Документ z0117-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.02.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
20.12.2013 N 66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за N 117/24894

Про затвердження Змін до Порядку
часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв
за рахунок коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до статті 48 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ) правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Порядку часткового фінансування
санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого
постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року
N 16 ( z0394-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 року за N 394/16410, що додаються.
2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову
до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій
відділень Фонду, страхувальників, які є власниками
санаторіїв-профілакторіїв, та санаторіям-профілакторіям, які
частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію
цієї постанови в установленому законодавством порядку.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Г.В.Осовий
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності
20.12.2013 N 66
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за N 117/24894

ЗМІНИ
до Порядку часткового фінансування
санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, затвердженого постановою правління
Фонду від 25 лютого 2009 року N 16
( z0394-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 року за N 394/16410

1. У тексті Порядку слова "державної форми власності" у всіх
відмінках виключити.
2. Пункт 1.4 розділу I доповнити новими підпунктами такого
змісту: "1.4.4. На нарахування на фонд оплати праці працівників
санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок
коштів Фонду. 1.4.5. На нарахування на виплати по тимчасовій
непрацездатності працівникам санаторіїв-профілакторіїв, які
частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.".
3. Пункт 2.8 розділу II викласти в такій редакції: "2.8. Часткове фінансування санаторію-профілакторію
підприємства, установи та організації за рахунок коштів Фонду
здійснюється за умови його фінансування власником на рівні
не менше від обсягу коштів, що мають бути виділені з бюджету
Фонду.".
4. У пункті 3.9 розділу III: у підпункті 3.9.2: абзаци другий, третій викласти в такій редакції: "відсутності фінансування власником (підприємства, установи,
організації) на рівні не менше від обсягу коштів, що мають бути
виділені з бюджету Фонду; невиконання зобов'язань власника (вищого навчального закладу
або професійно-технічного навчального закладу)
санаторію-профілакторію щодо належного утримання відповідних
приміщень строком більше двох місяців;"; доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: "невиконання санаторієм-профілакторієм плану лікування
протягом двох звітних періодів встановлених норм навантаження для
медичного персоналу протягом фінансового року, невідповідності
лікувальної бази.".
5. У додатках до Порядку: таблицю 1 додатка 1 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію. Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію
------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | У розрахунку |Затверджено| |з/п| | на один (одну) | на рік | | | |людино-день/путівку| (грн.) | | | | (грн.) | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | | Джерела фінансування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 1 |Фінансування за рахунок коштів Фонду | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 2 |Інші надходження, у тому числі: | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |2.1|від продажу путівок | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |2.2|фінансування власником | х | | | |санаторію-профілакторію | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 3 |Усього надходжень із залишком | х | | | |(рядки 1, 2) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | | Видатки | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 4 |Харчування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 5 |Лікування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 6 |Проведення медичних консультацій | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 7 |Оплата праці медичних працівників | х | | | |санаторію-профілакторію, які утримуються| | | | |за рахунок коштів Фонду | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |7.1|Заробітна плата, у тому числі: | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | |матеріальна допомога | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |7.2|Виплати по тимчасовій непрацездатності | х | | | |за перші 5 днів | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 8 |Нарахування на заробітну плату | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 9 |Нарахування на виплати по тимчасовій | х | | | |непрацездатності | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |10 |Витрати на проходження передатестаційних| х | | | |циклів, атестації щодо присвоєння | | | | |(підтвердження) кваліфікаційних | | | | |категорій медичних працівників | | | | |санаторію-профілакторію | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |11 |Витрати власника санаторію-профілакторію| х | | | |(на адміністративно-господарські | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |12 |Усього видатків (рядки 4-11) | х | | ------------------------------------------------------------------------------ ";
таблицю 1 додатка 2 викласти в такій редакції:
"Таблиця 1 кошторису санаторію-профілакторію
вищого навчального закладу,
професійно-технічного навчального закладу. Джерела фінансування та видатки санаторію-профілакторію
------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | У розрахунку |Затверджено| |з/п| | на один (одну) | на рік | | | |людино-день/путівку| (грн.) | | | | (грн.) | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | | Джерела фінансування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 1 |Фінансування за рахунок коштів Фонду | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 2 |Інші надходження, у тому числі: | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |2.1|від продажу путівок | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |2.2|фінансування власником | х | | | |санаторію-профілакторію | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 3 |Усього надходжень із залишком | х | | | |(рядки 1, 2) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | | Видатки | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 4 |Харчування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 5 |Лікування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 6 |Культурне обслуговування | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 7 |Проведення медичних консультацій | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 8 |Оплата праці працівників | х | | | |санаторію-профілакторію, | | | | |які утримуються за рахунок коштів Фонду | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |8.1|Заробітна плата, у тому числі: | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | |матеріальна допомога | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |8.2|Виплати по тимчасовій непрацездатності | х | | | |за перші 5 днів | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| | 9 |Нарахування на заробітну плату | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |10 |Нарахування на виплати по тимчасовій | х | | | |непрацездатності | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |11 |Витрати на проходження передатестаційних| х | | | |циклів, атестації щодо присвоєння | | | | |(підтвердження) кваліфікаційних | | | | |категорій медичних працівників | | | | |санаторію-профілакторію | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |12 |Оплата послуг та інші видатки | х | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |13 |Витрати власника санаторію-профілакторію| | | | |(на адміністративно-господарські | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | |---+----------------------------------------+-------------------+-----------| |14 |Усього видатків (рядки 4-13) | х | | ------------------------------------------------------------------------------ ";
