Положення про міжрегіональний онкологічний центр
МОЗ України; Наказ, Положення від 01.10.2013845
Документ z0090-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 90/24867

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональний онкологічний центр

І. Загальні положення

1.1. Міжрегіональний онкологічний центр є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який забезпечує надання кваліфікованої онкологічної допомоги населенню та організовується на базі провідної онкологічної установи адміністративно-територіальної одиниці (далі - Центр).

1.2. Центр є самостійним закладом охорони здоров’я з відповідною територією, забудовами, обладнанням та іншим майном, користується правами юридичної особи, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.3. Центр підпорядкований безпосередньо Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а з організаційно-методичних питань - головній установі Міністерства охорони здоров’я України з онкології.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Метою діяльності Центру є координація роботи регіональних онкологічних закладів охорони здоров’я, відділень (кабінетів) у наданні онкологічної допомоги населенню, надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці, координація раціонального використання обладнання, матеріальних і кадрових ресурсів.

1.6. Керівництво Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому законодавством порядку.

1.7. Штатний розпис (структура) Центру затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

ІІ. Завдання Центру

2.1. Здійснення моніторингу та аналіз стану надання онкологічної допомоги населенню адміністративно-територіальної одиниці та визначення основних пріоритетів протиракової боротьби.

2.2. Контроль стану надання онкологічної допомоги в закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці та дотримання клінічних протоколів діагностики і лікування онкологічних хворих.

2.3. Вивчення стану матеріально-технічної бази онкологічних закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці та розроблення заходів щодо її розвитку.

2.4. Надання високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554.

2.5. Виконання функцій онкологічного диспансеру в адміністративно-територіальній одиниці.

2.6. Підвищення кваліфікації медичних працівників онкологічних закладів охорони здоров’я.

2.7. Координація спільно зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я діяльності закладів охорони здоров’я з питань впровадження та виконання скринінгових програм щодо виявлення передпухлинної патології на ранніх стадіях.

2.8. Надання консультативно-методичної допомоги з питань профілактики, своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних захворювань, лікування та диспансерного нагляду за хворими зазначених категорій.

2.9. Участь у проведенні широкої протиракової пропаганди серед населення із залученням засобів масової інформації.

2.10. Визначення шляхів оптимізації матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічних закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць.

2.11. Отримання від закладів охорони здоров’я інформації, необхідної для вирішення питань, що належать до його компетенції.

2.12. Видавання довідкових матеріалів з питань організації онкологічної допомоги населенню.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору