Документ z0084-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017  № 1051


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
19 січня 2018 р.
за № 84/31536

Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за № 330/28460, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.12.2017 № 1051


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
19 січня 2018 р.
за № 84/31536

ЗМІНИ
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У розділі ІІ:

1) в абзаці першому пункту 1:

слова "Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників" замінити словами "Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби";

слова "та спеціалізовані" виключити;

2) в абзаці шостому пункту 2:

слова "Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників" замінити словами "Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби";

слова "та спеціалізованими державними податковими інспекціями з обслуговування великих платників ДФС" виключити.

2. У додатку 3 до Положення:

1) розділ І викласти в такій редакції:

"І. Відомість про розподіл страхових коштів

1. Казначейство наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719, відкриті на ім’я ДФС, формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла та dbf-файла.

2. Відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування в електронному вигляді у форматі TXT-файла надається згідно зі структурою інформаційних записів, наведеною в додатку 1 до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за  № 330/28460 (далі - Положення).

3. Зазначені файли мають назву в такому форматі:

VRTMDN.XXX,

де:

VR - ідентифікатор форми;

T - формат звіту:

0 - DBF;

1 - текстовий;

MD - дата створення файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

N - номер сеансу;

ХХХ - номер території з Довідника адміністративно-територіальних одиниць України (додаток 9 до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від  18 липня 2016 року № 621, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  10 серпня 2016 року за № 1115/29245) (далі - довідник TL_TERRA.DBF).

4. Структуру відомості у форматі dbf-файла наведено у таблиці 1.

Структура відомості у форматі dbf-файла

Таблиця 1

№ з/п

Найменування реквізиту

Реквізит

Тип даних

1

2

3

4

1

Дата

DT

D(8)

2

Рахунок

NLS

C(14)

3

Сума, усього за день

S_ALL

N(16)

4

Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), відсоток

PRC_SS

N(8,4)

5

Відрахування на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи), сума

SUM_SS

N(16)

6

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, відсоток

PRC_VB

N(8,4)

7

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, сума

SUM_VB

N(16)

8*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відсоток

PRC_TVP

N(8,4)

9*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, сума

SUM_TVP

N(16)

10*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_NV

N(8,4)

11*

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_NV

N(16)

12

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, відсоток

PRC_FSS

N(8,4)

13

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сума

SUM_FSS

N(16)

__________
* Не використовується, слугує для сумісності з попередніми версіями.".

У зв’язку з цим таблиці 1-4 вважати відповідно таблицями 2-5.

У тексті додатка посилання на таблиці 1-4 замінити відповідно посиланнями на таблиці 2-5;

2) таблицю 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

"Структура виписки у форматі dbf-файла

Таблиця 2

Назва поля

Ідентифікатор

Формат

Значність

1

2

3

4

Дата валютування

FDAT

D

8

Найменування клієнта

NMK

C

38

Особовий рахунок клієнта, з якого надається виписка

NLS

C

14

Найменування рахунку клієнта

NMS

C

70

Вхідний залишок на дату звіту

OSTF

N

16

Сума платежу

S

N

16

Номер (операційний) платежу

ND

C

10

Ознака "дебет/кредит 0/1" платежу

DK

N

1

Референт

REF

N

10

Тип операції

TT

C

3

Призначення платежу

NAZN

C

160

Дата попереднього руху

DAPP

D

8

Дата надходження

DATP

D

8

Особовий рахунок контрагента

NLSK

C

14

МФО банку контрагента

MFO

C

6

Найменування банку контрагента

NB

C

38

Найменування контрагента

NAMK

C

70

Код за ЄДРПОУ ( реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*) контрагента

OKPO

C

14

__________
* Зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".

3. Додатки 1, 2, 7 до Положення викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 1
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 5 розділу III)

Державна казначейська служба України

ВІДОМІСТЬ
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

за ________________________
(число, місяць, рік)

грн, коп.

№ рахунку

Надходження за день (з урахуванням повернень)

Відрахування

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

відсоток

сума

відсоток

сума

відсоток

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

УСЬОГО

Х

Х

Х

Виконавець

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.Додаток 2
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 1 розділу IV)

ВИПИСКА
з рахунку


Додаток 7
до Положення про рух коштів єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
(пункт 6 розділу IV)

ЗАГАЛЬНИЙ АКТ
звірки надходження страхових коштіввгору