Документ z0085-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава - z0678-18

{Рахунок 97 розділу II класу 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 496 від 10.05.2018}

Рахунок 98 «Рахунки для обліку коштів, переданих»

Рахунок 98 «Рахунки для обліку коштів, переданих» призначено для обліку інформації про кошти і розрахунки державного та місцевих бюджетів, передані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та інформації про кошти державних цільових фондів, передані.

Рахунок 98 «Рахунки для обліку коштів, переданих» має такі субрахунки:

9811 «Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів»;

9812 «Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства»;

9813 «Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів»;

9821 «Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих»;

9822 «Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень»;

9823 «Розрахунки за коштами державного бюджету, передані»;

9831 «Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів»;

9841 «Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам»;

9842 «Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами»;

9851 «Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків»;

9852 «Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства»;

9853 «Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства»;

9854 «Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, переданих».

На субрахунках 9811 «Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів» (9831 «Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів») ведеться облік асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми асигнувань державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунків відображаються суми асигнувань державного бюджету, помилково або надміру передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9812 «Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства» ведеться облік асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими органами Казначейства.

За дебетом субрахунку відображаються асигнування державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими органами Казначейства, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними органами Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображається повернення асигнувань державного бюджету, які були помилково або надміру перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними органами Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9813 «Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів» ведеться облік сум розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, помилково або надміру передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9821 «Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих» ведеться облік коштів державного бюджету, переданих органами Казначейства. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, помилково або надміру передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9822 «Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень» ведеться облік коштів державного бюджету, переданих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За кредитом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету, що передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість.

На субрахунку 9823 «Розрахунки за коштами державного бюджету, передані» ведеться облік сум розрахунків за коштами державного бюджету, переданих органами Казначейства. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, помилково або надміру передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9841 «Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам» ведеться облік сум коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам. За кредитом субрахунку відображається зарахування повернутих помилково або надміру переданих коштів місцевим бюджетам.

На субрахунку 9842 «Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами» ведеться облік сум коштів, отриманих як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевого бюджету і переданих між рівнями місцевих бюджетів, та коштів міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, переданих іншим місцевим бюджетам. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, отримані як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевого бюджету, передані між рівнями місцевих бюджетів, та кошти міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, передані іншим місцевим бюджетам. За кредитом субрахунку відображаються суми повернутих коштів міжбюджетних трансфертів, помилково або надміру переданих із місцевого бюджету.

На субрахунку 9851 «Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків» ведеться облік видатків, здійснених державними цільовими фондами. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, які направляються на здійснення видатків державними цільовими фондами, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображається зарахування повернутих помилково або надміру перерахованих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунках 9852 «Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства» (9853 «Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства») ведеться облік коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам Казначейства. За дебетом субрахунку відображається зарахування коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображається повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам Казначейства помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

На субрахунку 9854 «Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, переданих» ведеться облік інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, передані органами Державної фіскальної служби України. За дебетом субрахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, передані органами Державної фіскальної служби України у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку». За кредитом субрахунку відображається інформація щодо повернення надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з субрахунком 9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку».

Рахунок 99 «Контррахунки до рахунків позабалансового обліку»

Рахунок 99 «Контррахунки до рахунків позабалансового обліку» призначено для відображення операцій за системою подвійного запису цього класу.

Рахунок 99 «Контррахунки до рахунків позабалансового обліку» має субрахунки:

9911 «Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку»;

9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».

Ці субрахунки призначені для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондують з рахунками 9 класу «Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів»).

Клас 0. «Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів»

На позабалансових рахунках цього класу обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті.

Збільшення залишку рахунку відбувається при надходженні орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зменшення - при їх поверненні та у разі закінчення строку користування нематеріальними активами, встановленого договором.

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» має такі субрахунки:

011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»;

012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»;

013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»;

014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів».

На субрахунку 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

На субрахунку 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо:

оплачених товарно-матеріальних цінностей вищестоящими органами із державного та місцевих бюджетів і відвантажених суб’єктам державного сектору, що належать до їх сфери управління, які перебувають на інших бюджетах, та прийнятих розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами на відповідальне зберігання, включаючи спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

прийнятих суб’єктом державного сектору на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей;

усіх видів обладнання і предметів спортивних стрільбищ, тирів, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при надходженні до суб’єкта державного сектору активів на відповідальне зберігання, зменшення - при поверненні активів, які були на відповідальному зберіганні.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» має такі субрахунки:

021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»;

022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів».

На субрахунках 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» (022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами активів на відповідальному зберіганні.

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання»

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання» призначено для обліку й узагальнення інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при взятті бюджетних зобов’язань, зменшення - при сплаті за бюджетними зобов’язаннями та в разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо).

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання» має такі субрахунки:

031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»;

032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів».

На субрахунках 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» (032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Рахунок 04 «Непередбачені активи»

Рахунок 04 «Непередбачені активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів. На цьому рахунку обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними установами та організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки обліковуються протягом всього періоду їх знаходження в суб’єкта державного сектору.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні питань щодо невизначених майбутніх подій.

Рахунок 04 «Непередбачені активи» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи  розпорядників бюджетних коштів»;

042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»;

043 «Тимчасово передані активи».

{Рахунок 04 класу 0 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

На субрахунках 041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів» (042 «Непередбачені активи державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами непередбачених (потенційних) активів.

На субрахунку 043 «Тимчасово передані активи» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

{Рахунок 04 класу 0 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані»

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань та рух наданих розпорядником бюджетних коштів (державним цільовим фондом) гарантій і забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про надання гарантій та забезпечення.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може передбачати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) у сумі очікуваних збитків, і видачу гарантій та забезпечень. Зменшення залишку на рахунку відбувається при погашенні заборгованості, на яку були надані гарантії та забезпечення, та при визнанні зобов’язань за ними на баланс та при списанні непередбачених зобов’язань.

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» має такі субрахунки:

051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»;

052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»;

053 «Непередбачені зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів»;

054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів».

На субрахунку 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік інформації про наявність та рух наданих розпорядником бюджетних коштів гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

На субрахунку 052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів» ведеться облік інформації про наявність та рух наданих державним цільовим фондом гарантій та забезпечень  виконання зобов’язань та платежів.

На субрахунку 053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядником бюджетних коштів інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань. 

На субрахунку 054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань. 

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані»

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух отриманих суб’єктом державного сектору гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Забезпечення обліковуються за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення - при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» має такі субрахунки:

061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»;

062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів».

На субрахунках 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» (062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів») ведеться облік отриманих розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Рахунок 07 «Списані активи»

Рахунок 07 «Списані активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

Рахунок 07 «Списані активи» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»;

072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»;

073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»;

074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів».

На субрахунках 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» (072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми списаної дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності боржників. На цих субрахунках обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунків 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» (072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів») після надходження суми в порядку відшкодування або у зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

На субрахунках 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» (074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів на субрахунках 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» (074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів») відображається після встановлення винних осіб.

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності»

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається при надходженні (прийняття на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення - після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності, бланків документів суворої звітності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності» мають такі субрахунки:

081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»;

082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів».

На субрахунках 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» (082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами бланків документів суворої звітності.

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» призначено для обліку й узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» має такі субрахунки:

091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»;

092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів».

На субрахунках 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» (092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів») ведеться облік інформації про передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору