Документ z0108-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
12.01.2008 N 6
( z0104-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2008 р.
за N 108/14799

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення ліцензії на експорт окремих
видів металопродукції до країн - членів
Європейського Співтовариства у 2008 році

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатку 8 до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2007 N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році" (далі - постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1411).
2. Ліцензії на експорт товарів, зазначених у додатку 8 до
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 N 1411
( 1411-2007-п ), повинні відповідати зразку, наведеному в додатку
1 до цієї Інструкції, та бути дійсними щодо експорту вказаних у
них товарів з України до країн - членів Європейського
Співтовариства. Форма ліцензії на експорт окремих видів
металопродукції до країн - членів Європейського Співтовариства
визначена Угодою між Урядом України та Європейським
Співтовариством про торгівлю деякими сталеливарними виробами.
3. Ліцензія на експорт окремих видів металопродукції
(далі - ліцензія) може використовуватися для експорту в країну
призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару.
4. Ліцензія та її копії оформлюються згідно з цією
Інструкцією і заповнюються англійською мовою. Розміри бланків ліцензії - 210х297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв. м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, повинен
бути надрукований з фоном візерунка "гільйош". Цей примірник
повинен бути чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з
поміткою "COPY".
5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер повинен містити такі елементи: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн - членів Європейського Співтовариства наведений у додатку 2
до цієї Інструкції); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад 8 для 2008 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, наданий
країні-імпортеру, де передбачено здійснити митне оформлення
товару.
6. Ліцензії на експорт окремих видів металопродукції до країн
- членів Європейського Союзу можуть видаватися після відвантаження
продукції, якої вони стосуються. У цих випадках в них повинен бути
напис: "issued retrospectively".
7. У разі коли ліцензію викрадено, загублено або вона стала
непридатною, експортер може звернутися до Міністерства економіки
України з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі
раніше поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки України. Заява про видачу дубліката повинна
супроводжуватися документом, що підтверджує факт утрати ліцензії,
та листом Державної митної служби України про фактичне
відвантаження продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої
ліцензії, виданий таким чином, матиме напис у пункті 9 ліцензії:
"duplicata" або "duplicate" і буде дійсним для митного оформлення.
Про факт видачі дубліката Міністерство економіки України
повідомляє Державну митну службу України та вповноважений орган
країни-імпортера.
8. Дублікат має дату оригіналу ліцензії.
9. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація: реквізит 1 - найменування експортера продукції та його
місцезнаходження; реквізит 2 - номер ліцензії; реквізит 3 - квотовий рік; реквізит 4 - назва товару; реквізит 5 - найменування контрагента, який буде одержувати
товар, та його місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару
одержувачем буде інший контрагент, то в реквізиті 9 ліцензії
зазначаються назва суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності -
покупця та його місцезнаходження; реквізит 6 - країна походження товару; реквізит 7 - країна призначення; реквізит 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; реквізит 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, згідно з яким здійснюється експорт, та додаткова
інформація; реквізит 10 - опис товару, що експортується, виробник товару; реквізит 11 - код товару відповідно до чинної товарної
номенклатури Європейського Союзу TARIC; реквізит 12 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та товарною
номенклатурою; реквізит 13 - вартість товару на умовах FOB відповідно до
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ( 988_007 )
(правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції); реквізит 14 - згідно із зразком ліцензії, наведеної у додатку
1 до цієї Інструкції; реквізит 15 - найменування та місцезнаходження Міністерства
економіки України.
10. Заявка на одержання ліцензії на експорт окремих видів
металопродукції до країн - членів Європейського Співтовариства
оформляється суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності згідно із
зразком ліцензії та вимогами пункту 9 цієї Інструкції, за винятком
реквізитів 2 та 15.
Заступник директора
департаменту зовнішньоекономічної
політики - начальник відділу
нетарифного регулювання В.С.Богданов

Додаток 1
до Інструкції про заповнення
ліцензії на експорт окремих
видів металопродукції
до країн - членів
Європейського Співтовариства
в 2008 році

ЗРАЗОК
ліцензії на експорт окремих видів металопродукції
до країн - членів Європейського Співтовариства

-------------------------------------------------------------------------- |1. Exporter (name, | ORIGINAL |2. No | |full address, country)|--------------------------+----------------------| | |3. Year |4. Product group | | |-------------------------------------------------| |----------------------| EXPORT LICENCE | |5. Consignee (name, | (ECSC products) | |full address, country)|-------------------------------------------------| | |6. Country of origin |7. Country of | | | |destination | |----------------------+-------------------------------------------------| |8. Place and date of |9. Supplementary details | |shipment - Means of | | |transport | | |----------------------+-------------------------------------------------| |10. Description of |11. TARIC code|12. Quantity (1)|13. FOB Value (2)| |goods - Manufacturer | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------| |14. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY | |I, the undersigned, certify that the goods described above have been | |charged against the quantitative limit established for the year shown | |in box No 3 in respect of the category shown No 4 by the provisions | |regulating trade in ECSC with the European Community | |------------------------------------------------------------------------| |15. Competent |At _______________________ on ______________ | |authority (name, | | |full address, country)| | | | | | | | | |(Signature) (Stamp) | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про заповнення
ліцензії на експорт окремих
видів металопродукції
до країн - членів
Європейського Співтовариства
в 2008 році

КЛАСИФІКАТОР
країн - членів Європейського Співтовариства

AT - Австрія BE - Бельгія DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Об'єднане Королівство Великобританії та Північної
Ірландії IE - Ірландія IT - Італія LU - Люксембург NL - Нідерланди PT - Португалія SE - Швеція CZ - Чеська Республіка EE - Естонська Республіка CY - Республіка Кіпр LV - Латвійська Республіка LT - Литовська Республіка HU - Угорська Республіка MT - Республіка Мальта PL - Польська Республіка SI - Республіка Словенія SK - Словацька Республіка BG - Болгарія RO - Румуніявгору