Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 31.12.2004497
Документ z0103-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2018, підстава - z0154-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2004 N 497
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 103/10383
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 639 ( z0154-18 ) від 01.12.2017 }
Про запровадження ідентифікації
та реєстрації свиней
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 51 ( v0051555-07 ) від 27.01.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007
N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 70 ( v0070555-10 ) від 19.02.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

На виконання Законів України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу
в 2004 році" Н А К А З У Ю:
1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію свиней.
2. Затвердити Положення про ідентифікацію та реєстрацію
свиней, що додається.
3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
свиней покласти на державне підприємство "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
4. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" спільно з Інститутом свинарства УААН
(Рибалко В.П., за згодою), Українською корпорацією по виробництву
м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (Гнатюк С.А., за згодою)
до 1 липня 2005 року підготувати пілотний проект та провести
дослідне впровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
5. Визначити, що: суб'єкти господарювання, яким присвоєний відповідний статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві із свинарства,
зобов'язані провести ідентифікацію та реєстрацію належного їм
поголів'я племінних свиней основного стада до 1 січня 2008 року; з 1 січня 2008 року продаж племінних свиней, народжених після
1 квітня 2007 року, на внутрішньому ринку та їх експорт
здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована
в установленому порядку та за наявності відомості переміщення
тварин та реєстраційного свідоцтва свиней (для свиноматок і кнурів
основного стада); з 1 січня 2009 року переміщення свиней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварини ідентифіковані в установленому порядку, та за
наявності відомості переміщення тварин. { Абзац четвертий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 } { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
6. Установити, що: контроль за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при реалізації племінних свиней здійснюється
Головною державною племінною інспекцією та державними племінними
інспекціями областей і районів; контроль за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при будь-яких переміщеннях з господарства в
господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією
тварин здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини,
його територіальними органами і регіональними службами державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті.
7. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити організацію: виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок для
ідентифікації свиней та засобів для їх кріплення; виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
свідоцтв свиней; виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
карток та книг обліку тварин господарства.
8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.): довести наказ до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, Головного управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної адміністрації, головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях; до 1 жовтня 2005 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України
та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації свиней.
9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського господарства Севастопольської міської державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" ужити заходів до інформування населення,
власників тварин та інших суб'єктів господарювання щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації свиней в межах загального обсягу
видатків, визначених Міністерству.
11. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
31.12.2004 N 497
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 28.04.2007 N 296
( z0518-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2005 р.
за N 103/10383

ПОЛОЖЕННЯ
про ідентифікацію та реєстрацію свиней

1. Загальні положення
1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації та
реєстрації свиней.
1.2. Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів
господарювання - юридичних і фізичних осіб та негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб, що є власниками свиней, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій, утилізацію тварин, здійснюють ветеринарний контроль,
надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки за їх участю.
1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі племінні
свині основного стада, що розводяться або утримуються на території
України. Тварини інших статево-вікових груп та товарні свині повинні
бути ідентифіковані за допомогою вушних бирок або татуювання при
їх переміщенні в інше господарство.
1.4. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджуються з
метою: одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я
племінних свиней щодо статі, віку, породної належності та його
місцезнаходження з метою поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції свинарства; охорони території України від заразних захворювань; контролю за санітарним станом виробництва і походженням
продукції свинарства; оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарного контролю, профілактики, лікування та ліквідації
інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб; контролю за переміщеннями свиней усередині країни та при їх
експорті та імпорті; забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної
справи у тваринництві; оптимізації розробки і виконання селекційних програм,
організації технологічних систем у свинарстві, підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів; забезпечення візуальної ідентифікації кожної племінної
тварини в стаді.
1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення: агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент з
ідентифікації) - працівник державного підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (далі - Агентство) або фізична
чи юридична особа, яка діє від імені державного підприємства
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі
агентської угоди; адміністратор Реєстру тварин - Агентство, що здійснює
ідентифікацію тварин, їх реєстрацію, ведення Реєстру тварин,
відповідає за збереження даних у Реєстрі тварин, приймає запити,
надає витяги з Реєстру тварин тощо, а також виконує інші функції,
передбачені цим Положенням; бирка - вушний знак установленого зразка з нанесеним
ідентифікаційним номером або номером господарства чи номером
населеного пункту, який використовується виключно для
ідентифікації визначеного виду тварин; відповідальна особа господарства - працівник підприємства, на
якого керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку свиней в господарстві; витяг - документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру тварин і містить певний
обсяг інформації у залежності від категорії особи, яка подала
запит, та/або змісту запиту; власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами; господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі,
будь-яке місце на території країни, де перебувають, розводяться
або утримуються тварини, місця торгівлі, забою, утилізації,
штучного осіменіння, проведення виставок, місця літнього утримання
та інші місця зосередження тварин, які є об'єктом
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; Держатель Реєстру тварин - Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням; ідентифікаційний номер - індивідуальний номер, що
присвоюється племінній тварині основного стада, не змінюється
протягом її життя та є унікальним у межах одного виду тварин; ідентифікація - процес (робота) з ототожнення тварини шляхом
прикріплення бирок на вухо тварини або шляхом татуювання; інформаційна довідка - документ, який видається лише на
офіційний запит органів державної влади із зазначенням підстав для
такого запиту; книга обліку ідентифікованих тварин - документ установленої
форми, до якого вноситься інформація про тварину. Для племінної
тварини основного стада - щодо її походження, переміщення, забою,
утилізації, падежу тощо, для товарної тварини - щодо її
переміщення в порядку, установленому цим Положенням; переміщення - процес (дія), результатом якого є зміна
господарства, у якому перебуває тварина; Реєстр тварин - автоматизована інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка забезпечує зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу; реєстраційне свідоцтво свиней (далі - реєстраційне
свідоцтво) - документ установленої форми, виданий адміністратором
Реєстру тварин для племінних тварин основного стада (основні кнури
і свиноматки). Містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів, місцезнаходження, реєстрації у Реєстрі
тварин, стану здоров'я і є супровідним документом при будь-якому
переміщенні цих тварин; реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих племінних тварин, переміщення тварин, про
власників/утримувачів, господарства та їх ветеринарно-санітарний
стан тощо, що здійснюється адміністратором Реєстру тварин; стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції; тварина - будь-яка тварина виду свиней (Suidae); товарні свині - тварини, які не належать до племінних свиней; утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та відповідає за тварин.
1.6. Ідентифікація та реєстрація племінних свиней основного
стада включає такі процеси: реєстрація господарства; оформлення замовлення на проведення ідентифікації і
реєстрації тварин; нумерація тварин шляхом прикріплення бирок з ідентифікаційним
номером; облік ідентифікованих тварин у книзі обліку тварин; реєстрація ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин; оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва свиней на
замовлення власника; реєстрація в Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
1.7. Ідентифікація та реєстрація товарних свиней, які
належать суб'єктам господарювання, уключає такі процеси: реєстрація господарства; оформлення замовлення на проведення ідентифікації і
реєстрації тварин; нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
прикріплення бирок або нанесення татуювання з реєстраційним
номером господарства; реєстрація в Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
1.8. Ідентифікація та реєстрація свиней, які належать
негосподарюючим суб'єктам - фізичним особам, включає такі процеси: нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
нанесення татуювання з номером населеного пункту (код КОАТУУ); облік переміщення тварин ведеться агентом з ідентифікації у
книзі обліку ідентифікованих тварин.
1.9. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх прикріплення, бланків реєстраційних
свідоцтв, книг обліку ідентифікованих тварин, реєстраційних
відомостей, відомостей переміщення тварин та забезпечує їх видачу
власникам/утримувачам, а також облік та контроль за їх
використанням, проводить реєстрацію ідентифікованих племінних
тварин у Реєстрі тварин, відстежує переміщення ідентифікованих
тварин.
2. Реєстрація господарств
2.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструвати свої
господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1).
2.2. Суб'єкти господарювання, які займаються торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію та виставки з участю
тварин, реєструють місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та
інші місця зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту
надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в
установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації
як господарства відповідно до вимог цього Положення. Для проведення реєстрації суб'єкти господарювання подають
(надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства через
агента з ідентифікації. Разом з реєстраційною карткою господарства суб'єкт
господарювання повинен подати до Агентства довідку про
ветеринарно-санітарний стан господарства, видану державною
установою ветеринарної медицини, та звіт про наявність поголів'я
свиней у господарстві щодо статево-вікових груп на останню звітну
дату. У разі зміни ветеринарно-санітарного стану господарства
суб'єкт господарювання повинен протягом семи днів подати до
Агентства відповідну довідку про ветеринарно-санітарний стан
господарства.
2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання є
власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо
щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються
окремо за місцезнаходженням тварин.
2.4. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає суб'єктам господарювання повідомлення
про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння
господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин. У разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство
суб'єкти господарювання повинні в триденний термін подати
Агентству через агента з ідентифікації заяву про внесення змін до
Реєстру тварин (додаток 2) та нову реєстраційну картку
господарства.
3. Ідентифікація тварин
3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин
суб'єкт господарювання подає письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 3) установленої форми. Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин
за підписом власника або вповноваженої ним особи подається
Агентству через агента з ідентифікації.
3.2. Племінні свині, що утримуються в господарстві, повинні
бути ідентифіковані за допомогою двох пар бирок відповідного
зразка для ідентифікації племінних свиней (додаток 4 ( za518-07 ),
які прикріплюються на кожне вухо тварини, при її переведенні до
основного стада, але не пізніше, ніж тварина залишить господарство
в разі продажу. Бирки не знімаються протягом усього життя тварини. На обох
бирках указується один і той самий ідентифікаційний номер, який
дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну племінну тварину, та
логотип Агентства. Спосіб прикріплення бирок визначається
Агентством. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з
13 символів і має таку структуру: - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції: 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166; 3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини; - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції: 5-13 - останні дев'ять цифр ідентифікаційного номера тварини,
з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини.
3.3. Товарні свині повинні бути ідентифіковані номером
господарства до їх вибуття з господарства за допомогою бирок
відповідного зразка для ідентифікації товарних свиней (додаток 4
( za518-07 ) або татуювання. Номер, нанесений на бирці, є реєстраційним номером
господарства у Реєстрі тварин, складається з 10 символів і має
таку структуру: - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції: 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166; 3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини; - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції: 5-10 - порядковий номер господарства в області. Офіційний колір бирки для ідентифікації свиней - жовтий.
3.4. У разі ідентифікації товарних свиней за допомогою бирок
при їх вибутті з господарства для забою або утилізації тварини
ідентифікуються однією парою бирок, в інших випадках вибуття вони
ідентифікуються двома парами бирок.
3.5. Ідентифікація товарних свиней шляхом татуювання
реєстраційного номера господарства проводиться на верхній третині
зовнішньої поверхні стегна у два ряди (верхній рядок - літерний
код країни та цифровий код області, нижній - порядковий номер
господарства в області) або на обох вухах тварини (на правому вусі
літерний код країни та цифровий код області, на лівому -
порядковий номер господарства в області). Реєстраційний номер господарства повинен бути витатуйований у
спосіб, можливий для читання. Висота знаків татуювання повинна
становити не менше 10 мм.
3.6. Розподіл ідентифікаційних номерів для ідентифікації
племінних тварин господарств, видача бирок і засобів для їх
прикріплення проводяться Агентством на підставі замовлення
власника/утримувача. Суб'єкт господарювання - власник/утримувач - повинен вести в
установленому порядку облік отриманих бирок і використовувати їх
виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються
в його господарстві.
3.7. Ідентифікацію племінних свиней у господарстві починають
з нумерації наявного батьківського поголів'я, призначеного для
відтворення стада. Ідентифікацію племінних свиней, призначених для реалізації,
проводять до їх вибуття з господарства. У разі, якщо до запровадження системи ідентифікації та
реєстрації тварин відповідно до цього Положення існувала інша
система їх нумерації, при ідентифікації племінних тварин основного
стада раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен бути
збережений в записах у документах з ведення племінного обліку та
поєднаний з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
3.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання може
проводити ідентифікацію тварин самостійно (за винятком тварин,
імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента з
ідентифікації.
3.9. Для реєстрації племінних тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну відомість свиней
(додаток 5), де вказуються дані власника тварини, про тварину, її
походження, стан здоров'я та епізоотичний статус господарства.
3.10. Ідентифікацію тварин, які належать негосподарюючим
суб'єктам - фізичним особам, проводить агент з ідентифікації.
Перед вибуттям тварини з господарства власник повинен звернутися
до агента з ідентифікації. Агент з ідентифікації ідентифікує
тварину в залежності від причини її вибуття шляхом татуювання
номером населеного пункту та заповнює відомість переміщення
тварин.
3.11. Власник/утримувач може не ідентифікувати тварин, якщо
він утримує їх для власних потреб.
3.12. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації. Для реєстрації імпортованих тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну картку свині (додаток 6),
де, окрім даних про тварину та її походження, указуються дані
країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини (за наявності),
присвоєний у країні походження.
3.13. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження. Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
3.14. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система ідентифікації та реєстрації, вона повинна бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
3.15. Якщо господарством призначення тварини, що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться.
3.16. Після ідентифікації племінної тварини шляхом
прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний
внести інформацію про тварину до книги обліку ідентифікованих
тварин (для суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб)
(додаток 7), у встановленому порядку зареєструвати у Реєстрі
тварин та за необхідності отримати на неї реєстраційне свідоцтво.
3.17. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що номер, нанесений на ній, не
читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в
Агентстві дублікат бирки з тим самим номером і після її отримання
прикріпити на вухо тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається
власником/утримувачем і утилізується таким чином, щоб унеможливити
її повторне використання.
3.18. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха племінної
тварини, були втрачені чи пошкоджені таким чином, що
ідентифікаційний номер на обох бирках не читається,
власник/утримувач зобов'язаний терміново ізолювати цю тварину та
звернутися до агента з ідентифікації, який проводить звірку
ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з
книгою обліку ідентифікованих тварин для встановлення
ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були пошкоджені чи
втрачені. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач
повинен замовити в Агентстві шляхом заповнення замовлення на
дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 8) через
агента з ідентифікації дублікати бирок з тими самими
ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на
обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому знімаються і
утилізуються власником/утримувачем таким чином, щоб унеможливити
їх повторне використання. При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу, агентом з ідентифікації проводиться повторна
ідентифікація цих тварин після відповідного рішення спеціаліста
державної установи ветеринарної медицини про призначення тварини.
3.19. Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, заміна бирок
не відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію
після відповідного рішення спеціаліста державної установи
ветеринарної медицини про призначення тварини.
3.20. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
3.21. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство на
замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на який
нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною,
де тварина була ідентифікована.
4. Облік тварин у господарстві
4.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані вести своєчасний
облік усіх племінних тварин основного стада та племінних тварин,
які переміщуються. Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання -
юридичних осіб ведеться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства.
4.2. Облік переміщення ідентифікованих тварин у господарствах
негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб ведеться агентом з
ідентифікації, що здійснює свою діяльність на території, де
розташоване господарство. Агент з ідентифікації веде облік переміщення ідентифікованих
тварин, що належать фізичним особам, у кожному населеному пункті
окремо.
4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку ідентифікованих тварин (для суб'єктів господарювання) і
книги обліку ідентифікованих тварин (для негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб) (додаток 9) або в електронному форматі,
наданому Агентством. Інформація з обліку тварин зберігається
щонайменше 3 роки від дня останнього вибуття тварини з
господарства.
4.4. До книги обліку ідентифікованих тварин суб'єктів
господарювання вносяться такі дані: про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, вид тварин, що
в ньому утримуються, та вид (напрям) діяльності; про тварин - дата ідентифікації, ідентифікаційний номер,
стать, код і назва породи, дані про народження, походження
(ідентифікаційні номери, коди і назви порід матері і батька),
серія та номер реєстраційного свідоцтва (за наявності); про переміщення тварин: у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та місцезнаходження
господарства, з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у
разі імпорту - назва країни імпорту тварини; у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
4.5. До книги обліку ідентифікованих тварин негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб уносяться такі дані: про населений пункт - місцезнаходження, сільська
(селищна)/міська рада, назва, вид тварин, що в ньому утримуються; дата ідентифікації; про власника тварини - П.І.Б., ідентифікаційний код,
місцезнаходження; про тварин - номер, яким тварину ідентифіковано (номер
населеного пункту згідно з КОАТУУ), стать, код породи; про переміщення тварин: у разі прибуття тварин в господарство - номер тварини,
реєстраційний номер, назва та місцезнаходження господарства, з
якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту -
назва країни імпорту тварини; у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
4.6. Записи в книзі обліку ідентифікованих тварин проводяться
відразу ж після ідентифікації тварини або її переміщення
українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення
здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації.
4.7. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
повинен під час відвідування господарства розписуватися в книзі
обліку ідентифікованих тварин для суб'єктів господарювання,
зазначаючи своє прізвище, дату відвідування, перелік і результати
досліджень, обробок і лікувальних заходів.
4.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання зобов'язаний
здійснювати періодичну інвентаризацію ідентифікованого племінного
поголів'я свиней в господарстві та подавати щороку Агентству звіт
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я свиней
в господарстві (додаток 10) (далі - звіт) за встановленою формою. Звіт подається при початковій реєстрації господарства в
Реєстрі тварин разом з реєстраційною карткою та щороку за станом
на 1 січня за минулий рік до 1 березня поточного року. У разі ліквідації, створення нового або реорганізації
господарства звіт подається за даними останньої інвентаризації
протягом 10 днів після її проведення. Разом зі звітом подається довідка державної установи
ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан
господарства, терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства, яка засвідчується підписом відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
5. Реєстрація племінних свиней у Реєстрі тварин
5.1. Після ідентифікації племінних тварин власник/утримувач
зобов'язаний зареєструвати їх у Реєстрі тварин та за необхідності
отримати на них реєстраційне свідоцтво свині (додаток 11). Для
цього він самостійно або з допомогою агента з ідентифікації
заповнює реєстраційну відомість свиней або реєстраційну картку
свині (для імпортованих тварин), за винятком даних про стан
здоров'я тварини. Реєстрація товарних свиней та свиней на відгодівлі в Реєстрі
тварин не відбувається.
5.2. Реєстраційна відомість містить дані: про господарство, де тварина ідентифікована; про тварину; про генетичне походження тварини; про стан здоров'я тварини.
5.3. Заповнення реєстраційної відомості Кличку тварини вказують лише за її наявності. У коді породи тварини вказують відповідно цифрові коди порід
матері і батька даної тварини. У разі, якщо мати чи батько вже є
помісними, то до коду породи ідентифікованої тварини вносять
цифрові коди за материнською лінією того чи іншого предка. При
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої
тварини вказують згідно з присвоєним даній породі (типу) за
затвердженою програмою. Дані про породу вказують відповідно до класифікатора порід і
типів свиней, що розводяться в Україні (додаток 12). Заповнюючи реєстраційну відомість свиней щодо походження
тварин, агент з ідентифікації чи власник/утримувач тварин повинен
застосовувати дані форм племінного обліку, що ведуться в
господарстві.
5.4. Для заповнення даних про стан здоров'я тварин
власник/утримувач звертається до державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, у якому
утримуються тварини. Спеціаліст державної установи ветеринарної
медицини в триденний термін після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров'я тварин та епізоотичний стан
господарства до реєстраційної відомості свиней або реєстраційної
картки свині (для імпортованих тварин), засвідчує їх своїм
підписом і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини та повертає власнику/утримувачу. Заповнена реєстраційна відомість свиней або реєстраційна
картка свині в триденний термін надсилається власником/утримувачем
до Агентства через агента з ідентифікації.
5.5. Агентство вносить інформацію про племінну тварину до
Реєстру тварин. Датою реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин
уважається дата внесення інформації про племінну тварину до
Реєстру тварин. Після реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин Агентство
надсилає власнику/утримувачу реєстр ідентифікованих і
зареєстрованих свиней (додаток 13).
5.6. Унесення до Реєстру тварин даних про переміщення
товарних свиней та свиней на відгодівлі відбувається після
надходження до Агентства інформації про вибуття/прибуття тварини
з/до господарства.
6. Оформлення, видача та обіг
реєстраційного свідоцтва
6.1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінних
свиней основного стада на замовлення власника/утримувача.
6.2. Реєстраційне свідоцтво є обов'язковим документом, який
повинен супроводжувати племінних свиней основного стада при їх
переміщенні, крім випадків, коли перше переміщення тварини
відбувається з метою її забою (утилізації) або експорту. Якщо першим переміщенням ідентифікованої і зареєстрованої у
встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій
(утилізацію) або експорт, реєстраційне свідоцтво
власником/утримувачем не замовляється.
6.3. Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней
власник/утримувач заповнює та надсилає до Агентства замовлення на
видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 14) на племінних
тварин основного стада, які вже ідентифіковані та зареєстровані в
Реєстрі тварин.
6.4. Агентство після одержання замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней уносить інформацію до Реєстру
тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та
видає його власнику/утримувачу.
6.5. Реєстраційне свідоцтво видається на племінну тварину
(свиноматку, кнура) основного стада, яка була ідентифікована в
установленому порядку, у тому числі імпортовану для розведення, на
замовлення власника/утримувача.
6.6. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
6.7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова
інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва арабськими
цифрами. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
6.8. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами: назва документа, його серія та номер; дані про тварину - робочий (п'ять останніх цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за
наявності), дата народження, код статі, код та назва породи; дані про генетичне походження тварин - ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька; дані про власника тварини: - реєстраційний номер господарства, де тварину
ідентифіковано, у Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для
юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності - код за ДРФО, найменування суб'єкта
господарювання, місцезнаходження господарства); - реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, у
Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код за ДРФО), найменування суб'єкта господарювання,
місцезнаходження господарства; якщо тварина імпортована, то
вказується назва країни походження тварини; дані про заповнення реєстраційного свідоцтва - дата
заповнення та назва Агентства. Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 5.3 цього
Положення. На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини. Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва заповнюється
виключно Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин. У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якого перебуває господарство, було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації (знищення) тварини та дата внесення запису, які
засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
6.9. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень, ветеринарного контролю та лабораторних досліджень
проводяться відповідальною за це особою господарства та
засвідчуються офіційним лікарем ветеринарної медицини.
6.10. На четвертій сторінці вносяться дані про всі
переміщення, забій, падіж (загибель), утилізацію тварини. Ці записи вносяться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства. Записи здійснюються як від руки (друкованими
літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи
друкарської машинки та засвідчуються підписом власника/утримувача
та печаткою.
6.11. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику/утримувачу або його вповноваженому представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання реєстраційної відомості свиней або замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней.
6.12. Обмін реєстраційного свідоцтва та видача нового
проводиться у разі, якщо: власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах
реєстраційного свідоцтва із записами книги обліку ідентифікованих
тварин; реєстраційне свідоцтво стало не придатним для користування.
6.13. У разі втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються
оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва з римською
цифрою II - видане повторно. Утраченими вважаються реєстраційні
свідоцтва, які загублені, викрадені тощо.
6.14. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві,
його пошкодження або втрати власник/утримувач або вповноважена
особа повинні протягом 7 днів після його одержання або
встановлення факту пошкодження чи втрати звернутися через агента з
ідентифікації із заявою про внесення змін до Реєстру тварин та/або
видачу нового реєстраційного свідоцтва. Заява встановленої форми
подається відповідно до цього Положення. Агентство після отримання заяви про виявлені помилки
перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі
підтвердження помилок уносить зміни до Реєстру тварин відповідно
до цього Положення.
6.15. Оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва
замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться
Агентством у 14-денний термін з моменту отримання від
власника/утримувача заяви та реєстраційного свідоцтва (у разі його
пошкодження), яке підлягає обміну. Четверта сторінка нового реєстраційного свідоцтва, яке
видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі
здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення
вносяться Агентством і засвідчуються підписом керівника та
печаткою. Після видачі нового реєстраційного свідоцтва знайдене
втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним і власник/утримувач чи
будь-яка особа зобов'язані повернути його Агентству через агента з
ідентифікації для знищення.
6.16. Якщо втрата чи пошкодження реєстраційного свідоцтва
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не
проводиться. Відповідальна особа останнього повинна здійснити дії
щодо встановлення тотожності тварини, а офіційний лікар
ветеринарної медицини, за яким закріплене дане підприємство, -
прийняти рішення стосовно подальших дій з даною твариною. Власник чи відповідальна особа підприємства повинні
повідомити про факт утрати Агентство.
7. Переміщення тварин
7.1. Супровідними документами на переміщення племінних свиней
основного стада є оформлена відомість переміщення тварин
(додаток 15) та реєстраційне свідоцтво (крім випадків першого
переміщення тварини, що відбувається з метою експорту тварини або
її забою /утилізації/), на переміщення товарних свиней - відомість
переміщення товарних свиней (додаток 16). Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише в
разі, якщо тварина ідентифікована згідно з розділом 3 цього
Положення, та за наявності супровідних документі на тварину.
7.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний: суб'єкт господарювання: для племінних тварин - отримати реєстраційне свідоцтво (для
племінних тварин основного стада), перед вибуттям тварини внести
дані про вибуття до книги обліку ідентифікованих тварин,
реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада) та
заповнити два примірники відомості переміщення тварин ; разом з реєстраційним свідоцтвом (для племінних тварин
основного стада) та заповненими примірниками відомості переміщення
тварин звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів; у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та відомості переміщення тварин і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику реєстраційне свідоцтво (для племінних тварин
основного стада) та другий примірник відомості переміщення тварин; для товарних тварин - заповнити чотири примірники відомості
переміщення товарних свиней; разом із заповненими примірниками відомості переміщення
звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів; у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання, відповідність
номерів на бирках або татуюванні та кількості тварин у групі даним
відомості переміщення і передати фізичній чи юридичній особі, до
господарства якої вибуває тварина, або перевізнику третій та
четвертий примірники відомості переміщення товарних свиней. Перший примірник відомості переміщення власник зберігає у
себе, другий не пізніше 3 днів після вибуття тварини з
господарства надсилається до Агентства через агента з
ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт - фізична особа: звернутися до агента з ідентифікації, який має ідентифікувати
тварину та заповнити на неї відомість переміщення товарних свиней; разом з відомістю переміщення звернутися до державної
установи ветеринарної медицини для отримання в установленому
порядку ветеринарних документів; у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання, відповідність
кількості тварин у групі даним відомості переміщення і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику третій та четвертий примірники відомості
переміщення товарних свиней. Перший примірник відомості переміщення агент з ідентифікації
повинен зберігати в себе, другий примірник надіслати до Агентства
не пізніше 3 днів після вибуття тварини з господарства.
7.3. Суб'єкт господарювання, до господарства якого прибула
тварина, зобов'язаний: у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада); у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване; для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада); унести дані про прибуття тварини до другого примірника
відомості переміщення тварин, одержаного від попереднього
власника, та надіслати його до Агентства не пізніше 3 днів після
прибуття тварини у господарство через агента з ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт, до господарства якого прибула
тварина, зобов'язаний: у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада); звернутися до агента з ідентифікації, який повинен унести
дані про прибуття тварини до відомості переміщення тварин,
одержаної від попереднього власника, один екземпляр надіслати до
Агентства не пізніше 3 днів після прибуття тварини до
господарства, другий (за наявності) залишити в себе на зберіганні.
7.4. Унесення записів про вибуття/прибуття до відомості
переміщення, реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах суб'єктів господарювання,
здійснює власник/утримувач або відповідальна особа господарства. Унесення записів про вибуття/прибуття до відомості
переміщення тварин, реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах негосподарюючих суб'єктів,
здійснює агент з ідентифікації за зверненням фізичної особи.
7.5. До відомості переміщення для тварин уносяться такі дані: у разі вибуття тварини з господарства - реєстраційний номер,
назва (для суб'єктів господарювання) та місцезнаходження
господарства, з якого вибуває тварина, ідентифікаційний або
груповий номер тварини, серія та номер реєстраційного свідоцтва
(для племінних тварин основного стада), дата та причина вибуття,
дані про перевізника, реєстраційний номер, назва (для суб'єктів
господарювання) та місцезнаходження господарства призначення, дата
заповнення, прізвище, ім'я, по батькові власника, дані про агента
з ідентифікації, на території діяльності якого розташоване
господарство; у разі прибуття тварини в господарство - дата та причина
прибуття, дата заповнення відомості переміщення тварин, прізвище,
ім'я, по батькові власника, дані про агента з ідентифікації, на
території діяльності якого розташоване господарство. Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього при вибутті та нового власника при прибутті
тварини з/до господарства печаткою у разі, якщо власником тварини
є суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента з
ідентифікації. Бланки відомостей переміщення тварин суб'єкти господарювання
та негосподарюючі суб'єкти отримують в агента з ідентифікації.
7.6. Агентство вносить дані відомості переміщення тварини до
Реєстру тварин.
7.7. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з
метою її забою протягом 30 днів) власник зобов'язаний: замовити та прикріпити (протягом 30 днів після прибуття в
господарство) тварині бирки з ідентифікаційним номером (за
винятком, якщо тварина була імпортована з країни, де функціонує
система ідентифікації, що відповідає вимогам Європейського Союзу,
і в установленому порядку ідентифікована); занести дані про прибуття тварини до книги обліку
ідентифікованих тварин; у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати тварину
в Реєстрі тварин та за необхідності отримати реєстраційне
свідоцтво на неї (для тварин основного стада).
7.8. У разі експорту племінної тварини власник зобов'язаний
здійснити дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення, крім
випадків, коли йдеться про перше переміщення тварини, що
відбувається з метою експорту.
7.9. При прибутті тварини на м'ясокомбінат, бойню чи
ветсанзавод відповідальна особа цих господарств повинна: у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада); у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване; для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада); унести дані про прибуття тварини до другого (для племінних
свиней) або третього та четвертого (для товарних свиней)
примірників відомості переміщення, одержаних від попереднього
власника, третій примірник відомості переміщення (для товарних
свиней) залишити на зберігання у господарстві, четвертий примірник
та реєстраційне свідоцтво (за наявності) надіслати до Агентства не
пізніше 3 днів після прибуття тварини в господарство через агента
з ідентифікації.
7.10. Якщо тварина відправляється на ринок, виставку або інше
місце зосередження тварин, власник/утримувач зобов'язаний
перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання
та відповідність номерів на бирках та кількості тварин даним
відомості переміщення та реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та внести відповідні записи до книги
обліку ідентифікованих тварин. Відповідальна особа ринку, виставки або іншого місця
зосередження тварин при прибутті тварини перевіряє наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання та відповідність
номерів на бирках та кількості тварин даним відомості переміщення
та реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада)
та вносить до книги обліку ідентифікованих тварин інформацію про
перебування тварини в господарстві і надсилає Агентству інформацію
про перебування тварини.
7.11. Якщо у власника/утримувача - юридичної особи є декілька
стад тварин одного виду і вони утримуються в різних місцях
(господарствах), що поєднані територіально та мають однаковий
епізоотичний стан, то перед переміщенням ідентифікація тварин не
проводиться та інформація про переміщення до Реєстру тварин не
надсилається.
7.12. При виявленні гострих інфекційних захворювань у
господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо
ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин
проводиться у відповідності до ветеринарного законодавства
України.
8. Забій, падіж (загибель), утилізація
ідентифікованих тварин
8.1. У разі забою ідентифікованої тварини відповідальна особа
(м'ясокомбінату чи бойні) або власник/утримувач (господарства
утримання) вносить до книги обліку ідентифікованих тварин (для
племінної тварини) та реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату
та причину забою, знімає з тварини бирки і в 3-денний термін від
дати її забою надсилає відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) до Агентства для внесення до Реєстру
тварин інформації про забій тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку. Для негосподарюючих суб'єктів записи в книзі обліку тварин
здійснює агент з ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт повинен
повідомити про забій, загибель або падіж ідентифікованої тварини
агенту.
8.2. Якщо тварина загинула і відправляється власником на
утилізацію, власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
8.3. Якщо в разі загибелі тварина на утилізацію не
відправляється, власник/утримувач зобов'язаний внести до книги
обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва (за
наявності) дату встановлення факту та причину її загибелі, зняти з
тварини бирки і в 3-денний термін після встановлення факту
загибелі тварини надіслати відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) Агентству через агента з ідентифікації
для внесення до Реєстру тварин інформації про загибель тварини та
знищення реєстраційного свідоцтва в установленому порядку.
8.4. У разі падежу тварини власник/утримувач зобов'язаний
запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини,
який приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві
власника/утримувача або на ветсанзаводі.
8.5. Якщо було прийняте рішення про утилізацію тварини в
господарстві власника/утримувача, останній зобов'язаний: унести до книги обліку ідентифікованих тварин та
реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату встановлення факту
падежу, причину та дату утилізації; зняти з тварини бирки (якщо ветеринарним законодавством не
передбачено іншого) і не пізніше 3-денного терміну передати
відомість переміщення та реєстраційне свідоцтво (за наявності)
Агентству через агента з ідентифікації для внесення до Реєстру
тварин інформації про загибель тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку. Якщо було прийнято рішення про відправлення тварини на
ветсанзавод, власник/утримувач зобов'язаний здійснити дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення. При утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа
останнього здійснює дії відповідно до пункту 8.1 цього Положення
(крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення).
8.6. Реєстраційне свідоцтво, яке надійшло до Агентства, у
разі забою, падежу (загибелі) чи утилізації тварини, підлягає
знищенню в установленому порядку.
8.7. Після забою (утилізації) тварини її власник/утримувач (у
разі забою у господарстві) або відповідальна особа м'ясокомбінату
(бойні) повинні організувати утилізацію знятих з тварини бирок
таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.
9. Ведення Реєстру тварин
9.1. Формування і ведення Реєстру тварин здійснюються
відповідно до Положення про Реєстр тварин ( z0912-03 ),
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України
від 17 вересня 2003 року N 342 ( z0909-03 ) "Про запровадження
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за
N 912/8233.
9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється Держателем Реєстру тварин.
Інформація з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання
витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки. Рівень доступу до даних Реєстру тварин встановлюється
Держателем Реєстру тварин.
9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
9.4. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися
інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через
комп'ютерну мережу. { Пункт 9.4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 1
до пункту 2.1 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА

1. Дані про суб'єкт господарювання ------------------------ Дата державної реєстрації Код за ЄДРПОУ | || || || || || || || | суб'єкта господарювання ------------------------ ------ ------ ------ (для юридичних осіб) | || | | || | | || | ------ ------ ------ ідентифікаційний N за ДРФО ------------------------------ | || || || || || || || || || | ------------------------------ (за його наявності)
(для фізичних осіб суб'єктів господарювання)
Найменування (для юридичних осіб - назва; для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові) Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(скорочена назва)
__________________________________________________________________
--------- ------ Код КОПФГ | || || | Код КФВ | || | --------- ------ Кількість господарств (структурних підрозділів): _________________
Місцезнаходження/місце проживання: ------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця ____________________________ буд. ____________ кв. ________
Тел./факс __________________________ e-mail ______________________
Банк обслуговування ______________________________________________ ------------------ Поточний рахунок ____________________ МФО банку | || || || || || | ------------------ Індивідуальний податковий N ______________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку: ________________________ Керівник (для юридичних осіб): Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
2. Дані про господарство Назва господарства (структурного підрозділу, за наявності): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Види тварин| ВРХ | Свині | Вівці | Кози | Коні | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | Вид | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |--- --- | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- |---,--- | ------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження ------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця _____________________________ буд. __________ кв. _________
Тел./факс ______________________ e-mail __________________________
Відповідальна особа Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Підпис власника/утримувача _________________________
(підпис)
------ ------ ------ Дата заповнення | || | | || | | || | М.П. ------ ------ ------ ------------------ Агент з ідентифікації: | || || || || || | ------------------ (код агента)
______________________ _________________________________
(підпис агента) (П.І.Б. агента)
Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 2
до пункту 2.4 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації
тварин"
__________________________________________
(П.І.Б. заявника або назва юридичної
особи, реєстраційний номер господарства
у Реєстрі тварин)
__________________________________________ __________________________________________
(документ, що засвідчує особу)

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин

Відповідно до Положення про ідентифікацію та реєстрацію
свиней у зв'язку з _______________________________________________ __________________________________________________________________
(підстави внесення змін)
прошу внести зміни до Реєстру тварин: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(зміст змін)
До заяви додаються: ______________________________________________ __________________________________________________________________
(перелік документів, які додаються до заяви)
"____" _____________ 200_ р. Заявник ___________________
(підпис)
Заяву прийняв: _______________________________ ________________
(номер та П.І.Б. уповноваженого (підпис)
агента з ідентифікації)
"____"______________ 200__ р.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 3
до пункту 3.1 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення ідентифікації
та реєстрації тварин

--- --- --- --- --- Вид тварин: |х| - так | | - ВРХ | | - свині | | - вівці | | - кози --- --- --- товарні --- --- ------------------ --------------- N | || || || || || | | || || || || | ------------------ --------------- Номер агента поточний номер
ДАНІ ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
------------------------ ------------------------------ Код за ЄДРПОУ | || || || || || || || | Ідентифікаційний | || || || || || || || || || | ------------------------ номер з ДРФО ------------------------------ (для юридичної особи) (для фізичної особи, за його наявності)
Реєстраційний номер господарства ------------------------------------------ в Реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ (для юридичних осіб-назва господарства; для фізичної особи -
прізвище, ім'я, по батькові)
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(скорочена назва)
Місцезнаходження/місце проживання: ------------------------------ --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий | || || || || | ------------------------------ індекс ---------------
Область __________________________________________________________
Район __________________________ Населений пункт _________________
Вулиця ______________________________ буд. __________ кв. ________
Банк обслуговування ______________________________________________ ------------------ Поточний рахунок N __________________ МФО банку | || || || || || | ------------------ Індивідуальний податковий номер __________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку _________________________
-------------------------------------------------- 2. ЗМІСТ | Кількість | Ціна за одиницю | Сума (з ПДВ) | ЗАМОВЛЕННЯ | | (з ПДВ) | | -------------------+------------+-----------------+-----------------| | Послуги з |------------|___ грн. ___ коп.|___ грн. ___ коп.| | ідентифікації та || || || || || | | |реєстрації тварин,|------------| | | | голів | | | | |------------------+------------+-----------------+-----------------| | Аплікатор (засіб | ------ |___ грн. ___ коп.|___ грн. ___ коп.| |прикріплення), шт.| | || | | | | | | ------ | | | |------------------+------------+-----------------+-----------------| | Книга обліку | ------ |___ грн. ___ коп.|___ грн. ___ коп.| | тварин | | || | | | | |господарства, шт. | ------ | | | -------------------+------------------------------+-----------------| | Загальна сума замовлення |___ грн. ___ коп.| | (з ПДВ) | | --------------------------------------------------
Дата заповнення ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | Підпис керівника/власника _________ ------ ------ ------------ (підпис)
Агент з ідентифікації: ------------------ | || || || || || | _______________ _____________________ ------------------ (підпис агента) (П.І.Б. агента) (код агента)
Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 4
до пункту 3.2 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації
племінних свиней
( za518-07 )

{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 5
до пункту 3.9 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ СВИНЕЙ
--- --- Код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер з ДРФО Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин | | - Зареєструвати |х| - так ------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------ --- господарство --- | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || | (для фізичної особи) ------------------------ ------------------------------ ------------------------------------------ (за його наявності)
Скорочена назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - власника/утримувача _________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ------------------------------ --------------- Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || | | || || || || | ------------------------------,--------------- __________________________________________________________________
місце проживання _________________________________________________
(код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район,
__________________________________________________________________
населений пункт, вул., буд., тел./факс) ------------------------------ Замовлення N | || || || || || || || || || | ------------------------------ (для фізичної особи)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний номер |Індивідуальний номер| Кличка | Дата народження | Стать* |Код породи |Народжена в| |з/п| тварини | тварини | | | | (типу ) | числі | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Мати | Батько | Дані про стан здоров'я | | | | | | тварини** | |---+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |N опоросу| 1) | Ідентифікаційний | Код породи | 1) | Ідентифікаційний |Код породи | | | | | | (індивідуальний номер) | (типу) | | (індивідуальний номер) | (типу) | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9 | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10| | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 0 - індивідуальний номер Дані про епізоотичний стан господарства*** 1 - ідентифікаційний номер --- ------------ ------------ епізоотичний стан господарства |х| - так | || || || | | || || || | Бирки отримані та прикріплені, --- ------------ ------------ дані про тварину засвідчую --- --- ------------ ------------ ___________ ___________________________ | | - благополучне | | - неблагополучне щодо: | || || || | | || || || | (підпис) (П.І.Б. власника/утримувача --- --- ------------ ------------ або відповідальної особи) (вказати код(и) захворювання)
------ ------ ------------ Код ЄДРПОУ державної установи Ідентифікаційний номер за ДРФО Дата заповнення | || | | || | | || || || | ветеринарної медицини лікаря ветеринарної медицини ------.------.------------ ------------------------ ------------------------------ ------------------ | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | Агент з ідентифікації | || || || || || | ------------------------ ------------------------------ ------------------ (код агента)
Посада спеціаліста та назва державної установи ветеринарної
медицини (прізвище, ім'я, по батькові лікаря ветеринарної
медицини) __________________________________________________________________
--------------- * К - кнур, кнурець; М - свиноматка, С - свинка. ** Вказується один або декілька кодів захворювання, на яке
реакція тварини була позитивною. Не заповнюється при відсутності
захворювань. *** Заповнюється спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини (лікарем ветеринарної медицини).
Дата заповнення М.П. ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ___________________ ------.------.------------ (підпис)
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 6
до пункту 3.12 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА СВИНІ
--- --- 1. Дані про господарство | | - Зареєструвати господарство |х| - так --- (для фізичної особи) ---
Код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер з ДРФО ------------------------ (за його наявності) | || || || || || || || | ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || | ------------------------------ ------------------------------------------ Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ Найменування (для юридичних осіб - назва господарства; для
фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові): Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання: ------------------------------ --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Область _________________________________________________________,
район ____________________________ нас. пункт ____________________
вулиця ___________________________ буд. __________ кв. ___________ ------------------------------ Замовлення N | || || || || || || || || || | ------------------------------ (для фізичної особи)
2. Дані про тварину Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------------ ------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------ ------ ------------ Кличка ______________________ Дата народження | || | | || | | || || || | ------ ------ ------ ------ ------------ Код породи | || | | || | Назва породи (типу) ______________________ ------ ------ --- Стать (указати ОДНЕ значення) |х| - так --- --- --- ------ ------ | | - свиноматка | | - кнур, кнурець У числі скількох | || | N опоросу | || | --- --- народжений (-а) ------ ------ --- | | - свинка ---
3. Дані про походження Мати:
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------------ ------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------------------ Кличка ___________________________________________________________ ------ Код породи | || | Назва породи ___________________________________ ------ Батько:
Ідентифікаційний номер Індивідуальний номер ------------------------------------------ ------------------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------------------ Кличка ___________________________________________________________ ------ Код породи | || | Назва породи ___________________________________ ------ Бирки отримані та прикріплені, Дата заповнення
дані про тварину засвідчую ------ ------ ------------ __________ ___________________________ | || | | || | | || || || | (підпис) (П.І.Б. власника/утримувача ------ ------ ------------ або відповідальної особи) ------------------ Агент з ідентифікації | || || || || || | ------------------ (код агента)
_______________ ________________________________________________
(підпис агента) (П.І.Б. агента)
4. Дані про тварину, яку було імпортовано Країна походження:
Код країни --------- | || || | ________________________________________________ --------- (назва країни)
--------------------------------------------- Номер тварини в країні походження | || || || || || || || || || || || || || || | ---------------------------------------------
5.* Дані про стан здоров'я тварини та епізоотичний стан
господарства --- Дані про стан здоров'я тварини |х| - так --- --- | | - захворювань не виявлено --- --- ------------ ------------ ------------ ------------ | | - тварина реагує на: | || || || | | || || || | | || || || | | || || || | --- ------------ ------------ ------------ ------------ (вказати код (-и) захворювання) --- Епізоотичний стан господарства |х| - так --- --- | | - благополучне --- --- ------------ ------------ ------------ ------------ | | - неблагополучне щодо: | || || || | | || || || | | || || || | | || || || | --- ------------ ------------ ------------ ------------ (вказати код (-и) захворювання)
Код ЄДРПОУ державної установи Ідентифікаційний номер за ДРФО
ветеринарної медицини лікаря ветеринарної медицини ------------------------ ------------------------------ | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ------------------------ ------------------------------
_________________________________________
(посада спеціаліста та назва державної
установи ветеринарної медицини)
_________________________________________ М.П.
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря
ветеринарної медицини)
Дата заповнення ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | ------ ------ ------------
Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________
--------------- * Розділ заповнюється спеціалістом державної установи
ветеринарної медицини (лікарем ветеринарної медицини)
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 7
до пункту 3.16 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

Область ____________________
Район ______________________
Населений пункт ____________
Код КОАТУУ _________________
Господарство _______________ ____________________________
Реєстраційний номер
господарства _______________

КНИГА ОБЛІКУ ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТВАРИН N ________
(для суб'єктів господарювання -
юридичних та фізичних осіб)

Вид діяльності ______________________________________________
(розведення, утримання, відгодівля, забій
(бойня, м'ясокомбінат), санутилізація,
торгівля (ринок), виставки тощо)
Вид тварин __________________________________________________
Початок ____________________
Закінчення _________________
Розділ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Дані про тварину | Дані про походження |серія та | |з/п| |-----------------------------------------+----------------------------------------------------------------| номер | | | |іденти-|кличка|дата |стать| код породи | мати | батько | реєстра-| | | | фіка- | |народ-| | |-----------------------------------+----------------------------| ційного | | | |ційний | |ження | | | N |ідентифікацій-| код породи |ідентифікацій-| код породи |свідоцтва| | | | номер | | | | |опоро-| ний/індивіду-| | ний/індивіду-| | | | | | | | | | | су | альний номер | | альний номер | | | |---+----+-------+------+------+-----+-------------+------+--------------+-------------+--------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+----+-------+------+------+-----+-------------+------+--------------+-------------+--------------+-------------+---------| | | | | | | |------ ------| | |------ ------| |------ ------| | | | | | | | || || | | || || | || || | | || || || || | | || || | | | | | | | |------.------| | |------.------| |------.------| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Прибуття | Вибуття |Дані про загибель | | | | (падіж), забій | | | | (утилізацію) | |-----------------------+---------------------+------------------| | дата/ | дані про | дата/ | дані про | дата | причина | |причина| господарство, |причина|господарство,| | | | |з якого прибула| |у яке вибула | | | | | тварина | | тварина | | | |-------+---------------+-------+-------------+--------+---------| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2 ------------------------------------------------------------------ |Дата|Ідентифікаційний| Дані про діагностичні |Прізвище, печатка| | | номер тварини | дослідження, | і підпис | | | | профілактичні | спеціаліста | | | | щеплення, призначене | ветеринарної | | | | та проведене лікування | медицини | |----+----------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 8
до пункту 3.18 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ЗАМОВЛЕННЯ
на дублікати бирок та ідентифікаційних
документів

------------------------------ N D | || || || || || || || || || | ------------------------------ номер агента поточний N
Заповнюється на один вид тварин --- --- --- --- --- --- Вид тварин: |х| - так | | - ВРХ | | - племінні свині | | - вівці | | - кози | | - коні --- --- --- --- --- --- ДАНІ ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ------------------------ ------------------------------ Код за ЄДРПОУ | || || || || || || || | Ідентифікаційний номер з ДРФО | || || || || || || || || || | ------------------------ ------------------------------ (для юридичних осіб) (для фізичних осіб, за його наявності) ------------------------------------------ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ГОСПОДАРСТВА В РЕЄСТРІ ТВАРИН | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ (для юридичної особи) (для фізичної особи)
(для юридичних осіб - назва господарства; для фізичної особи -
прізвище, ім'я, по батькові)
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
(скорочена назва)
Місцезнаходження/місце проживання: ------------------------------ --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий | || || || || | ------------------------------ індекс --------------- Область __________________________________________________________
Район _______________________ Населений пункт ____________________
Вулиця ___________________________ буд. _________ кв. ____________
Зміст замовлення ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Бирки | Паспорт,|Ветери-| Ідентифікаційний номер | Ціна за одиницю | |---------| реєстра-| нарна | | | |одна|дві | ційне |картка | | | | | |свідоцтво| | | | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | |----+----+---------+-------+------------------------------------------+-----------------------| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | || | || | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.| |--- |--- | --- | --- |------------------------------------------|------ ------ | --------------------+--------------------------------------------------------------------------| --- | --------------- ------ | |х| - так |Загальна сума замовлення (з ПДВ)| || || || || | грн. | || | коп. | --- | --------------- ------ | ---------------------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ Дата заповнення | || | | || | | || | Підпис власника/ ____________ ------ ------ ------ утримувача (підпис)
Агент з ідентифікації: ------------------ | || || || || || | _________________ ___________________ М.П. ------------------ (підпис агента) (П.І.Б. агента) (код агента)
Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 9
до пункту 4.3 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

Область ____________________
Район ______________________
Сільська (селищна)/
міська рада ________________
Населений пункт ____________

КНИГА ОБЛІКУ ІДЕНТИФІКОВАНИХ ТВАРИН N____
(для негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб)

Вид тварин ___________________
Початок ____________________
Закінчення _________________

Розділ 1 ------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Дані про власника | Дані про тварину | |з/п|іденти-|-----------------------------+-----------------------------| | |фікації|П.І.Б.|ідентифіка- |місцезна-|ідентифі-|стать| код породи | | | | |ційний номер|ходження |каційний | | | | | | | (за його | | номер | | | | | | | наявності) | |тварини | | | |---+-------+------+------------+---------+---------+-----+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+------+------------+---------+---------+-----+-------------| | | | | | | | |------ ------| | | | | | | | || || | | || || | | | | | | | |------.------| -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | N | Прибуття | Вибуття |Дані про загибель| |з/п| | | (падіж), забій | | | | | (утилізацію) | | |--------------------------+--------------------------+-----------------| | |дата|причина| дані про |дата|причина| дані про | дата | причина | | | | |господарство,| | |господарство,| | | | | | | з якого | | | у яке | | | | | | | прибула | | | вибула | | | | | | | тварина | | | тварина | | | |---+----+-------+-------------+----+-------+-------------+-------+---------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+----+-------+-------------+----+-------+-------------+-------+---------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 10
до пункту 4.8 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ЗВІТ
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого
поголів'я свиней в господарстві за станом
на ____________________

Реєстраційний номер господарства Код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер з ДРФО в Реєстрі тварин: (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------ ------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------ ------------------------------ __________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - власника/утримувача,
назва господарства)
--------------------- --------- --------- Місцезнаходження/ | || || || || || || | | || || | | || || | місце проживання ---------------------, --------- ---------
__________________________________________________________________
(код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район,
__________________________________________________________________
населений пункт, вул., буд., тел./факс)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Статево-вікові групи| На 1 | З них | Прибуття | Вибуття |Наявність | З них | | племінних свиней та| січня |іденти-|------------------------------+-----------------------|поголів'я |іденти-| | товарні свині |минулого| фіко- |опоросилося|переведено|з інших|продано|забито|загинуло| на дату | фіко- | | | року, | вано, | свиноматок| з інших |госпо- | | | |інвентари-| вано, | | | голів | голів |-----------| груп |дарств | | | | зації, | голів | | | | | приплід | | | | | | голів | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |Племінні | | | х | | | | | | | | |кнури-плідники | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |Племінні основні | | | | | | | | | | | |свиноматки | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |Племінний молодняк | | | х | | | | | | | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |Товарні свині | | | х | | | | | | | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |Усього | | | | | | | | | | | |--------------------+--------+-------+-----------+----------+-------+-------+------+--------+----------+-------| |З них ідентифіковано| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ------ ------ Власник/утримувач ___________________________ Дата підписання | || | | || | | || | (П.І.Б., підпис, печатка) ------ ------ ------
М.П.
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 11
до пункту 5.1 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО СВИНЕЙ

серія N свідоцтва --------------------------- | 1* 2 | ---------------------------
Робочий N Ідентифікаційний N Кличка ----------------- ------------------------ --------------------- | 3 | | 4 | | 5 | ----------------- ------------------------ ---------------------
Дата народження Стать ---------------------- ------------------- | 6 | | 7 | ---------------------- -------------------
Код породи Порода ------------------- ---------------------------------- | 8 | | 9 | ------------------- ----------------------------------
Помісі порід Народжена в числі ------------------------------------------- --------------------- | 10 | | 11 | ------------------------------------------- ---------------------
Батько Ідентифікаційний N Кличка ---------------------------- ------------------------ | 12 | | 13 | ---------------------------- ------------------------
Код породи Порода ----------------- ----------------------------------------------- | 14 | | 15 | ----------------- -----------------------------------------------
Мати Ідентифікаційний N Кличка ---------------------------- ------------------------ | 16 | | 17 | ---------------------------- ------------------------
Код породи Порода ----------------- ----------------------------------------------- | 18 | | 19 | ----------------- -----------------------------------------------
Власник тварин -------------------------------- -------------------------------- | 20 | | 21 | -------------------------------- -------------------------------- Ким виданий Дата видачі --------------------------------------- ------------------------- | | | 23 | | | ------------------------- | 22 | Підпис | | ------------------------- | | | 24 | --------------------------------------- -------------------------
Особливі відмітки --------------------------------------------- | 25 | М.П. ---------------------------------------------
Формат бланка - А5
--------------- * Нумерація полів (зон) свідоцтва (цифри 1-25 на бланку не
друкуються): 1, 2 - серія і номер свідоцтва; 3, 4 - робочий і ідентифікаційний номери тварини; 5 - кличка тварини; 6 - дата народження тварини; 7 - код статі; 8, 9, 10 - код і назва породи або помісі порід; 11 - у числі скількох народжена тварина; 12 - ідентифікаційний номер батька тварини; 13 - кличка батька тварини; 14, 15 - код і назва породи батька тварини; 16 - ідентифікаційний номер матері тварини; 17 - кличка матері тварини; 18, 19 - код і назва породи матері тварини; 20 - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин; 21 - місце для штрих-коду; 22 - найменування підприємства, яке здійснювало оформлення
свідоцтва; 23 - дата заповнення свідоцтва; 24 - місце для підпису керівника підприємства, яке
здійснювало оформлення свідоцтва; 25 - місце для внесення записів про необхідність утилізації
тварини.
Ветеринарні дослідження та обробки
------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Назва дослідження, | Результат |Посада, підпис | |з/п | | вакцинації чи | (дата та N | спеціаліста | | | | обробки | експертного | ДУВМ | | | | |висновку ДУВМ)| | |----+--------+-------------------+--------------+---------------| | | | | | | |----+--------+-------------------+--------------+---------------| | | | | | | |----+--------+-------------------+--------------+---------------| | | | | | | |----+--------+-------------------+--------------+---------------| | | | | | | |----+--------+-------------------+--------------+---------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ПЕРЕМІЩЕННЯ
------------------------------------------------------------------ |N господарства Ідентифікаційний код | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Дата прибуття Код Дата вибуття Код Підпис | |----------------------------------------------------------------| | / / / / | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (дані про власника/утримувача та господарство) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |N господарства Ідентифікаційний код | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Дата прибуття Код Дата вибуття Код Підпис | |----------------------------------------------------------------| | / / / / | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (дані про власника/утримувача та господарство) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |N господарства Ідентифікаційний код | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Дата прибуття Код Дата вибуття Код Підпис | |----------------------------------------------------------------| | / / / / | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (дані про власника/утримувача та господарство) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |N господарства Ідентифікаційний код | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Дата прибуття Код Дата вибуття Код Підпис | |----------------------------------------------------------------| | / / / / | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (дані про власника/утримувача та господарство) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Причина прибуття: |Причина вибуття: | |10 - купівля; |20 - продаж; | |11 - одержано в обмін; |21 - племпродаж; | |12 - дарування, спадщина; |22 - передано в обмін; | |13 - оренда (пансіон); |23 - дарування, спадщина; | |14 - випас; |24 - передано в оренду | |15 - на м'ясокомбінат, бойню, |(пансіон); | |забійний пункт; |25 - на випас; | |16 - на ветсанзавод; |26 - забій; | |17 - імпорт; |27 - загибель (падіж); | |18 - інші |28 - утилізація; | | |29 - експорт; | | |30 - інші | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 12
до пункту 5.3 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

КЛАСИФІКАТОР
порід і типів свиней, що розводяться в Україні

------------------------------------------------------------------ | Породи, типи свиней | Код | | |-------------------| | |літерний |цифровий | |--------------------------------------------+---------+---------| |Універсальні породи: | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Велика біла | ВБ | 11 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Українська степова біла | СБ | 12 | |--------------------------------------------+---------+---------| |М'ясні породи: | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Полтавська м'ясна | ПМ | 21 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Українська м'ясна | УМ | 22 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Ландрас | ЛА | 23 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Естонська беконна | ЕБ | 24 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Польська висловуха | ПВ | 25 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Уельська | УЕ | 26 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Дюрок | ДР | 27 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Гемпширська | ГШ | 28 | |--------------------------------------------+---------+---------| |П'єтрен | ПР | 29 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Червонопоясна спеціалізована лінія м'ясних | ЧП | 30 | |свиней | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Сальні породи: | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Миргородська | МГ | 41 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Українська степова ряба | СР | 42 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Північнокавказька | ПК | 43 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Велика чорна | ВЧ | 44 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 13
до пункту 5.5 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

РЕЄСТР
ідентифікованих і зареєстрованих свиней

Реєстраційний номер Ідентифікаційний номер з ДРФО господарства в Реєстрі тварин: (за його наявності)
або код за ЄДРПОУ ------------------------------------------ ------------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------
__________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - власника/утримувача,
назва господарства)
Місцезнаходження господарства ____________________________________
(поштовий індекс,
__________________________________________________________________
область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Ідентифіка-|Кличка|Дата | Код |Стать| Мати | Батько | |з/п| ційний | |народ-|породи| |--------------------------+--------------------------| | | номер | |ження | | | ідентиф. | код |кличка| ідентиф. | код |кличка| | | | | | | |номер/індив.|породи| |номер/індив.|породи| | | | | | | | | номер | | | номер | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | |---+-----------+------+------+------+-----+------------+------+------+------------+------+------| | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада, П.І.Б., підпис відповідальної особи Агентства _______ __________________________________________________________________
Місце для штампа Агентства ------ ------ ------ Дата: | || | | || | | || | ------ ------ ------
{ Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 14
до пункту 6.3 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ЗАМОВЛЕННЯ
на видачу реєстраційних свідоцтв свиней

