Документ z0118-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2019, підстава - z0010-19

3. Тести укладаються державною мовою (крім тестів з іноземних мов). За бажанням особи тести їй надаються мовою національної меншини, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти України (крім завдань з навчальних предметів мовного компонента).

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

4. Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад тестів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.

5. Адміністрування зовнішнього оцінювання здійснюється українською мовою.

6. Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання, розроблених Українським центром.

7. Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах зовнішнього оцінювання, що створюються на базі закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти з дотриманням вимог Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року № 85, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за № 175/26620.

{Абзац перший пункту 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

Регламент роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється Українським центром відповідно до підпункту 2 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.

8. Забезпечення медичного обслуговування під час проведення зовнішнього оцінювання, охорони громадського порядку в пунктах зовнішнього оцінювання та біля них, створення безпечних умов проведення зовнішнього оцінювання здійснюється з дотриманням вимог, зазначених у пунктах 38-41 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.

9. Учасники зовнішнього оцінювання розподіляються за пунктами зовнішнього оцінювання, аудиторіями та робочими місцями відповідно до порядку, установленого Українським центром.

Розподіл учасників зовнішнього оцінювання між пунктами зовнішнього оцінювання здійснюється регіональними центрами з урахуванням даних, зазначених ними в реєстраційних картках. Розподіл учасників за аудиторіями та робочими місцями в пунктах зовнішнього оцінювання здійснюється Українським центром.

10. Український центр не пізніше ніж за три тижні до початку проведення основної сесії зовнішнього оцінювання інформує учасників зовнішнього оцінювання про місце та час проходження зовнішнього оцінювання шляхом розміщення запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні на інформаційних сторінках учасників.

11. Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, на підставі рішень регламентних комісій та на основі наданих ними медичних висновків у пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.

{Пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

12. Залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для роботи в пунктах зовнішнього оцінювання здійснюється відповідно до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222.

13. У пунктах зовнішнього оцінювання мають право перебувати працівники пункту, учасники зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону матеріалів зовнішнього оцінювання та охорону громадського порядку.

Громадське спостереження здійснюється відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20).

Державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання організовує Міністерство освіти і науки України.

14. Допуск до пункту зовнішнього оцінювання осіб, які залучаються до роботи в ньому, та осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, розпочинається за дві години до початку зовнішнього оцінювання відповідно до вимог регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Допуск громадських спостерігачів припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього оцінювання. Громадські спостерігачі, які запізнилися, не допускаються до пункту зовнішнього оцінювання.

15. Працівники Українського та регіональних центрів, відповідальна особа за проведення зовнішнього оцінювання в окрузі зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, допускаються до пункту зовнішнього оцінювання на будь-якому етапі проведення зовнішнього оцінювання.

16. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту зовнішнього оцінювання розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

У разі несприятливих погодних умов учасники зовнішнього оцінювання повинні бути допущені до вестибюля пункту зовнішнього оцінювання завчасно.

17. Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту зовнішнього оцінювання має пред’явити:

1) Сертифікат;

2) документ, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті);

3) запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.

У разі відсутності Сертифіката та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до пункту зовнішнього оцінювання.

Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту зовнішнього оцінювання не допускаються.

18. У пунктах зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання об’єднуються в групи чисельністю до 15 осіб (включно), які виконуватимуть сертифікаційні роботи в одній аудиторії. Інформація про розподіл учасників за аудиторіями та робочими місцями розміщується в пункті зовнішнього оцінювання у зручних для вільного огляду місцях у вигляді алфавітного та аудиторних списків не раніше ніж за дві години до початку зовнішнього оцінювання.

19. Кожен учасник зовнішнього оцінювання забезпечується зошитом із завданнями сертифікаційної роботи, бланком(ами) відповідей. Бланки відповідей кодуються в присутності учасника зовнішнього оцінювання спеціальними наліпками зі штрих-кодами. Після завершення тестування в пункті зовнішнього оцінювання учасник зовнішнього оцінювання може отримати зошит із завданнями сертифікаційної роботи.

20. Під час зовнішнього оцінювання учасники зовнішнього оцінювання мають право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії до закінчення роботи над завданнями сертифікаційної роботи. Час, який учасник зовнішнього оцінювання провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи. Одночасний вихід кількох учасників зовнішнього оцінювання з однієї аудиторії до завершення ними виконання сертифікаційних робіт заборонено.

21. У пункті зовнішнього оцінювання за допомогою металодетекторів може проводитися контроль за дотриманням учасниками зовнішнього оцінювання вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.

Такий контроль може здійснюватися:

вибірково, в окремих пунктах зовнішнього оцінювання, аудиторіях до початку виконання завдань сертифікаційної роботи;

під час проставляння в Сертифікатах відміток про проходження зовнішнього оцінювання в усіх аудиторіях пункту зовнішнього оцінювання;

у разі виникнення підозри щодо використання учасником зовнішнього оцінювання (групою учасників) заборонених технічних засобів під час виконання завдань сертифікаційної роботи.

22. У разі виявлення будь-якою особою, яка перебуває в пункті зовнішнього оцінювання, фактів порушення учасником зовнішнього оцінювання / працівником пункту зовнішнього оцінювання процедури проходження / проведення зовнішнього оцінювання вона повинна повідомити про це відповідальному за пункт зовнішнього оцінювання або уповноваженій особі Українського центру.

23. Рішення про припинення учасником зовнішнього оцінювання роботи над завданнями сертифікаційної роботи приймається колегіально уповноваженою особою Українського центру, відповідальним за пункт зовнішнього оцінювання та старшим інструктором відповідної аудиторії (якщо порушення відбулося поза межами аудиторії, - черговим) та оформлюється документально.

24. Якщо учасник виявив порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, він має право до виходу з пункту зовнішнього оцінювання подати через уповноважену особу Українського центру апеляційну заяву про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

VІ. Організація та проведення додаткових сесій

1. Після проведення основної сесії зовнішнього оцінювання для певних категорій осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

2. Допуск осіб до участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання здійснюється за рішенням регламентних комісій.

3. Подання заяв та відповідних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання здійснюється в основний період реєстрації (перереєстрації), додатковий період реєстрації, а також протягом п’яти робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

Особливості подання документів для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії визначаються Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, що розробляються та затверджуються Українським центром.

4. Під час основного періоду реєстрації (перереєстрації) подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

1) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

2) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;

3) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день;

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

5) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується відповідними документами;

{Підпункт 5 пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

6) належать до категорії осіб із неконтрольованої території.

{Пункт 4 розділу VI доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

5. У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, подати документи для участі в додатковій сесії можуть особи, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

2) брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (для участі в додатковій сесії з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

{Пункт 5 розділу VI доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

6. Протягом п’яти робочих днів з дня проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (з урахуванням дня проведення); подати заяву щодо участі в додатковій сесії можуть учасники зовнішнього оцінювання, які:

{Абзац перший пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

1) не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від дій та волі особи, яка проходить зовнішнє оцінювання, та на які вона не може вплинути;

2) у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

{Підпункт 2 пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

3) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 3 пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

4) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників зовнішнього оцінювання.

7. Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії розміщуються у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів).

8. Пункти зовнішнього оцінювання для проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання створюються за місцем розташування регіональних центрів (за можливості).

VІІ. Порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання

1. Результати зовнішнього оцінювання використовуються:

1) для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти;

2) як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;

3) для вивчення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

2. Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання. Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета визначаються за:

1) рейтинговою шкалою 100-200 балів - для всіх учасників зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав / не склав»;

2) критеріальною шкалою 1-12 балів - для учасників зовнішнього оцінювання з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які вибрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 2 пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

3. Визначення результатів зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) передбачає такі етапи:

1) ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (за їх наявності);

2) здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та підготовка висновків щодо порога «склав / не склав»;

3) комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання;

4) перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах;

5) розгляд виявлених у ході обробки сертифікаційних робіт, документів пунктів зовнішнього оцінювання, фактів, що можуть вплинути на результат зовнішнього оцінювання;

6) визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання;

7) встановлення порога «склав / не склав», розроблення та затвердження таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100-200 балів); ухвалення таблиці відповідності тестових балів критеріальній оцінці (далі - таблиця за шкалою 1-12 балів);

8) переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів та за шкалою 1-12 балів;

9) персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання;

10) оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

4. Ключі відповідей ухвалюються предметною фаховою комісією в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю - не пізніше ніж через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

5. Експертна оцінка завдань сертифікаційної роботи, визначення порога «склав / не склав» (мінімальної кількості (суми) балів, які за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник зовнішнього оцінювання з мінімальним рівнем знань, необхідним для участі в конкурсі на зарахування до  закладу вищої освіти) здійснюється регіональними експертними групами.

Засідання регіональних експертних груп проводяться не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

6. Комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також документів пункту зовнішнього оцінювання здійснюється в пунктах обробки, створених при регіональних центрах, відповідно до вимог регламенту роботи пункту обробки матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром відповідно до підпункту 2 пункту 13 Порядку зовнішнього оцінювання та моніторингу освіти.

7. Перевірка завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в закодованих сертифікаційних роботах здійснюється екзаменаторами в пунктах перевірки.

{Пункт 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

8. За підсумками обробки сертифікаційних робіт та документів пунктів зовнішнього оцінювання, перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю регламентна комісія здійснює розгляд виявлених під час обробки фактів, що можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання, до яких належать:

1) порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури проходження зовнішнього оцінювання;

2) виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром, або іншою особою;

3) подання учасником зовнішнього оцінювання апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в пункті зовнішнього оцінювання внаслідок різкого погіршення стану здоров’я;

5) інші нестандартні ситуації, що зафіксовані в документах пункту зовнішнього оцінювання, пункту обробки чи пункту перевірки.

9. Регламентна комісія за результатами розгляду фактів, визначених у пункті 8 цього розділу, приймає одне з рішень, а саме:

1) зарахувати результат зовнішнього оцінювання, отриманий учасником зовнішнього оцінювання за виконання сертифікаційної роботи;

2) оцінити сертифікаційну роботу за номером варіанта, зазначеним учасником зовнішнього оцінювання;

3) подати до Українського центру клопотання щодо:

анулювання результату зовнішнього оцінювання;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.

10. Рішення про подання клопотання до Українського центру щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання приймається регламентною комісією на підставі записів у документах пунктів зовнішнього оцінювання, а також за потреби письмових пояснень працівників пункту зовнішнього оцінювання, пункту перевірки або пункту обробки.

{Пункт 10 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

11. Результати зовнішнього оцінювання анулюються Українським центром на підставі рішення апеляційної комісії за поданням регламентних комісій у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;

4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

5) виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що встановлено апеляційною комісією;

6) неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильного оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої(их) відповіді(ей) або встановлення варіанта роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізації учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи;

10) порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього оцінювання (невиконання вказівок і вимог працівників пункту проведення зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини; винесення за межі аудиторії зошита із завданнями сертифікаційної роботи, його окремих аркушів (частин аркушів), бланків відповідей).

12. Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета анулюються в разі задоволення апеляційною комісією клопотань регламентних комісій про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через:

1) допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

2) дострокове припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті проведення зовнішнього оцінювання.

{Пункт 12 розділу VII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

13. Розгляд клопотань регламентних комісій здійснюється апеляційною комісією до оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

14. Визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього оцінювання здійснюється після завершення комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт, оцінювання екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, обробки відповідних документів пунктів зовнішнього оцінювання, розгляду клопотань регламентних комісій.

Тестовий бал - це арифметична сума балів за відповіді на завдання сертифікаційної роботи, що визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання сертифікаційної роботи з ключами відповідей, а також балів, отриманих за виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета, та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, ухвалених предметною фаховою комісією з урахуванням критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета.

Учаснику зовнішнього оцінювання, результат якого анулюється, виставляється тестовий бал із значенням «0» (нуль тестових балів).

15. Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалюється експертною комісією з визначення рейтингової оцінки, засідання якої скликається не пізніше ніж на третій робочий день після завершення обробки сертифікаційних робіт (установлення тестового бала всім учасникам зовнішнього оцінювання)  осіб, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

{Абзац перший пункту 15 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

Експертна комісія з визначення рейтингової оцінки приймає рішення щодо встановлення порога «склав/не склав» з урахуванням експертних висновків членів регіональних експертних груп та статистичних характеристик результатів виконання сертифікаційних робіт, зведену інформацію про які готує робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група Українського центру).

Для забезпечення адаптації процедури переведення тестових балів, отриманих особами з особливими (мовними) освітніми потребами за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури, у рейтингові оцінки експертна комісія з визначення рейтингової оцінки одночасно з установленням порога «склав/не склав» з української мови і літератури встановлює також адаптивний поріг «склав/не склав» із цього навчального предмета (рейтингова оцінка з української мови і літератури встановлюється лише тим особам з особливими (мовними) освітніми потребами, які подолали адаптивний поріг «склав/не склав»).

{Пункт 15 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

Адаптивний поріг «склав/не склав» з української мови і літератури:

{Пункт 15 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

має бути не меншим за 0,5 значення порога «склав/не склав»;

{Пункт 15 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

не може перевищувати значення порога «склав/не склав»;

{Пункт 15 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

установлюється так, щоб відсоток осіб з особливими (мовними) освітніми потребами (від їх загальної кількості), які не подолають адаптивний поріг «склав/не склав», був не меншим за відсоток учасників зовнішнього оцінювання із Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей з числа випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року, які здобувають повну загальну середню освіту українською, польською, російською мовами (від їх загальної кількості) та не подолали поріг «склав/не склав».

{Пункт 15 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

16. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

Таблиця за шкалою 100-200 балів генерується робочою групою Українського центру з використанням методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів), визначеної Українським центром відповідно до Вимог до методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів) (додаток 6).

Сформована таблиця за шкалою 100-200 балів затверджується головою експертної комісії з визначення рейтингової оцінки.

17. Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання. Ухвалення таблиці за шкалою 1-12 балів здійснюється з урахуванням Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304.

18. У процесі визначення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання застосовуються таблиці за шкалою 100-200 балів, таблиці за шкалою 1-12, розроблені за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання.

Затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

19. Персоналізація результатів зовнішнього оцінювання здійснюється після завершення обробки та оцінювання всіх сертифікаційних робіт відповідної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета, генерування таблиць за шкалою 100-200 балів та за шкалою 1-12 й передбачає їх декодування та встановлення персональних результатів зовнішнього оцінювання.

20. Документом, що підтверджує результати зовнішнього оцінювання, є відомість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 7), що формується в електронному вигляді за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) та затверджується директором Українського центру шляхом накладання електронного цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

{Абзац перший пункту 20 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді оцінок рівня навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів зазначаються у відомостях результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 8), що передаються закладам освіти в електронному вигляді за умови засвідчення електронним цифровим підписом Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

{Абзац другий пункту 20 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

21. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:

1) з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов - не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;

2) з інших навчальних предметів - не пізніше ніж через 15 календарних днів.

Офіційне оголошення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання здійснюється не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня проведення останнього зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до Сертифіката.

Інформаційні картки розміщуються на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання не пізніше наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів останнього тестування основної сесії зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 2 пункту 21 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1353 від 07.12.2018}

{Пункт 21 розділу VII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

22. Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

23. З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання на веб-сайті Українського центру розміщуються:

1) ключі відповідей - не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

{Підпункт 1 пункту 23 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

2) схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю - не пізніше через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

{Підпункт 2 пункту 23 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

3) повідомлення про дату оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета - не пізніше ніж за один календарний день до дня їх офіційного оголошення;

4) таблиці за шкалою 100-200 балів і таблиці за шкалою 1-12 балів - у день оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

24. Після офіційного оголошення результати зовнішнього оцінювання можуть бути змінені (анульовані) за рішенням апеляційної комісії або за рішенням суду.

Апеляційна комісія може прийняти рішення про зміну (анулювання) результату зовнішнього оцінювання не пізніше встановленої умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у році проведення зовнішнього оцінювання, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, дати завершення прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням. Відповідне рішення приймається за наслідками розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, поданих учасниками зовнішнього оцінювання, фактів неправильного визначення результатів зовнішнього оцінювання, а також звернень учасників зовнішнього оцінювання, регіональних центрів, закладів загальної середньої, вищої освіти, правоохоронних органів.

{Абзац другий пункту 24 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

Після дати завершення прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до закладів вищої освіти на денну форму навчання за державним замовленням, установленої умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України у році проведення зовнішнього оцінювання, результати зовнішнього оцінювання можуть бути змінені лише за рішенням суду.

VІІI. Порядок подання і розгляду апеляційних заяв та ознайомлення заявників з прийнятими рішеннями

1. Предметом апеляції є:

1) відмова в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

2) порушення під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання;

3) результат зовнішнього оцінювання або рішення про його анулювання.

2. Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - заява щодо відмови в реєстрації) здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія). Подання таких апеляційних заяв проводиться протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення перереєстрації.

{Пункт 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

3. У заяві щодо відмови в реєстрації має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові заявника;

2) номер контактного телефону;

3) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації;

4) дата складання заяви.

Заява щодо відмови в реєстрації має бути засвідчена особистим підписом заявника та подаватися разом з повідомленням регіонального центру про відмову в реєстрації, а також комплектом реєстраційних документів, за результатами розгляду яких особі було відмовлено в реєстрації.

4. Розгляд заяв щодо відмови в реєстрації здійснюється апеляційною комісією протягом десяти робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

За результатами розгляду апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації приймається рішення про задоволення заяви та надання можливості особі зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з підтвердженням об’єктивності рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації.

5. Розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання (далі - заява щодо порушення процедури) здійснюють регламентні комісії. Подання відповідної заяви здійснюється через уповноважену особу Українського центру в день проведення зовнішнього оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання до виходу особи з нього.

6. Розгляд заяви щодо порушення процедури здійснюється регламентною комісією протягом трьох робочих днів з урахуванням дня її надходження.

За результатами розгляду заяви щодо порушення процедури регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання не впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання;

3) вважати виявлене порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання таким, що впливає на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:

подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

допустити особу до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.

Клопотання про анулювання результатів зовнішнього оцінювання через допущення стосовно особи порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання надсилається до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

{Пункт 6 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

7. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

8. У заяві щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути вказано:

1) прізвище, ім’я, по батькові заявника;

2) номер Сертифіката;

3) назва навчального предмета, процедура проведення зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);

4) номер контактного телефону;

5) обґрунтування причини оскарження рішення регламентної комісії;

6) дата складання заяви.

Заява щодо оскарження рішення регламентної комісії має бути засвідчена особистим підписом особи, яка її подає, та подаватися разом з копією відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії.

9. За результатами розгляду заяви щодо оскарження рішення регламентної комісії приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.

10. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник зовнішнього оцінювання може подати до Українського центру апеляційну заяву щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - заява щодо результатів).

11. Подання заяв щодо результатів здійснюється протягом п’яти календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (сесії). У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

12. У заяві щодо результатів має бути вказано:

1) прізвище, ім’я, по батькові заявника;

2) номер Сертифіката;

3) назва навчального предмета, результат зовнішнього незалежного оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії тестування (основна чи додаткова);

4) номер контактного телефону;

5) дата складання заяви щодо результатів.

У заяві щодо результатів має бути зазначено бажання учасника зовнішнього оцінювання щодо повторного визначення результату зовнішнього оцінювання, яке засвідчується його особистим підписом.

13. Розгляд апеляційної заяви щодо результатів здійснює апеляційна комісія протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня її надходження.

14. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюються технічна та предметна перевірки.

Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час:

автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт;

персоналізації сертифікаційної роботи.

Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей.

15. Під час розгляду заяви щодо результатів до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.

16. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії, на якому здійснюватиметься розгляд заяв щодо результатів, а також списки осіб, заяви яких розглядатимуться на засіданні, розміщуються на веб-сайті Українського центру.

{Абзац перший пункту 16 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1487 від 15.11.2017}

Учасники зовнішнього оцінювання (їх законні представники) можуть бути присутні на засіданні, під час якого розглядаються подані ними апеляційні заяви.вгору