Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»
Наказ Міністерства юстиції України; Генеральна прокуратура України; Порядок, Форма, Угода, Заява, Інформація від 21.01.2019172/5/10
Документ z0087-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2019  № 172/5/10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 87/33058

Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Мінімальних стандартних правил Організації Об’єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»), ухвалених резолюцією № 40/33 від 29 листопада 1985 року Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, та з метою застосування належних правових процедур до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх НАКАЗУЄМО:

1. Запровадити пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» (далі - пілотний проект).

2. Визначити Донецьку, Одеську, Львівську, Луганську, Миколаївську та Харківську області регіонами для запровадження пілотного проекту.

3. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину», що додається.

4. Генеральній прокуратурі України, Координаційному центру з надання правової допомоги вжити вичерпних заходів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

до 01 серпня 2019 року подати Міністру юстиції України звіт про результати реалізації пілотного проекту відповідно до цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Смачило І.В. та заступника Генерального прокурора України Єніна Є.В.

Міністр юстиції України

П.Д. Петренко

Генеральний прокурор

Ю.В. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Директор державної установи «Центр пробації»О.Б. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Генеральної прокуратури України
21.01.2019  № 172/5/10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2019 р.
за № 87/33058

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину»

1. Цей Порядок встановлює механізм реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» на базі системи надання безоплатної правової допомоги (далі - пілотний проект).

2. Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про злочини невеликої та середньої тяжкості, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними злочинів з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним злочинам.

3. Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі - Програма), може бути застосована у разі:

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;

визнання неповнолітнім факту вчинення злочину;

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

4. У разі якщо обставини кримінального провадження відповідають умовам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, прокурор:

інформує неповнолітнього, його законного представника та потерпілого, його законного представника (далі - сторони) про можливість реалізації Програми шляхом залучення адвоката-медіатора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі - угода), форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;

роз’яснює, що результати участі у Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 45, 46 (у разі вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості), статті 48 Кримінального кодексу України або закриття кримінального провадження на підставі частини четвертої статті 56, пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

5. У разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та згоду на обробку персональних даних (далі - заява) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру.

7. Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та відповідної інформації від прокурора:

приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення адвокату, включеному до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник), і передає йому копію заяви та інформацію, отриману від прокурора;

організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником у приміщенні регіонального центру.

8. Посередник на зустрічі зі сторонами роз’яснює їм процедуру Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди і в разі згоди сторін на її проходження надає їм примірну форму угоди для ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення. У разі неможливості чи відмови сторін від укладення угоди інформує про це регіональний центр.

9. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно конкретного неповнолітнього регіональний центр укладає меморандуми про взаємодію з Державною установою «Центр пробації», установами, організаціями, діяльність яких спрямована, зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.

10. Не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, посередник передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні.

11. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та надсилає її прокурору.

12. Прокурор:

1) у разі надходження від регіонального центру інформації щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі:

до закінчення досудового розслідування - долучає її до кримінального провадження;

після закінчення досудового розслідування - роз’яснює неповнолітньому, який брав участь у Програмі, та його представнику право надавати її самостійно у відповідному судовому засіданні;

2) протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України;

3) протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України.

13. Для забезпечення реалізації пілотного проекту можуть утворюватися робочі групи за участю прокурора, соціального працівника, психолога, представників регіонального центру та органу пробації.

Директор
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк

Начальник управління
ювенальної юстиції
Генеральної прокуратури
України
Р.В. Романчук


Додаток 1
до Порядку реалізації пілотного проекту
«Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні злочину»
(пункт 4)

УГОДА
про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину


Додаток 2
до Порядку реалізації пілотного проекту
«Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні злочину»
(пункт 5)

ЗАЯВА
про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та згоду на обробку персональних даних


Додаток 3
до Порядку реалізації пілотного проекту
«Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у вчиненні злочину»
(пункт 11)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочинувгору