|пов'язаних з виконанням цих| | |проведення терапевтичних,|робіт | | |хірургічних, | | | |акушерсько-гінекологічних, | | | |протиепізоотичних, | | | |санітарно-гігієнічних заходів,| | | |імунізації тварин, згідно з| | | |затвердженим переліком;| | | |дезінфекції, дератизації,| | | |дегельмінтизації, а також| | | |ветеринарно-санітарної | | | |експертизи продуктів тваринного| | | |і рослинного походження, що| | | |реалізуються на ринках,| | | |ярмарках (крім дослідження| | | |м'яса на трихінельоз) | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |28|Кошти органів архітектури та|Видатки на покриття витрат,| | |комунального господарства, що|пов'язаних з виконанням цих| | |утворюються за рахунок|робіт | | |надходжень плати від| | | |забудовників за виконані роботи| | | |з відведення земельних ділянок| | | |і видачі| | | |архітектурно-планувальних | | | |завдань | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |29|Кошти, які одержують|Видатки, пов'язані з| | |спеціалізовані |організацією та виконанням| | |монтажно-експлуатаційні |цих робіт | | |підрозділи за роботи з| | | |установлення, ремонту і| | | |впровадження технічних засобів| | | |регулювання дорожнього руху, що| | | |виконуються за господарськими| | | |договорами з підприємствами і| | | |господарськими організаціями | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |30|Кошти, отримані від надання|Видатки на організацію і| | |послуг у виконанні|проведення цих робіт та| | |аварійно-рятувальних, |утримання груп, що проводять| | |ремонтно-будівельних та|такі роботи | | |вантажно-розвантажувальних | | | |робіт | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |31|Кошти, отримані установами за|Видатки, пов'язані з| | |вибракуваних і проданих тварин |організацією та проведенням| | | |цих робіт | |--+-------------------------------+-----------------------------| |32|Грошові надходження від|Видатки на покриття витрат,| | |реалізації продукції та послуг|пов'язаних з виконанням цих| | |установами державної|робіт і послуг | | |сортовипробувальної мережі,| | | |державними | | | |проектно-технологічними | | | |центрами охорони родючості| | | |грунтів і якості продукції та| | | |машиновипробувальними станціями| | |--+-------------------------------+-----------------------------| |33|Кошти, отримані від морських|Видатки, пов'язані з| | |торговельних портів та інших|виконанням комплексу заходів| | |суб'єктів господарської|з навігаційно-гідрографічного| | |діяльності на виконання|забезпечення мореплавства, що| | |навігаційно-гідрографічних |проводяться з метою створення| | |робіт |сприятливих умов для безпеки| | | |судноплавства | ------------------------------------------------------------------
II. Перелік коштів, які належать до інших
власних надходжень
------------------------------------------------------------------ |N | Назва видів інших власних | Мета, на яку витрачаються| | | надходжень | інші власні надходження | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 1|Плата за утримання дітей в|Видатки на харчування дітей | | |дошкільних закладах | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 2|Плата за навчання у державних|На утримання шкіл естетичного| | |школах естетичного виховання|виховання, в першу чергу на| | |дітей |виплату заробітної плати| | | |працівникам | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 3|Кошти, які надходять на|Видатки на харчуванням дітей | | |харчування дітей в інтернатах| | | |при школах та в групах| | | |подовженого дня | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 4|Плата за проживання в|Видатки на господарське| | |гуртожитках навчальних закладів|утримання гуртожитків, оплату| | |та закладів післядипломної|енергоносіїв та комунальних| | |освіти |послуг, придбання меблів | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 5|Кошти, які надійшли на рахунок|Видатки на здійснення| | |професійно-технічного |статутної діяльності,| | |навчального закладу або|зміцнення | | |залишаються навчальному закладу|навчально-матеріальної бази,| | |від сум, що надійшли за роботи,|соціальний захист учнів,| | |виконані учнями згідно з|проведення культурно-масової| | |законодавством |і фізкультурно-спортивної| | | |роботи | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 6|Кошти працівників за|Видатки, пов'язані з| | |харчування, отримане за місцем|організацією харчування | | |роботи | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 7|Кошти, що надходять як часткова|На придбання спортивної форми| | |компенсація вартості спортивної| | | |форми, яка видається згідно з| | | |чинним законодавством| | | |спортсменам, учням спортивних| | | |закладів | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 8|Відрахування від заробітку або|Видатки на покриття витрат,| | |іншого доходу спецконтингенту|пов'язаних із наданням цих| | |за харчування, речове майно,|послуг | | |комунально-побутові та інші| | | |надані їм послуги | | |--+-------------------------------+-----------------------------| | 9|Кошти, які одержують установи|Видатки на утримання| | |від реалізації путівок на|туристських та спортивних| | |туристські та спортивні бази, в|баз, пансіонатів,| | |пансіонати, санаторно-курортні|санаторно-курортних закладів| | |заклади та заклади відпочинку |та закладів відпочинку | |--+-------------------------------+-----------------------------| |10|Відрахування від|Видатки на зміцнення| | |госпрозрахункових установ та|матеріальної бази установи | | |організацій, які перебувають у| | | |віданні установ, якщо це| | | |передбачено чинним| | | |законодавством | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |11|Кошти, що надходять від|Видатки на покриття витрат,| | |діяльності закладів|пов'язаних з діяльністю цих| | |громадського харчування, які|закладів | | |належать бюджетним установам та| | | |організаціям | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |12|Відрахування від вартості|Видатки на утримання| | |будівництва на утримання служб|управлінь капітального| | |замовника відповідно до|будівництва | | |законодавства | | |--+-------------------------------+-----------------------------| |13|Кошти, одержані на договірних|Видатки, пов'язані з наданням| | |засадах за надання|лікувально-профілактичної | | |лікувально-профілактичної |допомоги закладами охорони| | |допомоги працівникам державних|здоров'я та на проведення| | |органів, підприємств, установ|централізованих заходів цих| | |та організацій незалежно від|установ | | |форм власності, та фізичним| | | |особам | | ------------------------------------------------------------------
III. Перелік коштів, які вважаються коштами, отриманими
установою на виконання окремих доручень
------------------------------------------------------------------ |N| Назва коштів, які вважаються коштами, отриманими установою | | | на виконання окремих доручень | |-+--------------------------------------------------------------| |1|Кошти для проведення розрахунків: | | | з молодими фахівцями; | | | на виплату студентам стипендій; | | | на виплату матеріальної допомоги та доплат до державних| | | стипендій за рахунок замовників; | | | на придбання методичної літератури і навчальних посібників| | | для студентів заочної форми навчання | |-+--------------------------------------------------------------| |2|Кошти на придбання замовлених в централізованому порядку| | |бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності,| | |статистики | |-+--------------------------------------------------------------| |3|Кошти, що відповідно до рішень Уряду надійшли на ім'я установи| | |для виконання окремих доручень | |-+--------------------------------------------------------------| |4|Добровільні компенсації хворих за надані їм медичні послуги| | |лікувально- та санітарно-профілактичними закладами | |-+--------------------------------------------------------------| |5|Кошти, одержані закладами охорони здоров'я за медичну допомогу| | |громадянам, надану відповідно до договорів добровільного| | |медичного страхування | |-+--------------------------------------------------------------| |6|Кошти, одержані державним органом, який здійснює державний| | |пробірний контроль, від казенних підприємств пробірного| | |контролю для придбання замовлених у централізованому порядку| | |державних пробірних клейм, пробірних голок, стандартних| | |зразків, пробірних каменів, спеціального устаткування,| | |спеціальних бланків | |-+--------------------------------------------------------------| |7|Отримання страхових сум у разі настання страхового випадку | |-+--------------------------------------------------------------| |8|Інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ,| | |організацій та приватних осіб для виконання окремих доручень,| | |а також благодійні внески та пожертви, отримані згідно з| | |чинним законодавством | ------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту по бюджету А.А.Максютаon top