Документ z0113-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014  № 120/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2014 р.
за № 113/24890

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про внесення змін до Порядку підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань

Відповідно до Закону України від 16 січня 2014 року № 721-VII «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Пункт 8 Порядку підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1845/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2103/22415 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 вересня 2013 року № 1991/5), після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим - одинадцятим такого змісту:

«Правовий висновок щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, та правовий висновок щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни до статуту громадських об’єднань, що набувають статусу громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, погоджуються Укрдержреєстром.

Для погодження правового висновку реєстраційна служба (управління юстиції) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідних документів щодо громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента або набуває статусу громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, забезпечує направлення до Укрдержреєстру електронних копій таких документів:

правового висновку, оформленого відповідно до абзаців першого - третього цього пункту;

документів, поданих для проведення реєстрації громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, або для прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, яке має намір виконувати функції іноземного агента.

Укрдержреєстр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання електронних копій документів направляє реєстраційній службі (управлінню юстиції) лист за підписом начальника Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств про погодження/непогодження на відповідність законам України правового висновку.

Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування. Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відповідність електронної копії документа її паперовій формі забезпечує особа, яка її виготовила.

Обмін документами, визначеними абзацами шостим - восьмим цього пункту, здійснюється за допомогою Реєстру громадських об’єднань або телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування на визначену Укрдержреєстром електронну поштову скриньку.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О.В.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби УкраїниД.М. Воронавгору