Документ z0102-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.1999, підстава - v0254202-99

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35 від 07.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 березня 1996 р.
за N 102/1127
( Наказ втратив чинність на підставі Наказів Державного
комітету статистики
N 254 ( v0254202-99 ) від 20.07.99
N 302 ( z1306-05 ) від 11.10.2005 )
Про затвердження форми державної статистичної звітності по водному транспорту та Інструкції по її застосуванню

З метою подальшого удосконалення державної статистичної
звітності по водному транспорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 31-вод
"Звіт про перевезення вантажів і пасажирів підприємствами водного
транспорту" (поштова, квартальна) та Інструкцію по її заповненню і
ввести у дію, починаючи зі звіту за 1 квартал 1996 року, що
додаються. 2. Розповсюдити вказану форму державної статистичної
звітності на пароплавства, судноплавні компанії, морські (річкові)
порти, територіальні об'єднання річкового транспорту, інші
суб'єкти господарської діяльності всіх форм власності та відомчої
підпорядкованості, які мають ліцензію на виконання вантажних або
пасажирських перевезень морськими (річковими) суднами у
каботажному (внутрішньому) або закордонному сполученні. 3. Управлінню статистики транспорту та зв'язку (Голуб О.В.)
здійснювати методологічне керівництво збором і розробкою
статистичної звітності про перевезення вантажів і пасажирів
підприємствами водного транспорту. Подати у п'ятиденний термін
заявку на виготовлення бланків затвердженої форми та інструкції по
її заповненню Київському малому поліграфічному підприємству
"Друкар". 4. Економічному управлінню (Єрофєєва Н.В.) забезпечити
фінансування виготовлення тиражу бланків форми та Інструкції по її
заповненню, розробку звітів, створення програмного забезпечення
для обробки даних та одержання підсумкової інформації. 5. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики своєчасно забезпечити підприємства водного
транспорту, що розташовані на території їх регіонів, бланками
форми N 31-вод та Інструкцією по заповненню, здійснити збір та
розробку вказаної статистичної звітності по водному транспорту.
Дніпропетровському обласному управлінню статистики до 20 квітня
1996 року створити програмне забезпечення механізованої обробки
інформації ф.N 31-вод на ПЕОМ. 6. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити збір,
розробку та зведення підсумків державної статистичної звітності
ф.N 31-вод. 7. Скасувати накази Мінстату України від 20.05.93 р. N 92 у
частині дії форми N 31-море та від 18.03.93 р. N 45 у частині дії
форми N 31-ріка. 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.П.Арендар
Затверджено
наказом Мінстату України
07.02.96 р. N 35
Інструкція
по складанню звіту ф.N 31-вод "Про перевезення вантажів і
пасажирів підприємствами водного транспорту" (поштова,
квартальна)
1. Загальні положення
Інструкція встановлює порядок обліку і звітності вантажних і
пасажирських перевезень морським (річковим) транспортом за видами
сполучення і номенклатурою вантажів. Інструкція розроблена з
урахуванням чинного законодавства України з цього питання.
2. Галузь використання
Інструкція визначає порядок обліку морських (річкових)
вантажних і пасажирських перевезень підприємствами водного
транспорту. До підприємств водного транспорту відносяться
пароплавства, судноплавні компанії, морські, річкові порти,
територіальні об'єднання річкового транспорту, інші суб'єкти
господарської діяльності незалежно від форми власності та відомчої
підпорядкованості, які мають ліцензію на виконання вантажних або
пасажирських перевезень морськими (річковими) суднами у
каботажному (внутрішньому) або закордонному сполученні.
3. Нормативні посилання
В Інструкції наведено посилання на нормативну документацію та
видання, згідно з якими вживаються поняття та терміни: - "Глоссарий по статистике транспорта", підготовлений
Міжсекторальною робочою групою по статистиці транспорту (Євростат,
ЄКМТ,ЄЕК ООН); - Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
1995 р.; - постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.93 р. N 357
( 357-93-п ) "Про тимчасове положення щодо місячного планування та
організацію перевезень експортних, імпортних та транзитних
вантажів залізничним, морським і річковим транспортом"; - прейскурант N 11-01 "Тарифы на перевозки грузов морским
транспортом в каботажном плавании", ч.1, (Москва, 1989 г.); - прейскурант N 14-01 "Тарифы на перевозки грузов и
буксировку плотов речным транспортом", (Тарифное руководство
N 1-Р, Москва, 1989 г.); - тарифное руководство N 4-Р "Расстояние между тарифными
пунктами межотраслевого государственного объединения "Главречфлот"
и "Белорусского речного пароходства" (Киев, 1990 г.).
4. Основні терміни, які використовуються, та їх тлумачення
Перевезено вантажів - загальний обсяг вантажів, який було
навантажено та транспортовано морськими (річковими) суднами. Кожна
партія вантажу повинна бути оформлена документами первинного
обліку на перевезення за встановленою формою. Одиниця виміру -
тис.тонн. Вантажооборот - загальний обсяг вантажної транспортної роботи
морських (річкових) суден, який дорівнює сумі добутків
перевезеного вантажу на відстань перевезення по кожному
відправленню (партії) вантажу. Одиниця виміру - тис.тонно-миль
(для морського флоту), тис.тонно-кілометрів (для річкового флоту). Перевезено пасажирів - загальна кількість пасажирів, що
транспортована морськими (річковими) суднами та оформлена
документами первинного обліку за встановленою формою. Одиниця
виміру - тис.пасажирів. Пасажирооборот - загальний обсяг пасажирської транспортної
роботи морських (річкових) суден, який дорівнює сумі добутків
кількості пасажирів (кожної групи пасажирів) на відстань їх
перевезення. Одиниця виміру - тис.пасажиро-миль (для морського
флоту), тис.пасажиро-кілометрів (для річкового флоту). Каботажні (внутрішні) перевезення - транспортування вантажів
або пасажирів у межах Азовсько-Чорноморського басейну без виходу з
територіальних вод та у межах водних шляхів (дільниць) басейнів
рік Дніпро, Дунай, Інгулець, інших судноплавних річок без виходу з
територіальних вод, що оформлені перевізними документами
внутрішнього сполучення та сплачені у національній валюті України.
До каботажних (внутрішніх) відносяться також перевезення у межах
порту або сусідніх портів (причалів) незалежно від відстані
перевезень (тобто портові, місцеві перевезення). Закордонні перевезення - транспортування вантажів або
пасажирів морськими (річковими) суднами з портів України в
іноземні порти і навпаки та між іноземними портами, оформлені
перевізними документами закордонного сполучення і сплачені в
іноземній валюті. Закордонні перевезення між іноземними портами -
транспортування вантажів або пасажирів, що здійснюються морськими
(річковими) суднами між іноземними портами, оформлені перевізними
документами закордонного сполучення і сплачені в іноземній валюті.
5. Документи первинного обліку
Підставою для складання звіту є такі документи первинного
обліку, які підтверджують факт виконання та розмір транспортної
роботи морськими (річковими) суднами: подорожня відомість,
коносамент, маніфест, рейсовий чартер, радіограма капітана на
перевезення вантажів, передаточна відомість обліку перевезення
маршруту (групи вагонів) у прямому змішаному залізнично-водному
сполученні, звіт про продані пасажирські квитки, рейсовий звіт
капітана.
6. Момент обліку перевезення вантажів і пасажирів
Моментом відправлення вантажів і пасажирів вважається
зафіксований у вахтовому журналі час фактичного відходу судна з
вантажем (пасажирами) від причалу або час зняття з якоря та виходу
у рейс судна, яке знаходилося на внутрішньому або зовнішньому
рейді, без затримання в акваторії та на рейді порту. У тих
випадках, коли навантажене судно виходить на внутрішній або
зовнішній рейд порту і там знаходиться у простої за будь-якою
причиною, моментом відправлення вважається дата дійсного відходу у
рейс з рейду. Якщо вантаж навантажено на судно до 24-00 останнього
числа звітного періоду, а судно знялося з якоря після цього
строку, то облік вантажу проводиться у тому місяці, коли судно
фактично вийшло у рейс.
7. Порядок складання звіту
Звіт враховує статистичні дані про перевезення з 00 годин
першого числа до 24-00 години останнього числа звітного періоду за
місцевим часом. До звіту включаються дані про обсяги вантажних та
пасажирських перевезень, виконаних морськими (річковими) суднами
всіх типів (включаючи перевезення на паромах і ліхтеровозах), що
експлуатувалися підприємствами водного транспорту у звітному
періоді - власними суднами, суднами, зданими в оренду з екіпажем
іноземним фрахтувачам, суднами, що взяті в оренду від інших
судновласників. До звіту не повинні включатися перевезення, які виконані: - на власних суднах підприємства, що були зафрахтовані без
екіпажу у звітному періоді іншими підприємствами або іноземними
фрахтувачами; - на суднах службово-допоміжного флоту; - з берега на судно або з судна на берег у відкритих портах,
де здійснюється перевантаження на рейді. У звіт включаються дані про обсяги вантажних та пасажирських
перевезень за видами плавання - у каботажному (внутрішньому) та
закордонному, відокремлюються у тому числі - перевезення між
іноземними портами. Дані про перевезення вантажів (ряд.1000-1610) передбачають
розшифровку по групах вантажів: наливні, сипучі, тарно-штучні - за
номенклатурою, а також вантажі в контейнерах. Наведена у звіті
номенклатура відповідає переліку вантажів, який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.93 р. N 357
( 357-93-п ) "Про тимчасове положення щодо місячного планування та
організацію перевезень експортних, імпортних та транзитних
вантажів залізничним, морським і річковим транспортом". Обсяги перевезених вантажів, що включаються у звіт, повинні
відповідати фактичній вазі вантажу з урахуванням тари і ваги
контейнеру, тобто "вага брутто", та підтверджуватися первинними
перевозочними документами (див.п.5). При цьому вага довгомірних
штучних об'ємних вантажів визначається через застосування
прейскурантів, відповідних переводних коефіцієнтів, за паспортними
даними, шляхом множення кількості місць стандартного вантажу на
вагу одного місця (див.п.4). У номенклатурну групу "інші вантажі" включаються ті вантажі,
які не зазначені у звіті окремо, а також: - вага тари вагонів, а також вага порожніх вагонів, які
перевозяться на паромах; - вага тари ліхтерів, а також вага порожніх ліхтерів,
перевезених на ліхтеровозах; - вага порожніх контейнерів. У звіт включаються дані про обсяги перевезених пасажирів і
пасажирооборот незалежно від напрямку рейсу (круговий, прямий,
проміжний, прогулянковий) у відповідності до кількості проданих
(оформлених) квитків або інших первинних облікових документів, які
підтверджують факт перевезення пасажира. Відстань перевезень на
туристичних, екскурсійно-прогулянкових лініях визначається з
урахуванням заходження до проміжних пунктів, які знаходяться у
віддаленні від прямого шляху між початковим та кінцевим пунктами
маршруту. Відстань перевезень пасажирів на внутрішньоміських і
приміських лініях, на яких вартість квитка однакова для трьох або
більше пунктів, розраховується як половина відстані між початковим
і кінцевим пунктом.
8. Порядок подання звіту
Статистичний звіт "Про перевезення вантажів і пасажирів
водним транспортом" складається за затвердженою Мінстатом України
формою N 31-вод, підписується керівником підприємства водного
транспорту, який несе відповідальність за повноту звіту і
достовірність даних, а також за своєчасне його подання на адресу
управління статистики.

Державна статистична звітність ------------------------------------------------------------------ Коди ------------------------------------------------------------------ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |фор-|органі|тери-|галу-|виду |фор|органі|міністе-|вищесто|оз-| | |ми |зації-|торії|зі за|еконо|ми |зацій-|рства, |ящої ор|на-| | |доку|склада|за |ЗКГНГ|міч- |вла|но-пра|відомст-|ганіза-|ка | | |мен-|ча іде|СПАТО| |ної |сно|вової |ва, МДО,|ції - |при| | |ту |нтифі-| | |діяль|сті|форми |концер- |іденти-|ва-|КС| |за |кацій-| | |ності|КФВ|госпо-|ну, асо-|фікацій|ти-| | |УКУД|ний | | |за | |дарюва|ціації |ний код|за-| | | |код | | |УКВЕД| |ння за|за СПОДУ|ЄДРПОУ |ції| | | |ЄДРПОУ| | | | |КОПФГ | | | | | |————+——————+—————+—————+—————+———+——————+————————+———————+———+——| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Кому надсилається_________________ Форма N 31-вод __________________________________
(найменування та адреса одержувача) Затверджена наказом
Мінстату України N 35
Міністерство __________________ від 07.02.96 р. _______________________________
Підприємство __________________ Поштова-квартальна _______________________________ Надсилають підприємства водного
Адреса підприємства ___________ транспорту всіх форм власності _______________________________ та відомчої підпорядкованості
на 23 день після звітного пері-
оду:
1. Держкомстату Автономної Рес-
публіки Крим, управлінню
статистики за місцем знаход-
ження
2. Департаменту морського та
річкового транспорту
Звіт
про перевезення вантажів і пасажирів
підприємствами водного транспорту
за січень _______________ 199___ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування показни-|N |Всього| у тому числі |КС| |ків |ряд-|(сума |———————————————————————————| | | |ка |гр.2, |каботажні|закор- |з них між| | | | |3) |(внутріш-|донні |іноземни-| | | | | |ні) пере-|переве-|ми порта-| | | | | |везення |зення |ми | | |—————————————————————+————+——————+—————————+———————+—————————+——| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Перевезено вантажів,
тис.тонн (сума рядків
1100,1200,1400,1610) 1000
в тому числі:
Наливні вантажі -
(сума рядків 1110-
-1160) 1100
нафта 1110
нафтопродукти 1120
олія 1130
вино-горілчані 1140
хімічні 1150
інші 1160
Сипучі вантажі -
(сума рядків 1210-
-1280, 1310) 1200
вугілля 1210
кокс 1220
руда будь-яка 1230
будівельні 1240
цемент 1250
хімічні, мінеральні
добрива 1260
цукор 1270
хлібні - всього, 1280
в т.ч. зерно 1290
інші 1310
Тарно-штучні вантажі,
(сума рядків 1410-
-1430,1450,1460,1470-
-1490,1510,1520-1540,
1550) 1400
сільськогосподарські
машини 1410
автомобілі, автокра-
ни 1420
деревина, всього 1430
з них у пакетах
або в'язках 1440
чорні метали - всього
(сума рядків 1451-
-1455) 1450
з них:
чавун 1451
металопрокат у
в'язках 1452
труби 1453
брухт 1454
інші вантажі чорних
металів 1455
кольорові метали -
всього (сума рядків
1461-1464) 1460
з них:
прокат у в'язках 1461
штучні у пакетах 1462
брухт 1463
інші вантажі кольо-
рових металів 1464
папір 1470
бавовна, льон та
інші волокнисті ван-
тажі 1480
хімічні та мінераль-
ні добрива 1490
з них у пакетах 1491
цемент - всього 1510
з них у пакетах 1511
промислові товари в
ящиках і кіпах 1520
нафтопродукти в тарі 1530
продовольчі - всього
(сума рядків 1541-
-1549) 1540
з них:
цукор 1541
борошно 1542
зерно 1543
м'ясо без упаковки 1544
консерви різні 1545
молокопродукти 1546
риба 1547
овочі і фрукти 1548
інші продовольчі
вантажі 1549
інші збірні вантажі 1550
Вантажі в контейнерах 1610
Вантажооборот, *
тис.тмиль (тис.ткм) 2000
Перевезено пасажирів,
тис. 3000
Пасажирооборот, *
тис.пасмиль
(тис.паскм) 4000
------------- *Дані транспортної роботи морського флоту вимірюються у
тонно-милях та пасажиро-милях, відповідно річкового флоту - у
тонно-кілометрах і пасажиро-кілометрах.
Дані надаються з точністю 0,1
Керівник ___________ Виконавець __________
телефон _____________вгору