Документ z0125-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2010, підстава - z0072-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 394 від 21.06.93 р. Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 вересня 1993 р.
vd930621 vn394 за N 125
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 515 ( z0072-10 ) від 07.12.2009 }
Про затвердження Інструкції про
порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну)
посвідчень водія, обліку та
зберігання документів, які
стосуються екзаменаційної роботи
( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 )
до Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 )

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8
травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п ) "Про затвердження Положення про
порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування
транспортними засобами" (додається) і поліпшення обслуговування
громадян України з питань екзаменаційної діяльності
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання
документів, які стосуються екзаменаційної роботи (додається). 2. Начальникам управлінь внутрішніх справ Республіки Крим,
ГУВС м.Києва, УВС областей і м.Севастополя: 2.1. Організувати вивчення Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами й зазначеної Інструкції працівниками Державної
автомобільної інспекції, інших зацікавлених служб і використання
їх у практичній діяльності. 2.2. Довести їх вимоги до відома підприємств, організацій,
установ та громадян. 3. Начальникам навчальних закладів МВС України внести в
програми підготовки й підвищення кваліфікації працівників
Державтоінспекції необхідні зміни з урахуванням Положення та
Інструкції. 4. Головному управлінню тилового і матеріально-технічного
забезпечення МВС України (Шнуренку А.І.) у строк до 1 липня 1993
р. забезпечити виготовлення Положення та Інструкції з додатками в
кількості 3000 примірників. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на ГУ ДАІ МВС
України (Масловського Б.П.). 6. Наказ МВС СРСР від 6 січня 1987 р. N 6 "Про затвердження
Положення про порядок допуску водіїв до управління транспортними
засобами, прийому екзаменів та видачі громадянам посвідчень водія"
вважати таким, що не застосовується в підрозділах Міністерства
внутрішніх справ України.

Міністр
генерал-полковник
внутрішньої служби А.В.Василишин

Затверджено
наказом МВС України
від 21 червня 1993 р. N 394
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 )
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання
документів, які стосуються екзаменаційної роботи.
Порядок приймання екзаменів і оформлення
видачі (обміну) посвідчень водія.
1. Теоретичний і практичний екзамени на право керування
транспортними засобами усіх категорій приймаються екзаменаційними
комісіями РЕП ДАІ. Списки навчальних груп у відповідності з п.15 Положення
подаються в РЕП ДАІ за встановленою формою (додаток N 1).
2. Екзамени від осіб, які навчалися в навчально-виховних
закладах, виходячи з місцевих умов, можуть бути прийняті як за
місцем навчання, так і за місцем знаходження екзаменаційної
комісії відповідно до заявок навчальних закладів, які подаються не
пізніше 25-го числа місяця передуючого екзаменам.
3. Екзаменаційна комісія з приймання теоретичних і практичних
екзаменів повинна складатися з 2 і більше чоловік. Склад комісії
призначається керівником реєстраційно-екзаменаційного підрозділу.
В комісію, як правило, повинні входити: - працівник підрозділу ДАІ (голова комісії); - представники від навчальних закладів, які займаються
підготовкою водіїв, автотранспортних підприємств, військових
комісаріатів і громадських організацій (члени комісії). Включати до складу екзаменаційної комісії викладача або
майстра виробничого навчання керування автомобілем, які вели
навчання групи, що екзаменується, не дозволяється. 4. Члени екзаменаційної комісії повинні знати Правила
дорожнього руху, методику приймання екзаменів і мати: - вищу або середньо-технічну освіту з автомобільної
спеціальності; - посвідчення водія тієї категорії, з якої вони будуть
проводити екзамени.
5. Для одержання посвідчення водія на право керування
транспортними засобами кандидатами у водії в РЕП ДАІ подаються: - заява, якщо громадянин складає екзамени не в складі
навчальної групи; - свідоцтво про закінчення навчального закладу, що готує
водіїв відповідної категорії транспортних засобів (за винятком
осіб, вказаних у третьому абзаці пункту 20 Положення); - копії диплому з витягом із залікової відомості або
семестрових і екзаменаційних відомостей або додатку до диплому
(для осіб, вказаних у пункті 20 Положення); - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см на матовому папері з
білим фоном у правому нижньому кутку (чорно-білі або кольорові); - медична довідка встановленого зразку про придатність до
керування відповідними категоріями транспортних засобів (додаток N
2); - квитанція про сплату встановленого збору за екзамени і
бланк посвідчення водія та талон до нього; - паспорт або документ, що його замінює. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
6. Перед складанням екзаменів на право одержання посвідчення
водія заповнюється картка (додаток N 3), яка разом з паспортом або
іншим документом, що його замінює, подається екзаменаційній
комісії. 7. Екзамени проводяться в такій послідовності: спочатку -
теоретичний, потім - практичний. Особи, які після закінчення навчального закладу по підготовці
водіїв транспортних засобів категорій "В", або "С", або "Д"
успішно склали екзамени в ДАІ можуть одночасно допускатися до
здачі практичного екзамену для відкриття нижчої категорії "А",
"В", "С" або "АВ", або "АВС". Особи, які не склали теоретичного екзамену, до практичного
екзамену не допускаються. Позитивна оцінка, одержана після складання теоретичного
екзамену, вважається дійсною на протязі трьох місяців. Після цього
строку кандидату у водії знову призначається теоретичний екзамен. Методика проведення теоретичного і практичного екзаменів
викладена в додатках NN 4 і 5.
8. Для осіб, які пройшли підготовку (перепідготовку) на
право керування автомототранспортними засобами в навчальних
закладах, а також при заміні, видачі дублікату посвідчення
водія,або талону до посвідчення водія, повторний екзамен як
теоретичний, так і практичний призначається не раніше ніж через 5
днів. В тому разі, якщо кандидат у водії не складе практичного
екзамену з третього разу, слідуючий екзамен від нього приймається
тільки після проходження всього курсу навчання по практичному
керуванню, що стверджується довідкою навчального закладу. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
9. Особи, які допущені до складання екзаменів на право
керування транспортними засобами у відповідності з пунктом 20
Положення або екстерном, до повторних екзаменів допускаються не
раніше, як через 20 днів. Після успішної здачі екзаменів, таким водіям, строком на два
місяці видається тимчасовий талон (додаток N 6), який обмінюється
на посвідчення водія після відмітки підрозділу ДАІ міськрайвідділу
за місцем проживання про те, що таке посвідчення у нього не
вилучалось. До складання екзаменів на право керування транспортними
засобами у відповідності до пункту 20 Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами (надалі Положення) або екстерном допускаються особи, яким
на день складання екзаменів виповнилось 18 років, на категорію "А"
- 16 років. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
10. Кандидати у водії, які підготувалися самостійно до
екзаменів на право керування транспортними засобами, віднесеними
до категорії "А" або "В" і не склали практичних екзаменів з 3
разу, в подальшому до екзаменів в підрозділах ДАІ допускаються
тільки після проходження курсу навчання у встановленому порядку.
11. Результати складання екзаменів з Правил дорожнього руху і
практичного керування проставляються на заяві кандидата і
оформляються протоколом (додаток N 7), який підписується всіма
членами комісії. Запис стверджується підписом працівника РЕП ДАІ. Якщо теоретичний екзамен приймається на ЕОМ, яка має пристрій
для розпечатки його результату, то замість протоколів до справи
підшиваються такі розпечатки.
12. Особам, які склали теоретичний і практичний екзамени
виписуються посвідчення водія відповідної категорії та талони до
них , серії і номери яких записуються в книгу обліку (додаток N
8), а також в екзаменаційну картку водія. В графі "Для особливих
відміток" дублюється серія і номер посвідчення водія. Працівники реєстраційно-екзаменаційних підрозділів одержують
посвідчення водія на загальних підставах. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
13. Записи у посвідченнях водія і талонах до них робляться
спеціальним чорнилом або кульковою авторучкою від руки,
друкарськими машинками або ЕОМ державною мовою. Крім того, записи
прізвища, імені та місця проживання в посвідченні водія
дублюються літерами латинського алфавіту. ( В редакції Додатку N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС ( z0107-94 )
N 166 від 2.04.94 ).
14. Обгрунтованість видачі і правильність заповнення
посвідчення водія та талону до нього після перевірки головою
екзаменаційної комісії завіряються його підписом і печаткою РЕП. У свідоцтві про закінчення навчання в навчально-виховному
закладі записуються дата, серія, номер виданого посвідчення і
назва підрозділу, що його видав. Записи завіряються печаткою. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
15. У посвідченнях водія, які видаються особам що мають
обмеження в періодах медичного огляду, встановлених
медичними комісіями, в графі "Для особливих відміток"
проставляється штамп "Меддовідка обов'язкова".
16. Посвідчення водія нового зразку при їх видачі підлягають
ламінуванню (покриваються захисною плівкою).
17. Результати екзаменів навчальної групи аналізуються окремо
по рівню знань учнями Правил дорожнього руху і по навичках
практичного керування транспортними засобами. У випадку, якщо будуть виявлені слабкі теоретичні знання або
недостатні навички практичного керування в учнів групи, яка
проходила навчання в одного і того ж викладача або майстра
виробничого навчання, керівництву навчального закладу
направляється припис для прийняття необхідних заходів (додаток N
9). Якщо подібні випадки повторюються, то в приписі ставиться
питання про усунення таких інженерно-педагогічних працівників від
подальшої підготовки водіїв транспортних засобів. Копії таких
приписів направляються в організацію, якій підпорядкований
навчально-виховний заклад, а також в експертну групу по його
акредитації.
Примітка. Слабкими знаннями або недостатніми навичками
керування вважаються показники учнів групи, які нижчі від
середніх, що склались в навчальних закладах республіки, області,
міста.
18. Реєстрація навчальних груп з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з викладачами
і майстрами виробничого навчання, по відношенню до яких
направлявся припис про їх заміну, не допускається.
19. Діяльність навчально-виховних закладів, зареєстрованих в
РЕП ДАІ, щороку підлягає перевірці з метою вивчення і усунення
причин, що негативно впливають на якість підготовки водіїв
транспортних засобів. Результати перевірки оформляються актом. Якщо навчально-виховний заклад не реагує на приписи РЕП ДАІ,
а її випускники показують слабкі знання, то навчальні групи такого
закладу не реєструються. Інформація про це направляється в
навчально-виховний заклад і експертну групу по його акредитації. Відновлення реєстрації навчальних груп такому
навчально-виховному закладу проводиться після його повторної
акредитації.
Порядок обміну посвідчень водія і видачі
замість загублених.
20. Обмін посвідчення водія проводиться на підставі заяви
(додаток N 10), медичної довідки про придатність водія до
керування транспортними засобами відповідних категорій, картки
водія або підтвердження із ДАІ МВС, УВС, яка видала попереднє
посвідчення та документів, вказаних у підпунктах 4, 6, 7 пункту 5
Інструкції.
21. Особам, які керували транспортними засобами на протязі
останніх 12 місяців, обмін посвідчень водія проводиться без
відповідних екзаменів. Документами, які стверджують управління транспортними
засобами, можуть бути: - для працюючих водіїв - виписка із трудової книжки або
довідка з місця роботи, де вказується закріплений вид транспорту,
його реєстраційний номер і номер наказу. Довідка стверджується
підписом керівника підприємства і печаткою (додаток N 11); - для водіїв власного транспорту - реєстраційні документи на
цей транспорт; - для осіб, які експлуатують автомобілі за дорученням -
реєстраційні документи на автомобіль і доручення на право
користування і розпорядження ним, свідоцтво на право спільної
власності на транспортний засіб або свідоцтво про реєстрацію
(технічний паспорт), де є запис про право керування дружиною
(чоловіком).
22. Особам, які на протязі останніх 12 місяців взагалі не
керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія
проводиться після складання теоретичного і практичного екзаменів. При цьому, якщо особа має дозвіл на керування транспортними
засобами кількох категорій, у тому числі мотоциклами, практичний
екзамен, на розгляд екзаменаційної комісії, проводиться тільки на
транспортному засобі однієї із категорій: "В", "С", або "Д".
23. Особа, яка має дозвіл на керування транспортними засобами
кількох категорій, при обміні посвідчення водія за бажанням може
одержати дозвіл на керування якою-небудь однією категорією
транспортних засобів. В такому разі практичний екзамен приймається
на транспортному засобі цієї категорії і в новому посвідченні
водія штамп "Дозволено" проставляється тільки в цій категорії.
24. Обмін посвідчень водія на право керування транспортними
засобами категорії "В" (без права роботи по найму) на категорію
"В" проводиться у відповідності з пунктами 27 і 28 Положення.
25. Обмін посвідчення водія у відповідності з п. 30 Положення
проводиться після підтвердження ДАІ міськрайвідділу за місцем
проживання власника про те, що водій не позбавлений права на
керування транспортними засобами. Видача українських посвідчень водія у відповідності до
першого абзацу п. 33 Положення провадиться на підставі листа
Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по
обслуговуванню іноземних представництв і ксерокопії національного
або міжнародного посвідчення водія та сплати відповідних зборів.
( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
26. При обміні посвідчення водія в новому посвідченні в графі
"Для особливих відміток" проставляється категорія, серія, номер і
дата видачі попереднього посвідчення.
27. Замість загубленого посвідчення водія нове, з відміткою
"Дублікат", видається підрозділом РЕП ДАІ за місцем проживання
власника на підставі заяви, медичної довідки, а при необхідності
пред'являється свідоцтво про закінчення навчального закладу або
підтвердження із ДАІ МВС, УВС, що видала попереднє посвідчення, та
документів, вказаних у підпунктах 4, 6, 7 пункту 5 Інструкції.
28. На період оформлення дублікату посвідчення водія
видається тимчасовий талон на право керування транспортними
засобами строком на один місяць талон до посвідчення водія, якщо
він є, вилучається . При необхідності (направлення і одержання
відповіді на запит, з'ясування окремих обставин, які зв'язані з
втратою посвідчення і т.і.) строк дії талону може бути
продовжений до 3 місяців. При видачі тимчасового талону,якщо
немає талону до посвідчення водія від заявника приймаються
теоретичний і практичний екзамени у відповідності з порядком,
викладеним у п. 7 Інструкції. Обмін такого талону на посвідчення проводиться тільки після
відмітки на ньому працівником підрозділу ДАІ міськрайвідділу за
місцем проживання про те, що посвідчення водія не вилучалось. Особам, які загубили тимчасовий талон, одержаний на період
оформлення дублікату посвідчення водія, новий талон видається на
загальних умовах. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
29. Облік тимчасових талонів на право керування транспортним
засобом, які видаються на період оформлення дублікатів
посвідчень, та талонів до посвідчень водія ведеться в окремих
книгах (додатки N 12 і N 16). Після видачі посвідчення водія
тимчасові талони додаються до матеріалів. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
30. Знайдені посвідчення водія, замість яких видані
дублікати, вважаються не дійсними і здаються в підрозділи РЕП ДАІ
для знищення.
31. Якщо водій позбавлений права на керування не всіма
категоріями транспортних засобів, то в посвідченні водія і талоні
до нього компостером відмічаються категорії транспортних засобів,
якими він позбавлений права керувати, а посвідчення повертається
водієві. Після закінчення строку позбавлення права керування,
посвідчення водія та талон до посвідчення водія обмінюються на
нові у відповідності з п. 21-23 цієї Інструкції. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
32. Особам, які відбувають покарання у виді позбавлення волі
і не позбавлені судом права на керування транспортними засобами,
вилучені у них посвідчення водія можуть бути повернуті підрозділом
ДАІ за місцем відбуття покарання на клопотання адміністрації
виправно-трудової установи у відповідності з встановленим
порядком.
Порядок обліку і зберігання бланків документів,
які видаються водіям і інших матеріалів.
33. Облік надходження і витрачання бланків посвідчень водія
і талонів до них ведеться у книзі надходження і витрачання
бланків суворої звітності і номерних знаків (додаток N 13). ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
34. Облік списків навчальних груп ведеться в журналі (додаток
N 14).
35. Бланки посвідчень водія, талони до них і тимчасові талони
на право керування транспортним засобом зберігаються як документи
суворої звітності. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
36. Зіпсовані під час заповнення бланки, при чергових
перевірках знищуються таким чином, щоб виключити їх повторне
використання. На предмет цього складаються відповідні акти. Аналогічно знищуються посвідчення водія, якщо їх власникам
заборонено керувати транспортними засобами за висновком медичної
комісії, знайдені, якщо замість них видані дублікати, а також не
забрані власником на протязі двох років після закінчення строку
позбавлення, про що проставляється відмітка в книзі видачі
посвідчень водія і тимчасових талонів. Про анульовані посвідчення
водія, які були видані іншими підрозділами РЕП ДАІ, останнім
направляється протягом 10 днів повідомлення (додаток N 15).
37. Матеріали, які стали підставою для видачі і обміну
посвідчень водія, талонів до посвідчень водія і тимчасових талонів
на право керування транспортним засобом (заяви, старі
посвідчення, квитанції і т.і.), зшиваються в окремі справи і
зберігаються у встановленому порядку 2 роки. Строк зберігання списків учнів навчальних груп, протоколів
екзаменаційних комісій, книг видачі тимчасових талонів і талонів
до посвідчення водія - 10 років, книг видачі посвідчень водія і
обліку навчальних груп - 60 років після їх закінчення. Протоколи,
списки учнів навчальних груп і книги зберігаються в РЕП ДАІ. Примітка: Посвідчення водія і талони до них, замість яких
видані нові, підшиваються в справи і гасяться штампом
"Анульовано". ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
38. Книги обліку і видачі посвідчень водія, талонів до них ,
тимчасових талонів, а також справи з матеріалами, які стали
підставою для видачі і обміну посвідчень водія і тимчасових
талонів повинні бути пронумеровані, зшиті і скріплені печаткою
РЕП ДАІ. Вони повинні мати номер з номенклатури справ у секретаря
управління (відділу) ДАІ УВС Республіки Крим, областей, ГУВС
м.Києва, УВС м.Севастополя. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
39. Медичні довідки, картки водія, свідоцтва про закінчення
навчального закладу після заповнення всіх реквізитів при видачі
посвідчень водія повертаються водіям.

Додаток N 1
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
Начальнику РЕП ДАІ ______________________________________
Прошу зареєструвати навчальну групу N__________ по навчанню
водіїв автотранспортних засобів категорії ________________________ __________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
Адреса:_______________________________ тел. N __________________
Початок занять _____________ , кінець занять_____________________
Дні занять _________________ , години занять_____________________
В и к л а д а ч і :
1. З будови і технічного обслуговування автотранспортних засобів _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
освіта____________________ , спеціальність _____________________
2. З правил та основ безпеки дорожнього руху,____________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
освіта_____________________, спеціальність ______________________
наявність посвідчення водія категорій
3. З надання першої медичної допомоги потерпілим _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
освіта_____________________, спеціальність ______________________
М а й с т р и в и р о б н и ч о г о н а в ч а н н я
к е р у в а н н ю
1._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
освіта_____________ стаж роботи водієм___________________________
посвідчення водія категорій_________, свідоцтво на право навчання
серії________ N_________ видане _________________________________
"__ " ____________19__ р.
2._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
освіта____________,стаж роботи водієм____________________________
посвідчення водія категорій_________, свідоцтво на право навчання
серії________ N_________ видане__________________________________
"___" ___________ 19__ р.

С П И С О К У Ч Н І В ———————————————————————————————————————————————————————————————— N | Прізвище,|Число,|Освіта|Посвід- |Місце роботи,| Місце п п| ім'я, по |місяць| |чення | осада | проживання | батькові |і рік | |водія | | | |народ-| |серія, | | | |ження | |номер, | | | | | |ким і | | | | | |коли | | | | | |видане, | | | | | |катего- | | | | | |рія ТЗ | | ———+——————————+——————+——————+————————+—————————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ————————————————————————————————————————————————————————————————

Керівник навчального закладу __________
(організації) (підпис)
М.П.
"__ " ____________ 19__ р.
Примітка. Форма друкується на одному аркуші.

( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
Додаток N 2
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
В РЕП ДАІ __________________________ ____________________________________
від громадянина ____________________ ____________________________________
число, місяць, рік народження_______
місце народження____________________ ____________________________________
жителя______________________________
працюючого__________________________
на посаді___________________________
Паспорт серії_______________N_______
виданий_____________________________
(ким, коли)
ЗАЯВА
Прошу видати, обміняти, видати дублікат посвідчення водія,
( талону до посвідчення водія )
(непотрібне закреслити).
Посвідчення водія серії________________N___________одержав в
ДАІ______________________________________________________________
(область, край, республіка) _________________________________________________________________
(число, місяць, рік)
До заяви додаю такі документи:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
_____________________
(особистий підпис)
"__ "___________19__ р.
Службові відмітки РЕП ДАІ:
Видане посвідчення водія серії_________________N________________
категорії____________________________
"__ "____________ 19__ р. Державтоінспектор__________________
(підпис) ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).

Додаток N 3
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

Міністерство охорони
здоров'я України -------------------- (назва установи)

МЕДИЧНА ДОВІДКА
(для пред'явлення в Державтоінспекцію)
Прізвище______________________________
Ім'я _________________________________ По батькові ____________
Місце проживання _____________________ Вік ____________________
Місце роботи _________________________
Проходив медичне обстеження "_____" _______________ 19__ р.

ВИСНОВОК
медичної комісії
1. Придатний (непридатний) до керування тролейбусом, трамваєм. 2. Придатний (непридатний) до керування мотоциклом,
моторолером, мопедом (категорія "А"). 3. Придатний (непридатний) до керування автомобілями,
дозволена максимальна вага яких не перевищує 3500 кг і число місць
для сидіння яких, за винятком сидіння водія, не перебільшує 8
(категорія "В"). 4. Придатний (непридатний) до керування автомобілями без
обмеження максимальної ваги (категорія "С"), автобусами без
обмеження місткості пасажирів (категорія "Д"). 5. Придатний (непридатний) до керування автомобілем з ручним
керуванням. 6. Придатний (непридатний) до керування мотоколяскою. (не
потрібне закреслити)

Місце для фото, Голова комісії ___________
печатка медичної (підпис)
установи Секретар ___________
(підпис)
( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
Додаток N 4
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
Фото
3,5 х 4,5
та
печатка РЕП ДАІ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА
Прізвище _____________ Ім'я __________ По батькові ___________
Дата народження _____________
Місце проживання _______________________________________________
Пройшов навчання по програмі ___________________________________
(вказати, на яку категорію транспортних ________________________________________________________________
засобів навчався і який навчальний заклад закінчив)
Одержав свідоцтво серія____ N_______ від "___" ________ 19___ р.
"__ " _________ 19__ р. Особистий підпис ______________
Результати екзаменів ————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ програми|Дата проведення|N білета |Загальний|Примітка (екзамен) | екзаменів |або категорія|результат| | |ТЗ |(здав, не| | | | здав) | ———————————————+———————————————+—————————————+—————————+————————— Теоретичний | | | | Практичний | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Видані посвідчення ————————————————————————————————————————————————————————————————— Серія|Номер |Категорія|Дата | Підпис співробітника РЕП |посвідчення| ТЗ |видачі | ДАІ, який видав посвід- | | | | чення, завірена печаткою ——————+———————————+—————————+———————+———————————————————————————— | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ( Передбачити графу "Серія і номер талону до посвідчення водія"
згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС ( z0107-94 )
N 166 від 2.04.94 ).

