Документ z0127-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.1999, підстава - z0200-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 63 від 29.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 березня 1996 р.
vd960229 vn63 за N 127/1152

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 98 ( z0200-99 ) від 18.03.99 )
Про затвердження цін на
інформаційно-обчислювальні
послуги

Керуючись пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від
22.03.93 р. N 214 ( 214-93-п ) "Питання Міністерства статистики
України та наказом Мінекономіки України від 19.06.95 р. N 90
( z0183-95 ) "Про внесення змін і доповнень до наказу
Мінекономіки від 20.04.95 р. N 62 "Про тарифи на електроенергію",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розрахункові ціни за надання госпрозрахункових
інформаційно-обчислювальних послуг користувачам та замовникам по
формуванню та видачі інформації з бази даних Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, що додаються. 2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 10.10.95 р. N 259 ( z0385-95 ). 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Осауленка О.Г.
Міністр України М.І.Борисенко

Затверджено
наказом Міністерства
статистики України
від 29 лютого 1996 року
N 63
Розрахункові ціни
за надання госпрозрахункових інформаційно-обчислювальних
послуг користувачам та замовникам по формуванню та
видачі інформації з бази даних Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Вид послуги |Розділи | Ціна в крб. | |п/п| |калькуляції|————————————————————| | | | |Розра- |Згідно з по-| | | | |хункова|становою Ка-| | | | | |бінету Міні-| | | | | |стрів і Нац-| | | | | |банку Украї-| | | | | |ни N 428 від| | | | | |17.07.95 | |———+———————————————————————————+———————————+———————+————————————| | 1.|Формування і видача інфор- |18, 19, 23 | 19280 | 19000 | | |мації з бази даних в факто-| | | | | |графічному вигляді на папе-| | | | | |ровому носії або дискеті по| | | | | |структурі. DBF файлу чи | | | | | |текстового файлу (для одно-| | | | | |го запису) | | | | | |а) до 1000 записів | | | 19000 | | |б) від 1001 до 10000 запи- | | | | | | сів | | | 17000 | | |в) більше 10000 записів | | | 13000 | | 2.|Формування і видача простої|15, 18, 20,| 73040| 73000 | | |аналітичної довідки - кіль-|23 | | | | |кість об'єктів по одному | | | | | |ключу (для однієї терито- | | | | | |рії) на паперовому носії | | | | | |або на дискеті у вигляді | | | | | |текстового файлу | | | | | 3.|Формування і видача аналі- |15, 18, 20,| | 73000 | | |тичної таблиці - кількість |23 | | | | |об'єктів по декількох клю- | | | | | |чах (до 3-х ) з підрахуван-| | | | | |ням проміжних підсумків | | | | | |(для однієї території) - на| | | | | |паперовому носії або на | | | | | |дискеті у вигляді текстово-| | | | | |го файлу | | | | | 4.|Формування збірників, де | | | + 100% | | |поряд з даними Державного | | | | | |реєстру, присутні дані, що | | | | | |входять до певних форм | | | | | |державної статистичної | | | | | |звітності | | | | | 5.|Формування збірників з да- | | | + 50% | | |ними Державного реєстру та | | | | | |іншими даними з використан-| | | | | |ням видавничих систем типу | | | | | |VENTURA | | | | | 6.|Термінове виконання послу- | | | + 30% | | |ги (на протязі трьох днів) | | | | | 7.|Видача довідки на паперово-|1, 7, 8, | 489150| 489000 | | |му носії |17, 18, 19,| | | | | |22, 23, 24,| | | | | |26, 27, 28 | | | | 8.|Пошук суб'єкта по неповних |1, 7, 8, | 608210| 608000 | | |даних з видачею довідки на |17, 18, 19,| | | | |паперовому носії про наяв- |22, 24, 25,| | | | |ність або відсутність в |26, 27, 28 | | | | |ЄДРПОУ | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Вартість усіх послуг вказана без урахування податку
на добавлену вартість.вгору