Документ z0092-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.02.2004, підстава - z0154-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 18 від 17.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за N 92/6380
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства палива та енергетики
N 26 ( z0154-04 ) від 19.01.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок складання акта
аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) щодо збереження цілісності, забезпечення надійного й
ефективного функціонування Об'єднаної енергетичної системи
України, Положення про Міністерство палива та енергетики,
затвердженого Указом Президента України від 14.04.2000 N 598/2000
( 598/2000 ), Положення про державний енергетичний нагляд за
режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929
( 929-96-п ) та змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 30.11.98 N 1896 ( 1896-98-п ),
Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України від
31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 02.08.96 за N 417/1442, з метою впорядкування
взаємовідносин суб'єктів електроенергетики та споживачів
електричної енергії при визначенні величин аварійної та
технологічної броні електропостачання споживачів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання акта аварійної
та технологічної броні електропостачання споживачів (далі -
Інструкція), що додається.
2. Державному департаменту електроенергетики (Дацишин Б.Я.) в
установленому порядку подати зазначену Інструкцію на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. З уведенням в дію Інструкції скасувати Інструкцію з
оформлення і складання Акта аварійної та технологічної броні
електроспоживання підприємствами, затвердженої заступником
міністра - головним державним інспектором України з енергонагляду
від 05.09.97.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Андрійчука Ю.А.
Міністр В.Гайдук
Затверджено
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
17 січня 2002 р. N 18
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2002 р.
за N 92/6380
Інструкція
про порядок складання акта аварійної та технологічної
броні електропостачання споживачів
1. Загальні положення
1.1. Призначення та сфера застосування 1.1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення про Міністерство
палива та енергетики, затвердженого Указом Президента України від
14.04.2000 N 598/2000 ( 598/2000 ), і Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28
( z0417-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.08.96 за N 417/1442, з метою визначення та встановлення величин
аварійної та технологічної броні для забезпечення безаварійного
електропостачання споживачів електроенергії. 1.1.2. Визначення величин аварійної та технологічної броні
електропостачання споживачів необхідне для запобігання негативним
наслідкам, зменшення можливих збитків у споживача від раптового
припинення електропостачання у разі виникнення аварії в
енергосистемі, застосування інших заходів регулювання споживання
електричної енергії та потужності, що вводяться для запобігання
порушенням режиму роботи Об'єднаної енергетичної системи України,
а також, у разі необхідності, здійснити поступову зупинку
технологічного процесу споживача. 1.1.3. Визначені величини аварійної та технологічної броні
вносяться до Акта аварійної та технологічної броні
електропостачання споживачів (далі - Акт), що додається, а також
документом при визначенні режимів електропостачання споживача, у
тому числі його участі в протиаварійних заходах. 1.1.4. Акт складається енергопостачальною,
електропередавальною організацією зі споживачами (субспоживачами),
що мають приймачі I категорії з надійності електропостачання
незалежно від величини споживання електричної потужності, а також
зі споживачами (субспоживачами), що мають електроприймачі II
категорії з надійності електропостачання, та з максимально
дозволеною до використання електричною потужністю 150 кВт і вище.
Наявність електроприймачів аварійної броні повинна
підтверджуватись проектною документацією. 1.1.5. Виконання вимог Інструкції обов'язкове для
енергопостачальних, електропередавальних організацій, виробників
електричної енергії, до мереж яких приєднані споживачі, споживачів
електричної енергії незалежно від їх відомчої належності і форм
власності, Держенергонагляду, а також для організацій, що
проектують системи зовнішнього і внутрішнього електропостачання
споживачів.
1.2. Терміни та визначення Акт аварійної та технологічної броні електропостачання
споживачів - документ спеціальної форми, підписаний
електропередавальною організацією і споживачем, у якому визначені
перелік та навантаження струмоприймачів, віднесених до аварійної
та технологічної броні, і час завершення технологічного процесу
(циклу виробництва). Працюючий споживач - споживач, який використовує
електроенергію для забезпечення виробничого процесу (циклу) в
необхідному обсязі. Непрацюючий споживач - споживач, процес (цикл) виробництва
якого зупинено. Електропостачання обмежено до мінімальної
величини. Аварійна броня електропостачання працюючого споживача -
найменша величина споживаної електричної потужності, яка в разі
раптового припинення електропостачання, спричиненого аварійною
ситуацією в енергетичній системі, забезпечує: безпеку життя людей; запобігання пошкодженню основного обладнання споживача; збереження аварійного, охоронного освітлення та сигналізації; збереження мінімально допустимого рівня вентиляції,
каналізації, опалення в зимовий період, роботи дренажних насосів; запобігання негативним екологічним та техногенним наслідкам. Аварійна броня електропостачання непрацюючого споживача -
найменша величина електричної потужності та мінімальне добове
електроспоживання у разі повної зупинки виробництва, що необхідні
для забезпечення роботи охоронного освітлення та сигналізації,
вентиляції шкідливих газів, каналізації, дренажних насосів,
обладнання, що забезпечує екологічну та техногенну безпеку,
теплових мереж взимку. У разі зупинки виробництва на тривалий час через
заборгованість, відсутність сировини, банкрутство та інших причин
споживач зобов'язаний зменшити споживання електричної потужності
до рівня величини аварійної броні непрацюючого споживача. Технологічна броня електропостачання - найменша величина
електронавантаження та тривалість часу, що потрібні споживачу для
безпечного завершення технологічного процесу, циклу виробництва,
після чого можуть бути відключені відповідні електроприймачі. Територіальний підрозділ Держенергонагляду - регіональне
представництво, обласна інспекція, міжрайонний відділок. АПВ - автоматичне повторне включення. АВР - автоматичне включення резерву. АЧР - автоматичне частотне розвантаження. ДЕС - дизельна електростанція.
2. Порядок обстеження споживача
2.1. Для складання або перегляду Акта енергопостачальником і
споживачем проводиться обстеження виробничих об'єктів споживача,
при якому необхідно врахувати: відповідність схем зовнішнього і внутрішнього
електропостачання проекту та категорії з надійності
електропостачання; пропускну здатність живильних ліній та ліній внутрішніх
зв'язків, їх відповідність фактичним навантаженням нормального,
ремонтного та аварійного режимів; особливості технології виробництва; розподіл електроприймачів технологічного обладнання та його
навантаження (електричний зв'язок) на живильні лінії; наявність технологічних блокувань (відсічних клапанів,
шиберів тощо), ручних приводів валоповоротів, водозбірників,
резервних запасів води, стисненого повітря та кисню, тобто все, що
запобігає аварійності при раптовому відключенні електроживлення; розміщення у схемі електропостачання введених до роботи
засобів протиаварійної автоматики (АПВ, АВР, АЧР); наявність випадків автоматичних відключень живильних ліній з
безуспішним АПВ та наслідки цих відключень; режими роботи електроприймачів витяжної вентиляції,
водовідливу і каналізації, охоронного та аварійного освітлення,
котелень, ліфтів, електрокранів, технологічного обладнання, що
забезпечує екологічну безпеку (за їх наявності) тощо; розмір величин аварійної і технологічної броні субспоживачів,
навантаження об'єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери (за їх наявності) та їх розподіл на живильні
лінії; дані попереднього Акта, що був складений електропередавальною
організацією і споживачем та затверджений їх керівниками. До об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної
сфери належать водозабірні, водоочисні споруди питного
водопостачання, каналізаційні споруди, лікарні за наявності
операційної, об'єкти теплопостачання в зимовий період та інші
об'єкти, відключення яких може призвести до негативних та
небезпечних екологічних та соціальних наслідків.
2.2. Під час обстеження споживача уточнюється склад і
кількість електроприймачів, що належать до аварійної та
технологічної броні, їх розподіл на живильні лінії, фактична
встановлена потужність, режими роботи, кількість живильних ліній
та їх джерела живлення.
2.3. Критерієм належності електроприймача аварійної та
технологічної броні до конкретної живильної лінії є її прямий, або
через трансформатори, електричний зв'язок з електроприймачем.
Електроприймачі, що електрично зв'язані з живильною лінією через
секційні чи шинні вимикачі, до електропостачальної лінії не
належать. Лінії резервного живлення при цьому не враховуються.
2.4. У разі підключення декількох живильних ліній (у тому
числі від різних підстанцій енергосистеми) на одну систему шин
(секцію) приймальної підстанції споживача електроприймачі
аварійної броні розподіляються на одну чи дві живильні лінії. Інші
лінії залишаються без аварійної броні.
