Про затвердження Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України
Мінзв'язку України, Мінтранс України; Наказ, Правила від 20.03.199726/90
Документ z0121-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.02.2009, підстава - z0141-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 26/90 від 20.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 квітня 1997 р.
vd970320 vn26/90 за N 121/1924
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 1536 ( z0141-09 ) від 22.12.2008 }
Про затвердження Правил перевезення пошти та експлуатації
поштових вагонів на залізницях України

На виконання Закону України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), з
метою визначення порядку перевезення пошти і експлуатації поштових
вагонів на залізницях України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила перевезення пошти та експлуатації
поштових вагонів на залізницях України (додаються). 2. Міністерству зв'язку України зазначені Правила подати до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Українському об'єднанню поштового зв'язку (Гомон М.Н.),
Державній адміністрації залізничного транспорту (Слободян А.В.): 3.1. Прийняти до виконання цей наказ. 3.2. Довести до відома підпорядкованих підприємств і філіалів
поштового зв'язку, об'єднань та підприємств залізничного
транспорту дані Правила. 3.3. Забезпечити контроль за виконанням вимог зазначених
Правил. 4. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
Правила перевезення пошти і експлуатації поштових вагонів на
залізницях СРСР, затверджені Міністерством шляхів сполучення і
Міністерством зв'язку СРСР 12.05.68. 5. Наказ від 21 серпня 1996 р. N 171/268 "Про затвердження
Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на
залізницях України" вважати таким, що не набрав чинності.
Міністр зв'язку Д.А.Худолій
Міністр транспорту І.П.Данькевич
Затверджено
наказом Міністерства зв'язку і
Міністерства транспорту
України від 20.03.1997 N 26/90
Правила
перевезення пошти та експлуатації поштових
вагонів на залізницях України
1. Загальні положення
Визначення термінів
1.1. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: Багажний вагон - спеціальний вагон пасажирського парку,
придатний для прямування в пасажирському поїзді зі встановленою
швидкістю. Має одне відділення для перевезення вантажу. Також
обладнаний для проїзду обслуговуючого персоналу. Багажно-поштовий вагон - це вагон, одне із відділень якого
пристосоване для перевезення багажу, а друге - для перевезення
пошти. Дорожній лист - документ, що видається для кожного маршруту
поштового вагона і містить дані про кількість та види пошти, яка
обробляється в поштовому вагоні. У дорожній лист записуються
прізвища та ініціали членів роз'їзної бригади, інших осіб, які
прямують в поштовому вагоні. Обмін пошти - процес приймання, здавання пошти працівниками
поштового зв'язку і транспорту. Поточний ремонт (ПР) - ремонт вагона з відчепленням із
составу поїзда і подачею до місця ремонту. Пошта - сукупність поштових відправлень та закритих поштових
речей. Поштове відправлення - предмети, упаковані та оформлені
відповідно до вимог поштових правил, які відправник доручає
підприємствам поштового зв'язку для пересилання за призначенням та
вручення адресату. Поштовий вагон - залізничний вагон спеціальної конструкції,
призначений для перевезення, обробки та обміну пошти на шляху
прямування. Схема формування поїзда - порядок розташування вагонів у
составі пасажирського чи поштово-багажного поїзда. Технічно-розпорядчий акт (ТРА) - документ, що засвідчує
безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження
поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової
роботи і дотримання техніки безпеки. 1.2. Ці Правила регламентують порядок перевезення пошти та
експлуатації поштових вагонів на залізницях України, відкритих для
загального користування, і обов'язкові для підприємств (філіалів)
поштового зв'язку та підприємств залізничного транспорту України. 1.3. Пошта перевозиться як у поштових вагонах об'єднання
поштового зв'язку, так і у вагонах Державної адміністрації
залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), що
включаються в состав пасажирських, швидких пасажирських,
поштово-багажних, прискорених вантажних, приміських і місцевих
електро- і дизель-поїздів. Перевезення пошти може здійснюватися в спеціально
пристосованих підприємствами залізничного транспорту, виділених
місцях пасажирських, багажних вагонів або тамбурах пасажирських,
швидких пасажирських та приміських і місцевих поїздів, електро- і
дизель-поїздів за рахунок підприємств (філіалів) поштового
зв'язку. 1.4. Поштові вагони виготовляються за рахунок об'єднання
поштового зв'язку, за технічною документацією Міністерства
транспорту і Міністерства зв'язку України. 1.5. Поштові вагони, придбані за рахунок об'єднання поштового
зв'язку, належать на правах повного господарського відання
державним підприємствам поштового зв'язку. 1.6. Включення поштових вагонів в состав пасажирських,
швидких пасажирських, поштово-багажних, прискорених вантажних,
приміських та місцевих поїздів, електро- і дизель-поїздів
здійснюється залізницями на підставі Переліку поїздів, задіяних
для перевезення пошти, який складається об'єднанням поштового
зв'язку напередодні щорічних змін або коректировок розкладів руху
пасажирських поїздів і погоджується з Укрзалізницею. У Переліку вказуються номери поїздів, в яких курсують поштові
або багажно-поштові вагони, їх місцезнаходження в составі поїздів,
періодичність курсування, а також номери поїздів, в составі яких
пошта перевозиться в багажному вагоні або окремих купе
пасажирських, пасажирських швидких, приміських поїздів. З ініціативи об'єднання поштового зв'язку, за погодженням з
Укрзалізницею, до Переліку можуть вноситися зміни протягом року.
Зміна схем формування та періодичності курсування поїздів без
погодження з об'єднанням поштового зв'язку не дозволяється. 1.7. Разові заявки на включення поштових вагонів в состав
поїздів подаються до Укрзалізниці об'єднанням поштового зв'язку
або підприємствами (філіалами) поштового зв'язку до відповідного
управління залізниці. Включення поштових вагонів в состав поїздів
у межах однієї, двох залізниць здійснюється за розпорядженням
управління залізниці за місцезнаходженням початкового пункту
маршруту, а в межах трьох і більше залізниць - за розпорядженням
Укрзалізниці. 1.8. При відміні, зміні періодичності курсування або маршруту
прямування, або розкладу руху поїздів, у составі яких курсують
поштові вагони, Укрзалізниця не пізніше ніж за 5 днів повідомляє
про це об'єднання поштового зв'язку та за погодженням з
об'єднанням поштового зв'язку визначає поїзди, в яких будуть
курсувати ці вагони. 1.9. При розробці розкладу руху поїздів, технічно-розпорядчих
актів залізничних станцій, управління і станції залізниць
враховують пропозиції об'єднання поштового зв'язку і підприємств
(філіалів) поштового зв'язку. 1.10. Управління залізниць забезпечують об'єднання поштового
зв'язку, підприємства (філіали) поштового зв'язку новими
службовими розкладами руху поїздів та іншими нормативними
документами за рахунок підприємств (філіалів) поштового зв'язку. 1.11. Приймання поїзда, в составі якого курсує вагон,
задіяний для перевезення пошти, здійснюється тільки на колію,
визначену технічно-розпорядчим актом станції. У разі приймання поїзда на іншу колію або його зупинки не у
встановленому місці черговий по станції зобов'язаний не пізніше
ніж за 20 хвилин до прибуття попередити про це працівників
поштового зв'язку, які здійснюють обмін пошти, і вказати місце
зупинки поштового вагона. Начальник станції погоджує з підприємством (філіалом)
поштового зв'язку порядок обміну пошти (обмін через вільну сусідню
колію, подачу поштового вагона або поїзда на іншу колію тощо). 1.12. Обмін пошти здійснюється в передбачений розкладом руху
час стоянки поїзда. Затримка поїздів із причин непідготовленої
пошти для обміну або її великої кількості не дозволяється. 1.13. У разі запізнення поїздів, в яких перевозиться пошта,
або скорочення їх стоянок черговий по станції повідомляє про це
працівників поштового зв'язку, які здійснюють обмін пошти. Скорочення стоянок, встановлених за розкладом менше п'яти
хвилин, не дозволяється. Станції надають підприємствам (філіалам) поштового зв'язку за
їх запитами довідки про час запізнення поїздів, у составі яких
перевозиться пошта. 1.14. Об'єднання поштового зв'язку (підприємства поштового
зв'язку) та Укрзалізниця (підприємства залізничного транспорту)
укладають між собою згідно з законодавством договори про: оренду приміщень і споруд, що належать залізницям; проведення єдиної технічної ревізії поштових вагонів; строки подачі під завантаження, вивантаження, здійснення
маневрових робіт, миття вагонів; перевезення у поштових вагонах виручки залізничних кас,
багажу і вантажів; перевезення пошти в багажних вагонах, дизельних поїздах,
спеціально пристосованих, виділених місцях або купе пасажирських,
швидких пасажирських поїздів; кількість поштових вагонів, що повинні знаходитись на станції
або за її межами; взаєморозрахунки за пробіг поштових вагонів по залізницях, а
також з інших питань перевезення пошти і експлуатації поштових
вагонів.
