Документ z0098-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2015  № 1246/884


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2016 р.
за № 98/28228

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2007 року № 28/26

Відповідно до підпунктів 56, 57 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, підпункту 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2007 року № 28/26 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 129/13396, такі зміни:

1) у заголовку та тексті наказу:

слова „бездомним громадянам” в усіх відмінках замінити словами „бездомним особам” у відповідних відмінках;

слова „особам, звільненим з місць позбавлення волі” в усіх відмінках замінити словами „особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” у відповідних відмінках;

слова „закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі” у всіх відмінках замінити словами „закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” у відповідних відмінках;

2) у пункті 3 слова „Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації” замінити словами „Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”;

3) у пункті 5:

слова „Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій” замінити словами „Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”;

слова „Міністерству праці та соціальної політики України” замінити словами „Міністерству соціальної політики України”.

2. Внести Зміни до нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2007 року № 28/26, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 129/13396, що додаються.

3. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (О. Суліма) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр соціальної
політики України


П. Розенко

Міністр охорони
здоров’я України


О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

О. МірошниченкоГ.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства охорони
здоров’я України
22.12.2015 № 1246/884


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2016 р.
за № 98/28228

ЗМІНИ
до нормативно-правових актів щодо надання соціально-медичних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

1. В Інструкції про організацію надання соціально-медичних послуг та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, затвердженій наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2007 року № 28/26, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 129/13396:

1) у заголовку та назвах глав 2, 3 слова „закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі” замінити словами „закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;

2) у главі 1:

у пункті 1.1:

слова „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” замінити відповідно словами „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;

слова „осіб, звільнених з місць позбавлення волі (далі - заклади)” замінити словами „осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (далі - заклад/установа)”;

у пункті 1.2:

абзац другий викласти у такій редакцій:

„Будинок нічного перебування (далі - нічліжний будинок) - заклад соціального захисту для ночівлі (розміщення на ніч) бездомних осіб, прийом до якого не потребує попереднього медичного обстеження.”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

„Центр соціальної адаптації звільнених осіб - соціальна установа, діяльність якої спрямована на поступове повернення звільнених осіб до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві шляхом надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.”;

в абзаці п’ятому:

слова „(далі - готель)” виключити;

слова „для перебування” замінити словами „для проживання”;

у пункті 1.3:

слова „Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі” замінити словами „Про затвердження Типових положень про заклади соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб”;

в абзаці шостому пункту 1.4 слова „санітарно-гігієнічний та протиепідемічний контроль” замінити словами „санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд та контроль”;

у пункті 1.5 слова „швидку медичну допомогу” замінити словами „бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги”;

3) у главі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

„На кожного клієнта закладу/установи заводиться особова справа, куди підклеюються або підшиваються всі медичні документи, необхідні для зарахування до закладу/установи, окремо довідка про стан здоров’я за формою первинної облікової документації № 027/о „Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 „Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.”;

в абзаці четвертому слова „Дані, що зберігаються у особовій справі, є конфіденційними” замінити словами „Інформація про клієнтів є конфіденційною. Збирання, зберігання та використання цієї інформації здійснюються згідно з вимогами Закону України „Про захист персональних даних”;

в абзаці другому підпункту 2.1.3 слова „(йод, зеленка тощо)” замінити словами «, зареєстрованими в установленому порядку»;

в абзаці другому підпункту 2.1.5 слово „стандартним” виключити;

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1 слова „(за узгодженням із санітарно-епідеміологічною станцією)” замінити словами „(за узгодженням із закладом чи установою за територіальним розташуванням, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль)”;

підпункт 2.2.2 викласти у такій редакції:

„2.2.2. Приміщення ізолятора має забезпечувати якісну дезінфекцію. Перебуваючи в ізоляторі, необхідно суворо дотримуватися державних санітарних норм та правил, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, протиепідемічних правил і норм.”;

в абзаці другому підпункту 2.2.3 слово „стандартним” виключити;

у підпункті 2.2.5 слова „заклад чи установу Державної епідеміологічної служби” замінити словами „заклад чи установу за територіальним розташуванням, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль”;

у пункті 2.3:

підпункт 2.3.2 викласти у такій редакції:

„2.3.2. Медична частина повинна мати обладнання,  передбачене табелем матеріально-технічного оснащення, а також набір лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги.”;

у підпункті 2.3.5 слова „гарячою водою з милом або іншим синтетичним мийним засобом/сумішшю” замінити словами „засобами, дозволеними для використання в Україні”;

у пункті 2.5:

абзац перший викласти у такій редакції:

„2.5. Організація харчування клієнтів у закладах/установах повинна забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм та правил, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, протиепідемічних правил і норм.”;

підпункт 2.5.1 викласти у такій редакції:

„2.5.1. Відповідні приміщення у закладах/установах повинні використовуватись з дотриманням вимог державних санітарних норм і правил, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, державних будівельних норм і правил.”;

підпункт 2.5.6 викласти у такій редакції:

„2.5.6. Усі працівники кухні, продовольчих складів, їдальні, обслуговуючий персонал, який бере участь у роздаванні їжі, повинні проходити попередній (до прийняття на роботу) і періодичний (один раз на рік) обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.”;

4) у главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці першому слова „санітарно-гігієнічних правил та протиепідемічних вимог відповідно до Законів України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та „Про захист населення від інфекційних хвороб” замінити словами „державних санітарних норм та правил, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, протиепідемічних правил і норм”;

у підпункті 3.1.2 слова „й узгоджуються з територіальною санітарно-епідеміологічною станцією, що здійснює контроль за їх виконанням” замінити словами „закладом чи установою за територіальним розташуванням, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль”;

у підпункті 3.1.3:

в абзаці третьому слова „на базі бактеріологічних, вірусологічних лабораторій” виключити;

в абзаці дев’ятому слова „з рішеннями відповідного головного санітарного лікаря санітарно-епідеміологічної станції відповідно до частини 4 статті 12 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” замінити словами „згідно з вимогами Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”;

у підпункті 3.3.2 пункту 3.3 слова „Стерилізація проводиться в парових і повітряних стерилізаторах” замінити словами „Стерилізація інструментів та медичних виробів проводиться відповідно до інструкцій з експлуатації”;

підпункт 3.6.8 пункту 3.6 викласти у такій редакції:

„3.6.8. При ручному митті посуду застосовуються мийні засоби, дозволені для використання в Україні.”;

5) у главі 4:

в абзаці третьому пункту 4.1 слова „територіальних санітарно-епідемічних закладів” замінити словами „закладу чи установи за територіальним розташуванням, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль”;

в абзаці сьомому пункту 4.2 слова „медикаментів та засобів/приладів медичного призначення” замінити словами „лікарських засобів та медичних виробів”;

у пункті 4.3:

в абзаці другому слова „соціально-медичного” замінити словом „медичного”;

в абзаці четвертому слова „захисних масок” замінити словами „засобів індивідуального захисту”;

в абзаці п’ятому слово „правильне” виключити;

у пункті 4.4 слово „надзвичайно” замінити словом „особливо”;

6) у тексті Інструкції:

слова „територіальний заклад охорони здоров’я”, „територіальний медичний заклад” в усіх відмінках замінити словами „заклад охорони здоров’я за територіальним розташуванням” у відповідних відмінках;

слова „закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі” в усіх відмінках замінити словами „закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації звільнених осіб” у відповідних відмінках;

слова „бездомних громадян” в усіх відмінках замінити словами „бездомних осіб” у відповідних відмінках;

слова „первинної медичної допомоги” в усіх відмінках замінити словами „першої медичної допомоги” у відповідних відмінках.

2. У Порядку взаємодії закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2007 року № 28/26, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 130/13397:

1) у заголовку та тексті:

слова „закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі” в усіх відмінках замінити словами „закладів соціального захисту для бездомних осіб та центрів соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” у відповідних відмінках;

слова „бездомним громадянам” в усіх відмінках замінити словами „бездомним особам” у відповідних відмінках;

слова „особам, звільненим з місць позбавлення волі” в усіх відмінках замінити словами „особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” у відповідних відмінках;

2) у пункті 1 слова „(далі - заклади соціального захисту)” замінити словами „(далі - заклади/установи соціального захисту)”;

3) пункт 2 викласти у такій редакції:

„2. Взаємодія органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх створення) з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я) щодо надання медичної допомоги клієнтам здійснюється відповідно до цього Порядку та договорів про співпрацю, що укладаються між цими органами.”;

4) у пункті 3:

в абзаці шостому слова „санітарно-гігієнічний контроль” замінити словами „проведення профілактичних і протиепідемічних заходів”;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим.

Начальник Управління
у справах людей похилого
віку та надання соціальних
послуг Міністерства соціальної
політики України

О. Суліма

В.о. директора Медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров’я УкраїниВ. Кравченковгору