Документ z0127-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.05.2015, підстава - z0435-15

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА

16.12.2011  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за № 127/20440

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
№ 55 від 25.02.2015}

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», пункту 14 Статуту Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 14.10.2010 № 204 (далі - Фонд), та з метою приведення нормативно-правових актів правління Фонду до вимог законодавства правління Фонду ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзацах перших підпунктів 1 та 2 пункту 3 Порядку проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв’язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду, затвердженого постановою правління Фонду від 18.07.2007 № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за № 918/14185, слова «Кримського республіканського» замінити словами «центру зайнятості Автономної Республіки Крим».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття № 55 від 25.02.2015}

3. У Порядку фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи, затвердженому постановою правління Фонду від 29.01.2009 № 94, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 244/16260:

в абзаці п’ятому пункту 1.3 розділу І слова «Кримський республіканський» замінити словами «центр зайнятості Автономної Республіки Крим»;

у пунктах 5.7, 5.8 розділу V слово «Держкомстатом» замінити словами «Держстатом України».

4. У Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва за умови збереження за працівниками місця роботи, затвердженому постановою правління Фонду від 29.01.2009 № 94, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 245/16261:

у пункті 3.1 розділу ІІІ слова «Кримським республіканським» замінити словами «центром зайнятості Автономної Республіки Крим»;

у пунктах 4.4, 4.5 розділу ІV слово «Держкомстатом» замінити словами «Держстатом України».

5. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

О. Шевчуквгору