Документ z0125-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018  № 26


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2018 р.
за № 125/31577

Про внесення змін до Порядку формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій

Відповідно до статей 6 і 42 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку формування та ведення реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 лютого 2016 року № 224, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2016 року за № 295/28425, такі зміни:

1) пункт 1 розділу ІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:

“4) інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо найменування та місцезнаходження ООВ, ВНО, випробувальних лабораторій.”;

2) у пункті 1 розділу ІІІ:

підпункт 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3-10 вважати відповідно підпунктами 2-9;

у підпункті 2 слова “, адреса електронної пошти, номер телефону” виключити;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) ідентифікаційний номер (лише для ООВ) у форматі UA.TR.YYY та у скороченому форматі YYY, де:

UA - умовне позначення України латинськими літерами;

TR - умовне позначення, яке означає, що ООВ призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

YYY - ідентифікаційний номер ООВ;”.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубіввгору