Документ z0115-97, поточна редакція — Редакція від 05.07.2000, підстава - z0393-00

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 581 від 30.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 квітня 1997 р.
vd961230 vn581 за N 115/1919

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
державного метрологічного нагляду
( Із змінами, внесеними згідно з Наказ
Держкомстандартизації
N 315 ( z0393-00 ) від 17.05.2000 )

З метою встановлення єдиного порядку підготовки, проведення
та оформлення результатів здійснення державного метрологічного
нагляду територіальними органами Держстандарту згідно з розділом V
Декрету Кабінету Міністрів України від 26.04.93 N 40-93 "Про
забезпечення єдності вимірювань" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного
метрологічного нагляду (додається). 2. Управлінню метрології (Білоус В.С.) забезпечити
впровадження зазначеної Інструкції в територіальних органах
Держстандарту. 3. "Інструкція про порядок здійснення державного
метрологічного нагляду", що затверджена заступником голови
Держстандарту 25.12.95 р., втратила чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту Величка О.М.
Голова Держстандарту Т.Кисільова

( Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного
нагляду втратила чинність на підставі Наказу Держкомстандартизації
N 315 ( z0393-00 ) від 17.05.2000 )вгору