Документ z0104-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2001, підстава - z0599-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
МІНАГРОПРОМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12/2 від 01.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 лютого 1999 р.
за N 104/3397
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 94/186 ( z0599-01 ) від 02.07.2001 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з ветеринарної практики та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про підприємництво" ( 762/97-ВР ), Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про
порядок ліцензування підприємницької діяльності" і відповідно до
Положення про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом
Президента України від 16.07.97 N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ветеринарної
практики та контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція), що
додається.
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати (Єфремов А.В.), Управлінню організації ветеринарної справи
та профілактики незаразних хвороб тварин Державного департаменту
ветеринарної медицини Мінагропрому (Ільченко А.В.) в установленому
порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, працівників управлінь
державної ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі Інструкцію про умови і
правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови)
з ветеринарної практики та контроль за їх дотриманням.
3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати
(Апатенко О.П.), Управлінню державної інспекції ветеринарної
медицини Державного департаменту ветеринарної медицини
(Момот Я.Ф.) передбачити у планах-графіках перевірки суб'єктів
підприємницької діяльності щодо дотримання ними умов провадження
підприємницької ветеринарної практики. 4. Управлінню організації ветеринарної справи та профілактики
незаразних хвороб тварин Державного департаменту ветеринарної
медицини (Ільченко А.В.) забезпечити публікацію "Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з ветеринарної практики та контроль за їх дотриманням" у
засобах масової інформації. 5. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її
здійснення та контроль за їх дотриманням, що затверджена наказом
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Головного
управління ветеринарної медицини з держветінспекцією
Мінсільгосппроду України від 10.04.96 р. N ЛП-8/15 ( z0200-96 ),
вважати такою, що втратила чинність. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та першого
заступника Голови Державного департаменту ветеринарної медицини
Мінагропрому України Горжеєва В.М.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
Мінагропрому України П.П.Достоєвський
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України та
Державного департаменту
ветеринарної медицини Мінагропрому
України 01.02.99 N 12/2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 1999 р.
за N 104/3397
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з ветеринарної
практики та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ветеринарної
практики та контроль за їх дотриманням розроблена відповідно до
Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності" та постанови Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 1997 року ( 1277-97-п )
"Питання Державного департаменту ветеринарної медицини". 1.2. Ліцензія видається на ветеринарну практику, до якої
належать: профілактика захворювань і диспансеризація тварин,
дезінфекція, дератизація, дезінсекція, діагностична (в тому числі
і лабораторна) та лікувальна роботи. 1.3. Інструкція визначає і регулює умови і правила
провадження підприємницької ветеринарної практики та порядок
контролю за їх дотриманням. 1.4. Суб'єктами підприємницької діяльності з провадження
ветеринарної практики можуть бути як громадяни-підприємці, так і
юридичні особи.
2. Умови провадження ветеринарної практики
2.1. Для провадження підприємницької діяльності з
ветеринарної практики громадянин-підприємець повинен мати
ветеринарну освіту, а юридична особа в своєму складі - не менше
одного фахівця ветеринарної медицини. 2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати
матеріально-технічну базу, а саме: лікарню ветеринарної медицини,
амбулаторію, клініку, пункт швидкої допомоги ветеринарної медицини
(робоче місце) з висновками протипожежного, санітарного,
ветеринарного державних органів району (міста) про відповідність
вказаних об'єктів чинним нормативним вимогам.
3. Природоохоронні заходи
3.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять
ветеринарну практику, здійснюють за рахунок власних коштів
природоохоронні заходи з метою зменшення викликаного
підприємницькою діяльністю негативного впливу на довкілля.
4. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької
діяльності
4.1. Підприємець має право: вільно обирати спосіб організації установ ветеринарної
медицини, призначених для здійснення ветеринарної практики
(лікарня, амбулаторія, клініка, пункт швидкої допомоги
ветеринарної медицини тощо) та забезпечення їх фахівцями
ветеринарної медицини; отримувати в державних органах ветеринарної медицини
інформацію про епізоотичний стан у галузі тваринництва; брати участь в нарадах, семінарах фахівців ветеринарної
медицини; оскаржувати в судовому порядку рішення про відмову у видачі
ліцензії, видачі дубліката ліцензії чи у переоформленні ліцензії,
а також про зупинення дії та анулювання ліцензії. 4.2. Обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності: дотримуватись вимог Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) та затверджених у встановленому порядку рішень
місцевої державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з
питань ветеринарної медицини, інструкцій, настанов, розпоряджень
та наказів головного державного інспектора ветеринарної медицини
України, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя, району, міста; проводити у місці діяльності ті роботи, які передбачені
ліцензією, інформувати Державні установи ветеринарної медицини про
виникнення або про підозру щодо виникнення таких захворювань; проводити облік захворюваності і падежу тварин,
профілактичних і інших ветеринарних заходів, а також подавати
ветеринарну звітність за тими формами, в такому порядку і в ті
терміни, що затверджені Державним комітетом статистики України; підвищувати свій професійний рівень на курсах фахівців
ветеринарної медицини відповідно до розділу другого "Ветеринарна
практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини"
чинного Закону України "Про ветеринарну медицину".
5. Особливі умови здійснення підприємницької
ветеринарної практики
5.1. У відповідності до ст.12 розділу четвертого "Компетенція
органів державної ветеринарної медицини" Закону України "Про
ветеринарну медицину" для проведення лабораторно-клінічних
(вірусологічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних,
патологоанатомічних, гістологічних, паразитологічних,
радіологічних та інших) досліджень з метою діагностики хвороб
тварин суб'єкт підприємницької діяльності за власним вибором
укладає угоду з однією з державних лабораторій ветеринарної
медицини (районною, міською, обласною, республіканською,
міжобласною, зональною, Центральною). 5.2. До протиепізоотичних заходів можна вдаватися за рахунок
відповідних бюджетних асигнувань за погодженням з головним
державним інспектором ветеринарної медицини району (міста)
відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії.
6. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
6.1. Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензійних умов з ветеринарної практики здійснюють
Ліцензійна палата України, Державний департамент ветеринарної
медицини, головні державні інспектори ветеринарної медицини
району, міста, області, Автономної Республіки Крим, їхні
заступники або спеціалісти державних установ ветеринарної медицини
за письмовим дорученням голови Державного департаменту
ветеринарної медицини або головного державного інспектора
ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, області, міст
Києва та Севастополя, району, міста. Перевірка проводиться в
присутності підприємця, керівника чи офіційного представника
підприємства, установи, організації, які надають особі, яка
перевіряє, потрібну для контролю інформацію і документи. Особа,
яка перевіряє, складає акт з висновками, за потреби вносить
пропозиції або подає на ухвалення проект розпорядження Головного
державного інспектора ветеринарної медицини відповідно до розділу
п'ятого "Державний ветеринарний контроль" Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та Закону України "Про
відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення
законодавства про ветеринарну медицину" ( 568/96-ВР ). 6.2. Управління державної ветеринарної медицини має право
зупинити дію відповідної ліцензії у разі: порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, який видав
ліцензію (управління державної ветеринарної медицини), щодо
дотримання ліцензійних умов. У разі своєчасного усунення тих порушень, які призвели до
зупинення дії ліцензії, управління державної ветеринарної медицини
приймає рішення про поновлення дії ліцензії. 6.3. Управління державної ветеринарної медицини має право
анулювати видану ліцензію у разі: виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншим
особам; повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. Ліцензія вважається анульованою з дня прийняття рішення про
її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності. Перевірки суб'єктів підприємницької діяльності на предмет
дотримання ними умов і правил цього виду діяльності здійснюються
не частіше як один раз на рік. Крім цього, можна проводити
непланові перевірки, що пов'язані зі скаргами громадян, або зі
зверненнями чи поданнями інших державних контрольних органів. 6.4. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта підприємницької
діяльності у 5-денний термін. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, про її анулювання
та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу
за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для
прийняття відповідного рішення.вгору