Документ z0127-09, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 31.03.2009, підстава - z0265-09


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
15.01.2009 N 2
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2009 р.
за N 127/16143
 
{ Розпорядження скасовано на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
    N 167 ( z0265-09 ) від 12.03.2009 }
 
Про затвердження Змін до Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками
та об'єднаними кредитними спілками
до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

 
     Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою вдосконалення порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668 (додаються).
 
     2. Зупинити дію абзацу четвертого підпункту 2.2.3 пункту 2.2 глави 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668, до 31 грудня 2009 року включно.
 
     3. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
     4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
 
     5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами.
 
 Голова Комісії                     В.Альошин 
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Протокол засідання Комісії
від 15 січня 2009 р. N

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.01.2009 N 2
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2009 р.
за N 127/16143

 
ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними
кредитними спілками до Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
( z0069-04 )

 
     1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
     "Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8)".
 
     2. У главі 3:
 
     2.1. У другому реченні абзацу одинадцятого підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цифри "021" і "041" замінити відповідно цифрами "020" і "040".
 
     2.2. Доповнити пункт 3.5 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
     "У разі, якщо кредитна спілка не ідентифікувала споживчі кредити, надані до 01.01.2009, за цілями на придбання автотранспорту, придбання побутової техніки та комп'ютерів, то інформація про такі кредити відображається в рядку 153 "інші потреби" до їх повного погашення. Інформація про споживчі кредити, надані після 01.01.2009, відображається в рядках 151-153 за відповідними цілями в кредитному портфелі".
     У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.
 
     2.3. У пункті 3.7:
     в абзаці другому слова та цифри "У рядку 010" замінити словами та цифрами "У рядку 100 або 1000";
     в абзаці четвертому слова та цифру "У рядку 1" замінити словами та цифрами "У рядку 101 або 1001";
     в абзаці п'ятому слова та цифри "У рядках 2, 3, 4" замінити словами та цифрами "У рядках 102, 103, 104 або 1002, 1003, 1004";
     після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
     "У разі, якщо в кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 102 і далі, а якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 1002 далі. Відповідно для основного офісу будуть рядки 101 або 1001, а підсумковий рядок - 100 або 1000".
     У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;
     в абзаці сьомому слово та цифри "Рядок 010" замінити словами та цифрами "Рядок 100 або 1000";
     після абзацу сьомого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
     "У графі 4 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума кредитів, наданих членам кредитної спілки, через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.
     У графі 5 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається сума сплачених (повернених) кредитів, наданих членам кредитної спілки, через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі, якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо наданих та сплачених кредитів буде відображатися у рядку 101 або 1001.
     У графі 6 рядків 102, 103, 104 (1002, 1003, 1004) та інших відображається залишок кредитів, наданих членам кредитної спілки, на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення".
     У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;
     в абзаці одинадцятому слова та цифри "Дані графи 3 рядка 010 додатка 8" замінити словами та цифрами "Дані графи 3 рядка 100 або 1000 додатка 8";
     абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
     "Дані графи 6 рядка 100 або 1000 додатка 8 дорівнюють сумі даних графи 4 рядка 010 додатка 3 та графи 4 рядка 110 додатка 3";
     в абзаці тринадцятому слова та цифри "У рядку 020" замінити словами та цифрами "У рядку 200 або 2000";
     в абзаці чотирнадцятому слова та цифри "У рядку 1" замінити словами та цифрами "У рядку 201 або 2001";
     в абзаці п'ятнадцятому слова та цифри "У рядках 1, 2, 3, 4" замінити словами та цифрами "У рядках 202, 203, 204 або 2002, 2003, 2004";
     після абзацу п'ятнадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
     "У разі, якщо у кредитної спілки кількість зареєстрованих відокремлених підрозділів менше 99, то нумерація рядків починається з 202 і далі, якщо більше або дорівнює 99, то нумерація рядків починається з 2002 і далі. Відповідно для основного офісу будуть рядки 201 або 2001, а підсумковий рядок - 200 або 2000.
     У графі 4 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу.
     У графі 5 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається сума повернених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через касу чи поточний рахунок відповідного відокремленого підрозділу. У разі, якщо відокремлений підрозділ користується поточним рахунком основного офісу, то інформація щодо залучених та повернутих внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки буде відображатися у рядку 201 або 2001.
     У графі 6 рядків 202, 203, 204 (2002, 2003, 2004) та інших відображається залишок внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на кінець звітного періоду за відповідними відокремленими підрозділами. Залишок на кінець звітного періоду може містити від'ємне значення".
     У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий уважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим;
     в абзаці двадцятому слово та цифри "Рядок 020" замінити словами та цифрами "Рядок 200 або 2000";
     в абзаці двадцять першому слова та цифри "Дані рядка 020" замінити словами та цифрами "Дані рядка 200 або 2000".
 
     3. У додатку 8 у графі "Код рядка" цифри "010, 1, 2, 3, 4, 020, 1, 2, 3, 4" замінити відповідно цифрами "100 (1000), 101 (1001), 102 (1002), 103 (1003), 104 (1004), 200 (2000), 201 (2001), 202 (2002), 203 (2003), 204 (2004)".
 
 Член Комісії - 
директор Департаменту
нагляду за кредитними
установами О.Мозговийвгору