Документ z0118-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.11.2016, підстава - z1499-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2012  № 111/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2012 р.
№ 118/20431

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3267/5 від 18.11.2016}

Про затвердження Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1841/5 від 14.12.2012
№ 838/5 від 28.05.2014}

Відповідно до пункту 70 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та пункту 15 Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012}

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Олександр  Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної служби УкраїниЛ.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20.01.2012  № 111/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2012 р.
№ 118/20431

ПОРЯДОК
передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{У назві Порядку слова «між органами державної реєстрації прав» замінено словами «у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012}

1. Цей Порядок визначає процедуру передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) між органами державної реєстрації прав або між органами державної реєстрації прав та нотаріусами.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до цього Закону. Крім того, під терміном «орган державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна» слід розуміти орган державної реєстрації прав, який здійснює ведення реєстраційної справи щодо об’єкта нерухомого майна.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012}

3. Документи у сфері державної реєстрації прав передаються органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа. Документи передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у строки, визначені законодавством у сфері державної реєстрації прав.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 838/5 від 28.05.2014}

До документів, що передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, додається опис вкладення, який має містити повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), який передає зазначені документи, та повного найменування відповідного органу державної реєстрації прав, найменування нотаріальної контори або назви нотаріального округу.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012, № 838/5 від 28.05.2014}

Опис підписується державним реєстратором та скріплюється печаткою.

{Абзац четвертий пункту 3 виключено нга підставі Наказу Міністерства юстиції № 838/5 від 28.05.2014}

Державний реєстратор із оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє їх електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення реєстраційних дій).

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012, № 838/5 від 28.05.2014}

4. Державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, який отримав документи, долучає їх до реєстраційної справи,  відкритої на такий об’єкт нерухомого майна.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 838/5 від 28.05.2014}

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були отримані державним реєстратором, та описом вкладення до них або отримання державним реєстратором не в повному обсязі документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення реєстраційних дій, державний реєстратор зазначає про це в описі вкладення та не пізніше наступного робочого дня звертається до органу державної реєстрації прав чи нотаріуса, що передавали документи, з листом про надання в повному обсязі документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення реєстраційних дій.

{Абзац другий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012}

5. У зв'язку зі зміною адміністративно-територіального поділу, визначення меж населених пунктів орган державної реєстрації прав, який діяв на відповідній території, протягом місяця передає реєстраційні справи за актом приймання-передачі до органу державної реєстрації прав, який згідно з проведеними змінами адміністративно-територіального поділу або меж населених пунктів діє на відповідній території. Акт приймання-передачі підписується керівником органу державної реєстрації прав, що передає реєстраційні справи, та керівником органу державної реєстрації прав, що приймає реєстраційні справи.

{Порядок доповнено новим пунктом з згідно з Наказом Міністерства юстиції № 838/5 від 28.05.2014}

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


О.В. Зеркальвгору