3. Порядок складання Акта
3.1. Акт складається електропередавальною організацією
спільно зі споживачем у цілому по підприємству та по кожному
об'єкту, цеху, розташованому окремо, і який не має з ним спільної
розподільчої мережі. Необхідність участі при цьому інспектора
Держенергонагляду визначає територіальний підрозділ
Держенергонагляду.
3.2. При складанні (перегляді) Акта споживач повинен надати: передбачений проектом перелік безперервних технологічних
процесів з визначенням мінімального часу для їх повного завершення
без пошкодження обладнання та псування продукції; режимні карти з циклічних технологічних процесів; паспортні дані і експлуатаційні інструкції на обладнання, які
підтверджують недопустимість раптового вимкнення електроенергії; заводські експлуатаційні інструкції на обладнання; оперативні журнали та журнали контролю навантажень; інструкцію та графік щодо зупинки виробництва; документи щодо технологічного обладнання та виробництва, що
забезпечує екологічну безпеку (за наявності такого обладнання чи
виробництва); проектні та діючі експлуатаційні схеми зовнішнього та
внутрішнього електропостачання; акти розслідування аварій, які мали місце у споживача та
інформацію щодо аварій у споживачів зі схожим профілем
виробництва; погодинні заміри навантажень за зимову та літню режимні доби; документи про участь у протиаварійних заходах; схеми загального розрахункового та цехового технічного обліку
електроенергії; матеріали щодо фактичного електроспоживання (річне,
середньомісячне і добове), у тому числі по об'єктах, цехах та
виробництвах (зима, літо); проектну та звітну документацію щодо резервних джерел
живлення, блок-станцій (за їх наявності); договірну, оперативну та звітну документацію субспоживачів
(за їх наявності).
3.3. У цеху, на об'єкті розглядаються всі електроприймачі,
уточнюється їх належність до броні, виходячи з принципу найменшої
необхідної потужності для роботи тільки того технологічного
обладнання, яке дасть змогу уникнути аварійної ситуації.
Указуються назва цього обладнання, установлена паспортна
електрична потужність та кількість однотипного обладнання.
Відмічаються режими роботи електроприймачів для розрахунку
загальної потужності броні, час завершення роботи електроприймачів
технологічної броні та час роботи за добу приймачів аварійної
броні непрацюючого споживача. Приймачі аварійної броні для полегшення складання Акта
індексуються: до аварійної броні працюючого споживача - індексом п; до аварійної броні непрацюючого споживача - індексом н.
3.4. Акт складається у трьох примірниках на бланку. Один
примірник Акта знаходиться в особи, відповідальної за
електрогосподарство споживача, другий - в електропередавальній
організації, третій - у територіальному підрозділі
Держенергонагляду. Акт підписується представником
електропередавальної організації та особою, відповідальною за
електрогосподарство споживача. Складений Акт затверджується
керівником електропередавальної організації, а також керівником
споживача. Підписи керівників скріплюються печатками. Якщо в
складанні Акта брав участь інспектор Держенергонагляду, то Акт
погоджується і ним.
3.5. До Акта обов'язково додається принципова однолінійна
схема електропостачання споживача та субспоживачів, що мають
аварійну і технологічну броню, та схеми живлення об'єктів
житлово-комунального господарства. На принциповій схемі повинні
бути позначені всі зовнішні електричні зв'язки з енергосистемою,
блок-станцією, усі внутрішні зв'язки між об'єктами, цехами та
розміщення за схемою електроприймачів, що належать до броні з
виділенням навантажень особливої групи I категорії з надійності
електропостачання іншим кольором. На схемі повинні бути позначені
зв'язки із субспоживачами, резервні зв'язки, резервні джерела
живлення (ДЕС, акумуляторні батареї тощо), розміщення пристроїв
автоматики - АЧР, АВР, чіткий розподіл електроприймачів, що
належать до броні по зовнішніх живильних лініях. Схема повинна
бути підписана представником споживача та представником
електропередавальної організації.
3.6. Величина аварійної та технологічної броні
електропостачання не може бути змінена без перегляду Акта.
3.7. Акт може бути переглянутий в місячний термін у таких
випадках: у разі довготривалого (більше одного кварталу) відхилення
понад 25 % фактичної споживаної потужності споживача від величини,
зафіксованої в Акті; у разі зміни зовнішньої схеми електропостачання; у разі зміни категорії з надійності електропостачання
споживача; у разі виявлення прорахунків у визначенні аварійної,
технологічної броні діючого Акта; за приписом Держенергонагляду.
3.8. Якщо після складання Акта споживач не згоден з його
змістом і не підписує його, то в термін до 10 діб, він повинен
письмово подати свої зауваження з цього приводу (особисту думку) в
електропередавальну організацію, яка організовує розгляд зауважень
і вирішує спірні питання. У разі неприйняття сторонами узгодженого
рішення щодо суперечних питань, що виникли, ці зауваження
оформляються протоколом, який підписується електропередавальною
організацією і споживачем. Спірні питання, що виникли при цьому,
розглядаються Держенергонаглядом.
3.9. У разі безпідставної відмови споживача від складання
Акта електропередавальна організація у місячний термін повідомляє
споживача та органи Держенергонагляду про те, що за необхідності
вона має право включити його до графіків обмеження та відключення
електроенергії, і складає спеціальний акт про відмову, який
підписується керівниками електропередавальної організації і
споживача. При відмові споживача від підписання цього Акта про це
робиться відповідний запис. Відповідальність за можливі наслідки
введення обмеження або відключення його від електричної мережі
несе споживач.
3.10. У разі тільки зміни форми власності споживача Акт
аварійної та технологічної броні підлягає переоформленню одночасно
з переоформленням договору про постачання електричної енергії.
4. Розрахунок величини аварійної броні електропостачання
споживача
4.1. Величина аварійної броні працюючого споживача
розраховується за заздалегідь визначеними електроприймачами
аварійної броні цеху, об'єкта, лінії за формулою
N
Р'п = S Рн * Кз (кВт), (1)
1
де S - сума; Р'п - розрахункова величина аварійної броні цеху, об'єкта,
лінії, кВт; N - кількість електроприймачів у цеху, на об'єкті, лінії з
індексом (п); Рн - номінальна (паспортна) потужність електроприймача
аварійної броні, кВт; Кз - коефіцієнт завантаження електроприймача (0,7-0,8)
уточнюється щодо кожного електроприймача під час обстеження. Аварійна броня працюючого споживача Рп у цілому визначається
сумою розрахункових величин аварійної броні цехів, об'єктів, ліній
з урахуванням коефіцієнта одночасної роботи електроприймачів
аварійної броні (Ко)
М
Рп = S Р'п * Ко (кВт), (2)
1
де Ко - <= 1; М - кількість цехів, об'єктів, ліній споживача.
4.2. Величина аварійної броні непрацюючого споживача Рн
розраховується аналогічно за формулами (1-2) та відповідно
проіндексованими електроприймачами з індексом (н).
4.3. За наявності субспоживачів у яких визначена величина
аварійної броні відповідно до вимог цієї Інструкції, величина
аварійної броні субспоживача включається до загальної величини
аварійної броні споживача.
4.4. Величина добового електроспоживання аварійної броні
непрацюючого споживача визначається з розрахункової величини
навантаження аварійної броні та часу роботи електроприймачів за
добу за формулою
n
Wз = S Рнн * Кз * t (кВт * год), (3)
1
де S - сума; Рнн - номінальна (паспортна) потужність електроприймача
аварійної броні непрацюючого споживача, кВт; Кз - коефіцієнт завантаження (0,7 - 0,8); n - кількість електроприймачів аварійної броні з індексом
(н); t - кількість годин роботи за добу електроприймача.
4.5. Навантаження електроприймачів короткочасної роботи, які
використовуються в екстрених випадках (пожежні насоси, насоси
водовідливу грунтової води в умовах повені тощо), до величини
аварійної броні не включаються. Однак за необхідності введення в
роботу цього обладнання його навантаження забезпечується за
рахунок загальної величини аварійної броні споживача або резерву
пропускної здатності невідключеної живильної лінії.
4.6. Навантаження аварійної броні працюючого споживача не
може використовуватись для виробництва навіть у мінімальному
рівні.
