Документ z0116-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.01.2009 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 116/16132

Про затвердження Порядку перерозподілу
бюджетних призначень на централізовані заходи
і програми Міністерства освіти і науки України
між адміністративно-територіальними
одиницями на 2009 рік

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перерозподілу бюджетних призначень на
централізовані заходи і програми Міністерства освіти і науки
України між адміністративно-територіальними одиницями на 2009 рік,
що додається.
2. Департаменту фінансів освіти, науки та культури
(Воробйов В.А.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. Довести цей наказ до відома Міністерства освіти і науки
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Матвійчука В.М.
Міністр В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
28.01.2009 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 116/16132

ПОРЯДОК
перерозподілу бюджетних призначень
на централізовані заходи і програми
Міністерства освіти і науки України
між адміністративно-територіальними
одиницями на 2009 рік

1. Цей Порядок визначає механізм перерозподілу бюджетних
призначень на централізовані заходи з видання, придбання,
зберігання і доставки підручників і посібників для студентів вищих
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів
між адміністративно-територіальними одиницями (за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201230),
визначених у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ).
2. Перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи
і програми між адміністративно-територіальними одиницями
здійснюється у межах обсягу видатків, установленого в Державному
бюджеті України за вказаною бюджетною програмою.
3. Підставою для здійснення перерозподілу бюджетних
призначень на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями є обґрунтоване подання
Міністерства освіти і науки України, до якого додаються відповідні
розрахунки.
4. Перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи
і програми між адміністративно-територіальними одиницями
проводиться за потреби, але не частіше одного разу на квартал.
5. Міністерство фінансів України розглядає подання
Міністерства освіти і науки України та в разі обґрунтованості
внесення запропонованих ним змін до розподілу бюджетних призначень
на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями готує листа до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету з проханням погодити
вищезазначене подання Міністерства освіти і науки України.
6. У разі погодження Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету змін до розподілу бюджетних призначень на
централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями Міністерство освіти і
науки України в установленому порядку вносить зміни до паспорта
вказаної бюджетної програми.
Директор Департаменту
фінансів освіти, науки
та культури В.А.Воробйоввгору