Документ z0086-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2015, підстава - z0931-15

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2015  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2015 р.
за № 86/26531

Про організацію у 2015 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
соціальної політики
№ 110 від 05.02.2015
№ 743 від 17.07.2015}

Відповідно до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами), з метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік, що додаються.

2. Установити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та осіб, зазначених в абзаці дванадцятому пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, зокрема меблями та оснащенням, допоміжними засобами особистої гігієни, засобами для пересування, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення і підйому та протезно-ортопедичними виробами, ціна яких перевищує граничну, здійснюється відповідно до законодавства.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 110 від 05.02.2015}

3. Під час укладання договорів на виготовлення, постачання технічних та інших засобів реабілітації передбачити оплату за фактичною собівартістю зазначених виробів і нормативом рентабельності не більше ніж 9 %, протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності – не більше ніж 5 % фактичної собівартості, але не вище від затверджених граничних цін.

Визначити, що забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації постраждалих внаслідок антитерористичної операції, перелік яких визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”, здійснюється за фактичною собівартістю зазначених виробів, але не вище від трикратної вартості граничної ціни, крім протезно-ортопедичних виробів із позначкою „*”, зазначених у пункті 4 Граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 15 січня 2015 року № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 86/26531, забезпечення якими здійснюється без урахування трикратного перевищення граничної ціни. Норматив рентабельності фактичних витрат зазначених виробів становить не більше ніж 5 % фактичної собівартості.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 743 від 17.07.2015}

4. Визначити, що оплату послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації здійснювати за фактичною собівартістю зазначених виробів та нормативом рентабельності фактичних витрат не більше 10 % до фактичної собівартості.

5. Фінансово-економічному департаменту (В. Задніпрянець) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
15.01.2015 № 20
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
17.07.2015  № 743)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2015 р.
за № 86/26531

ГРАНИЧНІ ЦІНИ
на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на 2015 рік

{Граничні ціни із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 110 від 05.02.2015; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 743 від 17.07.2015}

Заступник директора
Фінансово-економічного
департаментуВ. Задніпрянецьвгору