Document z0114-11, valid, current version — Revision on August 29, 2017, on the basis - z0930-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2010 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2011 р.
за N 114/18852

Про затвердження Типових штатних нормативів
професійно-технічних навчальних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 765 ( z1187-12 ) від 02.07.2012
Наказом Міністерства освіти і науки
N 948 ( z0930-17 ) від 03.07.2017 }

Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 N 1719-р ( 1719-2010-р ) "Питання типових штатних
нормативів професійно-технічних навчальних закладів" та з метою
упорядкування штатів професійно-технічних навчальних закладів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові штатні нормативи професійно-технічних
навчальних закладів, що додаються.
2. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів
надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати
окремих структурних підрозділів або вводити посади
(крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного
закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними
довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може
здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного,
господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.
3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів
привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.
У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду
можуть бути введені додаткові посади. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 948
( z0930-17 ) від 03.07.2017 }
4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2012.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Зайцеву І.П.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Коломієць
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників
освіти і науки України Г.Ф.Труханов
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.12.2010 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2011 р.
за N 114/18852

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
професійно-технічних навчальних закладів

1. Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних
закладів поширюються на професійно-технічні навчальні заклади всіх
типів (далі - навчальний заклад) і визначають максимальну
кількість посад (штатних одиниць).
2. Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах
затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених
цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального
закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму
роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель та
споруд, наявності навчально-виробничих майстерень і навчальних
господарств, а також парку навчального обладнання.
3. При затвердженні штатного розпису навчального закладу
враховується контингент учнів, слухачів (далі - учні) за списковим
складом на 1 січня року, що планується.
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Нормативна | Умови введення | | | чисельність | | | |(максимальна)| | |---------------------+-------------+----------------------------| |Директор | 1 |На навчальний заклад | |---------------------+-------------+----------------------------| |Заступник директора | 1,5 |При контингенті до 300 | | | |(включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |При контингенті | | | |301-400 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 3 |При контингенті | | | |401-800 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 4 |При контингенті понад | | | |800 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На кожне територіально | | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення з контингентом | | | |понад 300 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Директор (завідувач) | 1 |При контингенті не менше | |філіалу | |150 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач відділення | 1 |На територіально | | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення | |---------------------+-------------+----------------------------| |Старший майстер | 1 |При контингенті | | | |понад 200 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На територіально | | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення або філіал з | | | |контингентом понад | | | |200 учнів; | | | |за умови підготовки у | | | |навчальному закладі двох і | | | |більше професій для різних | | | |видів виробництв з | | | |контингентом не менше | | | |200 учнів для кожної з них | | | |можуть вводитися додаткові | | | |посади старших майстрів за | | | |рахунок штатної чисельності | | | |майстрів виробничого | | | |навчання | |---------------------+-------------+----------------------------| |Методист | 1 |При контингенті до | | | |400 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |При контингенті | | | |понад 400 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Майстер виробничого | 1 |На навчальну групу з | |навчання або педагог | |контингентом не більше | |професійного навчання| |23 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |На навчальну групу з | | | |контингентом 24 і більше | | | |учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |У навчальному центрі при | | | |кримінально-виконавчій | | | |установі закритого типу на | | | |навчальну групу з | | | |контингентом до 10 (включно)| | | |учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |У навчальному центрі при | | | |кримінально-виконавчій | | | |установі закритого типу на | | | |навчальну групу з | | | |контингентом 11 і більше | | | |учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Майстер | 0,5 |При підготовці робітників | |виробничого | |автомобільного транспорту, | |навчання водінню | |сільськогосподарського | | | |транспорту з розрахунку | | | |750 год. навчального | | | |навантаження на рік | |---------------------+-------------+----------------------------| |Майстер виробничого | 1 |На ділянку в майстерні з | |навчання на | |видів робіт (слюсарну, | |навчально-виробничу | |електромонтажну, токарну та | |майстерню, ділянку | |ін.) при обсязі навчального | | | |навантаження 1500 год. на | | | |рік на кожного майстра за | | | |рахунок штатної чисельності | | | |майстрів виробничого | | | |навчання | |---------------------+-------------+----------------------------| |Керівник фізичного | 1 |На навчальний заклад | |виховання | | | |---------------------+-------------+----------------------------| |Керівник гуртка | 1 |На кожні 150 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Перекладач-дактилолог| 1 |На кожну навчальну групу | | | |учнів, що мають вади слуху | |---------------------+-------------+----------------------------| |Інженер з охорони | 1 |На навчальний заклад | |праці | | | |---------------------+-------------+----------------------------| |Юрисконсульт | 0,5 |При контингенті до | | | |300 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |При контингенті | | | |понад 300 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Головний бухгалтер | 1 |На навчальний заклад | |---------------------+-------------+----------------------------| |Заступник головного | 1 |При контингенті | |бухгалтера | |понад 800 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На територіально | | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення з контингентом | | | |понад 800 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Економіст | 1 |При контингенті | | | |понад 500 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Касир | 1 |При контингенті | | | |понад 600 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Бухгалтер | 1 |При контингенті до | | | |300 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |При контингенті | | | |понад 300 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 0,5 |Додатково вводиться за | | | |наявності у навчальному | | | |закладі їдальні | |---------------------+-------------+----------------------------| |Інженер-електронник | 1 |За наявності від 1 до | | | |2 комп'ютерних класів або | | | |від 16 до 32 комплектів | | | |комп'ютерної та (чи) | | | |оргтехніки | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На кожні наступні | | | |2 комп'ютерні класи або | | | |32 комплекти комп'ютерної | | | |та (чи) оргтехніки | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач | 1 |На навчальний заклад | |господарства |-------------+----------------------------| | | 1 |На філіал (або територіально| | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення) | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач бібліотеки | 1 |При контингенті | | | |понад 400 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Бібліотекар | 1 |При контингенті до | | | |600 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 2 |При контингенті | | | |понад 600 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Лаборант | 0,5 |За наявності обладнаних | | | |кабінетів фізики та хімії на| | | |кожні 5 навчальних груп з | | | |наданням загальної середньої| | | |освіти, але не більше | | | |2,5 штатної одиниці на | | | |навчальний заклад | | |-------------+----------------------------| | | 0,5 |В навчальних закладах, що | | | |мають обладнані лабораторії | | | |для виконання лабораторних | | | |та практичних робіт, | | | |передбачених навчальними | | | |планами із програмами з | | | |спеціальних, загально- | | | |технічних дисциплін з | | | |обсягом робіт не менше | | | |360 годин на рік; | | | |при обсязі робіт не менше | | | |720 годин на рік вводиться | | | |1 штатна одиниця | |---------------------+-------------+----------------------------| |Секретар-друкарка | 1 |На навчальний заклад | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На філіал | |---------------------+-------------+----------------------------| |Секретар навчальної | 1 |При контингенті | |частини (диспетчер) | |понад 400 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Інспектор з кадрів | 0,5 |При контингенті | | | |100-400 учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |При контингенті | | | |понад 400 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Лікар | 1 |При контингенті понад | | | |800 учнів, якщо медичне | | | |обслуговування навчального | | | |закладу не здійснюється | | | |закладами охорони здоров'я | |---------------------+-------------+----------------------------| |Сестра медична | 1 |На навчальний заклад, якщо | |або фельдшер | |медичне обслуговування | | | |навчального закладу не | | | |здійснюється закладами | | | |охорони