Документ z0091-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2011, підстава - z0127-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 24/37 від 27.01.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2000 р.
за N 91/4312
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 24/35 ( z0127-11 ) від 20.01.2011 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції
про порядок обчислення та сплати збору за
забруднення навколишнього природного середовища

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
27 жовтня 1999 року N 1984 ( 1984-99-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року
N 303" Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державної податкової адміністрації України від 19 липня 1999 року
N 162/379 ( z0544-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 09.08.99 за N 544/3837, згідно з додатком. 2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказ Мінекобезпеки
України, ДПА від 27.01.2000 N 24/37 "Про внесення змін і доповнень
до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за
забруднення навколишнього природного середовища".
Міністр охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України В.Я.Шевчук
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Додаток
до наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Державної
податкової адміністрації України
27.01.2000 N 24/37
Зміни і доповнення до Інструкції про порядок
обчислення та сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища
( z0544-99 )
1. Пункт 1.1 доповнити словами "(із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 року
N 1984 ( 1984-99-п )". 2. Пункт 7.2 доповнити новим абзацом такого змісту: "При поданні розрахунку збору за перший квартал 2000 року
платник відображає в ньому несплачені суми збору станом на 1 січня
2000 року в розрізі бюджетів (державний, обласний та місцевий)
незалежно від дати виникнення заборгованості". 3. У пункті 8.2 слова "на підставі документальних перевірок"
вилучити. 4. У додатку 2 після слова "Погоджую" вставити "правильність
застосування нормативів, коефіцієнтів, лімітів". 5. У додатках 2, 4 слова "Адреса підприємства" замінити
словами "Назва та адреса підприємства". 6. Додаток 3 до пункту 7.2 Інструкції про порядок обчислення
та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
( z0544-99 ) викласти в новій редакції.
Додаток 3
до Інструкції про порядок обчислення
та сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища
(в редакції наказу Мінекобезпеки України,
ДПА від 27.01.2000 N 24/37)
"ПОГОДЖУЮ
правильність застосування нормативів, коефіцієнтів, лімітів"
Уповноважена особа місцевого органу
Мінекобезпеки ________________________________________
До органів державної податкової служби _______________ ______________________________________________________
Ідентифікаційний код платника --------------------- згідно з ЄДРПОУ --------------------- Назва та адреса підприємства _________________________ ______________________________________________________
Прізвище відповідальної особи ________________________
Ідентифікаційний номер --------------------- відповідальної особи --------------------- Телефон ______________________________________________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок збору за забруднення
навколишнього природного середовища
за __________________________ рік
(за перший квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік)
-------------------------------------------------------------------------------- |Назви |Ліміти |Фактич- |Норма- |Кори-|Суми |Кое- |Суми |Загаль-| |забруднюючих |викидів|ні обся-|тиви |гуючі|збору,|фіцієнт|збору, |ні суми| |речовин, видів |стаціо-|ги вики-|збору |кое- |в |крат- |який |збору | |пального, класів|нарними|дів, |(Нбі) |фіці-|межах |ності |справ- |(к.6 + | |небезпеки |джере- |скидів, |за |єнти |лімі- |збору |ляється|+ к.8),| |відходів та |лами, |розмі- |викиди,| |ту, |за |за |грн. | |інших показників|скидів,|щення |скиди, | |грн. |понад- |понад- | | | |розмі- |відхо- |розмі- | | |лімітні|ліміт- | | | |щення |дів, |щення | | |викиди |ні ви- | | | |відхо- |вико- |відхо- | | |стаціо-|киди, | | | |дів, |риста- |дів, | | |нарними|скиди, | | | |т |ного |грн./т | | |джере- |розмі- | | | | |пально- | | | |лами, |щені | | | | |го, т | | | |скиди, |відходи| | | | | | | | |розмі- |(к.З - | | | | | | | | |щення |к.2) х | | | | | | | | |відхо- |х к.4 х| | | | | | | | |дів |х к.5 х| | | | | | | | | |х к.7),| | | | | | | | | |грн. | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------------------------------------------------------------| | I. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами | |------------------------------------------------------------------------------| |1. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| | Усього: | х | х | х | х | | х | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | II. Викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами | |------------------------------------------------------------------------------| |1. | х | | | | | х | х | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2. | х | | | | | х | х | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3. | х | | | | | х | х | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| | Усього: | х | х | х | х | | х | х | | |------------------------------------------------------------------------------| | III. Скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водний об'єкт | |------------------------------------------------------------------------------| |1. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| | Усього: | х | х | х | х | | х | | | |------------------------------------------------------------------------------| | IV. Розміщення відходів | |------------------------------------------------------------------------------| |1. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3. | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| | Усього: | х | х | х | х | | х | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |1. Нараховано | х | х | х | х | | х | | | |збору з початку | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |у т. ч. до: | х | х | х | х | х | х | х | х | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |1.1. Державного | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |1.2. Місцевого | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2. Нараховано | х | х | х | х | | х | | | |за попередній | | | | | | | | | |звітний період | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |у т. ч. до: | х | х | х | х | х | х | х | х | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2.1. Державного | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |2.2. Місцевого | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3. Сплачено за | х | х | х | х | | х | | | |попередній | | | | | | | | | |звітний період | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |у т. ч. до: | х | х | х | х | х | х | х | х | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3.1. Державного | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |3.2. Місцевого | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |4. Підлягає | х | х | х | х | | х | | | |сплаті у | | | | | | | | | |звітному | | | | | | | | | |кварталі | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |у т.ч. до: | х | х | х | х | х | х | х | х | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |4.1. Державного | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |4.2. Місцевого | х | х | х | х | | х | | | |бюджету | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |5. Заборгова- | х | х | х | х | | х | х | | |ність (станом | | | | | | | | | |на 01.01.2000) | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |у т. ч. перед: | х | х | х | х | х | х | х | х | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |5.1. Державним | х | х | х | х | | х | х | | |бюджетом | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |5.2. Обласним | х | х | х | х | | х | х | | |бюджетом | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-----+------+-------+-------+-------| |5.3. Місцевим | х | х | х | х | | х | х | | |бюджетом | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Комірки колонки 9 за рядками 5, 5.1, 5.2, 5.3 заповнюються
один раз при поданні розрахунку в термін до 15 квітня 2000 року.

М.п.
Керівник Підпис (Прізвище)
Головний бухгалтер Підпис (Прізвище)вгору