Документ z0120-17, действует, текущая редакция — Принятие от 10.01.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.02.2017. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10.01.2017  № 25

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінюванняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
10.01.2017  № 25


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2017 р.
за № 120/29988

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

Інформаційна картка до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Інформаційна картка) виготовляється на білому аркуші паперу розміром 210 х 297 мм.

На титулі Інформаційної картки по центру надруковано у трьох рядках:

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ДО СЕРТИФІКАТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ».

У четвертому рядку в центрі зазначається номер Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

У п’ятому рядку розміщуються: ліворуч - штрих-код доступу до інформації про проходження особою зовнішнього незалежного оцінювання, що знаходиться в базі даних учасників і результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти, праворуч - PIN-код.

В основній частині Інформаційної картки в шостому рядку надруковано «РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 20__ РОКУ» із зазначенням року проведення зовнішнього незалежного оцінювання, нижче подається таблиця результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що складається з чотирьох граф.

У першій графі таблиці зазначаються назви навчальних предметів (із зазначенням (за наявності) рівнів складності завдань), вибраних особою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання під час реєстрації. У другій графі - номер облікового запису у відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета. У третій графі вказується цифрами кількість тестових балів, набраних особою за виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета. У четвертій графі - результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100 - 200 балів (цифрами та словами).

У разі необхідності в таблиці результатів зовнішнього незалежного оцінювання може бути вказана інша інформація:

якщо особа не набрала мінімальної кількості (суми) балів, які за виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання може отримати учасник зовнішнього незалежного оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до вищого навчального закладу (поріг «склав/не склав»), у четвертій графі робиться запис «Не склав(ла)»;

якщо результат особи було анульовано, у третій графі проставляється умовне позначення «* * *», у четвертій графі - запис «Результат анульовано»;

якщо особа не взяла участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з певного навчального предмета, навпроти його назви у третій графі проставляється умовне позначення «* * *», у четвертій графі робиться запис «Не з’явився(лася)».

У наступних двох рядках зазначається «Директор Українського центру оцінювання якості освіти», праворуч розміщуються зображення підпису директора та відбитка печатки Українського центру оцінювання якості освіти, вказуються ініціали та прізвище директора.

У нижній частині Інформаційної картки розміщено текст «Інформаційна картка дійсна в разі пред'явлення Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання № ____________. Достовірність даних про результати зовнішнього незалежного оцінювання можна перевірити у відповідному реєстрі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти або на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.».

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввверх