Документ z0101-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2019  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2019 р.
за № 101/33072

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини другої статті 6 та частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

від 16 січня 2017 року № 40 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2017 року за № 189/30057;

від 06 вересня 2017 року № 1303 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 січня 2017 року № 40», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 року за № 1175/31043.

3. Департаменту туризму та курортів (Сердюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
08 січня 2019 року № 14

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльностівгору