Документ z0097-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2009, підстава - z1075-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2004 N 674
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2005 р.
за N 97/10377
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 396 ( z1075-08 ) від 20.10.2008 }
Про затвердження інструкцій
щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень з охорони навколишнього
природного середовища
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики
N 494 ( z1194-06 ) від 24.10.2006 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:

{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 494 ( z1194-06 ) від 24.10.2006 }

1.2. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря", затверджених наказом Держкомстату України
від 25 червня 2004 року N 411 ( v0411202-04 ) "Про затвердження
форм державних статистичних спостережень із лісового господарства
та охорони навколишнього середовища" (додається) ( z0098-05 ).
2. Дію затверджених пунктом 1 цього наказу інструкцій
поширити:
2.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про
екологічні збори та поточні витрати на охорону природи" - на
підприємства, організації, установи, громадян-підприємців, які
мають викиди забруднювальних речовин в атмосферу, скидання
забруднених стічних вод, розміщення відходів у навколишньому
середовищі, здійснюють витрати на охорону довкілля.
2.2. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря" - на підприємства, організації, установи та
громадян-підприємців, які взяті на державний облік територіальними
органами Мінприроди України за обсягами потенційних викидів
забруднювальних речовин в атмосферу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков

{ ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про екологічні збори та
поточні витрати на охорону природи" втратила чинність на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 494 ( z1194-06 ) від
24.10.2006 }вгору