Документ z0087-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0488-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 132 від 11.05.93 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
12 липня 1993 р.
за N 87
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 48 ( z0488-13 ) від 24.01.2013 }
Про затвердження Положення про стажування
викладачів вищих навчальних закладів на
підприємствах, в організаціях, наукових
установах та навчальних закладах

У відповідності з вимогами Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) та з метою впорядкування роботи по стажуванню
викладачів вищих навчальних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджене у встановленому порядку Положення про
стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах,
в організаціях, наукових установах та навчальних закладах
(додається).
2. Вважати таким, що не застосовується наказ Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від 23.10.1987 р. N 747
"Про затвердження Положення про порядок проходження стажування
викладачам вищих навчальних закладів на провідних підприємствах, в
організаціях та наукових установах".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
післядипломної освіти.

Міністр П.М.Таланчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра Заступник Міністра транспорту України сільського господарства Директор департаменту і продовольства України автомобільних доріг
В.Т.Туц В.Г.Лисенко
Заступник Міністра Заступник Міністра культури України праці України
Ю.О.Сердюк А.П.Сорокін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міносвіти України
11.05.1993 N 132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 1993 р.
за N 87

ПОЛОЖЕННЯ
про стажування викладачів вищих навчальних
закладів на підприємствах, в організаціях,
наукових установах та навчальних закладах

1. Стажування є однією з основних форм підвищення
кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Основною метою стажування є: - вивчення викладачами педагогічного досвіду, сучасного
виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і
техніки, технології і перспектив їх розвитку; - розробка навчально-методичних матеріалів, призначених для
використання при підготовці спеціалістів; - надання науково-технічної допомоги підприємствам,
організаціям, науковим установам.
2. Вищи навчальні заклади направляють викладачів на
стажування згідно з річними планами, складеними на підставі
договорів з підприємствами, організаціями, науковими установами,
навчальними закладами, де буде здійснюватись стажування. Міжнародні стосунки з питань стажування викладачів
здійснюються за міждержавними угодами та договорами з відповідними
установами за рубежем.
3. Стажування викладачів вищих навчальних закладів
відбувається за індивідуальними планами, де враховується
спеціальність викладача, зазначається термін та програма
стажування, відмічається, що нового він повинен запровадити в
діяльності вищого навчального закладу, факультету, кафедри за
наслідками стажування.
4. Термін стажування викладачів вищих навчальних закладів
встановлюється від 1 до 10 місяців залежно від складності
індивідуального плану стажування та досвіду практичної роботи
викладача. Конкретні терміни стажування певного викладача визначаються
керівником того навчального закладу, де він працює, зазначається в
його індивідуальному плані стажування, який затверджується на
засіданні кафедри і погоджується з підприємством, організацією,
науковою установою або навчальним закладом, де здійснюватиметься
стажування.
5. Плани стажування викладачів вищого навчального закладу
затверджуються ректором в кінці поточного навчального року. Направлення на стажування викладачів здійснюється відповідно
до наказу ректора вищого навчального закладу.
6. Зарахування викладачів на стажування затверджується
наказами керівників вищих навчальних закладів, підприємств,
організацій, наукових установ з призначенням консультанта з числа
провідних фахівців.
7. Керівництво організації, яка прийняла стажиста, здійснює
контроль за проходженням стажування, робить відмітку з висновком в
індивідуальному плані про хід та результати стажування. Науковому керівнику у вищому навчальному закладі робота з
стажистом оплачується за ставками погодиної оплати праці в розмірі
8 годин за кожний місяць стажування.
8. Захист результатів стажування здійснюється на засіданні
кафедри з урахуванням їх практичного значення для поліпшення
навчально-виховного процесу та розвитку виробництва. Кафедра приймає рішення про затвердження або відхилення звіту
про стажування (за необхідністю про його допрацювання), а також
дає рекомендації по використанню результатів стажування. Рішення
кафедри враховується при атестації викладача і проходженні ним
конкурсу на заміщення посад професорсько-викладацького складу. На випадок невиконання викладачем покладених на нього під час
стажування обов'язків керівник підприємства, організації, наукової
установи, навчального закладу за місцем стажування має право
звільнити його від подальшого проходження стажування, про що
повинен повідомити керівництво відповідного вищого навчального
закладу, який направив викладача на стажування.
9. За викладачами, направленими на стажування, зберігається
заробітна плата за основним місцем роботи. Крім того їм також
оплачується праця за виконання госпдоговірних науково-дослідних
робіт у випадку, коли стажування відбувається за місцем основної
роботи. Вартість проїзду до місця стажування та у зворотній напрямок
і добові за час знаходження в дорозі оплачуються вищими
навчальними закладами, де працюють викладачі.
10. Посади викладачів, направлених на стажування, можуть
заміщуватись іншими особами без конкурсу на умовах строкового
трудового договору в межах чисельності і фонду заробітної плати
вищого навчального закладу.
11. Вищим навчальним закладам, які протягом навчального року
приймають значну кількість стажистів (понад 100 чол.),
дозволяється середньорічну кількість стажистів зарахувати до
контингенту осіб, які навчаються у даному вузі.
12. Відрядження викладачів вищих навчальних закладів на
стажування за кордон здійснюється за наявності відповідних коштів
і договорів.вгору