Документ z0106-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2007 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2007 р.
за N 106/13373

Про внесення змін до Інструкції про порядок
надання юридичним особам повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю, затвердженої наказом
Державної служби експортного контролю України
від 15.03.2006 N 82

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ), Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97
N 767 ( 767-97-п ) (із змінами), та з метою визначення порядку
продовження строку дії повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про порядок надання юридичним особам
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю (далі - Інструкція), затвердженої
наказом Державної служби експортного контролю України від
15.03.2006 N 82 ( z0345-06 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 29.03.2006 за N 345/12219, такі зміни:
1.1. Назву пункту 2 Інструкції ( z0345-06 ) викласти в такій
редакції: "2. Порядок надання (продовження строку дії) повноважень".
1.2. Підпункт а) пункту 2.1 Інструкції ( z0345-06 ) викласти
в такій редакції: "а) заяву щодо отримання (продовження строку дії) повноважень
на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю (додаток 1)".
1.3. Пункт 2 Інструкції ( z0345-06 ) доповнити підпунктом
2.1.(1) такого змісту: "2.1.(1) Для продовження строку дії повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю юридична особа у строк не пізніше ніж за три місяці до
закінчення строку дії таких повноважень надсилає до
Держекспортконтролю України лист із стислим змістом мети
звернення, до якого додає документ, визначений підпунктом "а"
пункту 2.1 цієї Інструкції, а також довідку про відсутність змін у
документах, на підставі яких були надані повноваження. У разі
внесення змін у зазначені документи до Держекспортконтролю України
подаються оновлені та належним чином засвідчені копії відповідних
документів".
1.4. Абзац перший пункту 2.4 Інструкції ( z0345-06 ) після
слів "Заяви та документи, що подані для одержання" доповнити
словами "(продовження строку дії)".
1.5. Абзац перший пункту 2.5 Інструкції ( z0345-06 ) після
слів "Строк розгляду Держекспортконтролем України заяви щодо
отримання" доповнити словами "(продовження строку дії)".
1.6. Абзац перший пункту 2.6 Інструкції ( z0345-06 ) після
слів "готує проект наказу про надання юридичним особам повноважень
на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю" доповнити словами "або про продовження
строку дії таких повноважень".
1.7. Абзац другий пункту 2.6 Інструкції ( z0345-06 ) викласти
в такій редакції: "Якщо за підсумками здійсненого розгляду та відповідно до
пропозицій членів Експертної комісії визначена недоцільність
надання зазначених повноважень або продовження строку їх дії,
Держекспортконтроль України готує відповідний висновок про
недоцільність надання конкретним юридичним особам таких
повноважень або продовження терміну їх дії".
1.8. Пункти 2.7-2.9 Інструкції ( z0345-06 ) викласти в такій
редакції: "2.7. На підставі погодженого Експертною комісією проекту
відповідного наказу або висновку про недоцільність надання
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю або продовження строку їх дії
Держекспортконтроль України у місячний строк готує і виносить на
розгляд Комітету з політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю при Президентові України (далі - Комітет)
пропозиції щодо надання (продовження строку дії) або відмови
юридичній особі - заявнику в наданні (продовженні строку дії)
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю. 2.8. Держекспортконтроль України у двотижневий строк з
моменту погодження Комітетом пропозицій щодо надання юридичній
особі - заявнику повноважень (продовження строку їх дії) на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю затверджує відповідний наказ про надання
(продовження строку дії) таких повноважень та вносить відомості
про юридичну особу до Реєстру юридичних осіб, які мають
повноваження на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю (додаток 2). 2.9. У разі погодження Комітетом пропозиції про відмову
юридичній особі - заявнику в наданні (продовженні строку дії)
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю Держекспортконтроль України у
двотижневий строк письмово повідомляє про це юридичну
особу - заявника з обґрунтуванням відмови. Підставою для відмови юридичній особі - заявнику в наданні
(продовженні строку дії) повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю є: а) наявність у документах, які надані юридичною
особою - заявником, недостовірної або викривленої інформації; б) порушення юридичною особою - заявником законодавства
України у галузі державного експортного контролю".
1.9. Пункт 2.10 Інструкції ( z0345-06 ) після слів
"Документи, подані юридичними особами - заявниками для одержання"
доповнити словами "(продовження строку дії)".
1.10. Назву додатка до пункту 2.1 Інструкції ( z0345-06 )
викласти в редакції: "Заява щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на
проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного
експортного контролю".
2. Начальнику відділу розробки нормативно-правових актів та
забезпечення діяльності у міжнародних режимах експортного контролю
Відзіговській Т.В. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
3. Начальнику відділу інформаційних технологій Горовому О.А.
в 5-денний термін з дня державної реєстрації наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити оприлюднення зазначеного наказу на
веб-сторінці Держекспортконтролю України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю України Решетілова І.В. відповідно до
функціональних обов'язків.
Т.в.о. Голови Служби О.М.Гришуткін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевичвгору