Документ z0098-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2016  № 548


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2017 р.
за № 98/29966

Про затвердження Змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 62 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, з метою перегляду та приведення у відповідність до чинного законодавства Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 року № 639, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 року за № 48/16064, що додаються.

2. Державній екологічній інспекції України (Заїка А.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
екологічної інспекції України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Заступник Міністра фінансів УкраїниА.М. Заїка


С. Кубів

С. МарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
28.12.2016  № 548


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2017 р.
за № 98/29966

ЗМІНИ
до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

1. У розділі 1:

1) у пункті 1.1 слова та цифри «постанов Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію та» замінити словами «постанови Кабінету Міністрів України»;

2) у пункті 1.2 слова «(юридичних і фізичних осіб)» виключити.

2. Пункт 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.2. Факт наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюється державними інспекторами за результатами інструментально-лабораторних методів контролю, документальної перевірки суб'єктів господарювання та розрахунковими методами.».

3. У розділі 3:

1) пункт 3.6 викласти у такій редакції:

«3.6. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду, який здійснюється без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, здійснюється за:

характеристиками джерела викиду (джерела утворення), зафіксованими у відповідній документації суб'єкта господарювання (Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, технологічні регламенти виробництва, режимні карти роботи паливовикористовувального обладнання, питомі викиди (показники емісії));

даними державних статистичних спостережень з охорони атмосферного повітря за формою № 2-ТП (повітря);

результатами інструментально-лабораторних вимірювань;

методиками для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин за час роботи джерела без дозволу на викиди.»;

2) абзац перший пункту 3.7 викласти у такій редакції:

«3.7. Розрахунок маси наднормативного викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду (утворення), який здійснюється без дозволу на викиди, за результатами інструментально-лабораторних вимірювань здійснюється за формулою»;

3) у пункті 3.11 слово «виявлення» замінити словом «вчинення»;

4) абзац другий пункту 3.12 викласти у такій редакції:

«даними інструментально-лабораторних вимірювань, які проведені лабораторіями, атестованими на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань, у присутності державного інспектора;».

4. У пункті 4.1 розділу 4:

1) в абзаці першому слово «час» замінити словом «дату»;

2) в абзаці шостому слово «момент» замінити словом «дату».

Заступник директора
Департаменту
екологічної безпеки -
начальник відділу
поводження з відходами
та небезпечними
хімічними речовинамиО.С. Семенецьвгору