Документ z0090-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2017. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2016  № 807


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р.
за № 90/29958

Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 19 статті 18 Кодексу цивільного захисту України, статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підпункту 93 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою поліпшення пожежної безпеки об’єктів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України:

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України надіслати цей наказ до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для внесення до реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

3. Начальнику ДержНДІ Спецзв’язку після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України Інструкції з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити виготовлення протоколів про адміністративні правопорушення на підставі заявки Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра
внутрішніх справ України

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівніМ. Чечоткін


Т.І. КовальчукГ.В. Осовий
Д.М. ОлійникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
22.12.2016  № 807


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р.
за № 90/29958

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та забезпечення пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає завдання, обов’язки та права служб пожежної безпеки Держспецзв’язку, а також порядок організації та забезпечення пожежної безпеки в Держспецзв’язку.

2. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в таких значеннях:

акт за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки - документ, який складається уповноваженим співробітником Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку (далі - ВПБ ОП) за результатами проведення планової або позапланової перевірки у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що містить відомості про стан додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у зазначеній сфері та детальний опис виявлених порушень із зазначенням нормативно-правових актів та нормативних документів, вимоги яких порушено;

позапланова перевірка - перевірка додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку, проведення якої не передбачено планом перевірок ВПБ ОП;

працівники Держспецзв’язку - військовослужбовці, державні службовці та працівники, які проходять військову службу (працюють) у підрозділах Держспецзв’язку;

припис про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки - обов’язкова для виконання підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку письмова вимога уповноваженого співробітника ВПБ ОП щодо усунення у визначені строки порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, яка складається на підставі акта за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

служба пожежної безпеки (далі - СПБ) - структурний підрозділ підрозділу Держспецзв’язку, який здійснює контроль за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єкті, чи працівник Держспецзв’язку, уповноважений керівником підрозділу Держспецзв’язку на здійснення контролю за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єкті;

уповноважений співробітник ВПБ ОП - посадова особа ВПБ ОП, яка відповідно до посадових обов’язків здійснює контроль за дотриманням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються в значеннях, визначених Кодексом цивільного захисту України, Інструкцією про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, затвердженою наказом Адміністрації Держспецзв’язку, Міністерства внутрішніх справ України від 07 травня 2015 року № 251/531, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 613/27058, та Правилами пожежної безпеки в галузі зв’язку, затвердженими наказом Адміністрації Держспецзв’язку, Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2016 року № 239/229, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за № 684/28814 (далі - Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку).

3. Уповноважені співробітники ВПБ ОП здійснюють контроль за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

4. Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням (виконанням) в підрозділах (на об’єктах) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню пожеж та загорань, захисту життя та здоров’я людей.

5. Перевірки проводяться за поштовою адресою розташування підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку в робочий час, встановлений правилами внутрішнього розпорядку дня, у присутності керівника або уповноваженої ним особи підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку.

6. Керівники підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку зобов’язані безперешкодно допускати уповноважених співробітників ВПБ ОП для здійснення огляду (обстеження) будівель, приміщень, споруд, устаткування, території, надавати для ознайомлення документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення заходів контролю у зазначеній сфері, а також їх копії (у разі необхідності) в порядку, визначеному законодавством.

7. До структури СПБ в Держспецзв’язку належать:

ВПБ ОП;

СПБ підрозділів Держспецзв’язку.

8. Керівництво СПБ здійснюється:

в Адміністрації Держспецзв’язку - Головою Держспецзв’язку;

у підрозділах Держспецзв’язку - керівниками підрозділів Держспецзв’язку.

II. Організація проведення ВПБ ОП перевірок

1. Планові перевірки об’єктів Держспецзв’язку проводяться відповідно до плану проведення ВПБ ОП планових перевірок щодо додержання (виконання) підрозділами (об’єктами) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на відповідний рік (далі - план перевірки), який затверджується Головою Держспецзв’язку після затвердження плану вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв’язку у службові відрядження на відповідний рік.

2. У плані перевірки зазначаються найменування підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, адреса розташування, дата або місяць проведення заходу, кількість днів перевірки та ставиться відмітка про виконання перевірки.

3. Для проведення перевірки підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку на право перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

4. Тривалість планової перевірки визначається Головою Держспецзв’язку залежно від об’єкта перевірки та на підставі пропозицій керівника ВПБ ОП.

5. Підставами для проведення позапланової перевірки є:

перевірка виконання актів про усунення порушень і недоліків щодо пожежної безпеки, виданих за результатами проведення планових перевірок;

обґрунтоване звернення громадян про порушення керівництвом об’єкта правил пожежної безпеки на об’єкті;

виникнення пожежі.

Якщо порушення, зазначені у зверненні, було виявлено при проведенні перевірки у попередньому плановому періоді і щодо них було вжито відповідних заходів реагування, таке звернення не може розглядатися як підстава для проведення позапланової перевірки.

6. Під час проведення позапланової перевірки в першу чергу з’ясовуються питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

7. Уповноважені співробітники ВПБ ОП зобов’язані повідомити керівника підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку або уповноважену ним особу про підставу проведення позапланової перевірки.

8. Строк проведення позапланової перевірки визначається Головою Держспецзв’язку на підставі пропозицій керівника ВПБ ОП.

9. Перевірка службової діяльності СПБ підрозділів Держспецзв’язку проводиться ВПБ ОП з метою дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в підрозділах (на об’єктах) Держспецзв’язку, здійснення відповідного контролю, запобігання пожежам і надзвичайним ситуаціям, втілення позитивних форм і методів профілактичної роботи, виконання наказів, доручень і вказівок Адміністрації Держспецзв’язку.

Під час перевірки надається допомога у вирішенні службових завдань, перевіряється рівень знань нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Перевірки проводяться відповідно до плану перевірки.

IІІ. Оформлення ВПБ ОП результатів перевірки

1. За результатами проведеної перевірки пожежної безпеки підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку уповноважений співробітник ВПБ ОП, який перевіряв, повинен проаналізувати протипожежний стан підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, ступінь виконання раніше запропонованих протипожежних заходів та на місці скласти акт за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки (далі - Акт) (додаток 1).

У разі пред’явлення вимог з приводу порушення законодавства у сфері пожежної безпеки той, хто перевіряє, повинен керуватися нормативно-правовими актами, нормативними документами з питань пожежної безпеки, а також цією Інструкцією.

2. Акти реєструються в журналі реєстрації актів за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки (додаток 2).

3. На підставі Акта в разі виявлення порушень нормативно-правових актів і нормативних документів з питань пожежної безпеки уповноважений співробітник ВПБ ОП складає відомчий припис про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки (далі - Припис) (додаток 3).

Припис складається у двох примірниках. Один примірник не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня складення Акта надається керівнику підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку чи уповноваженій ним особі для виконання, інший з підписом керівника підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку чи уповноваженої ним особи щодо погодження строків усунення порушень вимог законодавства зберігається у ВПБ ОП для контролю.

У Приписі зазначаються невиконані заходи з попереднього Припису, якщо такий є, із зазначенням строків, які пропонувалися для їх виконання, та нових строків, а також наводяться нові порушення законодавства у сфері пожежної безпеки, виявлені під час перевірки, та строки виконання заходів щодо їх усунення.

Керівник об’єкта Держспецзв’язку, що перевірявся, який не є керівником підрозділу Держспецзв’язку, інформує листом про результати перевірки керівника підрозділу Держспецзв’язку не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання Припису з додаванням його копії.

4. Під час проведення планової або позапланової перевірки уповноважений співробітник ВПБ ОП, який проводив перевірку, зобов’язаний зробити відмітки в попередньому Приписі, якщо такий є. У разі виконання запропонованих Приписом заходів навпроти кожного з них робиться позначка “виконано”, ставляться дата перевірки та підпис уповноваженого співробітника ВПБ ОП, який проводив перевірку.

Припис може бути оскаржено до Голови Держспецзв’язку через керівника ВПБ ОП, якщо така перевірка не проводилася ним особисто. У такому разі скарга надсилається до відповідного територіального органу ДСНС за місцем проведення перевірки.

У разі відмови керівника підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку підписати Припис уповноважений співробітник ВПБ ОП вносить до нього відповідний запис і передає (надсилає) Припис не пізніше ніж через п’ять робочих днів після закінчення перевірки керівнику підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку через службу діловодства Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку (із зазначенням вхідного реєстраційного номера).

Копії документів, що підтверджують факт отримання (відправлення), зберігаються в наглядовій справі на об’єкт у ВПБ ОП.

Строки усунення порушень, вказаних у Приписі, визначаються уповноваженим співробітником ВПБ ОП, який проводив перевірку, за погодженням із керівником підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку та не повинні перевищувати трьох місяців з дня вручення (отримання) Припису.

5. Для кожного підрозділу Держспецзв’язку у ВПБ ОП заводиться окрема наглядова справа відповідно до вимог до змісту наглядової справи (додаток 4), в якій зберігаються документи, що складаються за результатами перевірок, матеріали листування, копії справи про адміністративні правопорушення, копії постанов територіальних органів ДСНС, договори оренди та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту об’єкта.

У разі необхідності окрема наглядова справа заводиться для об’єктів підрозділів Держспецзв’язку.

Наглядові справи повинні обліковуватися в журналі обліку наглядових справ (додаток 5).

6. У разі відсутності порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки уповноважений співробітник ВПБ ОП, який проводив перевірку, доповідає відповідним рапортом (службовою запискою) Голові Держспецзв’язку через керівника ВПБ ОП.

ІV. Проведення та оформлення перевірок СПБ підрозділів Держспецзв’язку

1. Робота СПБ підрозділу Держспецзв’язку із перевірки підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку організовується за планом роботи СПБ підрозділу Держспецзв’язку на відповідний місяць (далі - План) (додаток 6), який затверджується керівником підрозділу Держспецзв’язку.

Плани складаються на основі плану роботи на рік з урахуванням аналізу пожежної обстановки, вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань пожежної безпеки.

2. Керівники СПБ підрозділів Держспецзв’язку (у частині, що їх стосується) планують перевірку об’єктів у такі строки:

складських приміщень, сховищ, майданчиків відкритого зберігання майна, цехів, майстерень, пунктів робіт з технікою і майном, ангарів, гаражів, парків та інших вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень - щодня під час роботи, після закінчення робіт і перед закриттям;

місць зберігання майна, цехів, майстерень, казарм, гуртожитків, штабів, клубів, їдалень, котелень, медичних пунктів, спортивних залів, навчальних корпусів, бібліотек - не рідше одного разу на тиждень;

місць тривалого зберігання майна, озброєння та боєприпасів, господарських приміщень - один раз на квартал.

Планом мають бути передбачені також цільові перевірки (огляди):

обладнання систем опалення, печей, димарів перед початком та після закінчення опалювального сезону, після чищення димарів від сажі, ремонту - не рідше одного разу на місяць;

електрообладнання - один раз на квартал (у клубах - не рідше одного разу на місяць);

підвалів, горищ, цокольних і технічних поверхів будівель - один раз на місяць;

систем протипожежного захисту - один раз на квартал;

систем протипожежного водопостачання - не рідше двох разів на рік (навесні й восени) та після їх ремонту;

блискавкозахисних пристроїв - щороку на початку грозового періоду, а також після стихійного лиха та грози надзвичайної інтенсивності.

Перевірка стану електрообладнання, блискавкозахисних пристроїв, систем протипожежного захисту, систем протипожежного водопостачання, обладнання систем опалення проводиться за участі відповідних фахівців підрозділів Держспецзв’язку.

3. За результатами перевірки стану пожежної безпеки підрозділів (об’єктів) доповідається керівнику підрозділу Держспецзв’язку відповідним рапортом (службовою запискою).

4. За результатами перевірок стану пожежної безпеки об’єктів та за наданими СПБ підрозділу Держспецзв’язку пропозиціями щодо стану пожежної безпеки керівником підрозділу Держспецзв’язку визначаються шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

V. Порядок проведення перевірок СПБ

1. Перевірка складається з таких основних етапів:

підготовка;

проведення;

оформлення результатів;

вжиття відповідних заходів за результатами перевірки.

2. Під час підготовки до перевірки посадові особи СПБ зобов’язані:

ознайомитися з матеріалами наглядової справи та/або матеріалами, що надійшли від інших органів;

визначити перелік питань, які буде перевірено у підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язку;

ознайомитися з відповідними нормативно-правовими та нормативно-технічними документами, що стосуються пожежної безпеки, а також з технічною документацією і довідковою літературою (матеріалами пожеж), які характеризують пожежну небезпеку в підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язку.

3. Перед початком перевірки посадова особа СПБ, яка її проводитиме, зобов’язана з’ясувати, хто з посадових осіб підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку буде присутнім під час проведення перевірки.

4. Під час перевірки посадові особи СПБ зобов’язані дотримуватися установлених правил внутрішнього розпорядку роботи підрозділу (об’єкта), що перевіряється, правил перепускного, внутрішньооб’єктового режиму, особливостей вжиття режимних заходів (у випадку їх визначення відповідно до Закону України “Про державну таємницю”) та вимог охорони праці.

5. Посадові особи СПБ під час проведення перевірок мають право:

проводити огляд (обстеження) об’єкта перевірки, перевіряти організацію роботи та виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також документи чи предмети з питань, що виникають під час проведення перевірки, якщо це передбачено законом;

одержувати під час проведення перевірки від посадових осіб підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, що перевіряється, довідки, документи, у тому числі проектну документацію щодо об’єкта перевірки, та інші матеріали, пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

вимагати від керівництва підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку усунення виявлених порушень вимог законодавства з пожежної безпеки;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

звертатися до Голови Держспецзв’язку чи керівника підрозділу Держспецзв’язку (у межах підпорядкованості) у випадку недопущення посадових осіб СПБ до проведення перевірки підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку в цілому чи окремих його приміщень;

надавати (надсилати) керівникам підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку обов’язкові для виконання Приписи (у межах компетенції);

вимагати припинення дій, що можуть призвести до виникнення пожеж та загорань;

фіксувати процес проведення перевірки засобами аудіо-та відеотехніки з наданням копії запису керівнику підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, що перевіряється, або уповноваженій ним особі;

у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, надсилати відповідні матеріали територіальним органам ДСНС для прийняття рішення.

6. Посадові особи СПБ, які проводять перевірку, зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами, нормативними документами;

ознайомитися з документацією щодо пожежної безпеки, що є у підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язку (накази керівника підрозділу Держспецзв’язку щодо організації пожежної безпеки та інша документація з питань пожежної безпеки);

провести огляд території підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із керівниками та працівниками підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, що перевіряється;

не втручатись і не перешкоджати здійсненню службової, господарської та іншої діяльності підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку під час проведення перевірки;

забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, таємниці та іншої інформації, що стає доступною під час проведення перевірки;

ознайомити керівника підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, що перевіряється, або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки у строки, передбачені законом;

надавати керівництву підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку, що перевіряється, методичну допомогу з питань протипожежної безпеки;

дотримуватись встановлених законодавством обмежень щодо охорони державної таємниці, службової інформації та правил перепускного і внутрішньооб’єктового режимів.

7. Під час огляду підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку встановлюються:

виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, цієї Інструкції, а також актів щодо усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки;

виконання вимог пожежної безпеки, зазначених у державних будівельних нормах, під час зберігання техніки, озброєння і майна;

забезпеченість запасами води для зовнішнього пожежогасіння та стан систем протипожежного водопостачання;

наявність і справність блискавкозахисних пристроїв, систем протипожежного захисту і телефонного зв’язку з пожежно-рятувальним підрозділом;

пожежонебезпечність систем опалення, електроустаткування, вентиляції, газозабезпечення і виконання правил їх експлуатації;

виконання протипожежних заходів під час зберігання вибухонебезпечних матеріалів;

наявність інструкцій щодо заходів пожежної безпеки;

навченість особового складу діям щодо запобігання і гасіння пожеж;

вчасність та якість проведення інструктажів з питань пожежної безпеки з працівниками Держспецзв’язку відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки.

Інформація, одержана посадовою особою СПБ під час перевірки, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно у порядку, встановленому чинним законодавством України.

VІ. Оформлення СПБ матеріалів про адміністративні правопорушення

1. При вчиненні посадовими особами підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку, працівниками Держспецзв’язку адміністративного правопорушення уповноважені на те посадові особи СПБ складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - Протокол) (додаток 7).

Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, Протокол складається на кожну особу окремо.

Протоколи, складені на військовослужбовців, які проходять військову службу в підрозділах Держспецзв’язку, надсилаються СПБ до Голови Держспецзв’язку через ВПБ ОП.

2. Протокол складається у разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням (стаття 175 КУпАП), невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, або створення перешкод для їх діяльності (стаття 188-8 КУпАП).

3. Усі реквізити Протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою, ураховуючи вимоги чинного законодавства щодо державної мовної політики. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, внесених до Протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання Протоколу особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. У відповідних графах, що не заповнюються при складанні Протоколу, ставиться прочерк. У разі допущення порушень при оформленні Протоколу його заповнений бланк вважається зіпсованим.

4. При складанні Протоколу зазначаються:

дата і місце складання Протоколу, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала Протокол;

відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в Протоколі.

При викладенні обставин правопорушення вказуються число, місяць, рік, час, місце (будинок, цех, дільниця тощо), повне найменування й адреса об’єкта, де вчинено правопорушення, та суть правопорушення. Кожне правопорушення обґрунтовується відповідно до вимог чинного законодавства.