Голова комісії ___________ Прізвище___________
(підпис)
"___" ________ 19__ р.
Примітка. Екзаменаційна картка водія зберігається власником
посвідчення і подається в РЕП ДАІ в разі обміну
посвідчення або при одержанні його дублікату.

( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
Додаток N 5
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЕКЗАМЕНУ
Форма проведення екзамену
1. Теоретичний екзамен може прийматися як від усієї
навчальної групи, так і її частини одним із таких способів: - усним опитуванням за білетами, які затверджуються Головним
управлінням ДАІ МВС України; - за допомогою: спеціальних пристроїв; електронно-обчислюваної техніки. 2. Форма екзамену повинна бути такою, щоб можна було
визначити, чи добре кандидат у водії знає і розуміє відповідні
закони і підзаконні акти. 3. При проведенні теоретичного екзамену оцінюється знання та
розуміння кандидатом у водії: - законодавства, що регламентує порядок організації
дорожнього руху та використання транспортних засобів; - правил дорожнього руху, дорожніх знаків і сигналів,
розмітки доріг і їх значення; - законодавства про адміністративну відповідальність за
порушення правил та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху: - технічних вимог, що відносяться до безпеки руху
транспортних засобів; - правил, що відносяться до організації праці водія в тій
частині, що стосується безпеки дорожнього руху, включаючи правила
тривалості праці і відпочинку; - правил, що стосуються дій водіїв у випадках
дорожньо-транспортних подій; - цивільної і кримінальної відповідальності водія у випадку
дорожньо-транспортної події; - умов, які сприяють виникненню аварійних ситуацій та
дорожньо-транспортних подій; - елементів конституції транспортного засобу, які мають
важливе значення для забезпечення безпеки дорожнього руху; - методів надання долікарняної медичної допомоги особам що,
постраждали в дорожньо-транспортних подіях; - контрольно-регулювальних робіт і способів керування, що
сприяють економії паливно-мастильних матеріалів і зменшенню
шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище. 4. Екзаменаційні білети призначаються для прийняття екзаменів
на знання законів, правил, нормативів і стандартів у сфері безпеки
дорожнього руху від осіб, бажаючих одержати посвідчення на право
керування транспортними засобами, а також для перевірки знань під
час експертизи. Питання білетів охоплюють основні положення законодавства про
дорожній рух, всі розділи Правил дорожнього руху, інших правил,
нормативів і стандартів, що регламентують безпеку дорожнього руху. Кожний екзаменаційний білет вміщує 10 запитань,які мають
порядкові номери від 1 до 10. На кожне запитання дається від 2 до
5 відповідей, з яких вірною і більш повною є одна. Для виключення випадків запам'ятовування кандидатами у водії
екзаменаційних білетів, а не законодавства, правил, нормативів і
стандартів, можуть використовуватись кілька діючих варіантів
білетів. 5. У випадках внесення змін і доповнень в законодавство,
правила, нормативи, стандарти, інші документи екзаменаційні білети
з відповідями або запитаннями, що не відповідають внесеним
доповненням і змінам, виключаються і екзамени проводяться тільки з
допомогою білетів, які повністю відповідають діючим нормативним
актам.
Проведення теоретичного екзамену
6. Екзамени приймаються одночасно від кількох осіб, число
яких залежить від площі і обладнання приміщення, а також
можливості спостереження за поведінкою тих, хто екзаменується. Перед початком екзамену, після перевірки необхідних
документів екзаменованим видаються екзаменаційні картки
(додається), в яких вони заповнюють всі необхідні реквізити. 7. Після роз'яснення порядку роботи з білетом або
екзаменаційним апаратом починається відлік часу. Кандидатам у водії автомототранспортних засобів всіх
категорій, а також трамваїв, тролейбусів, мотоколясок, що
закінчили підготовку (перепідготовку) в навчальному закладі,
пропонується для відповіді 10 запитань. Для кандидатів у водії,
які допущені до складання екзаменів у відповідності до п. 20
Положення або екстерном - 30 запитань, а час для відповідей не
повинен перевищувати відповідно 15 і 40 хвилин. ( Доповнено згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС
( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
8. Після відповіді кандидата на всі запитання результати
фіксуються екзаменаційним апаратом або екзаменатором. Позитивна оцінка "склав" виставляється в тому випадку, якщо
кандидат, який закінчив навчальний заклад , допустив не більше
однієї неправильної відповіді, а допущений до екзаменів
екстерном - не більше двох. Особам, які у відведений час не відповіли на запитання або
допустили більше однієї (двох) помилок, виставляється оцінка "не
склав". Повторний екзамен призначається не раніше ніж через 5 днів, а
для кандидатів у водії, допущених до екзаменів екстерном, - 20
днів.
Додаток
до Методики проведення
теоретичного екзамену
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА
з Правил дорожнього руху
Прізвище_____________, ім'я____________, по батькові_____________
рік народження____________________
Екзаменується на одержання посвідчення___________________________
——————————————————————————————————————————————————————————————— Дата |N бі-|Результати екзамену за питаннями|Загальний|Підписи| екза-|лета |————————————————————————————————|результат|членів | мену | | 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | |комісії| —————+—————+———+——+——+——+——+——+——+——+——+————+—————————+———————| —————+—————+———+——+——+——+——+——+——+——+——+————+—————————+———————| —————+—————+———+——+——+——+——+——+——+——+——+————+—————————+———————| ———————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис особи, що склала екзамен_______________
Примітка: Екзаменаційна картка додається до матеріалів, які
стали підставою для видачі посвідчення водія.

Додаток N 6
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

Методика проведення практичного екзамену.
Транспортний засіб та його обладнання.
1. Приймання практичних екзаменів від кандидатів у водії
проводиться на транспортному засобі тієї категорії, на яку
видається посвідчення водія: "В" - на легкових автомобілях; "С" - на вантажних автомобілях з повною масою, що перевищує
3500 кг; "Д" - на автобусах, крім мікроавтобусів; "Е" - на составах транспортних засобів. Для "С", "Е" тягачем повинен бути вантажний автомобіль з
повною масою, що перевищує 3500 кг; для "Д", "Е" - на зчепленому автобусі. 2. Приймання практичних екзаменів від кандидатів у водії із
числа жінок проводиться: для категорії "С" - на вантажних автомобілях
вантажопідйомністю до 3500 кг включно; для категорії "Д" - на автобусах, призначених для перевезення
не більше 14 пасажирів; для категорії "Е" - на вантажних автомобілях
вантажопідйомністю до 3500 кг включно з одновісним причіпом. 3. Автомобілі, призначені для приймання практичного екзамену,
повинні бути обладнані додатковими педалями зчеплення ( крім
транспортних засобів з автоматичною трансмісією) і гальмів,
дзеркалом заднього виду для екзаменатора.
Примітка: Кандидатами у водії вважаються особи, вперше
допущені до здачі екзаменів, а також водії, що бажають одержати
право на керування іншою категорією транспортних засобів.
Зміст екзамену.
4. При проведенні екзамену з'ясовується вміння керувати
транспортним засобом. 5. Для визначення підготовленості кандидата у водії
враховується виконання ним слідуючих елементів: - підготовка до початку руху, увага по відношенню до інших
транспортних засобів; - своєчасність включання попереджувальних сигналів; - початок руху; - користування дзеркалами заднього виду; - розгін і переключання передач з нижчих на вищі і з вищих на
нижчі, рух по прямій; - зупинка автомобіля на підйомі, а потім відновлення руху.
При цьому автомобіль повинен плавно рушити з місця і може
відкотитися назад не більше ніж на 20 см, а двигун повинен
працювати; - розворот при обмеженій ширині проїжджої частини і рух
заднім ходом. Для цього виїхати на ділянку дороги обмежених
розмірів, розвернутися при одноразовому включенні передачі
заднього ходу. На проїжджій частині зупинити автомобіль де є заїзд
у двір з правої сторони. Включити задню передачу і заїхати у двір
без використання передньої передачі. Після зупинки автомобіль
повинен стояти так, щоб його зовнішні контури не виходили на
проїзджу частину дороги; - гальмування і зупинка автомобіля при різних швидкостях,
включаючи екстренну зупинку, якщо дозволяє шляхова ситуація і
умови руху; - вибір дистанції і інтервалів між транспортними засобами; - маневрування на дорозі, що має дві і більше смуги для руху
в одному напрямку; - правильність об'їзду стоячих транспортних засобів, у тому
числі загального користування і інших перешкод; - правильність перестроювання з однієї смуги руху на іншу; - належна реакція на сигнали, що подаються іншими
користувачами доріг; - оцінка дорожніх обставин при під'їзді до регульованого
перехрестя. Подання, при необхідності, попереджувальних сигналів; - правильність зупинки перед перехрестям; - дотримування сигналів світлофору або регулювальника; - плавність зрушення з місця після зупинки; - оцінка дорожніх обставин при наближенні до нерегульованого
перехрестя, урахування вимог знаків, розмітки, сигналів інших
учасників руху; - додержання права проїзду транспортних засобів, які мають
перевагу у русі; - швидкість при під'їзді до перехрестя і проїзді пішоходного
переходу; - правильність виконання випередження та обгону; - виконання зупинки транспортного засобу. 6. При прийманні екзамену на мотоколясці такі навички як
запуск двигуна і початок руху, рух по прямій з переключанням
передач з нижчих на вищі і з вищих на нижчі, рух заднім ходом з
заїздом в умовні ворота перевіряються спочатку на спеціальній
площадці. Екзамен може проводитися на мотоколясці власника.
Організація приймання екзамену на автомобілі.
7. Приймання практичного екзамену від кандидатів у водії може
проводитися як у два, так і в один етап залежно від умов. 8. Якщо екзамен приймається у два етапи, то частина екзамену
може прийматися на автодромі або спеціальній площадці. 9. У підрозділі ДАІ повинно бути розроблено декілька
маршрутів для перевірки навиків керування транспортними засобами
(для населених пунктів з населенням 500 і більше тис. чоловік -
від 5 до 10 маршрутів, для інших - від 3 до 5). 10. Довжину маршруту рекомендується вибирати від 1,5 до 4 км
з елементами, що дадуть можливість перевірити навики керування
автомобілем. 11. Маршрути оформляються у вигляді карти (схеми маршруту)
формат 200 х 300 мм, кожному надається порядковий номер. Перед
початком екзамену екзаменатор методом випадкового вибору
ознайомлює кандидата у водії з однією із маршрутних карт. 12. Тривалість екзамену повинна бути достатньою для
визначення фактичної здатності кандидата у водії керувати
транспортним засобом відповідної категорії. Загальна тривалість екзамену повинна бути не менше 15 хв., а
для кандидатів у водії, допущених до екзаменів екстерном - не
менше 30 хв. 13. Контроль за виконанням елементів екзамену екзаменатор
здійснює візуально, знаходячись в екзаменаційному автомобілі таким
чином, щоб при необхідності він міг втрутитися в керування. 14. Для одержання позитивної оцінки кандидат у водії не
повинен допустити більше трьох помилок, екстерном - чотирьох. Відмова кандидата у водії виконати який-небудь елемент
екзамену або створення ним аварійної ситуації, що призвела до
втручання екзаменатора в керування автомобілем означає, що
кандидат екзамену не здав.
Приймання практичного екзамену на мотоциклі.
15. Навики керування перевіряються на одиночному мотоциклі,
моторолері. В окремих випадках керівник РЕП ДАІ може прийняти
рішення про здачу екзамену на мотоциклі з коляскою. 16. Перевірка навиків керування проводиться на спеціальній
площадці з нанесеними габаритними елементами ("вісімка",
"коридор", "коло", "дошка", "змійка"). 17.Кандидат у водії повинен вміти виконувати такі маневри: - рух по прямій з переключанням передач з нижчих на вищі і з
вищих на нижчі; - керування мотоциклом на мінімальній швидкості (5 км/год.),
не знімаючи ніг з підніжки; - виконання поворотів і розворотів малого радіусу ("габаритне
коло", "змійка", "вісімка"). 18. Екзамен припиняється, якщо кандидат не виконав "коло",
або "змійку", або "вісімку". 19. В числі двох помилок для оцінки "не здав" додатково
враховується слідуюче: - під час виконання "кола", або "змійки", або "вісімки"
торкався дорожнього покриття якою-небудь частиною тіла; - при зупинці не зміг вимкнути передачу, коли працював двигун.

Додаток N 7
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
Лицевий бік ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Т И М Ч А С О В И Й Т А Л О Н | | на право керування транспортними засобами категорії: | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | А | В | С | Д | Е |непотрібне закреслити| |———————————————————————————————————————————————————————————————| |Прізвище ______________________________________________________| |Ім'я __________________________________________________________| |По батькові____________________________________________________| |Місце проживання ______________________________________________| | | | | | ААА N 000000 | | Дає право на керування до " " 19 р. | | Дозвіл подовжено до " " 19 р. | | | | (посада, прізвище, ініціали службової особи) | | " " 19 р. | | Виданий | | (МРЕП ДАІ) | | | | " " 19 р. ___________________ | | М.П. (підпис) | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Зворотній бік ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Відмітка про порушення | |———————————————————————————————————————————————————————————————| | Дата пору- | Стаття кодексу | Серія і | Вжиті | | шення | із зазначанням | номер | заходи | | | її частини | нагрудного | | | | | знаку | | |————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————| |————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————| |————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————| |———————————————————————————————————————————————————————————————| | Керування транспортним засобом особою, яка має тимчасовий | | талон, допускається при наявності документа, що засвідчує | | особу. | —————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 8
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

П Р О Т О К О Л N ___
від "__ " ________ 19__ р.
екзаменаційної комісії РЕП ДАІ
Склад комісії: Голова ________________ Члени ________________ ________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Рік на-|Навчаль- |На яку | Результати екзаменів п п|ім'я, по |роджен-|ний зак- |категорію|——————————————————————— |батькові |ня |лад, де |ТЗ прово-|теоретичний|практичний | | |навчався |дився |———————————+——————————— | | |екзамену-|екзамен |впер-|здав,|впер-|здав, | | |ємий | |ше, |не |ше, |не | | | | |повто|здав |повто|здав | | | | |рно | |рно | ———+—————————+———————+—————————+—————————+—————+—————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ———+—————————+———————+—————————+—————————|—————+—————+—————+—————

Голова __________________ Члени __________________
(підпис) (підпис) __________________
(підпис)
( Зі змінами, внесеними згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).
Додаток N 9
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

КНИГА
ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ВОДІЯ
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище|Число,|Місце|N про-|Серія |На ке-|Дата|Підпис|Примі- п п|ім'я, по|місяць|про- |токолу|і но- |руван-|ви- |в оде-|тка |батькові|рік та|живан| |мер |ня яки|дачі|ржанні|вказує- | |місце |ня | |посві-|ми ТЗ | | |ться | |народ-| | |дчення|видане| | |свідоц- | |ження | | |водія |посві-| | |тво або | | | | | |дчення| | |інші | | | | | |водія | | |докумен | | | | | | | | |ти, на | | | | | | | | |підста- | | | | | | | | |ві яких | | | | | | | | |видане | | | | | | | | |посвід- | | | | | | | | |чення | | | | | | | | |водія ———+————————+——————+—————+——————+——————+——————+————+——————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ———+————————+——————+—————+——————+——————+——————+————+——————+———————
( У книзі після шостої графи передбачити графу "Серія і номер
талону до посвідчення водія" згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 )
до Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 ).

Додаток N 10
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ____________________________________
(найменування РЕП ДАІ)
ПРИПИС Директору (начальнику)____________________________________________
(найменування навчально-виховного закладу, __________________________________________________________________
відомча належність) Повідомляю, що на випускних екзаменах згідно з протоколом N _____ від "__ " _________ 19___ р. курсанти навчальної групи
N _____ категорії ________ здали екзамени з першого разу:
з правил дорожнього руху із____________ чол.____________ чол.,
практичному керуванню із_________ чол. __________ чол.,
в тому числі ті, що навчались у майстра виробничого навчання
керуванню ______________________ із ________ чол. ________ чол.,
(прізвище) ______________________ із ________ чол. ________ чол.
(прізвище)
Результати екзаменів свідчать про низьку якість підготовки
курсантів викладачем теоретичних дисциплін _________________ та
(прізвище) майстром виробничого навчання керуванню ________________________ .
(прізвище) Надсилаючи інформацію про результати екзаменів в навчальній
групі, пропоную:__________________________________________________ __________________________________________________________________
(конкретні пропозиції з підвищення якості підготовки) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Враховуючи, що раніше викладачем__________________ , майстром
виробничого навчання керуванню _________________ були незадовільно
підготовлені курсанти навчальних груп N ______ , інформую, що
наступні групи підготовки водіїв, які будуть навчатися у викладача ___________________ та майстра виробничого навчання керуванню _________________ , реєструватися не будуть.
Про заходи, вжиті навчально-виховним закладом щодо цього,
необхідно повідомити в реєстраційно-екзаменаційний підрозділ ДАІ в
місячний строк.
Начальник ______________________ ___________
(РЕП ДАІ) (підпис)
"__ " ____________ 19__ р. N___