таблицю Звіту про надходження та використання коштів
санаторієм-профілакторієм додатка 4 викласти в такій редакції:
"Звіт про надходження та використання коштів
санаторієм-профілакторієм (грн)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Затверджено| Виконання | Витрати в середньому на | | з/п| | на рік | з початку року| людино-день/путівку | | | |(на звітний|---------------+-------------------------| | | | період) |усього| у тому |за планом| фактично | | | | | |числі за| |---------------| | | | | |рахунок | |усього| у тому | | | | | | коштів | | |числі за| | | | | | Фонду | | |рахунок | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | | Фонду | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | | Надходження | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 1 |Фінансування за рахунок коштів Фонду | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 2 |Інші надходження, у тому числі: | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |2.1 |від продажу путівок | | | х | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |2.2 |фінансування власником | | | х | х | х | х | | |санаторію-профілакторію | | | | | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 3 |Нарахування банком відсотків на | х | | | х | х | х | | |залишки коштів Фонду | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 4 |Усього надходжень із залишком | | | | х | х | х | | |(рядки 1-3) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | |Видатки | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 5 |Харчування | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 6 |Лікування | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 7 |Проведення медичних консультацій | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 8 |Оплата праці медичних працівників | | | | х | х | х | | |санаторію-профілакторію, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів Фонду | | | | | | | | |(рядки 8.1, 8.2) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |8.1 |Заробітна плата, у тому числі: | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | |матеріальна допомога | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |8.2 |Виплати по тимчасовій | | | | х | х | х | | |непрацездатності за перші 5 днів | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 9 |Нарахування на заробітну плату | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 10 |Нарахування на виплати по тимчасовій | | | | х | х | х | | |непрацездатності | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 11 |Витрати на проходження | | | | | | | | |передатестаційних циклів, атестації | | | | | | | | |щодо присвоєння (підтвердження) | | | | | | | | |кваліфікаційних категорій медичних | | | | | | | | |працівників санаторію-профілакторію | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 12 |Витрати власника | | | | | | | | |санаторію-профілакторію | | | | | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 13 |Усього видатків (рядки 5-12) | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 14 |Перераховано виконавчій дирекції | х | | | х | х | х | | |відділення Фонду суми нарахованих | | | | | | | | |банком відсотків на залишки коштів | | | | | | | | |Фонду | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 15 |Повернуто виконавчій дирекції | х | | | | | | | |відділення Фонду невикористані кошти | | | | | | | | |Фонду | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ";
таблицю Звіту про надходження та використання коштів
санаторієм-профілакторієм додатка 5 викласти в такій редакції:
"Звіт про надходження та використання коштів
санаторієм-профілакторієм (грн)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Затверджено| Виконання з | Витрати в середньому на | |з/п | | на рік | початку року | людино-день/путівку | | | |(на звітний|---------------+-------------------------| | | | період) |усього| у тому |за планом| фактично | | | | | |числі за| |---------------| | | | | |рахунок | |усього| у тому | | | | | | коштів | | |числі за| | | | | | Фонду | | |рахунок | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | | Фонду | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | | Надходження | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 1 |Фінансування за рахунок коштів Фонду | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 2 |Інші надходження, у тому числі: | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |2.1 |від продажу путівок | | | х | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |2.2 |фінансування власником | | | х | х | х | х | | |санаторію-профілакторію | | | | | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 3 |Нарахування банком відсотків на | х | | | х | х | х | | |залишки коштів Фонду | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 4 |Усього надходжень із залишком | | | | х | х | х | | |(рядки 1-3) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | | Видатки | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 5 |Харчування | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 6 |Лікування | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 7 |Культурне обслуговування | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 8 |Проведення медичних консультацій | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 9 |Оплата праці працівників | | | | х | х | х | | |санаторію-профілакторію, які | | | | | | | | |утримуються за рахунок коштів Фонду | | | | | | | | |(рядки 9.1, 9.2) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |9.1 |Заробітна плата, у тому числі: | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | |матеріальна допомога | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| |9.2 |Виплати по тимчасовій | | | | х | х | х | | |непрацездатності за перші 5 днів | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 10 |Нарахування на заробітну плату | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 11 |Нарахування на виплати по тимчасовій | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 12 |Витрати на проходження | | | | | | | | |передатестаційних циклів, атестації | | | | | | | | |щодо присвоєння (підтвердження) | | | | | | | | |кваліфікаційних категорій медичних | | | | | | | | |працівників санаторію-профілакторію | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 13 |Оплата послуг та інших видатків | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 14 |Витрати власника | | | | | | | | |санаторію-профілакторію | | | | | | | | |(на адміністративно-господарські | | | | | | | | |витрати, капітальні вкладення тощо) | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 15 |Усього видатків (рядки 5-14) | | | | х | х | х | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 16 |Перераховано виконавчій дирекції | | | | х | х | х | | |відділення Фонду суми нарахованих | | | | | | | | |банком відсотків на залишки коштів | | | | | | | | |Фонду | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----------+------+--------+---------+------+--------| | 17 |Повернуто виконавчій дирекції | | | | | | | | |відділення Фонду невикористані кошти | | | | | | | | |Фонду | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
Заступник начальника
управління
з питань надання
соціальних послуг П.В.Беліневичвгору