Якщо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки призвели до виникнення пожежі, сприяли її поширенню або перешкоджали гасінню, про це обов’язково зазначається в Протоколі при викладенні суті правопорушення.

Під час складання Протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 175 КУпАП, указується, які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинила особа, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Під час складання Протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188-8 КУпАП, зазначаються дати складання та вручення приписів (постанов) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, номери невиконаних пунктів або запропонованих заходів, установлений строк виконання яких на момент перевірки минув. Також указуються дата, до якої захід мав бути виконаний, та дата виявлення такого порушення (невиконання) із зазначенням того, чи є таке порушення (невиконання) триваючим.

Якщо строки виконання запропонованих заходів, зазначених у приписі (постанові) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, не минули, посадові особи підрозділів (об’єктів) Держспецзв’язку до адміністративної відповідальності за їх невиконання не притягуються.

Особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статті 63 Конституції України, а також повідомляється про порядок розгляду адміністративної справи. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до Протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Якщо особа, стосовно якої складається Протокол, не володіє українською мовою, Протокол складається за участю перекладача.

Протокол підписується особою, яка його склала, та особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих Протокол підписується також й цими особами. У разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від підписання Протоколу у ньому робиться запис про це.

5. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

6. До Протоколу долучаються інші матеріали про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, речові докази, рапорти посадових осіб СПБ, а також інші копії (фотокопії) документів та матеріалів, що містять інформацію про правопорушення).

7. Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються посадовою особою СПБ, яка склала Протокол, у справу про адміністративне правопорушення (далі - Справа) (додаток 8).

На титульному аркуші Справи вказуються найменування СПБ, порядковий номер запису про адміністративне правопорушення в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 9).

На зворотному боці титульного аркуша Справи зазначається опис документів, що містяться у справі.

8. Справа разом із супровідним листом ВПБ ОП, підрозділу Держспецзв’язку у триденний строк з дня реєстрації Протоколу надсилається до відповідного територіального органу ДСНС за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до СПБ копії постанови у Справі.

9. Справи відповідно до статті 223 КУпАП розглядають територіальні органи ДСНС.

10. Копія Справи протягом трьох років зберігається в СПБ. До Справи в подальшому додаються копії постанов територіальних органів ДСНС у Справі тощо, інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом Справи.

11. Протокол друкується централізовано тільки високим способом друку фарбою синього (зеленого, червоного) кольору із зазначенням серії та номера.

Серія Протоколу складається з літеросполук - ВПО, номер зазначається чотиризначним цифровим показником, який має бути унікальним і не може повторюватися.

12. Забезпечення СПБ бланками Протоколів, що визначені цією Інструкцією, здійснюється централізовано ВПБ ОП.

13. Кількісний облік видачі СПБ бланків Протоколів ведеться у ВПБ ОП в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 10).

14. Протокол не пізніше ніж через п’ять робочих днів після його складання реєструється в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення.

Зіпсовані Протоколи щомісяця списуються посадовою особою СПБ, яка за своїми функціональними обов’язками є відповідальною за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення, актом, який складається у довільній формі. Акт з долученими до нього зіпсованими Протоколами підшивається до загальної справи.

VІІ. Проведення перевірок обставин і причин пожеж, їх облік та аналіз

1. Перевірки (службові розслідування) обставин і причин пожеж, облік пожеж та їх наслідків у підрозділах (на об’єктах) Держспецзв’язку проводяться згідно з вимогами чинного законодавства України та Правил пожежної безпеки в галузі зв’язку.

2. Пожежі, що виникли в підрозділах (на об’єктах) Держспецзв’язку, належать до надзвичайних подій у Держспецзв’язку.

За фактом пожежі призначається службове розслідування на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку про призначення комісії зі службового розслідування обставин і причин пожежі (далі - комісія).

До складу комісії входять:

керівник ВПБ ОП (особа, що виконує його обов’язки) - голова комісії;

заступник начальника підрозділу Держспецзв’язку, де сталася пожежа;

посадова особа СПБ підрозділу Держспецзв’язку.

До складу комісії за рішенням Голови Держспецзв’язку можуть бути залучені інші особи із числа особового складу Держспецзв’язку.

