Документ z0124-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2017, підстава - z1021-17

{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017}


Додаток 16
до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень
платникам податків
(пункт 1 розділу IV)

РЕЄСТР
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податкового повідомлення-рішення

Дата складання податкового повідомлення- рішення

Форма податкового повідо млення- рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідо млення- рішення

Дата отримання податкового повідо млення- рішення платником податків або дата відмітки про невручення

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов’язання, та/або зменшення (збільшення) суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту та/або зменшення суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, грн

усього

у тому числі

податкове зобов’язання

штрафні (фінансові) санкції (штрафи, пеня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті.

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 658 від 21.07.2017}вгору