Документ z0093-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2016  № 2149


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р.
за № 93/29961

Про внесення змін до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 103, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 року за № 1181/14448, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У цих Правилах поняття “електронний документ” уживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг";

абзац третій пункту 1.4 викласти в новій редакції:

“У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності.”;

у пункті 1.12:

в абзаці першому після слова “документ” доповнити словами “(електронний документ)”;

в абзаці другому після слова “документа” доповнити словами “(електронного документа)”;

2) у пункті 2.6 розділу II слова “нормативними документами” замінити словами “нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором”;

3) у пункті 4.1 розділу ІV слова “Про безпечність та якість харчових продуктів” та “Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення” замінити словами “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та “Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів” відповідно.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Miністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Перший заступник голови Правління
Всеукраїнської центральної спілки
споживчих товариств


О. Данилюк


Т. КутовийВ. ЛапаМ.В. Людвічуквгору