3. Керівник підрозділу Держспецзв’язку зобов’язаний негайно доповісти про пожежу усно (по телефону) керівництву Держспецзв’язку і надіслати через ВПБ ОП письмову доповідь про пожежу, що сталася у підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язку (додаток 11), не пізніше одного дня з моменту її ліквідації.

4. Облік пожеж і їх наслідків ведеться з метою здійснення аналізу обставин їх виникнення, прийняття рішення відповідно до чинного законодавства, розроблення запобіжних заходів і проведення профілактичної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки людей, збереження від вогню матеріальних цінностей, створення умов для успішного гасіння пожеж, та з урахуванням вимог чинного порядку обліку пожеж і їх наслідків.

5. Обліку підлягають усі випадки пожеж, які сталися в підрозділах (на об’єктах) Держспецзв’язку та на транспортних засобах Держспецзв’язку.

6. Перевірка обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна проводиться за місцем виникнення пожежі з прийняттям рішення згідно із чинним законодавством.

7. Пожежі на транспортних засобах, що перебувають у дорозі, обліковуються за місцем їх виникнення.

8. Посадова особа СПБ під час виникнення пожежі зобов’язана:

за дорученням слідчого як керівника слідчо-оперативної групи вжити відповідних заходів на місці пожежі, встановити обставини та причини виникнення пожежі, а також умови, що сприяли її виникненню і поширенню;

як спеціаліст надавати допомогу в огляді місця пожежі з метою виявлення осередку пожежі;

перевіряти стан і справність засобів протипожежного захисту, що є в підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язку, виконання вимог пожежної безпеки, Приписів;

вносити пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів для виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із пожежами.

9. Матеріали за фактом виникнення пожеж розглядаються на нарадах керівників підрозділів Держспецзв’язку. Найбільш характерні випадки пожеж, зокрема тих, що призвели до особливо важких наслідків, травмування та загибелі працівників, порушення роботи підрозділів і завдали значних збитків, незалежно від розгляду їх на місці можуть також розглядатися на нарадах керівництва Держспецзв’язку за участю керівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку.

10. Ведення обліку пожеж у Держспецзв’язку покладається на ВПБ ОП.

11. ВПБ ОП щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяця подає до Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС звіт про пожежі (загорання) та їх наслідки на об’єктах Держспецзв’язку.

Начальник Відділу
пожежної безпеки
та охорони праці
Адміністрації Держспецзв’язку
підполковник

В.О. Ковач


Додаток 1
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 1 розділу ІІІ)

АКТ
за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки


Додаток 2
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації актів за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки


Додаток 3
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу ІІІ)

ПРИПИС
про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпекиДодаток 4
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 5 розділу ІІІ)

ВИМОГИ
до змісту наглядової справи

1. У наглядовій справі зберігаються:

1) загальні відомості про підрозділ (об’єкт) Держспецзв’язку;

2) примірники наказів Адміністрації Держспецзв’язку на право перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

3) акти за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання (виконання) підрозділом (об’єктом) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

4) приписи про усунення порушень законодавства у сфері пожежної безпеки, супровідні листи ВПБ ОП, що підтверджують факт відправлення припису, та копії реєстрів про відправлення;

5) подання (листи) керівника підрозділу (об’єкта) Держспецзв’язку з питань забезпечення (виконання вимог) пожежної безпеки;

6) копії актів приймання в експлуатацію автоматичних систем протипожежного захисту (у тому числі після капітального ремонту), систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій (у разі їх установлення);

7) копії наказів керівника підрозділу Держспецзв’язку з питань забезпечення пожежної безпеки;

8) плани усунення порушень, виявлених під час перевірки;

9) копії справ про адміністративні правопорушення, постанов органів ДСНС;

10) інші матеріали, що стосуються забезпечення пожежної безпеки.

2. Кожній наглядовій справі присвоюється відповідний номер.

3. На обкладинці справи вказуються її номер, найменування підрозділу Держспецзв’язку та місцезнаходження.Додаток 5
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку наглядових справ


Додаток 6
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 1 розділу ІV)

ПЛАН
роботи СПБ підрозділу Держспецзв’язку


Додаток 7
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 1 розділу ІV)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушенняДодаток 8
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 7 розділу VІ)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення


Додаток 9
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 7 розділу VІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення


Додаток 10
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 13 розділу VI)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення


Додаток 11
до Інструкції з організації
та забезпечення пожежної безпеки
в Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України
(пункт 3 розділу VIІ)

ДОПОВІДЬ
про пожежу, що сталася на підрозділі (на об’єкті) Держспецзв’язкувгору