Документ z0091-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 91/24868

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий онкологічний кабінет закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Дитячий онкологічний кабінет закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом обласного онкологічного закладу охорони здоров’я або обласної дитячої лікарні (далі - Кабінет).

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.3. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення для прийому хворих дітей та приміщення для зберігання медичної документації на онкологічних хворих адміністративно-територіальної одиниці.

1.4. Штатний розпис (структура) Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.5. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.6. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

1.7. Кабінет утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

ІІ. Завдання Кабінету

2.1. Організація протиракових заходів і контроль за їх виконанням.

2.2. Облік і диспансерний нагляд за онкологічними хворими.

2.3. Здійснення амбулаторного обстеження та лікування хворих дітей з онкологічними захворюваннями.

2.4. Консультування та первинний прийом хворих дітей, які звертаються в заклад охорони здоров’я з приводу злоякісних, доброякісних пухлин, а також передпухлинних захворювань.

2.5. Направлення хворих дітей з підозрою чи наявністю злоякісного новоутворення у 3-денний строк до онкологічних закладів охорони здоров’я на дообстеження і лікування; вивчення причин відмови хворих від запропонованого лікування.

2.6. Здійснення диспансерного нагляду за дітьми, хворими на злоякісні новоутворення.

2.7. Організація і здійснення обліку всіх дітей, хворих на злоякісні новоутворення, а також на рак «in situ».

2.8. Контроль за своєчасним заповненням та направленням повідомлень щодо кожного випадку злоякісного новоутворення у дитини, виписки з медичної карти стаціонарно хворої на злоякісне новоутворення дитини та повідомлень про виявлення у хворої дитини занедбаної форми злоякісного новоутворення.

ІІІ. Управління Кабінетом

3.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

3.2. Лікар Кабінету має кваліфікацію лікаря-онколога, повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія», наступною спеціалізацією «Дитяча онкологія».

3.3. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

3.4. Лікар Кабінету бере участь в організації та здійсненні методичного керівництва протираковими заходами, до яких входять:

профілактичні медичні огляди дитячого населення медичними працівниками;

систематичний аналіз діагностичних помилок і їх розбір разом з лікарями-педіатрами, що допустили помилки, організація конференцій щодо розбору причин пізньої діагностики;

диспансеризація дітей, хворих на передпухлинні захворювання, що перебувають на обліку лікарів-педіатрів, лікарів-хірургів дитячих та лікарів з загальної практики - сімейних лікарів;

залучення громадськості до проведення протиракових заходів;

участь у роботі протиракової експертної комісії;

санітарно-просвітницька робота серед населення.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору