Зміни до Порядку заповнення податкової накладної
Мінфін України; Наказ від 23.01.201513
Документ z0104-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2016, підстава - z0137-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.01.2015 № 13


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 104/26549

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1307 від 31.12.2015}

ЗМІНИ
до Порядку заповнення податкової накладної

1. Доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:

„Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні / розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця.”.

2. Доповнити пункт 9 після абзацу вісімнадцятого новим абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:

„17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.”.

У зв'язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом двадцятим.

3. Підпункт 2 пункту 15 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

„У податковій накладній, складеній на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, у цій графі також зазначається „перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _______” (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену, виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).”.

У зв'язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим.

4. У пункті 20:

у першому реченні слова „виходячи із ціни придбання товарів/послуг” замінити словами „виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг”, слова „ціна придбання / балансова (залишкова) вартість” замінити словами „ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість”, слова „ціни придбання / балансової (залишкової) вартості” замінити словами „ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості”;

у другому реченні слова „над фактичною ціною їх постачання” замінити словами та цифрами „над фактичною ціною їх постачання; 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання”.

5. У пункті 21:

в абзаці першому слова „У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань” замінити словами „У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг,”;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

„У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, в розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.”;

6. В абзаці четвертому пункту 22 слово „січня” замінити словом „лютого”.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмеруквгору