Документ z0102-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.10.2005, підстава - z1122-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 393 від 28.06.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 серпня 1993 р.
за N 102
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 758 ( z1122-05 ) від 08.09.2005 )
Про затвердження Правил видачі та форми
тимчасового посвідчення, що підтверджує
особу громадянина України
З метою виконання постанови Верховної Ради України від 26
червня 1992 р. N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про затвердження положень
про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила видачі та форму тимчасового
посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, і ввести їх
в дію з 1 жовтня 1993 року (додаються).
2. Начальникам Головних управлінь, самостійних управлінь і
відділів МВС України, начальникам УВС Республіки Крим, ГУВС
м.Києва, УВС областей та м.Севастополя, УВСТ, міськрайлінорганів:
2.1. Організувати вивчення цих документів з працівниками
паспортної та інших служб органів внутрішніх справ, а також
особами, уповноваженими на ведення паспортної роботи або
відповідальними за додержання паспортних правил, та вжити заходи
щодо їх практичного виконання.
2.2. Покласти обов'язки по видачі тимчасових посвідчень особи
громадянина України на паспортну службу органів внутрішніх справ.
2.3. Забезпечити постійний суворий облік бланків тимчасових
посвідчень особи громадянина України в пронумерованих,
прошнурованих, скріплених мастичною гербовою печаткою та
зареєстрованих у секретаріатах міськрайорганів внутрішніх справ,
окремих спеціальних журналах.
2.4. Провести ретельне обстеження приміщень паспортних
апаратів УВС областей (міст) та органів внутрішніх справ щодо
стану їх технічної укріпленості, обладнання засобами охоронної
сигналізації, зберігання бланків паспортів, іншої спецпродукції.
Вжити термінові заходи по усуненню виявлених недоліків.
2.5. До кінця поточного року перевірити стан документування
громадян паспортами замість втрачених, застосування
адміністративних стягнень до порушників паспортних правил, у тому
числі за втрату паспорта. Внести пропозиції до місцевих органів
влади щодо посилення відповідальності за вказані правопорушення. В
подальшому таку роботу проводити систематично.
2.6. Організувати роз'яснювальну роботу серед населення, на
підприємствах, в організаціях, установах, житлових органах з
питання необхідності надійного зберігання паспортів і
відповідальності за їх втрату та виникнення в цих випадках певних
труднощів для громадян.
3. ГУТ і МТЗ згідно з рознарядкою ГУОГП МВС України
виготовити необхідну кількість тимчасових посвідчень особи
громадянина України відповідно до затвердженого зразка та
забезпечити ними органи внутрішніх справ.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Недригайла В.М. і начальника ГУОГП МВС України
Войцеховського О.В.
Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ
генерал-полковник А.В.Василишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
28.06.1993 N 393
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 серпня 1993 р.
за N 102

ПРАВИЛА
видачі тимчасового посвідчення, що
підтверджує особу громадянина України

1. Громадянин України, який втратив паспорт з невідомих
причин, зобов'язаний подати письмову заяву про це до паспортної
служби органу внутрішніх справ за місцем проживання, а у випадку
викрадення паспорта - до чергової частини органу внутрішніх справ
за місцем вчинення злочину чи за місцем проживання громадянина.
2. Громадянину, який втратив паспорт або у якого його
викрали, новий паспорт видається в порядку, встановленому
Положенням про паспорт громадянина України.
3. Громадянину, який втратив паспорт або у якого його
викрали, до одержання нового паспорта видається тимчасове
посвідчення особи громадянина України (далі за текстом - тимчасове
посвідчення, форма додається
), в якому робиться відмітка про
прописку (реєстрацію), а при зміні місця проживання громадянин
прописується (реєструється) за цим посвідченням.
4. Тимчасове посвідчення видається паспортною службою органу
внутрішніх справ, до якої звернувся громадянин, який втратив
паспорт або у якого викрали цей документ.
5. Для одержання тимчасового посвідчення громадянин подає
заяву, три фотокартки розміром 35х45 мм і документ, що підтверджує
його особу.
6. Паспортна служба органу внутрішніх справ звіряє вказані у
заяві громадянина відомості та за необхідністю надсилає
терміновий запит до органу внутрішніх справ, що видав паспорт,
який зобов'язаний відповісти негайно, але не пізніше трьох діб з
моменту одержання цього запиту. Якщо додаткова перевірка не потрібна, тимчасове посвідчення
видається в день звернення громадянина до паспортної служби органу
внутрішніх справ.
7. У тимчасовому посвідченні зазначаються відомості про особу
громадянина: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і рік
народження, місце народження, місце проживання. У тимчасовому
посвідченні повинен бути підпис громадянина.
Записи в тимчасовому посвідченні здійснюються державною мовою
України.
За видачу тимчасового посвідчення відповідає начальник
паспортної служби органу внутрішніх справ, який проставляє свій
підпис в посвідченні та завіряє його гербовою печаткою.
8. Тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина,
дійсне протягом одного місяця, а при необхідності цей строк може
бути продовжений начальником органу внутрішніх справ до трьох
місяців. При одержанні паспорта громадянин повинен здати видане йому
тимчасове посвідчення.
9. У випадку втрати тимчасового посвідчення громадянинові
може бути видане повторне тимчасове посвідчення.

Додаток
до Правил видачі тимчасового
посвідчення особи громадянина
України, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ
України від 28 червня 1993 р.
N 393

Штамп органу
внутрішніх справ
" " _______ 199__ р.
ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
_____________________________________
/прізвище, ім'я/ _____________________________________
/по батькові/ _____________________________________
місце /число, місяць і рік народження/
фотокартки _____________________________________
/місце народження/ _____________________________________
/місце проживання/ _____________________________________
_____________________________________
М.П. /ким видано тимчасове посвідчення/ _____________________________________
/дійсне до/ _____________________________________
/підпис посадової особи, прізвище, ___________________ ініціали/ /особистий підпис/вгору