Документ z0106-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.06.2018, підстава - v0312874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.12.2008 N 1449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2009 р.
за N 106/16122

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910 та затвердження Змін
до Правил користування електричною енергією
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
N 312 ( v0312874-18 ) від 14.03.2018 }

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) (із змінами), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 )
"Про внесення змін до Правил користування електричною енергією",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за
N 1399/11679, такі зміни:
1.1. У пункті 2: в абзаці другому слова "шести місяців" замінити словами
"трьох з половиною років"; в абзаці третьому слова "одного року" замінити словами
"чотирьох років"; в абзаці четвертому слово "двох" замінити словом "п'яти"; в абзаці п'ятому слово "трьох" замінити словом "шести".
1.2. У пункті 3: в абзаці першому цифри "3.20" замінити цифрами "3.35"; в абзаці другому слово "двох" замінити словом "п'яти"; в абзаці четвертому слово "трьох" замінити словом "шести".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N 312 ( v0312874-18 ) від 14.03.2018 }
3. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в
установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова НКРЕ В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива та енергетики
України Ю.Продан
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.Лосюк
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко
Міністр економіки України Б.Данилишин
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

{ Зміни до Правил користування електричною енергією втратили
чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
N 312 ( v0312874-18 ) від 14.03.2018 }
вгору