Додаток N 11
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи
Штамп
організації
(установи)
ДОВІДКА
Видана______________________________________________________
в тому, що він (вона) дійсно працює______________________________ _________________________________________________________________
(вказати назву організації (підприємства))
на посаді водія і згідно до наказу N_______________________від
"__ " ___________ 19__ р. за ним закріплено автомобіль (автобус)
марки____________________, державний номер_______________________
Загальний стаж на посаді водія становить______________років.
М.П.
Керівник організації
(підприємства) ______________(прізвище)
(підпис)
"___"_________19___р.

Додаток N 12
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

КНИГА
видачі тимчасових талонів до посвідчення водія
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Прізвище,|Місце|Замість|Дата |Серія |На ке- |Розписка |Від- | п п|ім'я, по |про- |якого |вида-|і N |руван- |в одержа-|мітка | |батькові |жива-|посвід-|чі і |талону|ня яки-|нні |про | | |ння |чення |строк| |ми ка- | |здачу | | | |виданий|дії | |тегорі-| |талона| | | |талон |тало-| |ями ТЗ | | | | | |(серія,|ну | |виданий| | | | | | N) | | |талон | | | ———+—————————+—————+———————+—————+——————+———————+—————————+——————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ———+—————————+—————+———————+—————+——————+———————+—————————+——————|

Додаток N 13
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

К Н И Г А
обліку надходження і витрати бланків
суворої звітності і номерних знаків
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Надходження | Витрата |Зали- ————————————————————————————————+———————————————————————————|шок Дата|N |Від |Се-|Нумера-|Кіль-|Дата|Кому|Се-|Нумера-|Кіль-| над-|нак-|ко- |рія| ція |кість|ви- |ви- |рія| ція |кість| ход-|лад-|го | |———————| |да- |да- | |———————| | жен-|ної |оде-| | з|по N| |чі |но | | з|по N| | ня | |ржа-| | N|вкл.| | | | | N|вкл.| | | |но | | | | | | | | | | | ————+————+————+———+——+————+—————+————+————+———+——+————+—————+————— 1 | 2 | 3 | 4|5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11| 12| 13 | 14 ————+————+————+———+——+————+—————+————+————+———+——+————+—————+—————
Примітка: На кожний вид знаків і бланків у книзі відводиться
окремий розділ.

Додаток N 14
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

ЖУРНАЛ
обліку навчальних груп по підготовці водіїв
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Найме-| N |Дата |Кіль-|Кате- |По- |Кінець|Відпові-|Прізвище, п п|нуван-|гру-|реє- |кість|горія |ча- |навча-|дальний |ім'я, по |ня нав|пи |стра-|учнів|ТЗ, на|ток |ння |за під- |батькові |чаль- | |ції | |яку |нав-| |готовку,|виклада- |ного | | | |прово-|чан-| |N теле- |чів і |закла-| | | |диться|ня | |фону |майстрів |ду | | | |навча-| | | |практич- | | | | |ння | | | |ного нав- | | | | | | | | |чання ке- | | | | | | | | |руванню ———+——————+————+—————+—————+——————+————+——————+————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ———+——————+————+—————+—————+——————+————+——————+————————+—————————

Додаток N 15
до Інструкції
про порядок приймання екзаменів,
оформлення видачі (обміну) посвідчень
водія, обліку та зберігання документів,
які стосуються екзаменаційної роботи

Начальнику___________________________
(найменування)
РЕП ДАІ УВС _________________________ _____________________________________

Повідомлення.
Посвідчення водія на право керування транспортними засобами
категорії_________серії________, N__________ видане_____________
(дата) на ім'я_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) анульоване______________________________________________________
(вказати причину)

Начальник ____________________
(найменування) РЕП ДАІ УВС __________________ ______________________________ ______________________________
(звання) ___________________
(підпис)
"____"_____________ 19___р.

( Доповнено Додатком N 16 згідно з Додатком N 1 ( z0108-94 ) до
Наказу МВС ( z0107-94 ) N 166 від 2.04.94 додатком N 16 )

Додаток N 16
до Інструкції про порядок приймання
екзаменів, оформлення видачі
(обміну) посвідчень водія, обліку
та зберігання документів, які
стосуються екзаменаційної роботи
КНИГА
видачі талонів до посвідчення водія
—————————————————————————————————————————————————————————————— N | Прізвище,|Місце|Дата |Серія|До якого| На керу- |Причина | п/п| ім'я та |про- |вида-|і N |посвід- | вання |видачі | | побать- |живан|чі |тало-|чення | якими |талону | | кові |ня |тало-|ну |виданий | катего- | | | | |ну | |(серія, | ріями ТЗ | | | | | | | N) | виданий | | | | | | | | талон | | ———+——————————+—————+—————+—————+————————+——————————+————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження додатку N 16 ————————————————————— |Розписка |Примітка | |в одер- | | |жанні | | |талону | | | | | | | | | | | |—————————+—————————| | 9 | 10 | ————————————————————— ( В редакції додатку N 1 ( z0108-94 ) до Наказу МВС ( z0107-94 )
N 166 від 2.04.94 )вгору