2. Перевезення пошти в поштових вагонах
2.1. У поштових вагонах об'єднання поштового зв'язку
перевозяться всі види поштових відправлень. 2.2. У поштових вагонах може перевозитись службовий
великогабаритний вантаж масою більше 20 кг (кожне місце), що
відправляється підприємствами (філіалами) поштового зв'язку за
дозволом об'єднання поштового зв'язку. 2.3. Загальна вага пошти не повинна перевищувати
вантажопідйомної сили вагона. Залізниці мають право перевіряти вагу пошти і зобов'язати
вивантажити з вагона залишок пошти проти встановленої норми. 2.4. Пошта, що перевозиться в поштових вагонах,
супроводжується працівниками поштового зв'язку (роз'їзною
бригадою). У разі курсування в составі поїзда одночасно двох і більше
поштових вагонів перевезення пошти на окремих маршрутах може
здійснюватися з супроводженням в одному з них. При цьому вагони
повинні бути розміщені поруч. Контроль за вагоном, що прямує без
супроводження, забезпечує роз'їзна бригада поштового вагона, що
прямує в составі цього ж поїзда. 2.5. Відправка поштових вагонів оформляється дорожньою
відомістю на пробіг поштового вагона, квитанцією на пробіг
поштового вагона та корінцем квитанції на пробіг поштового вагона,
що складаються для кожного вагона станцією відправлення на
підставі заявок підприємств (філіалів) поштового зв'язку.
3. Перевезення пошти в багажно-поштових вагонах
3.1. Багажно-поштові вагони призначені для сумісної
експлуатації їх Укрзалізницею і об'єднанням поштового зв'язку,
знаходяться на балансі залізниць і включаються в состав поїздів
згідно з порядком, визначеним пунктами 1.6, 1.7 цих Правил. 3.2. Порядок обслуговування і експлуатації багажно-поштових
вагонів працівниками залізниць і працівниками поштового зв'язку
встановлюється на місцях начальниками станцій разом з начальниками
(директорами) підприємств (філіалів) поштового зв'язку. Виділене відділення в багажно-поштовому вагоні для
перевезення пошти, його устаткування та інвентар передаються
залізницями за актом підприємствам (філіалам) поштового зв'язку,
які несуть матеріальну відповідальність за їх збереження з моменту
прийняття. Відділення, в якому перевозиться пошта, обслуговується
працівниками поштового зв'язку, а багажне відділення -
працівниками залізниць. 3.3. Поточний ремонт, постачання водою та паливом,
обслуговування і ремонт системи електропостачання в пунктах
формування і на шляху прямування, а також охорона багажно-поштових
вагонів забезпечується залізницями. 3.4. Багажно-поштові вагони на станції формування або
обертання поїздів подаються під завантаження та вивантаження
багажу і пошти згідно з технологічним процесом роботи станції.
Черговість подачі багажно-поштових вагонів для завантаження,
вивантаження багажу і пошти, а також тривалість знаходження
вагона під цими операціями встановлюються начальником станції за
узгодженням із начальником (директором) відповідного підприємства
(філіалу) поштового зв'язку.
4. Перевезення пошти в багажних і вантажних вагонах,
купе і тамбурах поїздів
4.1. Перевезення пошти в багажних вагонах залізниць, а також
наданих в оренду підприємствам (філіалам) поштового зв'язку
вантажних вагонах здійснюється за договорами між підприємством
залізничного транспорту і підприємством поштового зв'язку. 4.2. Подача орендованих вантажних вагонів під завантаження та
вивантаження здійснюється за графіком, погодженим підприємством
(філіалом) поштового зв'язку з начальником станції, а включення їх
у состав поїзда - у порядку, визначеному в пунктах 1.6, 1.7 цих
Правил. Завантаження і вивантаження пошти здійснюється підприємствами
(філіалами) поштового зв'язку. Затримка вагонів під вивантаженням
або завантаженням тягне за собою відповідальність підприємств
(філіалів) поштового зв'язку згідно із Статутом залізниць. 4.3. Загальна вага пошти у вантажному вагоні не повинна
перевищувати вантажопідйомності вагона. Визначення ваги вантажу,
пломбування, замикання вагона здійснюється підприємством
(філіалом) поштового зв'язку згідно з вимогами Укрзалізниці. 4.4. При відправленні пошти багажем на кожний пункт її
здавання складаються накладні у двох примірниках і здаточний
список у трьох примірниках за формами, що встановлюються
Міністерством зв'язку та Укрзалізницею. На адресних ярликах, які прикріплюються до поштових
відправлень і закритих поштових речей, зазначається: на якій
станції необхідно здати поштове відправлення (закриту поштову
річ), місце призначення, звідки прямує поштове відправлення
(поштова річ), вага та вихідний номер, номер поїзда. Ці самі дані
вказуються в накладній. Пошта для відправки багажем здається працівниками поштового
зв'язку в багажне відділення під розписку на другому примірнику
здаточного списку. За прийняту пошту працівникам поштового зв'язку
видається багажна квитанція. За домовленістю з начальником станції пошта після оформлення
документів здається працівниками поштового зв'язку безпосередньо у
багажний вагон. Із багажного вагона пошта приймається в пунктах здавання з
перевіркою за здаточним списком. У випадку невідповідності
фактичної кількості речей приписаних до документів або виявленні
пошкодження упаковки складається акт у трьох примірниках, який
підписується працівником поштового зв'язку та залізниці. При
короткочасній стоянці поїзда і неможливості складення акта
працівник залізниці робить відмітку в документах про відсутність
поштового відправлення (поштової речі) або про пошкодження його
упаковки. Акт складається працівником поштового зв'язку в присутності
представника залізничної станції негайно після відправки поїзда.
Перший примірник акта залишається у працівника поштового зв'язку,
другий видається представнику залізничної станції у пункті
складання акта, третій надсилається підприємству (філіалу)
поштового зв'язку відправлення пошти для перевірки. 4.5. Для перевезення пошти в тамбурі пасажирського, швидкого
пасажирського, приміського, місцевого, електро- і дизель-поїздів
надається тамбур останнього вагона. 4.6. Пошта, яка перевозиться в купе пасажирських, швидких
пасажирських поїздів, тамбурах пасажирських, приміських, місцевих,
електро- і дизель-поїздів, обов'язково супроводжується працівником
поштового зв'язку.
5. Перевезення багажу, вантажобагажу
в поштових вагонах
5.1. Перевезення багажу, вантажобагажу (далі - багажу) в
поштових вагонах об'єднання поштового зв'язку здійснюється за
окремими договорами між Укрзалізницею та об'єднанням поштового
зв'язку. 5.2. Завантаження багажу безпосередньо у вагон та
вивантаження з вагона здійснюється засобами залізниць. 5.3. На кожний пункт здавання багажу складається накладна в
двох примірниках та здаточний список у трьох примірниках, запис в
якій здійснюється в порядку послідовності пунктів здавання багажу. Багаж для відправки поштовим вагоном здається роз'їзній
бригаді поштового вагона під розписку на другому примірнику
здаточного списку. 5.4. Із моменту завантаження багажу в поштовий вагон до
вивантаження на станції призначення роз'їзна бригада поштового
вагона несе за нього матеріальну відповідальність. 5.5. Виявлені під час видачі з поштового вагона нестачі або
пошкодження багажу, невідповідності кількості речей запису в
документах або встановлені пошкодження упаковки оформлюються
актом, який складається у трьох примірниках і підписується
працівниками залізниці та поштового зв'язку в порядку, визначеному
п.4.4 цих Правил. 5.6. Видача багажу його власнику безпосередньо з поштового
вагона забороняється.
6. Порядок експлуатації і ремонту поштових вагонів
6.1. Підприємства (філіали) поштового зв'язку зобов'язані
утримувати поштові вагони згідно з вимогами Правил технічної
експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 20.12.96 N 411. 6.2. Всі поштові вагони повинні бути приписані до вагонного
депо пункту формування поїздів. Як виняток, з дозволу Укрзалізниці
і об'єднання поштового зв'язку допускається приписка поштового
вагона до депо в пункті обороту поїзда. 6.3. Контроль технічного стану поштових вагонів відповідно до
Правил технічної експлуатації залізниць України, їх огляд,
технічне обслуговування, поточний ремонт у депо або в дорозі
здійснюється підприємствами залізничного транспорту. 6.4. Підприємства (філіали) поштового зв'язку повинні мати на
станціях формування та обороту поїздів парк технічно справних
резервних поштових вагонів не менш як 20 процентів від загальної
кількості вагонів, що знаходяться в обороті, для забезпечення
составу поїздів згідно з графіком і схемою формування. При цьому
50 % запасних справних вагонів повинні знаходитися на коліях
станції, а 50 % - в пунктах відстою станції або інших пунктах
відстою. При перевищенні в будь-якому пункті відправлення встановленої
норми несправних вагонів залізниця зобов'язана за заявками
підприємств (філіалів) поштового зв'язку здійснювати
перенаправлення вагонів з іншого пункту. 6.5. Ремонт поштових вагонів здійснюється підприємствами
залізничного транспорту за рахунок підприємств поштового зв'язку
за тарифами відповідно до калькуляції витрат згідно з планами і
термінами, узгодженими між Укрзалізницею і об'єднанням поштового
зв'язку, а також між ремонтними підприємствами залізниці і
підприємствами (філіалами) поштового зв'язку. 6.6. Для нагляду за станом поштового вагона і забезпечення
безпечного руху в кожному поштовому вагоні повинен знаходитися
провідник-електромонтер або ці обов'язки повинні бути покладені на
іншого працівника роз'їзної бригади. Провідник-електромонтер поштового вагона зобов'язаний перед
відправленням поїзда перевірити наявність хвостових сигналів і
