Документ z0108-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.10.1996, підстава - z0593-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 61 від 04.08.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 серпня 1993 р.
за N 108

Погоджено з Мінфіном
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
N 77 ( z0593-96 ) від 02.10.96 )
Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів державної виконавчої
влади, прокуратури, судових та інших органів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці
N 6 ( z0036-95 ) від 25.01.95
N 16 ( z0090-96 ) від 12.02.96 )
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 5
березня 1993 р. N 5039/58 з метою упорядкування оплати праці
робітників, зайнятих обслуговуванням органів державної виконавчої
влади, прокуратури, судовых та інших органів (надалі -
робітників), Міністерство праці за погодженням з Міністерством
фінансів Н А К А З У Є:
1. Затвердити шкалу співвідношень місячних окладів до
мінімального розміру заробітної плати робітників згідно з
додатком. 2. Оплату праці робітників, які зайняті на ремонті
устаткування, на верстатних роботах, на ремонті і наладці
електронно-обчислювальної техніки, на вантажно-розвантажувальних
роботах, зв'язку, провадити за місячними тарифними ставками в
межах, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 2
червня 1993 року N 393 ( 393-93-п ) (додатки N 1-3), від 23
червня 1993 року N 473 ( 473-93-п ) з урахуванням постанов
Кабінету Міністрів України від 4 липня 1994 р. N 449
( 449-94-п ) і 20 жовтня 1994 р. N 720 ( 720-94-п ), підвищеними
на коефіцієнт 5 для відповідних категорій робітників. ( Пункт 2
із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці N 6 ( z0036-95 )
від 25.01.95, N 16 ( z0090-96 ) від 12.02.96 )
3. Преміювання і надання матеріальної допомоги робітникам
провадити за рахунок частини коштів фонду заробітної
плати,нарахованої відповідно до підпунктів "в", "г" пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 35
( 35-93-п ). Конкретний розмір премій робітників установлюється
залежно від їх особистого вкладу в загальні результати праці і
максимальними розмірами не обмежується. 4. Установити робітникам доплати за роботу в нічний час у
розмірі 35 відсотків за кожну годину роботи з 22 години до 6
години ранку.
5. З введенням нових умов оплати праці робітників
зберігаються й інші діючі умови оплати праці (за винятком змін,
передбачених цією постановою).
6. Установити, що умови оплати праці, затверджені цим
наказом, вводяться з 1 червня 1993 р. за рахунок і в межах
бюджетних асигнувань на утримання органів державної виконавчої
влади, прокуратури, судових та інших органів згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.93 N 393 ( 393-93-п ).
7. З прийняттям зазначеного наказу умови оплати праці і
посадові оклади, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від
19.01.90 N 29, не застосовуються.
Міністр М.Г.Каскевич
Додаток
до наказу Міністерства праці України
від 4 серпня 1993 р. N 61

Шкала співвідношень
місячних окладів робітників наскрізних професій,
зайнятих обслуговуванням органів державної
виконавчої влади, прокуратури, судових та інших
органів, до мінімального розміру заробітної плати
————————————————————————————————————————————————————————————————— Професія | Коефіцієнт ————————————————————————————————————————+———————————————————————— Водій самохідних механізмів | 3,5 - 4,2 Водій транспортно-прибиральної машини | 4,2 - 4,9 Водій електро- і автовізка | 3,5 - 4,55 Возій | 3,15 - 3,85 Гардеробник | 2,8 - 3,5 Двірник | 3,15 - 3,5 Заправник поливально-мийних машин | 3,15 - 3,85 Кастелянша | 3,15 - 3,85 Комірник | 4,2 - 4,9 Комірник (старший) | 4,55 - 5,25 Конюх | 4,2 - 4,9 Кур'єр | 2,8 - 3,5 Кучер | 2,8 - 3,5 Кубівник | 2,8 - 3,5 Ліфтер | 2,8 - 3,15 Ліфтер при швидкості руху ліфтів | від 2,5 до 5 метрів за секунду | 3,5 від 5 до 7 метрів за секунду | 3,85 понад 7 метрів за секунду | 4,2 Натирач підлоги | 3,15 - 3,85 Натирач підлоги з цінних порід деревини | 4,2 - 5,25 Опалювач | 2,8 - 3,5 Оператор апаратів мікрофільмування і | копіювання | 4,2 - 4,9 Оператор електронно-обчислювальних машин| 4,9 - 5,6 Оператор електронно-обчислювальних машин| (старший) | 5,25 - 6,3 Оператор копіювальних і розмножувальних | машин: | при одержанні копій на папері | 3,85 - 4,55 при виготовленні друкарських форм з | текстових і штрихових оригіналів | 4,9 при виготовленні друкарських форм з | оригіналів, які містять напівтонові | та растрові зображення | 5,25 Оператор обчислювальних машин: | I категорії | 4,55 - 5,25 II категорії | 4,2 - 4,9 Палітурник документів | 3,5 - 4,2 Підбірник довідкового і інформаційного | матеріалу | 3,5 - 4,2 Підсобний робітник | 3,15 - 3,85 Покоївка | 3,15 - 3,85 Прибиральник службових приміщень | 2,8 - 3,5 Прибиральник територій | 3,5 - 4,2 Провідник по супроводженню вантажів | 4,2 Робітник по благоустрою населених пунк- | тів | 3,5 - 4,2 Робітник по обслуговуванню і поточному | ремонту будинків, споруд і обладнання | 3,5 - 4,2 Ремонтник висотних частин споруд | 4,55 - 5,6 Садівник | 3,85 - 4,55 Сатураторник | 2,8 - 3,5 Світлокопіювальник | 3,5 - 4,2 Склографіст (ротаторник) | 3,5 - 4,2 Склопротиральник | 3,15 - 3,85 Склопротиральник при виконанні робіт у | висотних будинках понад 12 поверхів та | у важкодоступних місцях | 4,55 - 5,25 Сторож | 2,8 - 4,2 Фотограф | 3,85 - 4,55 Швейцар | 3,15 - 3,85 Швея | 3,5 - 4,2 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Конкретні розміри місячних окладів робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації,
складності виконуваних робіт і умов праці, а також з
урахуванням напруженості нормованих завдань, норм
обслуговування і нормативної чисельності.
2. Місячні оклади возіїв при вивозі нечистот і твердих
осадів з вигрібних ям установлюються в сумі 4,2
мінімального розміру заробітної плати; возіям при
вивезенні нечистот і твердих осадів з вигрібних ям
при вичищенні їх самим возієм - 4,9 - 5,6
мінімального розміру заробітної плати.
3. Місячні оклади покоївок при виконанні ними
адміністративних функцій установлюються в сумі
4,2 - 4,9 мінімального розміру заробітної плати.
4. Місячні оклади робітників по благоустрою населених
пунктів, що зайняті на роботах по видаленню нечистот
вручну, встановлюються в сумі 4,55 - 5,25
мінімального розміру заробітної плати.
5. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які
використовують дезинфікуючі засоби у роботі, місячні
оклади підвищуються на 10 відсотків.
6. Конкретні розміри місячних окладів робітників
наскрізних професій, вказаних у додатку, підвищуються
на коефіцієнт 12. ( Пункт 6 додатка в редакції Наказу
Мінпраці N 12 ( z0090-96 ) від 12.02.96 )
( Додаток в редакції Наказу Мінпраці N 6 ( z0036-95 ) від
25.01.95 )вгору