Документ z0109-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2012, підстава - z1216-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2009 N 9
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2009 р.
за N 109/16125
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 327 ( z1216-12 ) від 02.07.2012 }
Про внесення змін до Положення про інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" ( 509-17 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923
( 923-2008-п ) "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів" та від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п )
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
19.11.2007 N 317 ( z1361-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.12.2007 за N 1361/14628, такі зміни:
1.1. У пункті 4: 1.1.1 підпункт 4 викласти в такій редакції: "4) видають замовникам та реєструють у встановленому порядку
дозвіл на виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання
будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт, розширення та технічне переоснащення
підприємств)"; 1.1.2 підпункт 5 викласти в такій редакції: "5) забезпечують реалізацію встановленого порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також беруть
участь у розслідуванні причин аварій на будівництві"; 1.1.3 підпункт 10 викласти в такій редакції: "10) здійснюють ліцензування господарської діяльності у
будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури та
контроль за додержанням ліцензійних умов".
1.2. Підпункт 11 пункту 5 викласти в такій редакції: "11) повідомляти в установленому порядку орган місцевого
самоврядування або місцеву державну адміністрацію, на території
яких розташований об'єкт будівництва, та орган статистики про
прийняття об'єкта в експлуатацію".
1.3. У пункті 13 слова "працівників Держархбудінспекції"
замінити словами "працівників Мінрегіонбуду".
2. Підпункт 1.1.1 пункту 1.1 цього наказу у частині видачі
дозволу на виконання підготовчих робіт набирає чинності з 14
квітня 2009 року.
3. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Готавгору