забезпечити їх функціонування під час руху. У випадках, що
загрожують безпеці руху поїздів, провідник повинен вжити заходів
до негайної зупинки поїзда. Провідник-електромонтер поштового вагона знаходиться в штаті
підприємства (філіалу) поштового зв'язку і призначається на посаду
після перевірки знань із технічної експлуатації, техніки безпеки і
опалення вагонів. Перевірка знань провідників-електромонтерів здійснюється
підприємствами (філіалами) поштового зв'язку при участі
представника залізниці. 6.7. Невключення в состав поїзда або відчеплення в дорозі
технічно справного поштового вагона, передбаченого схемою
формування, забороняється. 6.8. Про невключення в состав поїзда або відчеплення
поштового вагона в дорозі начальник станції негайно повідомляє
начальника поштового вагона. 6.9. Відчеплення поштового вагона в разі технічної
несправності оформляється згідно з документами, що визначені
Укрзалізницею, а щодо справного, в разі непередбачених причин,
начальник станції складає акт. Акт підписується начальником
станції та начальником поштового вагона. 6.10. При відсутності в пункті відчеплення поштового вагона
підприємства (філіалу) поштового зв'язку начальник станції
зобов'язаний повідомити телеграфом начальника (директора)
найближчого призалізничного підприємства (філіалу) поштового
зв'язку і начальника станції по шляху прямування поїзда, де
передбачено обмін пошти з відчепленим вагоном. Крім того,
необхідно повідомити підприємство (філіал) поштового зв'язку, куди
була перевантажена пошта. 6.11. Начальник станції та начальник відчепленого поштового
вагона повинні вжити заходів щодо перевантаження пошти з
відчепленого вагона в такому порядку: а) письмової кореспонденції та газет в багажний або
пасажирський вагон того самого поїзда в супроводженні працівника
поштового вагона; б) решту пошти в поштовий або багажний вагон, що прямує
слідом, в супроводженні працівника поштового вагона. 6.12. Якщо відчеплення чи невключення поштового вагона
сталися з вини залізниці, перевантаження пошти здійснюється
засобами та за рахунок залізниці в присутності працівника
поштового зв'язку. 6.13. При неможливості перевантаження пошти з відчепленого
несправного вагона залізниця зобов'язана вжити заходи щодо
відправлення такого вагона в найближчий ремонтний пункт для
термінового ремонту і відправлення за призначенням із першим
поїздом, довжина якого дозволяє включення у його состав поштового
вагона. 6.14. При аваріях з вагонами, в яких перевозиться пошта,
начальник станції, де сталася аварія, або станції, що одержала
повідомлення про аварію, зобов'язаний негайно повідомити про це по
телефону або телеграфом начальника (директора) найближчого
підприємства (філіалу) поштового зв'язку. У цьому випадку начальник (директор) підприємства (філіалу)
поштового зв'язку має право безоплатного проїзду в вагонах
будь-якого поїзда до місця аварії. Начальник станції зобов'язаний надати необхідну допомогу
працівникам поштового зв'язку для перевантаження пошти в інші
вагони, її охорони та подальшого направлення за призначенням. Про кожний випадок пошкодження або знищення пошти складається
акт, який підписується працівниками залізниці і поштового зв'язку
із зазначенням причин і переліку знищеної або пошкодженої пошти. Копія акта негайно вручається працівникам поштового зв'язку. 6.15. Освітлення поштового вагона, який не має автономної
електростанції, з моменту включення його в состав поїзда і до
моменту виключення із составу поїзда після прибуття на станцію
призначення здійснюється залізницею на загальних підставах з
іншими вагонами. Освітлення поштових вагонів у місцях відстою і тих, що
знаходяться у резерві на залізницях, здійснюється за рахунок
підприємств (філіалів) поштового зв'язку. 6.16. У тих випадках, коли в составі поїзда багажний вагон
знаходиться не поруч з пасажирським вагоном, електроосвітлення
таких багажних вагонів забезпечується від енергосистеми поштового
вагона, але не більше одного вагона одночасно. 6.17. Забезпечення поштових вагонів пасами для
електрогенераторів здійснюється залізницями не менше одного разу
на 6 місяців при виконанні єдиної технічної ревізії або планового
ремонту. 6.18. Залізниці зобов'язані забезпечувати поштові вагони
вугіллям у пунктах формування поїздів на рейс в прямому і
зворотному напрямках за окремими договорами між підприємствами
(філіалами) поштового зв'язку та підприємствами залізничного
транспорту, а водою - в пунктах формування, обороту та по шляху
прямування, визначених службовими розкладами руху пасажирських
поїздів. 6.19. Поштові вагони, які були затримані в дорозі за умов
руху, або ті, що знаходяться в ремонті з вини залізниць, в період
затримки або ремонту опалюються та зебезпечуються водою за рахунок
залізниць. 6.20. Опалення поштових вагонів, що знаходяться у відстої
(резерві), при проведенні поточного ремонту (не з вини залізниці),
єдиної технічної ревізії здійснюються за вимогами і за рахунок
підприємств (філіалів) поштового зв'язку, а забезпечення
опалювальним матеріалом здійснюють залізниці. 6.21. У всіх випадках подача вугілля до поштових вагонів
здійснюється засобами залізниць, за винятком станції
Київ-пасажирський. 6.22. Зовнішнє миття та дезінфекція поштових вагонів
здійснюються підприємствами залізничного транспорту в пунктах
формування поїздів за рахунок підприємств (філіалів) поштового
зв'язку.
7. Проїзд у поштових вагонах і перебування
працівників поштового зв'язку на території
станції
7.1. Правом входу і проїзду в поштовому вагоні користуються
працівники поштового зв'язку, які мають посвідчення форми N 1, 2,
3, затверджені наказом Міністерства зв'язку України від 10.10.94
N 144. 7.2. Правом проїзду за посвідченням форми N 1 для
супроводження пошти в поштових вагонах користуються працівники
поштового зв'язку, які супроводжують та обробляють пошту в дорозі,
а також працівники, які повертаються з відрядження по
супроводженню поштових вагонів. До зазначених працівників відносяться: начальник поштового вагона; заступник начальника поштового вагона; сортувальник поштового вагона; провідник-електромонтер поштового вагона; учні роз'їзної бригади поштового вагона; фельд'єгері спеціального зв'язку, фельдзв'язку та Головного
управління зв'язку Генерального штабу Збройних Сил України; економіст, старший економіст, інженер по нормуванню праці,
нормувальник підприємств поштового зв'язку, в підпорядкуванні яких
знаходяться роз'їзні бригади, при необхідності проведення обліку
кореспонденції і нормування праці роз'їзних бригад поштових
вагонів. Для проїзду всі ці працівники повинні бути поіменно приписані
в дорожній лист вагона. Дорожній лист підписується начальником
(директором) підприємства (філіалу) поштового зв'язку, який
відправляє поштовий вагон, і його підпис засвідчується печаткою
підприємства (філіалу) поштового зв'язку або спеціальною печаткою
для дорожніх листів. При виявленні в поштовому вагоні осіб, не внесених в дорожній
лист або тих, що не мають відповідних документів, вони вважаються
безквитковими пасажирами. 7.3. Правом входу і проїзду в поштовому вагоні, крім осіб,
зазначених у пункті 7.1 цих Правил, користуються також працівники
поштового зв'язку, які контролюють роботу роз'їзної бригади, за
посвідченням форми N 2 для контролю за роботою роз'їзних бригад
поштових вагонів, фельд'єгерів спецзв'язку і фельдзв'язку, виданим
об'єднанням поштового зв'язку. 7.4. Працівники поштового зв'язку мають право проїзду в
поштовому вагоні при наявності посвідчення форми N 3 для виконання
службових завдань, що видається об'єднанням поштового зв'язку, та
залізничного квитка на проїзд в жорсткому вагоні. 7.5. Працівники поштового зв'язку, які користуються правом
проїзду в поштовому вагоні, можуть безоплатно перевозити при собі
ручну поклажу загальною вагою в межах норм, встановлених для
пасажирів залізничного транспорту. 7.6. Працівники підприємств (філіалів) поштового зв'язку
мають право за своїми службовими посвідченнями користуватися
службовими проходами, передбаченими для працівників залізниць.
8. Приміщення, платформи, тупики для поштових операцій
на станціях залізниць
8.1. Залізниці зобов'язані надавати приміщення для обробки і
зберігання пошти, колії та тупики для стоянки поштових вагонів,
платформи, тунелі, ліфти тощо. 8.2. Обладнання будь-якими механічними пристроями для
поштових операцій, станційних і складських приміщень, платформ,
утримання вказаних приміщень і споруд у належному стані
здійснюється за узгодженням між підприємством (філіалом) поштового
зв'язку і підприємством залізничного транспорту за рахунок
підприємства (філіалу) поштового зв'язку. 8.3. Оплата за оренду наданих залізницею приміщень
здійснюється згідно з чинним законодавством. 8.4. На залізничних станціях, де в приміщеннях вокзалів
відсутні поштові відділення, підприємствам (філіалам) поштового
зв'язку за узгодженням із залізницями дозволяється встановлювати
безоплатно шафи для зберігання пошти. 8.5. Опалення і освітлення приміщень, наданих підприємствам
(філіалам) поштового зв'язку на станціях залізниць, здійснюється
залізницями за рахунок підприємств (філіалів) поштового зв'язку за
фактичними витратами пропорційно зайнятій площі або за показниками
встановлених лічильників. 8.6. Внутрішній поточний ремонт приміщень, наданих в оренду
підприємствам (філіалам) поштового зв'язку на станціях залізниць,
здійснюється за рахунок підприємств (філіалів) поштового зв'язку.
Ремонт приміщень, що знаходяться в пасажирських будівлях,
здійснюється з дозволу і за вказівкою залізниці. Капітальний ремонт приміщень, наданих в оренду підприємствам
(філіалам) поштового зв'язку на станціях залізниць, здійснюється
за рахунок залізниці. 8.7. У випадках реконструкції станції, ремонту споруд або з
інших потреб, коли необхідно перевести підприємство (філіал)
поштового зв'язку в інше місце або перенести тупики, платформи,
які використовуються для потреб пошти, залізниця зобов'язана
надати за свій рахунок такі самі зручні приміщення, платформи та
інші споруди. 8.8. При будівництві нових і реконструкції існуючих вокзалів
залізниці зобов'язані передбачити будівництво приміщень для
обслуговування пасажирів засобами поштового зв'язку в обсягах,
узгоджених з об'єднанням поштового зв'язку. Будівництво цих
приміщень здійснюється за рахунок залізниць. Будівництво
приміщень, спеціально призначених для призалізничних поштамтів,
відділень перевезення пошти, центрів перевезення пошти, за межами
основних споруд вокзалів, а також спеціальних тупиків, залізничних
під'їзних колій, тунелів, сортувальних майданчиків, платформ тощо,
необхідних для обробки пошти, здійснюється транспортними
будівельними організаціями за рахунок підприємств (філіалів)
поштового зв'язку. Ділянки для будівництва цих приміщень повинні відводитись
поблизу від будівель вокзалів із забезпеченням виходу на перон та
створення умов обміну пошти з різними видами транспортних засобів
(поштовими, багажно-поштовими, вантажними вагонами,
автотранспортом). 8.9. Для транспортування пошти до поштових вагонів і після
вивантаження її з вагонів використовуються поштові контейнери і
візки. Порядок користування поштовими контейнерами і візками на
платформах узгоджується з начальником станції. Поштові контейнери
і візки повинні зберігатися в приміщеннях підприємств (філіалів)
поштового зв'язку або в спеціально відведених місцях за
узгодженням із начальником станції. Рух різних транспортних засобів (електротягачів, тракторів,
поштових контейнерів, візків тощо) на залізничних станціях від
підприємств (філіалів) поштового зв'язку до поштових вагонів
повинен здійснюватися за схемою руху, узгодженою з керівництвом
залізничної станції.
9. Контроль поштових вагонів
9.1. Контроль поштових вагонів (крім опечатаних відділень) як
на станціях залізниць, так і в дорозі здійснюється на загальних
підставах працівниками залізниць, які мають право ревізій поїздів,
при наявності відкритого листа та припису за формами, що
встановлюються Міністерством транспорту України. Контроль опечатаних відділень може здійснюватися тільки на
станціях, де передбачено вивантаження пошти з опечатаного
відділення. У всіх випадках контроль здійснюється представниками
підприємства (філіалу) поштового зв'язку. 9.2. При контролі поштового вагона здійснюється перевірка на
виявлення: проїзду в поштових вагонах осіб, які не мають належно
оформлених або необхідних документів на право проїзду; прямування поштового вагона без оформлення перевізного
залізничного документа; перевищення встановленого граничного навантаження на вісь
вагона; перевезення в поштовому вагоні легкозаймистих, вибухових,
отруйних речовин та інших предметів і відправлень, які не
визначені пунктами 1.14, 2.1, 2.2, 7.4 цих Правил. При виявленні зазначених порушень, а також випадків порушення
порядку експлуатації поштових вагонів складається акт за підписами
особи, яка проводить перевірку, начальника поштового вагона, а в
необхідних випадках і представника транспортної міліції. 9.3. На прикордонних станціях залізниць під час зупинки
поїздів право огляду поштових вагонів мають представники митниці
та прикордонного контролю.
