Документ z0091-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2009, підстава - z0963-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 190 від 14.01.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 травня 1994 р.
за N 91/300
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 390 ( z0963-09 ) від 10.09.2009 }
Про затвердження Інструкції про формування,
ведення і використання криміналістичних
обліків Криміналістичного центру МВС
України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 785 ( z1066-01 ) від 11.09.2001 }

З метою підвищення ефективності роботи з формування, ведення
і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру
МВС України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС
України ( додається ). 2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь і
відділів МВС України, міністру ВС Республіки Крим, начальникам
ГУВС областей, міста Києва й Київської області, УВС областей,
начальникам УВСТ забезпечити вивчення та неухильне виконання вимог
зазначеної Інструкції. 3. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України А.В.Василишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх
справ України
від 14 січня 1994 р. N 190
ІНСТРУКЦІЯ
про формування, ведення і використання криміналістичних
обліків Криміналістичного центру Міністерства
внутрішніх справ України
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Криміналістичні обліки створюються в Криміналістичному
центрі з метою найбільш повного використання при проведенні
оперативних та слідчих дій, слідів і речових доказів, вилучених з
місць нерозкритих злочинів, а також з метою підвищення рівня
інформаційного забезпечення проведення експертиз і досліджень. 1.2. Залежно від завдань, що вирішуються, криміналістичні
обліки мають пошукове та довідкове призначення. 1.3. Криміналістичні обліки пошукового призначення: 1.3.1. Систематизують об'єкти (натурні або їх копії), що
безпосередньо пов'язані із вчиненням злочину і вилучені при
оглядах місць подій або при проведенні інших слідчих та
оперативних дій. 1.3.2. Використовуються для: - порівняння об'єктів обліку з метою їх ідентифікації та
встановлення єдиного джерела походження ; - порівняння з цими об'єктами експериментальних зразків з
метою встановлення причетності до вчинення злочинів підозрюваних
осіб та вилучених речей. 1.3.3. Містять у собі обліки: - слідів пальців рук, вилучених з місць вчинення нерозкритих
злочинів; - фальшивих грошей та цінних паперів; - підроблених бланків документів, виготовлених поліграфічним
способом; - куль, гільз і патронів з слідами зброї, що вилучені з місць
вчинення злочинів . 1.4. Криміналістичні обліки довідкового призначення: 1.4.1. Формуються на підставі натурних зразків, каталогів,
технічної документації та іншої інформації, одержаних від установ,
організацій та підприємств . 1.4.2. Використовуються: - при проведенні експертиз і досліджень; - для створення та обновлення методичної та нормативної бази. 1.4.3. Обліки створюються рішенням керівництва
Криміналістичного центру залежно від потреб слідчої та експертної
практики. 1.5. На підставі узагальнення результатів досліджень
об'єктів, що надсилаються до криміналістичних обліків,
Криміналістичний центр готує та надсилає у відповідні науково -
дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України,
а також експертні підрозділи Міністерства внутрішніх справ і
Служби безпеки України ( далі експертні установи та підрозділи)
орієнтовну інформацію. Ця інформація містить у собі описи
характерних ознак об'єктів, що свідчать про єдине джерело
походження цих об'єктів. 1.6. Відповідальність за направлення об'єктів для постановки
на криміналістичні обліки ( залежно від установленого порядку
формування) покладається на керівників підрозділів слідства та
дізнання відповідних відомств. 1.7. Відповідальність за організацію перевірок об'єктів за
криміналістичними обліками покладається на керівників оперативних
та слідчих апаратів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та
Служби безпеки України. 1.8. За збереження направлених у Криміналістичний центр
об'єктів, своєчасність і якість перевірок відповідальність
покладається на керівників Криміналістичного центру. 1.9. Наслідки перевірок оформляються довідками, що
підписуються експертом і керівником Криміналістичного центру і
надсилаються ініціатору.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу МВС N 785
( z1066-01 ) від 11.09.2001 )

3. ОБЛІК ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ
ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
3.1. Облік підроблених грошових знаків та цінних паперів
ведеться в Криміналістичному центрі МВС України для: - встановлення ознак спільності їх походження за способом і
технологією виготовлення; - підготовки орієнтовної інформації про характерні ознаки
кожного варіанта підробки; - виявлення осіб, які займаються виготовленням підроблених
грошей. 3.2. Облік складається з колекції зразків підроблених
об'єктів і картотеки інформації про факти їх вилучення.
Порядок формування колекції і робота з нею
3.3. Всі грошові знаки та цінні папери, що викликають сумнів,
надсилаються слідчими або оперативними працівниками відповідних
відомств до експертних установ та підрозділів для проведення
експертиз або досліджень . У кожному відомстві перелік таких
установ і підрозділів визначається самостійно. 3.4. Коли під час проведення експертиз або досліджень
установлено, що об'єкти підроблені, їх ознаки порівнюються з
ознаками орієнтовної інформації Криміналістичного центру. 3.5. Якщо ознаки підроблених об'єктів схожі з ознаками
характерними для одного із джерел походження, зазначених в
орієнтовній інформації, про це вказується у висновках експертизи
або дослідження. 3.6. Підроблені об'єкти, в яких відсутні ознаки, відмічені в
орієнтовній інформації, надсилаються експертними установами та
підрозділами до Криміналістичного центру для взяття на облік. 3.7. Об'єкти, що надіслані до Криміналістичного центру,
підлягають перевірці. Один зразок об'єктів, яких немає в колекції,
залишається для постійного зберігання та проведення порівняльних
досліджень, про що повідомляється ініціатору. 3.8. Об'єкти, зареєстровані в колекції, вилучаються з
колекції за вимогою слідчого або суду, але з обов'язковим їх
поверненням після винесення вироку. 3.9. Результати перевірки надсилаються ініціатору. 3.10. Об'єкти, що поміщаються в колекцію, досліджуються і на
підставі висновків досліджень готується орієнтовна інформація, яка
надсилається до експертних установ та підрозділів. 3.11. Об'єкти в колекції розміщуються за розділами: - паперові грошові знаки, виготовлені із застосуванням
технічних засобів; - мальовані грошові знаки; - монети; - цінні папери.
Порядок формування картотеки
3.12. Щодо кожного факту вилучення підроблених об'єктів
експертні установи та підрозділи, що проводили експертизу або
дослідження, надсилають до Криміналістичного центру інформацію
(додаток N 2). 3.13. Інформація, що надійшла до Криміналістичного центру,
заноситься на картку, яка поміщається в картотеку.
4. ОБЛІК ПІДРОБЛЕНИХ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ
ПОЛІГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ
4.1. Облік підроблених бланків документів, виготовлених
поліграфічним способом, ведеться в Криміналістичному центрі МВС
України для: - встановлення ознак спільності походження підроблених
документів, бланки яких виготовлені з одного друкарського набору
або форми; - підготовки орієнтовної інформації про характерні ознаки
кожного варіанта підробки; - виявлення осіб, які займаються їх виготовленням. 4.2. Облік складається з колекції зразків підроблених
об'єктів і картотеки інформації про факти їх вилучення.
Порядок формування колекції і робота з нею
4.3. Всі бланки документів (вироблених поліграфічним
способом), що викликають сумнів, надсилаються слідчими або
оперативними працівниками відповідних відомств до експертних
установ та підрозділів для проведення експертиз або досліджень . 4.4. Коли при проведенні експертиз або досліджень
встановлено, що об'єкти підроблені, їх ознаки порівнюються з
ознаками орієнтовної інформації Криміналістичного центру. 4.5. Якщо ознаки підроблених об'єктів схожі з ознаками,
характерними для одного із джерел походження, зазначених в
орієнтовній інформації, про це вказується у висновках експертизи
або дослідження. 4.6. Підроблені об'єкти, в яких відсутні ознаки, відмічені в
орієнтовній інформації, надсилаються експертними установами та
підрозділами до Криміналістичного центру для додаткової перевірки. 4.7. Підроблені об'єкти, що надіслані в Криміналістичний
центр, підлягають перевірці . Один зразок об'єктів, яких немає в
колекції, залишається для постійного зберігання та проведення
порівняльних досліджень, про що повідомляється ініціатору. 4.8. Об'єкти, зареєстровані в колекції, вилучаються з
колекції на вимогу слідчого або суду, але з обов'язковим їх
поверненням після винесення вироку. 4.9. Результати перевірки надсилаються ініціатору. 4.10. Об'єкти, що поміщаються в колекцію, досліджуються і на
підставі висновків досліджень готується орієнтовна інформація, яка
надсилається до експертних установ та підрозділів.
Порядок формування картотеки
4.11. Щодо кожного факту вилучення підроблених об'єктів
експертно - криміналістичні установи та підрозділи, що проводили
експертизу або дослідження, надсилають до Криміналістичного центру
інформацію (додаток N 3). 4.12. Інформація, що надійшла до Криміналістичного центру,
заноситься на картку, яка поміщається в картотеку.
5. ОБЛІК КУЛЬ, ГІЛЬЗ І ПАТРОНІВ ЗІ СЛІДАМИ ЗБРОЇ
5.1. Облік куль, гільз і патронів зі слідами зброї
створюється для: - встановлення фактів використання одних і тих же екземплярів
зброї при вчиненні декількох злочинів (у різний час, на різних
територіях); - виявлення зброї, яка використовувалась при вчиненні
злочинів, серед вилученої, знайденої та добровільно зданої; - встановлення фактів застосування при вчиненні злочинів
втраченої нарізної вогнепальної зброї, що була на озброєнні
органів внутрішніх справ та інших законних озброєних формувань; - виявлення зброї, втраченої працівниками органів внутрішніх
справ і озброєних формувань, серед вилученої, знайденої та
добровільно зданої. 5.2. Облік складається: - з колекції розгорток поверхні куль, вилучених із місць
подій, тіл і трупів; - з колекції фотознімків слідів зброї на гільзах та патронах,
вилучених з місць вчинення злочинів; - картотеки інформації про факти їх вилучення.
Порядок формування колекції і робота з нею
5.3. Кулі, гільзи та патрони зі слідами зброї, що вилучені з
місць подій, направляються слідчими відповідних відомств до
експертних установ та підрозділів для проведення експертиз або
досліджень. 5.4. Після проведення експертизи експертна установа або
підрозділ надсилає ці об'єкти до Криміналістичного центру для
перевірки за колекцією. 5.5. З поверхні надісланих куль виготовляється розгортка. 5.6. Сліди на надісланих гільзах та патронах фотографуються. 5.7. Одержані відображення слідів порівнюються з
відображеннями слідів, що знаходяться в колекції, і поміщаються до
неї. 5.8. Після перевірки кулі, гільзи та патрони зі слідами
зброї, вилучені з місць подій, направляються Криміналістичним
центром у централізовану колекцію Експертно - криміналістичного
центру МВС Російської Федерації для перевірки, взяття на облік та
зберігання. 5.9. Криміналістичний центр вилучає з колекції об'єкти в
разі: - встановлення вогнепальної зброї, з якої вони відстріляні; - вимоги слідчого або суду. 5.10. В останньому випадку вилучені об'єкти направляються в
орган, з якого вони надійшли. 5.11. Перевірці за колекцією також підлягає зброя, вилучена в
осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, вилучена і добровільно
здана нарізна зброя, що незаконно зберігалася в державних
установах, організаціях чи в громадян, а також знайдена нарізна
вогнепальна зброя (револьвери, пістолети, автомати, карабіни,
обрізи малокаліберних і бойових гвинтівок та карабінів, саморобна
нарізна зброя, комбіновані мисливські рушниці). 5.12. Названа зброя відстрілюється в експертних установах та
підрозділах згідно з вимогами відповідних відомчих наказів. 5.13. До відстріляних куль та гільз, що направляються на
перевірку до Криміналістичного центру, додається інформація
(додаток N 4). 5.14. Після перевірки відстріляні кулі і гільзи направляються
Криміналістичним центром в централізовану криміналістичну колекцію
Експертно-криміналістичного центру МВС Російської Федерації для
перевірки. 5.15. Результат перевірок надсилається ініціатору.
Порядок формування картотеки
5.16. Кулі, гільзи та патрони зі слідами зброї, що вилучені з
місць подій, направляються до Криміналістичного центру з
інформацією (додаток N 5). 5.17. Інформація, що надійшла до Криміналістичного центру,
заноситься на картку, яка поміщається в картотеку.
6. ОБЛІКИ ДОВІДКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
6.1. Обліки складаються з: - банків даних про властивості, розміри, форми та інші
характеристики речовин і речей; - натурних колекцій і картотек. 6.2. Можуть створюватись обліки: - вогнепальної зброї і боєприпасів; - холодної зброї; - інструментів та інших поширених предметів, які
використовуються як знаряддя злому; - зображення підошв і верху взуття; - відбитків протекторів шин автотранспорту; - фарних розсіювачів; - лакофарбного покриття; - паливно-мастильних матеріалів; - волосся тварин; - волокнистих матеріалів; - наркотиків і найбільш поширених сильнодіючих препаратів; - вибухових пристроїв та речовин; - матеріалів, що використовуються для виготовлення
документів; - відбитків печаток і штампів; - пломб; - замків та ін. 6.3. Об'єкти, необхідні для створення, поновлення, зміни
обліків, придбаваються на підприємствах, у торговельних
організаціях, аптеках, лікувальних закладах і т.п. за рахунок
коштів, що виділяються на придбання витратних матеріалів, а також
шляхом обміну з експертно-криміналістичними підрозділами органів
внутрішніх справ зарубіжних країн, з якими укладені відповідні
угоди. 6.4. У разі потреби довідкові колекції поповнюються речовими
доказами в кримінальних справах, які підлягають знищенню за
ухвалою суду. 6.5. Інформація, одержана з використанням обліків довідкового
призначення, видається зацікавленим службам на підставі письмового
запиту або за ініціативою Криміналістичного центру.
Додаток N 1
до Інструкції про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України
ОБЛІК СЛІДІВ ПАЛЬЦІВ РУК
Начальникові Криміналістичного
центру МВС України
З криміналістичної лабораторії ____________________________
надсилається до Криміналістичного центру МВС України інформація
про вилучені сліди пальців рук і їх фотокартки. Відомості про злочин: Номер КС _________________ Дата вчинення ________________ Адреса __________________________________________________ _________________________________________________________ Фабула __________________________________________________ _________________________________________________________ Кількість слідів, направлених для перевірки _____ Слід N 1: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 2: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 3: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 4: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 5: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 6: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 7: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 8: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 9: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки Слід N 10: вилучений на___________________________________
залишений___________ пальцем _____________ руки
Номери слідів пальців рук, які залишені однією рукою: 1.__,__,__,__,__; 2.__,__,__,__,__; 3.__,__,__,__,__; Номер дослідження _______________або експертизи__________ Прізвище, ім'я та по батькові експерта___________________ Додаток:_________________________________________________ Начальник ___________ _____________________ _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) "___"___________ 199__р.
Додаток N 2
до Інструкції про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України
ОБЛІК ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Начальникові Криміналістичного
центру МВС України
З криміналістичної лабораторії___________________________
надсилається до Криміналістичного центру МВС України інформація
про виявлення___________________________________________. Відомості про злочин: Номер КС _________________ Дата вчинення ________________ Адреса___________________________________________________ _________________________________________________________ Фабула __________________________________________________ _________________________________________________________ Всього виявлено ______________ об'єктів ____________груп Перша група: номінал _____________, кількість_______ шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення________________________________
ознаки аналогічні________________________ варіанта Друга група: номінал ______________, кількість_______ шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення________________________________
ознаки аналогічні__________________________варіанта Третя група : номінал _____________, кількість_______ шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення________________________________
ознаки аналогічні__________________________варіанта Четверта група: номінал ___________, кількість_______ шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
ознаки аналогічні _________________________варіанта П'ята група: номінал ______________, кількість_______ шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
ознаки аналогічні _______________________ варіанта
Номер дослідження ______________або експертизи __________ Прізвище, ім'я та по батькові експерта___________________ Додаток:_________________________________________________ Начальник _____________ _______________________ _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) "___"_________________19__р.
Додаток N 3
до Інструкції про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України
ОБЛІК ПІДРОБЛЕНИХ БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ
ПОЛІГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ
Начальникові Криміналістичного
центру МВС України
З криміналістичної лабораторії____________________________
надсилається до Криміналістичного центру МВС України інформація
про виявлення_________________________________. Відомості про злочин: Номер КС _________________ Дата вчинення ________________ Адреса___________________________________________________ _________________________________________________________ Фабула __________________________________________________ _________________________________________________________ Всього виявлено ____________ об'єктів ________ груп Перша група : назва_______________,к-сть_______шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
особливості аналогічні ___________________ варіанта Друга група : назва______________,к-сть_______шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
особливості аналогічні ___________________ варіанта Третя група : назва______________,к-сть_______шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
особливості аналогічні ___________________ варіанта Четверта група : назва____________,к-сть_____шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
особливості аналогічні ___________________ варіанта П'ята група : назва_______________,к-сть________шт.
серія , номер _____________________________________
спосіб виготовлення _______________________________
особливості аналогічні ___________________ варіанта
Номер дослідження ____________ або експертизи ___________ Прізвище, ім'я та по батькові експерта____________________ Додаток __________________________________________________ Начальник _______________ _________________________ ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) "____"______________199___р.
Додаток N 4
до Інструкції про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України
ОБЛІК КУЛЬ, ГІЛЬЗ І ПАТРОНІВ ЗІ СЛІДАМИ ЗБРОЇ
Начальникові Криміналістичного
центру МВС України
З криміналістичної лабораторії_____________________________
надсилається до Криміналістичного центру МВС України інформація
про виявлення _________________________________. Інформація про злочин: Номер КС ____________Дата вчинення ______________________ Адреса___________________________________________________ _________________________________________________________ Фабула __________________________________________________ _________________________________________________________ Вилучено об'єктів:
куль _______ шт. стріляних із __________ стволів
гільз_______ шт. стріляних із __________ стволів Об'єкт N 1: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 2: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 3: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 4: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 5: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 6: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 7: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 8: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 9: куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 10:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 11:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 12:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 13:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 14:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 15:куля калібру ____ або гільза патрона___________ Об'єкт N 16:куля калібру ____ або гільза патрона___________
Номери об'єктів, стріляних з одного ствола:
Ствол N 1: __,__,__,__,__; Ствол N 2: __,__,__,__,__; Ствол N 3: __,__,__,__,__; Ствол N 4: __,__,__,__,__; Ствол N 5: __,__,__,__,__; Ствол N 6: __,__,__,__,__;
Номер дослідження __________або експертизи_______________ Прізвище, ім'я та по батькові експерта___________________ Додаток:_________________________________________________ Начальник ______________ ________________________ _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) "____"____________199__р.
Додаток N 5
до Інструкції про формування, ведення і
використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України
ПЕРЕВІРКА ЗБРОЇ
Начальникові Криміналістичного
центру МВС України

З Криміналістичної лабораторії_____________________________ _______________ для перевірки зброї за обліками Криміналістичного
центру направляємо кулі та гільзи в кількості_______ шт.
Зброя, що підлягає перевірці: вид___________________________,марка______________________, калібр______________,рік виготовлення____________________, серія________________, номер______________________________. Номер кримінальної справи, дата й обставини надходження
зброї до ОВС: N ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Відомості про заміну пошкоджених або поповнення відсутніх
деталей, необхідних при виконанні експериментального відстрілу _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток:____________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник__________________ ___________________________ _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
"___"______________199__р.вгору