Документ z0114-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.02.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.01.2007 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2007 р.
за N 114/13381

Про затвердження Змін до наказу МОЗ України
від 19.07.2005 N 360

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000
N 918 ( 918/2000 ) (із змінами), та з метою удосконалення порядку
виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного
призначення у закладах охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення
(далі - Правила), затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 19.07.2005 N 360 ( z0782-05, z0783-05,
z0784-05 ) "Про затвердження Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного
призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних
бланків та вимог-замовлень", зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 20.07.2005 за N 782/11062 (із змінами) (далі - Наказ), що
додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і
виробів медичного призначення з аптек та їх структурних
підрозділів, затвердженого Наказом, що додаються ( z0115-07 ).
3. Установити, що рецептурні бланки форми N 1 (додаток 1 до
Правил ( z0782-05 )), надруковані з терміном дії протягом 10 днів,
дійсні до повного їх використання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Орду О.М.
Міністр Ю.В.Поляченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.01.2007 N 42
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2007 р.
за N 114/13381

ЗМІНИ
до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень
на лікарські засоби і вироби медичного призначення
( z0782-05 )

1. У пункті 4.1 Правил виписування рецептів та
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення
(далі - Правила) слова "ціну гуртову та роздрібну лікарського
засобу" вилучити.
2. Пункт 4.2 Правил після слів "лікувально-профілактичного
закладу або науково-дослідної установи" доповнити словами "або
суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з
медичною практикою".
3. У додатку 1 до Правил цифри та слово "10 днів" замінити на
цифру та слово "1 місяця".
4. У додатку 3 до Правил пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Міорелаксанти периферичної дії, включаючи їх сольові
похідні (за міжнародними непатентованими назвами): алокуроніум,
атракурій, векуроній, мівакурій, панкуроній, піпекуроній,
рокороніум, суксаметоній, тубокурарин, цисатракурій".
5. У додатку 5 до Правил слова та знаки "Міорелаксанти
периферичної дії, Атракурій***, Векуроній***, Мівакурій***,
Панкуроній***, Піпекуроній***, Суксаметоній***, Тубокурарин***,
Цисатракурій***, *** включаючи їх сольові похідні" вилучити.
Начальник управління методологічного
та організаційного забезпечення К.Л.Косяченковгору