4.7. Електроприймачі власних потреб працюючих блок-станцій не
включаються до загальної кількості електроприймачів, що належать
до аварійної броні споживача, тому що їх навантаження
забезпечується власною електроенергією.
5. Розрахунок технологічної броні електропостачання
споживача
5.1. Величина технологічної броні розраховується на
виробництвах, цехах, дільницях окремо, при цьому для безаварійного
завершення виробництва, визначається мінімально необхідний перелік
електроприймачів технологічного процесу та їх установлена
потужність. Перелік цих електроприймачів записується в Акті. Під
час розрахунку технологічної броні обов'язково враховується те, що
по закінченні окремого технологічного процесу задіяні в ньому
електроприймачі відключаються. Електроприймачі механізмів, що
застосовані в процесі підготовки та подання сировини до початку
технологічного процесу, а також механізми упакування,
транспортування, складування продукції тощо, до технологічної
броні не належать. Розрахунок величини технологічної броні цеху, об'єкта, лінії
виконується за формулою
N
Р'т = S Рнт * Кв (кВт), (4)
1
де S - сума; Р'т - величина потужності технологічної броні цеху, об'єкта,
лінії, кВт; N - кількість електроприймачів, задіяних у технологічному
процесі (циклі); Рнт - номінальна (паспортна) потужність електроприймача
задіяного в технологічному процесі (циклі), кВт; Кв - коефіцієнт використання потужності електроприймачів, що
визначається за формулою
Рср
Кв = -------, (5) S Рнт
де S - сума;
Рср - навантаження цеху, об'єкта береться як середнє з трьох
максимальних навантажень за часи ранкового і вечірнього максимуму
навантажень режимних діб цеху, об'єкта, лінії (за наявності обліку
в цеху та об'єкті, лінії), кВт;
S Рнт - сумарна номінальна (паспортна) потужність всіх
електроприймачів цеху, об'єкта, що задіяні в технологічному
процесі (циклі), кВт.
Величина навантаження технологічної броні споживача (Рт)
визначається як сума всіх величин навантажень технологічної броні
цехів, дільниць тощо
M
Рт = S Р'т (кВт), (6)
1
де S - сума; М - кількість цехів, об'єктів, ліній споживача; Р'т - величина потужності технологічної броні цеху, об'єкта,
лінії, кВт. За відсутності цехового обліку Кв розраховується як
відношення середньої потужності підприємства до сумарної
паспортної потужності електроприймачів підприємства.
5.2. Мінімальний час завершення технологічних процесів
визначається режимними картами. Загальний час, який визначений для
технологічних процесів споживача, не сумується, а береться за
найбільш довготривалим процесом з урахуванням вимог пункту 5.1.
цієї Інструкції.
5.3. Потужність застосованих у технологічному процесі
електроприймачів, що належать до аварійної броні, до величини
потужності електроприймачів технологічної броні не додається.
5.4. За наявності в основного споживача субспоживачів, у
виробництві яких є електроприймачі аварійної та технологічної
броні, попередньо з ними, відповідно до вимог цієї Інструкції,
основним споживачем складається Акт. Величина технологічної броні
субспоживача включається в загальну величину технологічної броні
споживача відповідної живильної лінії.
6. Порядок заповнення бланка Акта аварійної та
технологічної броні електропостачання
6.1. Загальні відомості 6.1.1. Повна назва споживача. 6.1.2. Поштова адреса, телефон, факс, телетайп. 6.1.3. Керівник (власник) (ПІБ, телефон, факс). 6.1.4. Особа, відповідальна за енергогосподарство
(ПІБ, телефон). 6.1.5. Змінність роботи споживача (одно-, дво-, тризмінна). 6.1.6. Максимально дозволена до використання електрична
потужність (за Договором про користування електричною енергією)
тис. кВт. 6.1.7. Середнє споживання електричної потужності у часи
максимуму режимних діб сумарно на всіх живильних лініях з
урахуванням субспоживачів (зима - літо), тис. кВт. 6.1.8. Величина технологічної броні (зима - літо), кВт -
визначення колонок 7 і 8 бланка. 6.1.9. Величина аварійної броні працюючого споживача (зима -
літо), кВт - визначення колонок 11 і 12 з індексом Ап. 6.1.10. Величина аварійної броні непрацюючого споживача
(зима - літо), кВт - визначення колонок 11 і 12 з індексом Ан. 6.1.11. Навантаження, яке можливо терміново вимкнути з
урахуванням припису Акта, розраховується: узимку як різниця показників навантажень у колонці 4 та
показників у колонках 7 і 11, кВт; улітку як різниця показників навантажень у колонці 5 і
показників у колонках 8 та 12, кВт. 6.1.12. Річне електроспоживання споживача у тис.кВт х г
береться з річного звіту споживача. 6.1.13. Середньодобове електроспоживання споживача
визначається за замірами літньої і зимової режимних діб,
тис. кВт х год. 6.1.14. Середньодобове електроспоживання непрацюючого
споживача визначається за замірами літньої і зимової режимних діб,
тис.кВт х год. 6.1.15. Навантаження субспоживача та об'єктів
житлово-комунального господарства на всі живильні лінії
визначається з документів споживача та субспоживача. 6.1.16. Навантаження електроприймачів короткочасної роботи,
які використовуються в екстрених випадках, тис. кВт (пункт.4.6
Інструкції)
6.2. Визначення величин навантажень на живильні лінії 6.2.1. У колонці 2 зазначається повне диспетчерське
найменування центру живлення підстанцій напругою 35 кВ і вище,
ЦРП-6/10 кВ. 6.2.2. У колонці 3 проти кожного центру живлення вказується
диспетчерське найменування ліній (фідерів), які живлять споживача,
та їх напруга. Найменування записується, як заведено, у
відповідних диспетчерських схемах електричних мереж. 6.2.3. У колонках 4-5 зазначається навантаження лінії
(фідера), що живить споживача. Визначається окремо за останнім
зимовим та літнім добовим графіком за режимний день як середнє з
трьох найбільших електричних навантажень у години ранкового і
вечірнього максимуму навантаження енергосистеми (зима - літо),
кВт.
6.3. Визначення величин технологічної броні на живильних
лініях 6.3.1. У колонці 6 проти відповідної живильної лінії,
зазначеної у колонці 3, указуються найменування і кількість
електроприймачів технологічної броні, визначених під час
обстеження цехів, дільниць, що належать до цієї лінії, та їх
одинична потужність у кВт. Підсумок щодо живильної лінії у цій
колонці не заповнюється. 6.3.2. У колонках 7 і 8 проти найменувань електроприймачів,
зазначених у колонці 6, проставляється розрахункова потужність
технологічної броні електроприймачів (кВт), яка визначається,
виходячи з установленої потужності та з урахуванням коефіцієнта
участі у максимумі зимових та літніх режимних діб. При цьому в
рядку "Усього по лінії" - зазначається сумарна величина
навантаження технологічної броні споживача і субспоживача із
зазначеним % від навантаження лінії (зима - літо). 6.3.3. У колонці 9 вказується час, необхідний для завершення
технологічного процесу, циклу з урахуванням вимог пункту 5.2 цієї
Інструкції.
6.4. Визначення величини аварійної броні на живильних лініях 6.4.1. У колонці 10 проти відповідної живильної лінії,
зазначеної у колонці 3, вказується перелік електроприймачів
аварійної броні працюючого споживача (Рп) або непрацюючого
споживача (Рн), особливої групи I категорії (Ро) та
електроприймачів житлово-комунального господарства (Рж),
визначених під час обстеження, з позначенням установленої
одиничної потужності, кількості однотипових електроприймачів та
індексу, що проставляється після найменування електроприймача в
правій межі колонки. При цьому ті самі електроприймачі можуть
належати до аварійної броні працюючого, непрацюючого споживача або
до особливої групи I категорії. У кінці переліку електроприймачів
наводяться три підсумкові рядки: сума Рп, Рн, Ро. Нижче в цій
колонці проставляється найменування субспоживачів на лінії, які
мають аварійну броню. Потім - найменування електроприймачів
об'єктів житлово-комунального господарства. У підсумковому рядку проставляється: сума навантажень, що не підлягає вимкненню в нормальному
режимі роботи споживача; сума навантажень, що не підлягає вимкненню у непрацюючого
споживача. 6.4.2. У колонках 11 і 12 проставляються розрахункова
величина аварійної броні і величина навантаження особливої групи
Ро відповідних електроприймачів з колонки 10. При цьому у величині
Ро, на відміну від аварійної броні, ураховується навантаження
всієї кількості встановлених працюючих електроприймачів. Сумарне
навантаження Ро на лініях, підстанціях та споживача в цілому
проставляється у колонках 11 і 12 окремим рядком, розмірність -
кВт/%. У знаменнику проставляється відсоток (%) від
навантаження лінії, підстанції, споживача відповідно. За
відсутності струмоприймачів особливої групи цей рядок у бланку
опускається. Проти найменувань субспоживачів у колонках проставляється
навантаження аварійної броні з їх Актів, а навантаження об'єктів
житлово-комунального господарства проставляється з режимних діб
(зима, літо). 6.4.3. У колонці 13 зазначається, на яку лінію можливо
перевести навантаження аварійної броні і засоби переведення
(вручну чи за допомогою АВР). 6.4.4. У колонці 14 вказується наявність автоматики (АВР
тощо) на лініях, за допомогою яких можливе переведення
навантаження аварійної броні з однієї лінії на інші. 6.4.5. Електроприймачі непромислових субспоживачів, що
живляться від мережі 0,4 кВ споживача, щодо яких не було складено
Акта аварійної та технологічної броні, але які брали участь в
електрозабезпеченні житлово-комунального господарства,
перелічуються у колонці 10 бланка Акта.
7. Висновки до Акта аварійної та технологічної броні
електропостачання споживача
7.1. Навантаження споживача, що може бути негайно відключене,
розподіляється на лінії, що мають навантаження аварійної броні
менше 50 % від загального навантаження лінії, і розраховується як
різниця повного навантаження лінії (колонки 4 і 5) і сумарного
навантаження аварійної та технологічної броні працюючого споживача
(колонки 7, 8, 11, 12) "зима", "літо" окремо.
7.2. Якщо величина аварійної броні, розподілена на живильні
лінії, складає менше 50 % навантаження лінії, то в цьому випадку
споживачеві надається припис про переведення цього навантаження на
іншу (інші) живильну лінію з більшою величиною аварійної броні для
можливості віднесення живильної лінії, що вивільняється від
електроприймачів аварійної броні, до протиаварійних графіків або
під дію АЧР.
7.3. У разі забезпечення навантаження електроприймачів
особливої групи I категорії з надійності електропостачання від
блок-станції не в повному обсязі споживачу надається припис про
необхідність забезпечення повного резервування цих
електроприймачів (відповідно до проектної документації) та
попередження згідно з вимогами пункту 3.8 цієї Інструкції.
7.4. Споживач зобов'язаний удосконалювати схему
електропостачання з виділенням навантажень аварійної броні на
резервні зовнішні живильні лінії; виконувати приписи органів
Держенергонагляду з цього питання в зазначений та узгоджений
термін. При видачі припису щодо вдосконалення схеми живлення
аварійної броні необхідно, як правило, розподіляти ці
електроприймачі на одну-дві живильні лінії.
7.5. У разі невиконання припису в зазначений термін споживачі
можуть бути включені в графіки відключень за умови їх попередження
не пізніше ніж за 15 днів до введення графіків в дію.
8. Прикінцеві положення
8.1. Після введення в дію цієї Інструкції електропередавальні
організації та споживачі електричної енергії повинні забезпечити
приведення Актів у відповідність з вимогами цієї Інструкції та
внести відповідні зміни до договорів про постачання електричної
енергії.
Заступник головного
державного інспектора
України з енергонагляду Є.Л.Арбузов
Додаток
до пункту 1.1.3
_________________________________ Затверджено:
найменування електропередавальної Керівник енергопередавальної
організації організації _________________________________ ____________________________
(адреса, телефон, факс "__" ____________ 200_ р. електропередавальної організації) ____________________________
(підпис, печатка)
Керівник споживача _____________________
"__" ________ 200_ р. _____________________
(підпис, печатка)
Погоджено:
Інспектор Держенергонагляду ___________________________
(П.І.Б., підпис)
Акт
аварійної та технологічної броні
електропостачання споживача
_____________________
(дата складання Акта)
Акт складено:
Представник елетропередавальної організації ___________________________________________
(П.І.Б., посада)
Представник споживача ___________________________________________
(П.І.Б., посада)
1. Загальні відомості
1.1. Споживач _______________________________________________
(найменування)
1.2. Адреса _________________________________________________
(поштовий індекс, факс, телетайп)
1.3. Керівник _______________________________________________
(П.І.Б., телефон)
1.4. Особа, відповідальна за енергогосподарство __________________________________________________________________
(П.І.Б., телефон)
1.5. Змінність роботи споживача _____________________________ 1.6. Максимально дозволена до використання електрична
потужність ___________ т. кВт 1.7. Середнє споживання електричної потужності в часи
максимуму режиму __________________________________________ т. кВт споживач: зима _________ т. кВт, літо __________ т. кВт субспоживач: зима ________ т. кВт, літо ________ т. кВт
1.8. Величина технологічної броні (зима - літо), тис. кВт 1.9. Величина аварійної броні працюючого споживача зима ________ т. кВт, літо ________ т. кВт
1.10. Величина аварійної броні непрац. споживача зима ________ т. кВт, літо ________ т. кВт
1.11. Навантаження, яке можливо терміново вимкнути, зима ________ т. кВт, літо ________ т. кВт
1.12. Річне електроспоживання ______ тис. кВт х год
1.13. Середньодобове ел. споживання (зима - літо),
тис. кВт х год 1.14. Сер. добове ел. споживання непрацюючого споживача
електрична потужність зима ___ т. кВт х год, літо ___ т. кВт х год 1.15. Навантаження субспоживача та/або об'єктів
житлово-комунального господарства, зима ____ т. кВт, літо ____ т.
кВт 1.16. Навантаження ел. приймачів короткочасної роботи, що
може бути відключене в екстрених випадках, _______ т. кВт
2. Величина електричних навантажень на живильних
електричних лініях
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дисп.найменування| Серед. | Технологічна броня | Аварійна броня |Наявність | |з/п|-----------------|навантаження|------------------------------------------+--------------------------------------|системної | | | N |жив. лінія, |------------|перелік |мінімально |час для |перелік |величина |на яку |автоматики| | |жив.|------------|т. кВт|т.кВт|електро- |необхідна |завершення |електроприймачів|електричної|ел. лінію| - АЧР, | | |п/ст|напруга, кВ |зима |літо |приймачів та|електрична |технологічного|та їх |потужністі,|можливо | АВР | | | | | | |їх най- |потужність |процесу, |найменування, |т. кВт |перевести| | | | | | | |менування, |для завершення|циклу |установленна |-----------|навант-ня| | | | | | | |установлена |технологічного| (час) |потужність кВт |зима |літо |АБ та | | | | | | | |потужність, |процесу, кВт | |П - працюючий | | |засіб | | | | | | | |т. кВт |--------------| |споживач | | |перевед. | | | | | | | | |зима | літо | |Н - непрац. | | |АВР, руч.| | | | | | | | | | | |споживач | | | | | | | | | | | | | | |О - особлива | | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | | |С - субспоживач | | | | | | | | | | | | | | |Ж - житлово- | | | | | | | | | | | | | | |комун. госп. | | | | | |---+----+------------+------+-----+------------+------+-------+--------------+----------------+-----+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Висновок до Акта
3.1. Кількість живильних ліній, які можуть бути негайно (без
попередження) відключені з центрів живлення електропередавальної
організації або споживача _________________________ 3.2. Кількість живильних ліній, які можуть бути включені
негайно, але на визначений термін __ год, по закінченні якого вони
повинні бути відключені __________________________________ 3.3. Кількість живильних ліній з тих, що залишилися в роботі
і які можуть бути відключені після закінчення часу, необхідного
для завершення технологічного процесу _______________ 3.4. У разі дефіциту електричної потужності в енергосистемі
негайно може бути відключене навантаження ____ кВт (див.п.1.17) на
лініях _____________________________________ 3.5. У разі аварійного відключення однієї або декількох
живильних ліній (виникнення аварійної ситуації в енергосистемі)
забороняється самовільно, без дозволу диспетчера
електропередавальної організації, переводити навантаження вручну
або за допомогою АВР на живильні лінії, що залишилися в роботі.
Підписи:
Представник електропередавальної організації ____________________
Представник споживача _____________________
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника", N 9, 2002 р. )вгору