10. Охорона пошти і поштових вагонів
10.1. Охорона пошти, що знаходиться в вагонах, зазначених у
пункті 1.3 цих Правил, на території станції входить в обов'язки
підприємств (філіалів) поштового зв'язку. 10.2. Охорона порожніх поштових вагонів як на станціях, так і
в дорозі є обов'язком підприємств (філіалів) поштового зв'язку. На
технічних станціях при відсутності в таких вагонах працівників
поштового зв'язку, в тому числі провідників-електромонтерів,
залізниця може прийняти на себе охорону в тих випадках, коли вагон
здано залізниці за актом, а його внутрішнє обладнання здано за
описом. При відчепленні поштових вагонів із причин несправностей
на проміжних станціях їх охорона покладається на начальника
станції з обов'язковою передачею вагона йому за актом, а
внутрішнього обладнання - за описом.
11. Відповідальність залізниць і підприємств
поштового зв'язку
11.1. Відповідальність залізниць і підприємств поштового
зв'язку визначається договорами згідно з чинним законодавством
України. 11.2. Залізниці несуть матеріальну відповідальність перед
підприємствами (філіалами) поштового зв'язку за втрату,
пошкодження і затримку поштових відправлень, що перевозяться у
вагонах, зазначених в пункті 1.3 цих Правил, у розмірі,
встановленому для підприємств зв'язку, перед відправниками або
адресатами, якщо втрата, пошкодження або затримка виникли з вини
залізниці. Залізниці не несуть матеріальної відповідальності за
поштові відправлення, що перевозяться в багажних вагонах, якщо
оболонка цих відправлень, пломби або печатки при видачі виявляться
не пошкодженими, а також за поштові відправлення, що перевозяться
у вантажних вагонах, якщо ці вагони виявляться в цілості, зі
справними пломбами підприємства поштового зв'язку. 11.3. При будь-якому пошкодженні поштового вагона або
виділеного місця, купе в пасажирському, багажному та інших вагонах
представниками залізниці та підприємства (філіалу) поштового
зв'язку обов'язково складається акт у двох примірниках про
пошкодження вагона, один примірник якого негайно вручається
начальнику поштового вагона або працівнику поштового вагона, інший
залишається у представника залізниці. За будь-які пошкодження або повне руйнування поштових вагонів
і виділених місць, купе в пасажирських, багажних та інших вагонах,
що виникли з вини залізниці або підприємств (філіалів) поштового
зв'язку, матеріальна відповідальність після розслідування
покладається на сторону, з вини якої сталося пошкодження. Такі вагони ремонтуються або відбудовуються за рахунок винної
сторони в термін, що не перевищує 4 місяців із дня пошкодження. 11.4. За внутрішнє обладнання поштових вагонів, що
знаходяться в резерві на станційних коліях, або тих, що
знаходяться як резерв у відстої, залізниця несе відповідальність
тільки тоді, коли взяла на себе за узгодженням з підприємством
(філіалом) поштового зв'язку охорону цих вагонів і прийняла їх за
актом і описом. 11.5. Залізниця вживає необхідні заходи для найшвидшого
перевезення пошти за призначенням згідно з розкладом руху поїздів,
своєчасно інформує об'єднання поштового зв'язку про зміну тарифів
та надає розрахунки (калькуляцію) вартості витрат. 11.6. Перевезення в поштових вагонах легкозаймистих,
вибухових речовин та інших небезпечних предметів, заборонених для
перевезення в пасажирських поїздах, не дозволяється. 11.7. За порушення цих Правил працівники поштового зв'язку і
залізниць несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
12. Тарифи та розрахунки за перевезення пошти по залізницях
12.1. Оплата за перевезення пошти в поштових вагонах
здійснюється об'єднанням поштового зв'язку згідно з чинним
законодавством. 12.2. Вартість та порядок розрахунків за пробіг поштових,
багажно-поштових вагонів, перевезення пошти в багажних і багажу в
поштових вагонах обумовлюється договорами між підприємствами
поштового зв'язку і залізничного транспорту.вгору