Документ z0091-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.1995, підстава - z0454-95

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 93 від 27.03.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 березня 1995 р.
за N 91/627
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінвугілля
N 387 ( z0454-95 ) від 05.12.95 )
Про затвердження Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення та брикети
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінвугілля
N 108 ( z0102-95 ) від 11.04.95 )

З метою упорядкування цін на вугільну продукцію за марками і
сортами, урахуванням їх попиту на внутрішньому та зовнішньому
ринках і виключення з ціни витрат на покриття збитків по утриманню
об'єктів соціальної сфери та на виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 13.02.1995 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про
уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої
влади, Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад
у галузі ціноутворення", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Прейскурант оптових регульованих цін на
вугілля, продукти збагачення та брикети, що додається. 2. Начальнику Головного економічного управління Огую В.М. та
в.о.генерального директора об'єднання "Укрвуглезбут"
Чобаняну Г.С. забезпечити своєчасне введення в дію Прейскуранта
оптових регульованих цін на вугілля, продукти збагачення та
брикети, правильність їх застосування. 3. Начальнику Головного економічного управління Огую В.М.
разом з начальником юридичного відділу Дьоміною А.М. в
установленому порядку зареєструвати зазначений Прейскурант в
Міністерстві юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України В.А.Копилова. 5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність
Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення та брикети, затверджений наказом
від 24.02.1995 р. N 60 ( z0049-95).

Міністр В.І.Полтавець
Затверджено
наказом Міністра вугільної
промисловості України
від 27.03.1995 р. N 93

Прейскурант
оптових регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
1. Загальні положення
1.1 Оптові ціни прейскуранта (дивись додаток до Прейскуранта)
поширюються на вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети
(далі - продукція), які видобуваються та перероблюються на
підприємствах вугільної промисловості України.
1.2 Оптові ціни прейскуранта установлені в доларах США, які
Мінвуглепром перераховує в українські карбованці в залежності від
зміни курсу Національного банку України з повідомленням покупців.
( Пункт 1.2 в редакції Наказу Мінвугілля N 108 ( z0102-95 ) від
11.04.95 )
1.3 Оптові ціни прейскуранта застосовуються в розрахунках з
усіма покупцями зазначеної в прейскуранті продукції.
1.4 Оптові ціни установлені франко-вагон (судно) станція
(порт, пристань) відправлення.
При цьому навантаження продукції в транспортні засоби
проводиться за рахунок постачальника, а її доставка до складу
покупця та розвантаження на складі - за рахунок покупця.
2. Умови розрахунків за вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
2.1 Оптові ціни на вугілля за марки і класи установлені за
якістю, що відповідає середній розрахунковій нормі по золі та
масовій долі вологи, зазначеній у прейскуранті, а по коксівному
вугіллю також з урахуванням середніх норм по масовій долі сірки.
У випадках, коли фактична зола, масова доля вологи, а по
коксівному вугіллю і масова доля сірки не відповідає зазначеним
нормам до оптових цін застосовуються знижки (надбавки) в таких
розмірах:
А. По золі - за кожний процент перевищення або зниження золи
в рядовому та розсортувальному вугіллі, продуктах збагачення
вугілля та брикетах - 2,5%.
Б. По масовій долі вологи - за кожний процент перевищення або
зниження масової долі вологи:
а) в рядовому та розсортувальному кам'яному вугіллі та
антрацитах 1,3%;
б) в бурому рядовому і розсортувальному вугіллі та продуктах
збагачення вугілля 2,0%;
в) в продуктах збагачення кам'яного вугілля, яке
видобувається в результаті мокрого процесу збагачення, та у
вугіллі від гідровидобутку - 1,3%, а при поставці цієї продукції
для коксування на підприємства чорної металургії - 2,0%.
В. За масовою долею сірки при поставці рядового та
збагаченого вугілля, призначених для коксування, на збагачувальні
фабрики 0,5% за кожний 0,1% перевищення або зниження фактичного
рівня масової долі сірки.
Різниця між фактичними показниками якості та розрахунковими
нормами по прейскуранту закруглюються до 0,1%, при цьому 0,04% і
нижче відкидуються, а 0,05% і вище приймаються за 0,1%.
2.2 Розрахунки за концентрат, здобутий у результаті сумісного
збагачення двох марок вугілля і більше, здійснюються за оптовими
цінами на концентрати цих марок. Часткова участь марок, які
надходять на збагачення, визначається за узгодженням з основним
споживачем.
2.3 Оптові ціни на рядове вугілля та вугілля класів з верхнім
рубежем розмірів кусків 200 мм застосовуються для вугілля
підземного способу видобутку і 300 мм - відкритого способу
видобутку.
2.4 При поставці вугілля коксівних марок на енергетичні цілі
розрахунки із споживачем проводяться за цінами зазначених марок,
установлених цим прейскурантом без розрахунків за масовою долею
сірки.
Додаток
до Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення вугілля
та брикети
Оптові ціни на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування |Марки, класи |Середня розрахун- | Оптова | басейну та зон|за розмірами кусків|кова норма в % | ціна за | (родовища) |в мм) |————————————————————|1 тонну | | |зола |волога |сірка | | | | | | | доларів | | | | | | США | ——————————————+———————————————————+—————+———————+——————+—————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Донецький КР 0-200 31.8 5.8 2.3 32
КОР 0-200 36 6.5 8 29
КСР 0-200 32.1 5.5 2.7 28
КЖР 0-200 29.5 5 3.1 35
ЖР 0-200 30.7 5.7 3.1 30
ГР 0-200 коксівне 32.6 7.4 1.9 25
ГР 0-200 енерге-
тичне 32.2 8.9 24
ГКОМ 13-100 9.4 9 53
ГСШ 0-13 23.3 10.2 32
ГЖОР 0-200 коксівне 30.4 6.7 2.1 31
ГЖОР 0-200 енерге-
тичне 29.4 6.4 31
ГЖОКО 25-100 6.2 4.2 62
ГЖОКОМ 13-100 9.2 3.4 55
ГЖОСШ 0-13 14 12 45
ГЖР 0-200 42.9 6.3 2.6 32
ГЖКО 25-100 6 3 63
ОСР 0-200 29.4 5.4 2.3 30
ДР 0-200 31.1 11.8 24
ДКОМ 13-100 (>13) 10 10.1 53
ДМ 13-25 9 10.7 55
ДМСШ 0-25 41 12.5 25
ДСШ 0-13 36.5 12.2 23
ДСШ 0-13 збага- 28.4 11.8 27
чене
ДГР 0-200 коксів-
не 26.2 8.1 2.1 25
ДГСШ 0-13 коксівне 28.5 10.3 2.6 23
ДГР 0-200 енерге-
тичне 36.5 11.5 23
ДГК 50-100 6 14.6 57
ДГКО 25-100 5.2 6.5 60
ДГКОМ 13-100 (>13) 8.9 8.9 55
ДГО 25-50 7.3 15 57
ДГОМ 13-50 8.7 9.5 54
ДГМ 13-25 7.5 15.2 56
ДГСШ 0-13 28 8.6 22
ДГСШ 0-13 збагаче-
не 29.6 11.2 36
ТР 0-200 28.8 5.4 26
ТСР 0-200 30.9 5.3 1.8 27
АРШ 0-200 30.6 6.4 31
АК 50-100 6 4.7 69
АКО 25-100 7.1 4.5 67
АО 25-50 7.2 4.8 67
АМ 13-25 8.8 5 66
АС 6-13 11.5 5.7 59
АШ 0-6 28.6 8.1 33
АШ 0-6 збагачене 20.3 7.6 46
А 70-120, антра-
цит для електрод-
ного термоантраци-
ту 4.3 4.2 78
А 25-70, антрацит
для електродного
термоантрациту 4.3 4.2 73
АШ 0-6 концентрат
технологічний 15.6 7.5 60
К концентрат 8.2 9.8 1.7 54
ГКО 25-100 6.5 6.6 59
КО концентрат 8.3 9.7 1.4 50
КС концентрат 7.7 9 2 41
КЖ концентрат 8.5 10.5 2.2 56
Ж концентрат
коксівний 9 10 2.8 48
Ж концентрат (>13) 9.2 3.4 61
Г концентрат
коксівний 6.9 9.2 2 44
Г концентрат
енергетичний 11 8.7 42
Г концентрат (>13) 9.3 8.3 52
ГЖО концентрат
коксівний 7.3 10.4 1.6 47
ГЖ концентрат 8.6 10.7 2.6 50
ОС концентрат 8.2 9.9 1.6 50
Д концентрат 11.4 11.7 42
Д концентрат (>13) 8.5 12.5 49
ДГ концентрат
коксівний 6.8 9.7 2.2 43
ДГ концентрат
енергетичний 16.8 11.8 42
ДГ концентрат 0-13
енергетичний 14.4 15.7 41
Т концентрат
коксівний 8 9 2 36
Т концентрат
енергетичний 20.5 8.5 32
ТС концентрат 8.5 10.9 1.7 35
Промпродукт всіх
марок 39 7.2 15
Шлам всіх марок 39.9 17.5 7 Львівсько- ДГР 0-200 енерге-
Волинський тичний 30.8 8.7 28
ГЖОР 0-200 енерге-
тичний 41.4 5.3 27
ГЖР 0-200 енерге-
тичний 41.4 5.2 26
ГЖОКОМ +10 мм енер-
гетичний 21 5 42
ГЖОСШ 0-10 мм енер-
гетичний 28 8.5 27
ГЖОШ 0-10 мм кок-
сівний 28 8.3 3 27
Сухий відсів
ГЖОСШ +ДГСШ 38.5 8 24 Придніпров-
ський ІБР 0-200 (300) 25.5 55.3 4
1БР 0-200 (300)
для техно-
логічних потреб 25 55.3 5
Брикет буровугіль-
ний 23.1 29
Бій брикету та
брикетна крошка 23.1 6
Шихта вугільна
для коксувания
(вироблена з кон-
центратів фабрик)
ВО "Донецьквугле-
збагачення" 7.8 10 2 64вгору