Про затвердження Порядку закупівлі непродовольчого зерна для потреб спиртової промисловості в рахунок державного замовлення 1997 року
Держхарчопром України, Мінагропром України, ДАК "Хліб України" [...]; Наказ, Порядок від 04.03.199714/87/19/57
Документ z0116-97, поточна редакція — Редакція від 28.09.2005, підстава - v0515555-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХЛІБ УКРАЇНИ"
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14/87/19/57 від 04.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 квітня 1997 р.
vd970304 vn14/87/19/57 за N 116/1920

Про затвердження Порядку закупівлі непродовольчого
зерна для потреб спиртової промисловості в рахунок
державного замовлення 1997 року
( Щодо втрати чинності Наказу додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 443/247/60 ( v0443555-05 ) від 01.09.2005 - Наказ скасовано
на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 515/288/75
( v0515555-05 ) від 28.09.2005 )

На виконання п.14 Порядку формування обсягів та закупівлі
зерна і сортового насіння зернових культур за державним
замовленням у 1997 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.02.97 N 124 ( 124-97-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок закупівлі непродовольчого зерна для
потреб спиртової промисловості в рахунок державного замовлення
1997 року (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністрів і голів зазначених установ.
Голова Державного комітету України
по харчовій промисловості Л.Сватков
Перший заступник Міністра
сільського господарства і
продовольства України Б.Супіханов
Голова Державної акціонерної
компанії "Хліб України" В.Сліпчук
Перший заступник Міністра
статистики України В.Головко
Затверджено
наказом Держхарчопрому України,
Мінсільгосппроду України, ДАК
"Хліб України", Мінстату України
від 04.03.97 N 14/87/19/57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 1997 р.
за N 116/1920

Порядок закупівлі непродовольчого зерна для потреб
спиртової промисловості в рахунок державного
замовлення 1997 року
1. Порядок закупівлі непродовольчого зерна для потреб
спиртової промисловості в рахунок державного замовлення 1997 року
розроблено відповідно до п.14 Порядку формування обсягів та
закупівлі зерна і сортового насіння зернових культур за державним
замовленням у 1997 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1997 року N 124 ( 124-97-п ). 2. Обсяги закупівлі непродовольчого зерна в рахунок
державного замовлення 1997 року визначені постановою Кабінету
Міністрів України від 04.02.97 N 124 у кількості 880 тис.тонн. 3. Виконавцями державного замовлення на закупівлю
непродовольчого зерна є сільськогосподарські товаровиробники усіх
форм власності. 4. Закупівля непродовольчого зерна у сільськогосподарських
товаровиробників в рахунок державного замовлення для виробництва
спирту здійснюється спиртовими заводами та обласними державними
об'єднаннями спиртової та лікеро-горілчаної промисловості за
власні кошти і за договірними цінами згідно з відповідно укладеним
договором між ними. Примірник такого договору після реєстрації в
Державній інспекції заготівель і якості сільськогосподарської
продукції подається заготівельному підприємству за місцем
знаходження сільськогосподарського товаровиробника. 5. Закупівля непродовольчого зерна для виробництва спирту
може здійснюватись також через заготівельні підприємства системи
Мінсільгосппроду та представництва ДАК "Хліб України" в областях і
в Автономній Республіці Крим. 6. У випадках поставки зерна сільськогосподарськими
товаровиробниками через заготівельні підприємства системи
Мінсільгосппроду та представництва ДАК "Хліб України" в областях і
в Автономній Республіці Крим фактичні витрати за його приймання,
зберігання та відвантаження зерна відшкодовуються їм спиртовими
заводами. Обсяги заготівель непродовольчого зерна для виробництва
спирту через заготівельні підприємства визначаються договором,
укладеним між ДАК "Хліб України" та державним концерном
"Укрспирт". 7. Вартість транспортних витрат на доставку зерна до
заготівельних підприємств спиртові заводи сплачують безпосередньо
товаровиробникам. 8. Розрахунки здійснюються з урахуванням якості зерна. Оплата
за його сушіння та очищення провадиться товаровиробником грошима
або зерном на договірних умовах. 9. Конкретні умови поставки зерна, його ціна та інше
передбачаються у відповідних договорах спиртових заводів, обласних
державних об'єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості з
сільськогосподарськими товаровиробниками, заготівельними
підприємствами системи Мінсільгосппроду, представництвами ДАК
"Хліб України" в областях і в Автономній Республіці Крим. 10. На закуплене безпосередньо у сільськогосподарських
товаровиробників зерно спиртові заводи складають реєстр за формою
N 3ХС-3. Реєстр форми N ЗХС-З складається для кожного
сільськогосподарського товаровиробника в розрізі культур. Один
примірник реєстру разом з додатком копії товарно-транспортної
накладної передається заготівельному підприємству за місцем
знаходження сільськогосподарського товаровиробника. 11. Заготівельні підприємства, одержавши від спиртових
заводів реєстри, виписують на цю продукцію приймальні квитанції за
формами N ПК-9, N ПК-10 з відміткою "Непродовольче зерно в рахунок
державного замовлення на виробництво спирту". Вказані обсяги
закупівель зернових культур включаються в дані за формою N 1-заг
(термінова) "Звіт про заготівлю зернових культур" на кожну звітну
дату і показуються на окремому бланку цієї форми "в тому числі
закуплено непродовольчого зерна в рахунок державного замовлення на
виробництво спирту". 12. Сільськогосподарські товаровиробники при доставці зерна
спиртовому заводу або заготівельному підприємству роблять відмітку
в товарно-транспортній накладній за формою N 1-сг "в рахунок
державного замовлення для виробництва спирту". 13. Заготівельні підприємства в оперативній звітності
відображають надходження та використання обсягів непродовольчого
зерна, прийнятого безпосередньо спиртовими заводами в рахунок
державного замовлення для виробництва спирту, транзитом.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Порядку закупівлі непродовольчого зерна
для потреб спиртової промисловості в рахунок
державного замовлення 1997 року
Порядок закупівлі непродовольчого зерна для потреб
спиртової промисловості в рахунок державного замовлення 1997
року розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 лютого 1997 року N 124 ( 124-97-п ) "Про
задоволення державних потреб у зерні в 1997 році".
Зазначеним Порядком передбачається закупівля
непродовольчого зерна у сільськогосподарських товаровиробників в
рахунок державного замовлення спиртовими заводами та обласними
державними об'єднаннями спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості за власні кошти згідно з договорами між ними.
Передбачаються також поставки зерна через заготівельні
підприємства системи Мінсільгосппроду та обласні представництва
Державної акціонерної компанії "Хліб України".
Облік закупленого спиртовими заводами зерна буде
здійснюватись через заготівельні підприємства за встановленими
формами статистичної звітності.
Такий порядок дозволяє використати власні кошти спиртових
заводів для закупівлі непродовольчого зерна та сприяє
максимальному залученню його до державних ресурсів,
стабілізувати роботу спиртової галузі.
Начальник управління координації виробництва
і поставок Держхарчопрому України І. Кириченковгору