Документ z0106-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.04.2001, підстава - z0377-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖВОДГОСП УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14/3 від 01.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 лютого 1999 р.
vd990201 vn14/3 за N 106/3399
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 61/68 ( z0377-01 ) від 17.04.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту
та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
меліоративних систем та контроль за їх дотриманням

Відповідно до Законів України "Про підприємництво"
( 698-12 ), "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) та на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності", і відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту меліоративних
систем та контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція)
(додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремов О.В.), Управлінню науково-технічного прогресу
Держводгоспу України (Варницький О.С.): 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників управлінь
Ліцензійної палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі,
працівників управлінь Держводгоспу України.
3. Передбачити у планах-графіках: - перевірку додержання порядку надання ліцензій Держводгоспом
України - Управлінням контролю за процедурами ліцензування і
державної реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.); - перевірку суб'єктів підприємницької діяльності щодо
дотримання умов і правил провадження діяльності з ремонту та
експлуатації трубопровідного транспорту меліоративних систем -
Управлінням контролю за процедурами ліцензування і державної
реєстрації Ліцензійної палати (Апатенко О.П.) і Управлінням
науково-технічного прогресу Держводгоспу України
(Варницький О.С.). 4. Управлінню науково-технічного прогресу Держводгоспу
України (Варницький О.С.) забезпечити публікацію Інструкції у
засобах масової інформації. 5. Покласти виконання функцій з ліцензування, здійснення
обліку заяв на отримання ліцензій та подальшу координацію дій
комітету з питань ліцензування на Управління науково-технічного
прогресу (Варницький О.С.). 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Голови Держводгоспу України Вельбика А.С.
Голова Ліцензійної палати
України С.І.Третьяков
Голова Держводгоспу
України В.М.Хорєв
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Держводгоспу України 01.02.99
N 14/3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 1999 р.
за N 106/3399
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та
експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
меліоративних систем та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності", відповідно до якої
Держводгосп України здійснює видачу ліцензій на провадження
підприємницької діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту меліоративних систем, а також на
підставі Положення про Ліцензійну палату України, затвердженого
Указом Президента від 16 липня 1997 р. N 648/97, та наказу
Держводгоспу України від 10.06.98 N 61 "Про порядок підготовки та
обліку відомчих нормативних актів". 1.2. Визначення термінів У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: - трубопровідний транспорт меліоративних систем - це комплекс
промислових трубопроводів для подавання води з метою зрошення,
водопостачання чи водовідведення, включаючи водозабірні споруди,
гідромеханічне обладнання насосних станцій, запірно-регулювальну
арматуру, водооблікове обладнання та гідротехнічні споруди
(колодязі, акведуки, дюкери, переходи під дорогами); - траса водоводу - це лінія, що визначає поздовжню вісь
трубопроводу. 1.3. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності. 1.4. Інструкція визначає умови та правила провадження
підприємницької діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту меліоративних систем.
2. Вимоги до здійснення діяльності
2.1. Підприємницька діяльність, пов'язана з ремонтом та
експлуатацією трубопровідного транспорту, здійснюється відповідно
до вимог будівельних норм та інструкцій, що регламентують правила
експлуатації трубопровідного транспорту меліоративних систем, а
саме: СНиП Ш-42-80 "Магистральные трубопроводы"; СНиП 3.07.03-85
"Мелиоративные системы и сооружения"; ВСН 33-3.5-77 "Правила
технической эксплуатации систем сельскохозяйственного
водоснабжения"; ДСТУ 2730-94 "Якість природної води для зрошення.
Агрономічні критерії".
3. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів
підприємницької діяльності
3.1. Суб'єкти підприємницької діяльності мають право: - здійснювати підприємницьку діяльність на підставі отриманої
ліцензії згідно з Положенням про порядок ліцензування
підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020 ( 1020-98-п ); - укладати договори з громадянами про використання їх праці; - оскаржувати дії органу, що видає ліцензії, в установленому
законом порядку; - надавати послуги власникам трубопровідного транспорту, що
пов'язані з ремонтом та експлуатацією водоводів. 3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: - керуватись у своїй роботі чинним законодавством; - надавати контрольним органам документи, потрібні для
контролю відповідності здійснення підприємницької діяльності; - надавати інформацію про підприємницьку діяльність
контрольним органам (Держводгоспу України, Ліцензійній палаті
України); - не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати
прав та інтересів громадян, праця яких використовується; - забезпечувати охорону праці робітників, оплату праці не
нижчу за встановлений мінімальний рівень; - нести встановлену законом майнову відповідальність.
4. Особливі умови здійснення підприємницької діяльності
4.1. При здійсненні підприємницької діяльності потрібно
дотримуватись: - екологічних вимог щодо впливу функціонування
трубопровідного транспорту на довкілля (неприпустимість знищення
лісонасаджень, стікання забруднювачів); - технологічних карт та кошторисів витрат - при ліквідації
поривів трубопроводів. 4.2. При видачі ліцензії в розділі "Особливі умови" потрібно
зазначити роботи, які будуть виконуватись.
5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
5.1. Органами, які здійснюють контроль за дотриманням
ліцензійних умов, є: Держводгосп України, Ліцензійна палата
України та її представництва. 5.2. Інспекційні обстеження дотримання ліцензійних умов
Держводгосп повинен виконувати відповідно до затверджених
планів-графіків. 5.3. Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюється
шляхом виїзду комісії на місцезнаходження підприємця і здійснення
ним підприємницької діяльності. 5.4. Періодичність здійснення контролю за дотриманням
ліцензійних умов - не більше двох разів на рік. 5.5. Дії контрольного органу можуть бути оскаржені у судових
та арбітражних органах відповідно до чинного законодавства. 5.6. Держводгосп має право зупинити дію ліцензії у разі: - порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; - невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у
визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати або Держводгоспу
щодо дотримання ліцензійних умов. 5.7. Поновлення дії ліцензії здійснюється Держводгоспом у
разі своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення її
дії. 5.8. Держводгосп має право анулювати ліцензію у разі: - виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу
ліцензії чи в документах, що долучаються до неї; - передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії
іншій особі; - повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов.вгору