здоров'я | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач гуртожитку | 1 |На навчальний заклад, що має| | | |гуртожиток з кількістю понад| | | |250 учнів, що проживають | | | |у ньому | |---------------------+-------------+----------------------------| |Комендант | 1 |На навчальний заклад, що має| | | |гуртожиток з кількістю до | | | |250 учнів, що проживають | | | |у ньому | |---------------------+-------------+----------------------------| |Паспортист | 0,5 |На навчальний заклад, що має| | | |гуртожиток з кількістю до | | | |500 (включно) учнів, що | | | |проживають у ньому | | |-------------+----------------------------| | | 1 |З кількістю понад 500 учнів,| | | |що проживають у гуртожитку | |---------------------+-------------+----------------------------| |Начальник штабу | 0,5 |При контингенті до | |цивільної оборони | |500 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |При контингенті | | | |понад 500 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Механік | 1 |За наявності навчально- | | | |виробничої майстерні з | | | |кількістю діючого обладнання| | | |(верстати, машини, трактори | | | |тощо) понад 20 одиниць | | |-------------+----------------------------| | | 2 |За наявності такого | | | |обладнання понад 200 одиниць| | |-------------+----------------------------| | | |Такі самі умови | | | |розповсюджуються на філіал | | | |або територіально | | | |відокремлене спеціалізоване | | | |відділення. У навчальних | | | |закладах з підготовки кадрів| | | |для сільського господарства,| | | |автомобільного транспорту | | | |механік є одночасно і | | | |завідувачем гаражу | |---------------------+-------------+----------------------------| |Комірник | 1 |При контингенті до | | | |800 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Комірник | 1 |За наявності спеціально | |(інструментальної | |обладнаної інструментальної | |комори) | |комори | |---------------------+-------------+----------------------------| |Технік (з | 1 |На навчальний заклад | |експлуатації | | | |приміщень) | | | |---------------------+-------------+----------------------------| |Токар | 1 |Для навчальних закладів з | | | |підготовки кадрів для | | | |сільського господарства за | | | |наявності навчально- | | | |виробничої майстерні з | | | |кількістю діючого обладнання| | | |(верстати, машини, трактори | | | |тощо) понад 100 одиниць | |---------------------+-------------+----------------------------| |Електрогазозварник | 1 |Для навчальних закладів з | | | |підготовки кадрів для | | | |сільського господарства за | | | |наявності навчально- | | | |виробничої майстерні з | | | |кількістю одиниць діючого | | | |обладнання (верстати, | | | |машини, трактори тощо) | | | |понад 20 одиниць | | |-------------+----------------------------| | | 2 |За наявності такого | | | |обладнання понад 200 одиниць| |---------------------+-------------+----------------------------| |Слюсар-ремонтник | 1 |На кожні 20 одиниць діючого | | | |обладнання (верстатів, | | | |машин, тракторів тощо) | |---------------------+-------------+----------------------------| |Робітник з | 3 |При контингенті до | |комплексного | |500 (включно) учнів | |обслуговування й | | | |ремонту будинків | | | |(слюсар-сантехнік, |-------------+----------------------------| |електромонтер з | 4 |При контингенті | |обслуговування та | |понад 500 учнів | |ремонту | | | |електроустаткування, | | | |столяр та ін.) | | | |---------------------+-------------+----------------------------| |Оператор заправних | 1 |На навчальний заклад, який | |станцій | |здійснює підготовку водіїв | | | |та механізаторів, за | | | |наявності понад 20 одиниць | | | |діючих комбайнів, тракторів,| | | |автомобілів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач складу | 1 |При контингенті | | | |понад 800 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Гардеробник | 1 |Вводиться в осінньо-зимовий | | | |період при контингенті до | | | |300 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |На кожні наступні | | | |300 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Прибиральник | 1 |На кожні 600 кв.м площі, що | |службових приміщень | |прибирається, без урахування| | | |площ спальних кімнат | | | |гуртожитків і класних | | | |приміщень навчальних | | | |корпусів, але не менше | | | |1 штатної одиниці на | | | |навчальний заклад | | |-------------+----------------------------| | | 0,5 |На кожні наступні | | | |300 кв.м площі | |---------------------+-------------+----------------------------| |Вихователь | 1 |На кожні 75 учнів, що | | | |проживають у гуртожитку, а в| | | |гуртожитку секційного типу -| | | |на 50 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Черговий по | 1 |На зміну при 40-годинному | |гуртожитку | |робочому тижні | |---------------------+-------------+----------------------------| |Кастелянка | 0,5 |При контингенті до 100 | | | |(включно) учнів, що | | | |проживають у гуртожитку | | |-------------+----------------------------| | | 1 |При контингенті понад | | | |100 учнів, що проживають у | | | |гуртожитку | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач камери | 1 |За наявності камери схову і | |схову (ручного | |понад 250 учнів, що | |багажу) | |проживають у гуртожитку; | | | |одночасно виконує обов'язки | | | |завідувача господарства у | | | |гуртожитку | |---------------------+-------------+----------------------------| |Машиніст із прання | 1 |За умови наявності пункту | |та ремонту спецодягу | |прання білизни на кожні | |(білизни) | |100 учнів, що проживають | | | |у гуртожитку; | | | |штатна одиниця вводиться | | | |також у навчальних закладах,| | | |де учні працюють із | | | |свинцевмісними припоями | |---------------------+-------------+----------------------------| |Взуттьовик з ремонту | 0,5 |За умови, що учні в | |взуття | |навчальному закладі | | | |забезпечуються спецодягом та| | | |взуттям, при контингенті до | | | |280 (включно) учнів | | |-------------+----------------------------| | | 1 |При контингенті | | | |понад 280 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Швейцар | 1 |У зміну на навчальний корпус| | |-------------+----------------------------| | | 1 |У зміну на відокремлені | | | |навчально-виробничі | | | |майстерні, розміщені в | | | |різних будівлях | |---------------------+-------------+----------------------------| |Ліфтер | 1 |У зміну на кожні 2 ліфти | |---------------------+-------------+----------------------------| |Водій | 1 |На кожний мото-, | |автотранспортного | |автотранспортний засіб, який| |засобу | |не використовується у | | | |навчально-виробничому | | | |процесі, але не більше п'яти| | | |штатних одиниць на | | | |навчальний заклад | |---------------------+-------------+----------------------------| |Конюх або возій | 1 |За наявності у навчальному | | | |закладі гужового транспорту | ------------------------------------------------------------------ { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 765 ( z1187-12 ) від
02.07.2012, Наказом Міністерства освіти і науки N 948 ( z0930-17 )
від 03.07.2017 }
4. У межах затверджених штатних нормативів введення посад
заступників директора обов'язково вводиться посада заступника
директора з виховної (навчально-виховної) роботи з розрахунку: при контингенті до 300 (включно) учнів - 0,5 штатної одиниці; при контингенті більше 300 учнів - 1 штатна одиниця.
5. Посади практичного психолога, соціального педагога
вводяться в штатні розписи навчальних закладів за умови наявності
спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї
ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів
загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних
навчальних закладів). { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 948
( z0930-17 ) від 03.07.2017 }
6. Посада двірника вводиться у штатні розписи навчальних
закладів відповідно до встановлених законодавством норм площі, що
прибирається.
7. Посада сторожа вводиться у штатні розписи навчальних
закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт
позавідомчої охорони. Кількість штатних одиниць посади сторожа
визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності
робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь,
конструкторські і проектні організації), затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004
N 105 ( v0105203-04 ).
8. Кількість штатних одиниць посади робітника з комплексного
обслуговування й ремонту будівель визначається відповідно до
Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують
громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні
організації), затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 11.05.2004 N 105 ( v0105203-04 ). У навчальних закладах, що мають санітарно-очисні споруди,
вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту
будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням
кількості, передбаченої цим пунктом. Якщо опалення приміщень навчальних закладів не передано в
систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний
сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів
котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов: за наявності центрального опалення: 2 штатні одиниці посади машиніста (кочегара) котельні в
зміну - в котельнях, що опалюються твердими видами палива з
поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м; 1 штатна одиниця посади оператора котельні в зміну - в
котельнях з газовим опаленням; 2 штатні одиниці посади оператора котельні в зміну - в
котельнях без автоматики безпеки; за наявності пічного опалення: 0,5 штатної одиниці посади опалювача на кожні 5 печей, але не
менше ніж 0,5 штатної одиниці на навчальний заклад. У навчальних закладах з централізованим теплопостачанням
(ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться
штатна одиниця посади робітника з комплексного обслуговування й
ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів - 1 штатна
одиниця в зміну. Штатні одиниці посади робітника з комплексного обслуговування
й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на
опалювальний сезон. У навчальних закладах, у яких протягом всього року
забезпечуються гарячою водою їдальня, душова, пральня або
гуртожиток, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів)
котельні, операторів котельні та робітників з комплексного
обслуговування й ремонту будинків на рік, але не більше двох
одиниць на навчальний заклад із загальної кількості штатних
одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.
9. За наявності у навчальному закладі їдальні з 3-разовим
харчуванням:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Нормативна | Умови введення | | | чисельність | | | |(максимальна)| | |---------------------+-------------+----------------------------| |Шеф-кухар | 1 |На навчальний заклад | |---------------------+-------------+----------------------------| |Кухар | 1 |З кількістю до 50 (включно) | | | |учнів, що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 2 |З кількістю 51-200 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 3 |З кількістю 201-400 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 4 |З кількістю понад 400 учнів,| | | |що харчуються | |---------------------+-------------+----------------------------| |Завідувач виробництва| 1 |З кількістю понад 300 учнів,| | | |що харчуються | |---------------------+-------------+----------------------------| |Підсобний робітник | 1 |З кількістю до 50 (включно) | | | |учнів, що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 2 |З кількістю 51-200 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 3 |З кількістю 201-400 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 4 |З кількістю понад 400 учнів,| | | |що харчуються | |---------------------+-------------+----------------------------| |Сестра медична з | 1 |На навчальний заклад | |дієтичного харчування| | | ------------------------------------------------------------------
10. За наявності у навчальному закладі їдальні з 1-разовим
харчуванням:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Нормативна | Умови введення | | | чисельність | | | |(максимальна)| | |---------------------+-------------+----------------------------| |Шеф-кухар | 1 |На навчальний заклад | |---------------------+-------------+----------------------------| |Кухар | 1 |З кількістю до 200 (включно)| | | |учнів, що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 2 |З кількістю 201-500 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 3 |З кількістю від 500 учнів, | | | |що харчуються | |---------------------+-------------+----------------------------| |Підсобний робітник | 1 |З кількістю до 200 (включно)| | | |учнів, що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 2 |З кількістю 201-500 учнів, | | | |що харчуються | | |-------------+----------------------------| | | 3 |З кількістю від 500 учнів, | | | |що харчуються | |---------------------+-------------+----------------------------| |Сестра медична з | 0,5 |На навчальний заклад | |дієтичного харчування| | | ------------------------------------------------------------------
11. За наявності у навчальному закладі вечірніх (змінних) та
очно-заочних відділень:
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Нормативна | Умови введення | | | чисельність | | | |(максимальна)| | |---------------------+-------------+----------------------------| |Заступник директора | 1 |У навчальному закладі, який | | | |здійснює теоретичне навчання| | | |робітників з підприємства, | | | |вечірню (змінну) підготовку | | | |і курсову підготовку з | | | |загальним контингентом понад| | | |200 учнів | |---------------------+-------------+----------------------------| |Майстер виробничого | 1 |На 2 групи з тижневим | |навчання або педагог | |завантаженням за навчальним | |професійного навчання| |планом не менше 24 годин в | | | |тиждень | |---------------------+-------------+----------------------------| |Майстер виробничого | 1 |У навчальних закладах, що | |навчання водінню | |здійснюють підготовку водіїв| | | |або робітників, які поряд з | | | |основною професією отримують| | | |права водія, при обсязі | | | |навчального навантаження | | | |1500 годин на рік на | | | |кожного майстра | ------------------------------------------------------------------
Штатні одиниці працівників відділень з підготовки робітників,
де учні навчаються за контрактом, вводяться за рахунок коштів
спеціального фонду.
12. За наявності у навчальному закладі навчально-виробничих
майстерень можуть вводитись такі посади: начальник (завідувач)
майстерні (типографії), інженери всіх спеціальностей, економіст,
бухгалтер, техніки всіх спеціальностей, старший майстер ділянки
(типографії), майстер, контрольний майстер ділянки (типографії),
технічні службовці, робітники. За наявності у навчальному закладі навчальних господарств
можуть вводитись такі посади: завідувач господарства навчального,
агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх
спеціальностей, бухгалтер, техніки всіх спеціальностей, фельдшер
ветеринарний, робітники. При затвердженні штатного розпису навчально-виробничих
майстерень і навчальних господарств, персонал яких утримується за
рахунок доходів від їх виробничої діяльності (коштів спеціального
фонду), слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових
окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників
відповідних галузей економіки.
Заступник директора департаменту
економіки та фінансування О.М.Щегловаon top