------------------ ------------------ Замовлення N РС | || || || || || | | || || || || || | ------------------ ------------------ (код агента) (поточний номер)
Дані про суб'єкт господарювання ------------------------ Ідентифікаційний номер ------------------------------ Код за ЄДРПОУ | || || || || || || || | з ДРФО | || || || || || || || || || | ------------------------ (за його наявності) ------------------------------ ------------------------------------------ Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин | || || || || || || || || || || || || || | ------------------------------------------ Найменування (для юридичних осіб-скорочена назва господарства; для
фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові) ____________________ __________________________________________________________________
(скорочена назва)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Місцезнаходження/місце проживання: ------------------------------ Поштовий --------------- Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Область __________________________________________________________
Район _________________________ Населений пункт __________________
Вулиця __________________________________ буд. ________ кв. ______
Банк обслуговування ______________________________________________ ------------------ Поточний рахунок N __________________ МФО банку | || || || || || | ------------------ Індивідуальний податковий номер __________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку _________________________
Дані про тварин ------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний | Стать* | N | Ідентифікаційний | Стать*| |з/п| номер | | з/п | номер | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 1 | | | 11 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 2 | | | 12 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 3 | | | 13 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 4 | | | 14 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 5 | | | 15 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 6 | | | 16 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 7 | | | 17 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 8 | | | 18 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| | 9 | | | 19 | | | |---+-------------------+--------+-----+------------------+-------| |10 | | | 20 | | | |--------------------------------------+--------------------------| | ------|Ціна за одиницю |Загальна сума | |Кількість | || ||------ ------ |--------- ------ | | ------|| || |грн.| || | коп.|| || || | грн. | || | коп.| | |------ ------ |--------- ------ | | | |Замовлення (з ПДВ) | -------------------------------------------------------------------
Дата заповнення Власник/утримувач ------ ------ ------------ | || | | || | | || || || | _________________ ___________________ ------ ------ ------------ (підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Агент з ------------------ ідентифікації: | || || || || || | _______________ _______________ ------------------ (підпис агента) (П.І.Б агента) (код агента)
Службові відмітки Реєстру тварин _________________________________
--------------- * К - кнур, кнурець; М - свиноматка; С - свинка.
{ Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 15
до пункту 7.1 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (1)
--- --- --- --- --- --- Вид тварин: |х| - так | | - ВРХ | | - племінні свині | | - вівці | | - кози | | - коні --- --- --- --- --- ---
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця _____________________________ буд. __________ кв. _________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний номер | | N | Ідентифікаційний номер | | |з/п| | |з/п| | | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 1 |------------------------------------------| | 8 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 2 |------------------------------------------| | 9 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 3 |------------------------------------------| |10 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 4 |------------------------------------------| |11 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 5 |------------------------------------------| |12 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 6 |------------------------------------------| |13 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | |---+------------------------------------------+-----+---+------------------------------------------+-----| | 7 |------------------------------------------| |14 |------------------------------------------| | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || || || || || || || || || || || | | |------------------------------------------| | |------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Місце проживання _________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця ____________________________ буд. __________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини ---------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| | Дата заповнення | || | | || | | || || || || | ------ ------ ------------| | ___________________________________ | | (П.І.Б. власника) | | | | _______________________ | | М.П. (підпис власника) | | Агент | | з ідентифікації | | ------------------ | | | || || || || || | ________________ | | ------------------ (підпис агента) | | (код агента) | ----------------------------------------------------
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН (2)
--- --- --- --- --- --- Вид тварин: |х| - так | | - ВРХ | | - племінні свині | | - вівці | | - кози | | - коні --- --- --- --- --- ---
1. Дані про господарство, з якого вибули тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця _____________________________ буд. __________ кв. _________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ідентифікаційний номер | Прибуття | N | Ідентифікаційний номер | Прибуття | |з/п| |не відбул.|з/п| |не відбул.| |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 1 |------------------------------------------| --- | 8 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 2 |------------------------------------------| --- | 9 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 3 |------------------------------------------| --- |10 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 4 |------------------------------------------| --- |11 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 5 |------------------------------------------| --- |12 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 6 |------------------------------------------| --- |13 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | |---+------------------------------------------+----------+---+------------------------------------------+----------| | 7 |------------------------------------------| --- |14 |------------------------------------------| --- | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | | | |------------------------------------------| --- | |------------------------------------------| --- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке прибули тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий індекс | || || || || | ------------------------------ --------------- Місце проживання _________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця ____________________________ буд. __________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини до якого прибули тварини --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | Дата заповнення | || | | || | | || || || ||Дата заповнення | || | | || | | || || || | | | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | __________________________________|__________________________________ | | (П.І.Б. власника) | (П.І.Б. власника) | | | | | М.П. _____________________________|_______________________________ | | (підпис власника) | (підпис власника) М.П.| | | | | Агент з |Агент з | | ідентифікації |ідентифікації | | ------------------ |------------------ | | | || || || || || | _________________________|| || || || || || | _________________________ | | ------------------ (підпис агента) |------------------ (підпис агента) | | (код агента) | (код агента) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }

Додаток 16
до пункту 7.1 Положення
про ідентифікацію
та реєстрацію свиней

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ (1)
товарних свиней

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання
__________________________________________________________________
або П.І.Б. негосподарюючого суб'єкта -
власника/утримувача та назва господарства
/за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця ____________________________ буд. __________ кв. __________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------ ------------------------------------------------------------------ | N | Груповий номер |Кількість тварин | |з/п| | у групі | | | |-----------------| | | | вибуття | | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 1 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 2 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 3 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 4 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 5 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 6 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 7 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | ------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини --------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| | Дата заповнення | || | | || | | || || || || | ------ ------ ------------| | _____________________________________| | (П.І.Б. власника) | | М.П. | | _____________________| | (підпис власника) | | | | Агент | | з ідентифікації | | ------------------ | | | || || || || || | _____________________| | ------------------ (підпис агента) | | (код агента) | ---------------------------------------------------
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ (2)
для товарних свиней
1. Дані про господарство, з якого вибули тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------ ------------------------------------------------------------------ | N | Груповий номер |Кількість тварин | |з/п| | у групі | | | |-----------------| | | | вибуття | | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 1 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 2 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 3 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 4 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 5 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 6 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | |---+------------------------------------------+---------+-------| | 7 |------------------------------------------|---------| | | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || || | | |------------------------------------------|---------| | ------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке прибули тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини --------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| | Дата заповнення | || | | || | | || || || || | ------ ------ ------------| | _____________________________________| | (П.І.Б. власника) | | М.П. | | _____________________| | (підпис власника) | | | | Агент | | з ідентифікації | | ------------------ | | | || || || || || | _____________________| | ------------------ (підпис агента) | | (код агента) | ---------------------------------------------------
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ (3)
для товарних свиней
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------ -------------------------------------------------------------------- | N | Груповий номер |Кількість тварин | |з/п| | у групі | | | |-------------------| | | | вибуття |прибуття | |---+------------------------------------------+---------+---------| | 1 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 2 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 3 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 4 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 5 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 6 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 7 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| --------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини до якого прибули тварини --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | Дата заповнення | || | | || | | || || || ||Дата заповнення | || | | || | | || || || | | | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | __________________________________|__________________________________ | | (П.І.Б. власника) | (П.І.Б. власника) | | | | | М.П. _____________________________|_______________________________ | | (підпис власника) | (підпис власника) М.П.| | | | | Агент з |Агент з | | ідентифікації |ідентифікації | | ------------------ |------------------ | | | || || || || || | _________________________|| || || || || || | _________________________ | | ------------------ (підпис агента) |------------------ (підпис агента) | | (код агента) | (код агента) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ (4)
для товарних свиней
1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________ ------ ------ ------------ ------ 2. Дані про тварин Дата вибуття | || | | || | | || || || | Причина вибуття | || | ------ ------ ------------ ------ -------------------------------------------------------------------- | N | Груповий номер | Кількість тварин | |з/п| | у групі | | | |-------------------| | | | вибуття |прибуття | |---+------------------------------------------+---------+---------| | 1 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 2 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 3 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 4 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 5 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 6 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| |---+------------------------------------------+---------+---------| | 7 |------------------------------------------|---------|---------| | || || || || || || || || || || || || || || ||| || || ||| || || || | |------------------------------------------|---------|---------| --------------------------------------------------------------------
3. Дані про перевізника _____________________________________
(найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини Реєстраційний номер господарства Ідентифікаційний номер за ДРФО Код за ЄДРПОУ у Реєстрі тварин (за його наявності) ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------ | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | | || || || || || || || | ------------------------------------------ ------------------------------ ------------------------
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
__________________________________________________________________
негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача
та назва господарства /за наявності/)
------------------------------ Поштовий --------------- Місцезнаходження господарства/ Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | індекс | || || || || | Місце проживання ------------------------------ --------------- __________________________________________________________________
(область, район, населений пункт)
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________
Власник/утримувач господарства, Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини до якого прибули тварини --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | Дата заповнення | || | | || | | || || || ||Дата заповнення | || | | || | | || || || | | | ------ ------ ------------| ------ ------ ------------ | | __________________________________|__________________________________ | | (П.І.Б. власника) | (П.І.Б. власника) | | | | | М.П. _____________________________|_______________________________ | | (підпис власника) | (підпис власника) М.П.| | | | | Агент з |Агент з | | ідентифікації |ідентифікації | | ------------------ |------------------ | | | || || || || || | _________________________|| || || || || || | _________________________ | | ------------------ (підпис агента) |------------------ (підпис агента) | | (код агента) | (код агента) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 }вгору