Документ z0098-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2013, підстава - z0288-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 25/20 від 29.01.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 лютого 1996 р.
за N 98/1123
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 72/78 ( z0288-13 ) від 01.02.2013 }
Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів України за станом здоров'я

Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з
метою упорядкування звільнення учнів середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів від перевідних і випускних екзаменів
за станом здоров'я, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про звільнення від перевідних та
випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів України за станом здоров'я
(додається). 2. Текст Інструкції опублікувати в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти України. 3. Міністерству освіти та Міністерству охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, обласним, міським і районним органам
освіти, охорони здоров'я, керівникам навчально-виховних закладів,
медичних установ забезпечити дотримання вимог даної Інструкції
щодо звільнення учнів від екзаменів за станом здоров'я. 4. Вважати наказ Міносвіти України і Мінохорони здоров'я
України N 27/28 від 11.02.92 р./14.02.92 р. "Про звільнення від
перевідних і випускних екзаменів учнів загальноосвітніх шкіл
України" таким, що втратив чинність. 5. Контроль за виконанням наказу та Інструкції про звільнення
від перевідних і випускних екзаменів учнів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів України за станом здоров'я покласти
на Головне управління загальної середньої освіти Міністерства
освіти України (Романенко В.П.) і Головне управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Міністерства охорони здоров'я
України (Гойда Н.Г.).
Заступник Міністра
освіти України О.Я.Савченко
Заступник Міністра
охорони здоров'я України А.П.Картиш

Затверджено
наказом Міністерства освіти України та
Міністерства охорони здоров'я України
від 19 січня 1996 року N 25/20

Інструкція
про звільнення від перевідних та випускних екзаменів
учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладів України за станом здоров'я
1. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про середній загальноосвітній
навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1993 року N 660 ( 660-93-п ), з
метою поліпшення охорони життя і здоров'я дітей, попередження
рецидивів захворювань і визначає порядок звільнення учнів середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладів від перевідних і
випускних екзаменів за станом здоров'я згідно з Переліком
захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів
середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів від
перевідних та випускних екзаменів за станом здоров'я
(додаток N 1). 2. Учні перевідних і випускних класів середніх
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, в тому числі і ті,
які проживають чи проживали у зонах безумовного або гарантованого
добровільного відселення у зв'язку з аварією на Чорнобильській
АЕС, можуть бути звільнені від екзаменів наказом директора
навчально-виховного закладу на підставі висновку
лікарсько-контрольної комісії і рішення ради навчально-виховного
закладу, якщо вони мають позитивні річні оцінки з усіх навчальних
предметів. 3. Звільнення учнів за станом здоров'я від уроків праці і
занять фізичною культурою не може бути підставою для звільнення їх
від екзаменів. 4. Звільняються від перевідних і випускних екзаменів учні
загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів для хворих дітей на
період перебування їх у цих закладах, шкіл-інтернатів для дітей з
наслідками поліомієліту і церебральним паралічем, важкими
порушеннями мови, затримкою психічного розвитку, глухих і
слабочуючих, сліпих і слабозорих, а також учні вечірніх (змінних)
спеціальних шкіл для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих. 5. Від перевідних і випускних екзаменів звільняються жінки -
учениці вечірніх (змінних) і заочних шкіл, які знаходяться у
відпустці по вагітності, родах і догляду за дитиною. У такому
випадку підставою для звільнення є довідка, видана жіночою
консультацією. 6. Свідоцтво про неповну загальну середню освіту або атестат
про повну середню освіту випускникам, звільненим від екзаменів,
видаються на підставі річних оцінок знань учнів. 7. Учням перевідних і випускних класів, які не мають
можливості складати екзамени в установлений термін через хворобу,
не включену до Переліку захворювань, що можуть бути підставою для
звільнення учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних
закладів від перевідних і випускних екзаменів, рішенням ради
навчально-виховного закладу дозволяється складати екзамени в інший
час, але не пізніше 31 серпня кожного року, а в окремих випадках -
протягом перших двох місяців нового навчального року. 8. Рішення про звільнення учнів з хронічними захворюваннями
від перевідних і випускних екзаменів приймає лікарсько-контрольна
комісія (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу за
місцем їх проживання за поданням дирекції середнього
загальноосвітнього навчально-виховного закладу. Комісія працює під головуванням головного лікаря відповідного
лікувально-профілактичного закладу. 9. Учні, які мають право на звільнення від перевідних і
випускних екзаменів за станом здоров'я, за їх бажанням та за
наявності дозволу лікувально-профілактичного закладу і відповідних
документів навчально-виховного закладу можуть складати ці екзамени
на загальних підставах. 10. Лікарсько-контрольним комісіям відомчих і спеціалізованих
лікувально-профілактичних закладів (ПНД, тубдиспансер,
ендокринологічний диспансер тощо), де учні знаходяться на
спеціалізованому обліку і лікуванні, дозволяється звільняти їх від
перевідних та випускних екзаменів. 11. Звільнення учнів від випускних екзаменів повинно бути
зафіксовано у статистичних формах: N 026/о "Медична карта дитини",
N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", N 025-1/о "Вкладний
лист на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого" з
одночасним обов'язковим занесенням до облікової форми N 086/о
"Медична довідка (лікарський професійний висновок)", а від
перевідних екзаменів - у статистичних формах N 026/о "Медична
карта дитини", N 112/о "Історія розвитку дитини".
Додаток N 1
до Інструкції про звільнення від перевідних
та випускних екзаменів учнів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів України за станом
здоров'я, затвердженої наказом Міністерства
освіти України та Міністерства охорони
здоров'я України від 29 січня 1996 року
N 25/20
Перелік захворювань, що можуть бути підставою для звільнення
учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів
від перевідних і випускних екзаменів за станом здоров'я
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Показання для звільнення від перевідних| Допуск до екзаменів | |і випускних екзаменів | | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |1. Соматичні хвороби у гострий період |Після одужання під кон-| |(середньої тяжкості або з тяжким пере- |ролем клініко-лабора- | |бігом) |торних обстежень | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |2. Гострі дитячі інфекційні хвороби |Теж саме | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |3. Хронічні хвороби у період загострен-|Після клініко-лабора- | |ня, які потребують постільного режиму |торної ремісії та від- | |вдома чи у стаціонарі, середньої тяжко-|новлення працездатності| |сті або з тяжким перебігом | | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |4. Онкологічні хвороби |Звільняються від екза- | | |менів постійно | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |5. Рецидивуючі гематологічні хвороби, |Звільняються від екза- | | |менів постійно | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| | в тому числі гіпохромна анемія різ- |Після одужання під кон-| |ної етиології з рівнем гемоглобіну ниж-|ролем клініко-лабора- | |че 90 г/л |торних обстежень | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |6. Аутоімунні хвороби з рецидивуючим та|Звільняються від екза- | |хронічним перебігом |менів постійно | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |7. Інвалідизація із втратою самообслу- |Звільняються від екза- | |говування |менів постійно | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |8. Будь-які патологічні стани, що приз-|Звільняються від екза- | |вели до стійких виражених порушень фун-|менів постійно | |кцій життєво-важливих органів та сис- | | |тем: | | |серцево-судинної, легень, шлунково-киш-| | |кового тракту, печінки, нирок, сечового| | |міхура, шкіри, центральної, периферич- | | |ної нервової системи, опорно-рухового | | |апарату, імунної системи, ендокринної | | |системи | | |———————————————————————————————————————+———————————————————————| |9. Лікування за кордоном |Після повернення питан-| | |ня вирішується індиві- | | |дуально згідно з пока- | | |заннями | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Головний педіатр МОЗ України
професор В.В.Бережнийвгору