Документ z0087-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.02.2014. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 87/24864

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет протибольової терапії закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Кабінет протибольової терапії закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом спеціалізованого онкологічного закладу охорони здоров’я (далі - Кабінет).

1.2. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.3. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється необхідне оснащене приміщення.

1.4. Штатний розпис (структура) Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними нормативами.

1.5. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

1.6. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, здійснює контроль та організацію роботи Кабінету.

1.7. Кабінет утворюється наказом керівника закладу охорони здоров’я за погодженням із засновником закладу охорони здоров’я.

ІІ. Завдання Кабінету

2.1. Прийом хворих з гострими та хронічними больовими синдромами онкологічного та неонкологічного походження.

2.2. Підбір індивідуальної раціональної протибольової терапії.

2.3. Освоєння та запровадження в практику сучасних схем та методів лікування больових синдромів у хворих відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія» відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 2007 року № 554.

2.4. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці з питань лікування больового синдрому.

2.5. Навчання на базі Кабінету лікарів-анестезіологів закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці основним методикам лікування больового синдрому онкологічного та неонкологічного походження.

ІІІ. Управління Кабінетом

3.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

3.2. Лікар Кабінету має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа», спеціалізацією за фахом «Анестезіологія».

3.3. Лікар Кабінету підпорядковується керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору