Зміни до Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ від 25.01.200821
Документ z0091-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
25.01.2008 N 21
( z0089-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 лютого 2008 р.
за N 91/14782

ЗМІНИ
до Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
( z0372-96 )

1. Пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Забороняється торгівля алкогольними напоями і тютюновими
виробами у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних
закладів і закладів охорони здоров'я; у приміщеннях
спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю
товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у
відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних
організацій; у місцях проведення спортивних змагань; поштучно (для
тютюнових виробів, крім сигар); з торгових автоматів та в інших
місцях, визначених органами місцевого самоврядування".
2. У пункті 22: абзац третій викласти в такій редакції: "У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також
продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на
робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням
його прізвища, імені та по батькові, а також відомостей про
суб'єкт господарювання, що організував торгівлю: для юридичної
особи - найменування, місцезнаходження і номери телефону, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, номер
свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що
здійснив таку реєстрацію. Усі відомості оформляються відповідно до
законодавства про мови"; абзац четвертий виключити.
3. Пункт 23 викласти в такій редакції: "23. Розрахунки зі споживачами за придбані ними товари
здійснюються відповідно до законодавства".
4. Пункт 31 викласти в такій редакції: "31. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного
маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності
не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних
документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли
без документів, передбачених законодавством, зокрема, які
засвідчують їх якість та безпеку".
5. В абзаці другому пункту 32 слова "електронних
контрольно-касових апаратів" замінити словами "реєстраторів
розрахункових операцій".
6. Пункт 36 викласти в такій редакції: "36. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі
відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування населення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833
( 833-2006-п ), зобов'язані надавати споживачам у доступній формі
необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко
сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг,
на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності,
міри, ваги та ціни товарів з наданням йому
контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують
якість, безпеку, ціну товарів, перевірити справність виробу,
продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача
з правилами користування. Інформація повинна надаватися згідно із законодавством про
мови".
7. У пункті 37 слова "за готівку" виключити.
8. Пункт 38 викласти в такій редакції: "38. Забороняється змушувати покупців до придбання будь-яких
додаткових товарів до основної покупки або одержання замість здачі
будь-яких товарів".
9. У пункті 41 слова "замінити їх на якісні або повернути
покупцю сплачені гроші" замінити словами "задовольнити вимоги
споживача відповідно до Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 )".
10. У тексті слова "господарюючий суб'єкт", "громадське
харчування" та "покупець" в усіх відмінках та числах замінити
відповідно словами "суб'єкт господарювання", "ресторанне
господарство" та "споживач" у відповідних відмінках та числах.
Начальник відділу
внутрішньої торгівлі І.А.Дмитренковгору