Документ z0110-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2018, підстава - z1020-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2015  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 110/26555

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 380 від 31.07.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України
Д.Т. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14.01.2015  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 110/26555

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. У пункті 2.5 розділу ІІ:

абзац дев’ятий після слів “квартирному обліку” доповнити словами та цифрами “(військовослужбовці військових частин, які дислокувалися на тимчасово окупованій території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і переміщені з місць попередньої дислокації, надають довідку квартирно-експлуатаційного органу, в зоні відповідальності якого знаходиться військова частина (підрозділ), за новим місцем дислокації на підставі облікових списків станом на 01 січня 2014 року);”;

абзац десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-двадцятий вважати відповідно абзацами десятим-дев’ятнадцятим.

2. Абзац сьомий пункту 3.15 розділу ІІІ після слів “здачу жилого приміщення” доповнити словами та цифрами “, крім військовослужбовців, зазначених у абзаці дев’ятому пункту 2.5 розділу II Інструкції”.

3. Абзац третій пункту 8.6 розділу VIII після слів “військової служби” доповнити словами “, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України.”.

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
Я.О. Грузинськавгору